Kolind Kuren

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Kolind Kuren – fra bureaukrati til vækst, er i sidste ende opskriften på en ny måde at drive virksomhed på – offentlig og privat. Den tager udgangspunkt i den grundlæggende ændring i samfundet som finder sted i disse år: Vi kommer fra et industrisamfund, hvor det mest har drejet sig om at gøre de samme ting billigere og mere effektivt. Vi rationaliserer og sparer og alle skal løbe hurtigere. Vi er på vej ind i et vidensamfund hvor det gælder om at finde stadig bedre løsninger – naturligvis til en pris folk vil betale, men ikke nødvendigvis billigst muligt. Hellere bedst muligt. Effektivitet er stadig vigtig, men innovation og kundetilpasning er efterhånden vigtigere. Så længe man stadig skulle levere et standardprodukt var bureaukratiet ikke så stort et problem, men bureaukrati trives dårligt sammen med innovation og individuelle løsninger. Derfor fører bureaukrati til undergang.

Hvis bureaukratiet skal bekæmpes skal der være noget at sætte i stedet. Det er Kolind Kuren: At udvikle organisationer med mening, partnerskab, samarbejde og værdibaseret lederskab.

Meningen skal række videre end at opnå overskud. Den skal udtrykke en samfundsopgave – noget virksomheden virkelig ville blive savnet for hvis det ikke blev gjort. Partnerskabet skal vedrøre både medarbejdere, leverandører, kunder og evt. andre. Samarbejdet i organisationen skal betyde at alle medarbejdere har relationer der skaber værdi, til mange andre. Og værdibaseret lederskab er det modsatte af den traditionelle opfattelse af en chef som den der leder og fordeler arbejdet. Fremtidens leder skaber rammerne for at andre kan vokse.

Det er ikke helt let at springe ud af bureaukratiets dødsspiral og over på en ny vækstkurve. Men nu er værktøjskassen i hvert fald lavet og indtil videre er den gratis at benytte. Der er syv værktøjer:

The Second Cycle Index (TSC Index) hjælper dig og dine kolleger med at finde ud af hvor bureaukratisk jeres organisation er. Du får adgang til værktøjet ved at klikke på ”Test din organisation”. Mental Model Mapper (MMM) er en metode til at analysere hvad organisationens ”mentale model” er (dvs. hvordan den tænker).

Value Identification Process (VIP) er en systematik til at kortlægge de værdier organisationen bygger på og hvordan de føres ud i praksis. Og når der er behov for at skabe konsensus om værdierne kan I bruge Consensus Creation Crash Programme (CCCP) som en vej at gå.

Knowledge-based People Management (KPM) er det du skal bruge, hvis du vil begynde at arbejde lige så systematisk og videnbaseret med medarbejderne som virksomheden sikkert allerede arbejder med sin kvalitetsstyring eller produktudvikling. Innovation Powerhouse (IP) er alle de ting du kan gøre for at jeres arbejdsplads bliver en bedre ramme om videnarbejde og innovation end nu.

Change Process Tools (CPT) er mine staldfiduser til hvordan man skal gennemføre store forandringer som dette spring, I en organisation. Jeg er så sikker i min sag at jeg har vovet pelsen og skitseret hvordan Kolind Kuren kunne bruges til at gøre tre meget betydningsfulde organisationer mere innovative og relevante: folkeskolen, fagbevægelsen og den amerikanske bilindustri. Det får jeg nok kritik for, men prøv at se om ikke eksemplerne kunne inspirere dig!

Hvorfor gider jeg kæmpe imod bureaukratiet?

Det gør jeg af tre grunde: 1) Bureaukrati er et kæmpe problem der belaster både medarbejdere, virksomhedsejere og samfundet. Vi går glip af vækst, vi kunne få større velstand og større livskvalitet og retfærdighed hvis vi gjorde noget ved bureaukratiet. 2) Vi kan gøre det af med bureaukratiet fordi vi ved hvordan man skal udforme og drive videnbaserede virksomheder og organisationer. Erfaringerne er gjort, bøgerne er skrevet, men det sker bare ikke. Her er det værktøjskassen kommer ind. 3) Tidspunktet er nu. Det er når virksomhederne tjener penge og samfundet har en sund økonomi at vi kan forandre den måde vi arbejder på.

Ingen enkelt person – heller ikke jeg – kan bekæmpe bureaukratiet i Danmark. Men hvis 10.000 eller 100.000 mennesker arbejder sammen om det i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner sker der noget. Internettet er den bedst tænkelige ramme om et sådant samarbejde. På webloggen kan alle bidrage med viden, erfaringer, synspunkter og holdninger. Sammen bliver vi klogere og frem for alt inspireret til at handle.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.