Politik

Jeg har været med til at starte Ny Alliance (nu Liberal Alliance, LA) af fire grunde:

  1. LA vil udvikle og forbedre – ikke kun bevare og småjustere det samfund vi har.
  2. LA ser fremad og er ikke bundet af ideologier fra det forrige århundrede. Dengang arbejdere stemte socialdemokratisk og direktører konservativt. NA er et parti både for arbejdere og direktører, studerende og førtidspensionister.
  3. LA har en strategi for hele Danmark: Bæredygtig vækst. Andre trykker også gerne på speederen for at få vækst, men samtidig står de på bremsen fordi væksten skal være bæredygtig. NA tænker på en anden måde: For os er bæredygtighed ikke bremsen, men derimod motoren: Ved at udvikle bæredygtige løsninger og produkter på alle områder kan vi skabe vækst og dermed penge til den velfærd, som alle ønsker.
  4. LA opfatter andre partier som samarbejdspartnere, ikke politiske modstandere.. Andre partier har et andet udgangspunkt og andre holdninger, men sammen er opgaven at udvikle et rigere og mere bæredygtigt samfund. Hvis andre graver grøfter, bygger vi broer. 

Hvis jeg skal formulere det helt kort, så er Liberal Alliance en reaktion på et politisk system, der år efter år kører rundt i konflikten mellem venstre og højre, lønmodtager og arbejdsgiver, selvom denne konflikt i dag er mindre væsentlig for Danmark.

Det er meget vigtigere at gøre noget ved de tre nye udfordringer, som vi møder i det 21. århundrede:

  1. Bæredygtighed. Her kan vi ikke klare os med småjusteringer af grønne afgifter. Der skal en helt ny strategi til, som støber bæredygtighed ind i alt hvad vi beskæftiger os med. Det er en kæmpe chance for Danmark.
  2. Konkurrencen fra lavtlønslande. Regeringen taler om globalisering, men forstår ikke at Danmark skal satse meget mere massivt på de ting, hvor vi har særlige fordele, f.eks. bæredygtighed og offentligt-privat samarbejde om bl.a. ældreomsorg.
  3. Presset på dansk sprog og kultur. Her søger Regeringen og Dansk Folkeparti at imødegå presset ved at mure Danmark inde i stedet for at se fremad: Danmark har noget at bidrage med og vi skal ud og arbejde sammen med andre – også på kultur området.

De tre udfordringer møder både lønmodtagere, pensionister og arbejdsgivere og vi har brug for politikere der forstår udfordringerne og som er villige til at møde dem på de vilkår der gælder i det 21. århundrede – ikke med forældede ideologier fra det 20. århundrede.

Et parti der tænker sådan, henvender sig ikke kun til en snæver niche af liberale vælgere, men til i princippet alle danskere. Derfor er ambitionen for Liberal Alliance ikke alene at være tungen på vægtskålen mellem to blokke, men at føre an i den fortsatte udvikling af Danmark.

Jeg står bag de fire mærkesager som Liberal Alliance lægger vægt på: Vækst, skat, frihed og effektivitet. Jeg har et meget bredere syn på politik end disse fire ting, men jeg er enig i at man er nødt til at koge tingene ned sådan at danskerne kan se, hvad de får mere af, hvis de stemmer på Liberal Alliance.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.