10 konsekvenser af et fattigere Danmark

Denmark er dejligt – især om sommeren. Men Danmark bliver fattigere. Relativt set. Ingen tvivl om det. På få år er vi raslet ned til en 14. plads på rangstigen og det går kun én vej ved enhver økonom. Bloggens læsere er enige. Sidst jeg gjorde afstemningen her på siden op, troede kun 11% at Danmark ville blive rigere. 14% regnede med at vi nogenlunde vil holde stand, mens resten, dvs. 75% tror vi bliver relativt fattigere.

Det får konsekvenser:

 1. Lønnen i Danmark vil falde i forhold til andre lande. Jeg gætter på 20% lavere løn i løbet af ti år. Det klarer vi nok, men vi kommer i hvert fald til at prioritere hårdere og der kommer færre penge i stats og kommunekasserne.
 2. De dygtigste rejser udenlands. For tiden har vi et nettounderskud af højtuddannede i forhold til udlandet på over 30.000 personer. Det tal gætter jeg på er vokset til 60-100.000 om ti år. Derved kommer vi til at mangle 100 milliarder eller mere at beskatte.
 3. Danmark bliver ældre. Jo vi får flere ældre, men det har ikke noget med fattigdom at gøre. Men alt andet bliver også ældre: Flere gamle biler på vejene, gamle tog på skinnerne, gamle og dårligt vedligeholdte huse, veje, kloakker, skoler, sygehuse og alt andet.
 4. Mindre kultur. Færre teatre, koncerter, udstillinger, museer, biblioteker og musikskoler. Vi har simpelt hen ikke raad.
 5. Flere arbejdsløse. Det siger sig selv. Og de der mister jobbet, vil få markant lavere understøttelse end nu. Flere vil blive tvunget til at tage hvad de kan få for simpelt hen at få mad på bordet og tag over hovedet.
 6. Flere hjemløse og fattige. Flere vil gå fra hus og hjem og være henvist til et liv på gaden. Pensioner og andre sociale ydelser bliver lavere. Heldigvis bliver der nok flere varmestuer og herberger.
 7. Færre der tager videregående uddannelser. De danske universiteters standard falder selvom man sikkert indfører brugerbetaling. Flere vælger at uddanne sig i udlandet, hvis deres forældre har råd.
 8. Større kriminalitet og uro. Berigelses og voldskriminalitet vil vokse af bitter nød. De velhavende vil forskanse sig bag pigtråd og alarmsystemer. Private vagtværn har gyldne dage.
 9. Større pres på indvandrere. Politiske partier og andre interessegrupper vil slå mønt på at gøre indvandrere og andre minoriteter til syndebukke. Det ser vi allerede i dag.
 10. Lavere ejendomspriser. Efterspørgslen efter kontor- og fabrikslokaler falder og færre har råd til at købe en god bolig. Det vil få ejendomspriserne til at rasle ned.

Går det virkelig så galt? Jeg håber det ikke og jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at skabe den modsatte udvikling, dvs. få Danmark ind i en positiv spiral. Men både regering (VKO) og opposition (S-SF-Ø) fører en politik der fastholder Danmark i den onde cirkel. Ingen lytter til økonomer og erhvervsfolk der samstemmende siger at Danmark mangler grundlæggende reformer før vi kan komme tilbage i en god cirkel.

Hvem har ansvaret? Det har du og jeg, altså danskerne, fordi vi ikke ser realiteterne i øjnene, fordi vi ikke tænker langsigtet og fordi vi dyrker gruppeegoismen som religion. Vi tror på politikernes spin og retorik. Vi tror simpelt hen på at den går nok og at andre nok skal løse problemerne for os. Det gør de ikke og jeg synes heller ikke at vi fortjener det.

Hvor galt skal det gå før danskerne vågner op?

Lad os få flere kommissioner

Dansk Folkeparti har krævet at Regeringen nedsætter en integrationskommission med med opgave at beregne hvad det koster at have ikke-vestlige indvandrere boende i Danmark. “Der har været en modvilje mod at kæde folk med anden etnisk oprindelses arbejdsduelighed sammen med mangel på velfærd. Altså at det koster. Men jeg synes, at vi skal slippe ånden ud af flasken og ikke være bange for at sige at der er en sammenhæng” siger Pia Kjærsgaard til Berlingske den 31. juli 2010. Kommissionen skal beregne hvor meget nydanskerne belaster hospitalsvæsenet, retsvæsenet, socialvæsenet og uddannelsessektoren.

Hvis vi skal have en sådan kommission kunne Regeringen med lige så god ret nedsætte  fx.

 • en ældrekommission der skal beregne hvor meget de ældre har forringet velfærden for os andre,
 • en handicapkommission for at få belyst hvor dyrt det er for samfundet at tage sig af mennesker med handicap,
 • en børnekommission der kunne vise hvor godt vi andre kunne have det hvis der ikke var udgifter til børn,

Opskriften er enkel: find en svag gruppe i samfundet og udstil hvor meget de koster os andre sådan at vi andre kan få nogle håndfaste argumenter for at udstøde de svage. Historien har vist at den taktik er særlig effektiv over for svage grupper der er let at kende i forhold til os andre; fx. folk med en bestemt religion (jøder) eller med en bestemt hudfarve eller etnisk oprindelse. Lad os få bevis for at det er deres skyld at vi andre skal betale så meget i skat eller at vi andre skal vente længe på hofteoperationer.

Jeg er enig med Pia Kjærsgaard: Lad os slippe ånden ud af flasken og ikke være bange for at kalde det menneskesyn ved dets rette navn: Fascisme.

Tak til Integrationsministeren fordi hun afviste forslaget netop med henvisning til menneskesyn. Og lad os så gøre en konstruktiv indsats for at alle mennesker uanset etnisk baggrund tager aktiv del i det danske samfund.

Hvad mener du? Skriv en kommentar.

Debatmøde om integration: succes eller ej?

Forfatteren til den bog om integration jeg har omtalt her på bloggen, Hans Lassen, diskuterer om integrationen virkelig har været en succes, med Naser Khader, integrationsordfører for Det Konservative Folkeparti. Det sker i festsalen på Danmarks Pædagogiske Universitet tirsdag den 29. september kl 19.30-21.00.
Du kan tilmelde dig på www.aftenskolen.dk, holdnummer 219003 eller på
tlf. 33 11 88 33.
Det bliver interessant…

Den anden virkelighed

den-anden-virkelighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er en person der mener at integrationen i Danmark har været en succes, ja faktisk en bragende succes. Jeg må indrømme at jeg var skeptisk, men efter 208 sider med tabeller og fakta fra mange forskellige kilder er jeg overbevist: Vi har et falsk billede af integrationen i Danmark. Skabt af manipulerende politikere og en ukvalificeret presse. I det store og hele er den nye generation af indvandrere godt på vej til at opføre sig som etniske danskere. Kvinderne får det samme antal børn, de unge uddanner sig og går på arbejde præcis som danskere i tilsvarende grupper osv.

Skeptisk? Så læs Hans Lassens bog “Den anden virkelighed” der er udkommet på Informations Forlag. Prisen for at blive oplyst: 199 kr.

Det er billigt.

Integration – Ali’s historie

Jeg er blevet opmærksom på et interessant eksempel på hvordan danskere engagerer sig i integration. Det drejer sig om Ali Al-Ghanemi; afvist irakisk asylansøger som nu har fået lov til at tage sin drømmeuddannelse som bygningsingeniør i Danmark. I Vejle regionen lavede folk en indsamlig for at skaffe de 50.000 i depositum der var nødvendigt for at Ali kunne få uddannelses-opholdstilladelse. Plus egenbetalingen til uddannelse og ophold. Ali har nu bestået HF på VUC Vejle med et samlet gennemsnit på 9,6. Han har haft sommerjob hos det rådgivende ingeniørfirma Cowi, som gerne vil have Ali tilbage.

Historien glæder mig fordi den viser hvordan danskerne har bakket op om Ali. Den er også et flot eksempel på hvordan en ung indvandrer kan klare sig i Danmark. Og den giver håb om at vi med tiden ser mange flere gode eksempler.

Folkene i Vejle samler stadig ind; nu til fjerde semester af uddannelsen som bygningsingeniør. Indsamlingen koordineres af Karl Kr. Terkelsen i Vejle, karlkt@post4.dk. Der er en konto i Den Jyske Sparekasse, som man kan overføre bidrag til: Konto: 9551 0000770094.

Til inspiration!

Integration der virker

Engang i 1990′erne kom en ung kineser og søgte arbejde hos Oticon. Loc A. Han hed han, og han var nybagt civilingeniør og ville gerne udvikle nye og bedre høreapparater. Vi overvandt vores naturlige danske skepsis over for fremmede og ansatte ham. 11 gode år blev det til og siden startede han sin egen høreklinik i Valby sammen med en ørelæge, Se www.hoerecentrum.dk. Det går – ikke overraskende – særdeles godt og i dag tænker ingen på at Loc for 30 år siden var bådflygtning i en næsten håbløs situation. Danmark tog imod ham og vi kan glæde os over at ikke alle historier om fremmede der er kommet hertil, er dårligt nyt.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.