Arkiv for kategorien 'Ikke kategoriseret'

Kriseledelse – Ram Charam

bog-ram-charam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriseledelse er i fokus – og med god grund. Her er en ny bog fra Gyldendal Business af en af de helt store guruer: Ram Charam der især er kendt for “execution” – en bog om at komme fra vision til virkelighed.

Det er godt at vi får Ram Charam udgivet på dansk, og interessant at læse hvad han har at sige om kriseledelse. For mig var det især afsnittet om hvordan en virksomhed forbedrer sin likviditet ved at stoppe bestemte produkter og undlade at handle med bestemte kunder, der var interessant. Vi er så vant til at rangordne kunder efter lønsomhed, men Ram Charam foreslår at kunderne rangordnes efter hvor megen likviditet de kræver.

Desværre vil nogle læsere nok blive koblet af fordi Ram Charam skriver for ledere i meget store virksomheder, som kan bede divisions og landechefer om at gøre bestemte ting og derefter instruerer sin investor relations afdeling om hvad de skal forklare til Wall Street (!). Det er meget langt fra den virkelighed, vi befinder os i i Danmark.

Velkommen på Løndal

15052009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i weekenden har vi åbent hus på Løndal med temaet “Kom til fest på Løndal”. Der foregår en masse og jeg glæder mig til at hilse på de af jer der kommer. mere på www.loendal.dk. Åbent 10-17 lørdag og søndag; entre 60 kr, dog 30 for børn.
På gensyn

Hvorfor jeg stadig er med i Liberal Alliance

Anni Lomborg spørger i en kommentar til sidste blogpost hvorfor jeg stadig er med i Liberal Alliance, og jeg ved at mange spørger om det samme. Derfor svarer jeg i en selvstændig blogpost.
Der er flere grunde til at jeg er med:
1. Uanset at mange åbenbart er uenig med mig, så mener jeg stadig at LA står for noget i dansk politik, som ingen andre partier har. Og selvom det måske er lidt flot at sige at der findes fem socialdemokratier (S, SF, V, K og O), så er der dog så stor trængsel om de “lønmodtagersysnspunkter” (undskyld ordet), som de fem partier har, at jeg synes der er brug for LA som alternativ.
2. LA er mere end bare et alternativ; for mig et nødvendigt alternativ. Jeg mener at den personlige frihed er veget for meget til side for statsstyring og detailregulering. Jeg er bestemt tilhænger at statslig regulering på masser af områder, men det har taget overhånd (jeg kan godt give eksempler).
3. Jeg prøver at trække LA i retning af følgende position: Bygge på frihedsrettighederne og bruge dem til at skabe et stærkt fællesskab. Andre i partiet har en anden prioritering, og det synes jeg er OK. Jeg forlanger ikke at partiet skal afspejle mine synspunkter 100%, men jeg bruger min indflydelse til at trække det i min retning. Det synes jeg er en vigtig opgave.
4. Jeg giver ikke op fordi pressen kalder mig idiot. Jeg arbejder for det jeg synes er rigtigt; også hvis det er upopulært. Det synes jeg godt andre kunne lære af. Og selvom jeg er skuffet over meningsmålingerne, er jeg dog mere optimistisk end tidligere. LA er faktisk kun et par procent for at kunne få afgørende indflydelse på dansk politik. Rigtig mange vil takke LA, hvis partiet med de afgørende mandater kan flytte magtbalancen i Folketinget, og det vil i praksis sige at give flere partier indflydelse end nu.
5. Og så vil jeg ikke nægte at jeg synes jeg har pligt til at bakke Anders Samuelsen op. Han har vist noget af det flotteste lederskab, som nogen dansk politiker har præsteret i mange år. Han skal bare ha chancen.
Det var de vigtigste grunde. Jeg glæder mig til at høre dine kommentarer.

Skattereform

Nu har vi forslaget fra Skattekommissionen – længe ventet. Og nu starter debatten. Her er min kommentar – jeg glæder mig til at læse din:

 1. Egentlig er det helt forkert at Kommissionens formand allerede har “forhandlet” med partierne om hvad der vil kunne opnå flertal. Det er jo ikke det, man har en kommission til. Den skal fremlægge “saglige” forslag: Hvad der skal gøres, hvis man vil opnå bestemte mål. Men alligevel er Carsten Kochs diplomati måske klogt i dette tilfælde, for så er der dog en chance for at vi får en reform.
 2. Det er godt at marginalskatten sænkes fra ca 63 procent til ca 55. Det vil motivere flere højtlønnede til at gøre en ekstra indsats og det vil mindske fordelen ved at arbejde i udlandet i forhold til Danmark. Jeg havde gerne set en større sænkning, især af topskatten, men forslaget er et godt skridt på vejen.
 3. Det er godt at boligbeskatningen øges (indirekte) ved at skatteværdien af rentefradraget sænkes fra 33 til 25%. Det vil gøre det mere fordelagtigt at spare op i sin bolig fremfor at tage lån. Og når skatten på arbejde sættes ned er det rimeligt at nogle af pengene hentes herfra. Og netop folk med høje indkomster er også oftest folk med store lån.
 4. Det er godt at de grønne afgifter øges så vi flytter beskatningen fra arbejde (som vi gerne vil have mere af) til ressourceforbrug (som vi gerne vil have mindre af).
 5. Det er godt at forskellige lønmodtagerfradrag fjernes eller mindskes; bl.a. fri IT-adgang, sundhedsforsikringer og fagforeningskontingent. Derved udvides skattegrundlaget og vi får et mere reelt billede af hvad disse ting koster og er værd.
 6. Det er godt at aktieavancebeskatningen gøres enklere, men jeg har svært ved at se det fornuftige i at man skal betale skat af aktiegevinster før man realiserer gevinsterne.
 7. Jeg synes det er OK, at man skal betale ekstra skat (9%) af pensionsudbetalinger fra fx ratepension, som man oprindeligt har fået det høje skattefradrag for da man indbetalte pengene.
 8. Forslagene til ændring af erhvervsbeskatningen kan jeg ikke gennemskue konsekvenserne af, men generelt er det fornuftigt at skattegrundlaget udvides. Det ser dog ikke ud til at reglerne bliver enklere end i dag.
 9. Det virker rimeligt at fjerne momsfritagelsen for fx. ejendomsadministration og rejsebureauvirksomhed. Hvis man som foreslået fjerner momsen på avisdrift, vil det betyde at mange dagblade må lukke, hvilket jeg synes vil være et meget stort tab for samfundet. Hvis man fjerner momsen alligevel håber jeg at staten vil støtte dagbladene på anden vis; måske med en public service kontrakt, som udløser et statstilskud eller en markant forøget distributionsstøtte til betalingsaviser. Erfaringerne fra public service forpligtelsen for fx. TV2 er dog ikke opmuntrende.

Selvom Skattekommissionens forslag med rette kan kaldes uambitiøst, er det dog et skridt i den rigtige retning. Og kunne reformen inspirere til at Folketinget turde gøre noget ved den efterhånden helt meningsløse efterløn, så var vi kommet et langt skridt i den rigtige retning af et samfund der på samme tid skabte velstand og velfærd for alle.

Hvad siger du?

Glædelig jul

Egentlig er jeg en stor tilhænger af folkekirken. Selvom jeg er modstander af den politiske styring af kirkens forhold (den burde alene styres af medlemmerne) så er den nuværende ordning dog en god garanti imod at en enkelt kirkelig gruppe overtager kontrollen med en samfundsinstitution, som netop skal favne bredt.

Men en konsekvens af den nuværende ordning er at kirken glemmer sin hovedopgave: at prædike evangeliet på en måde der får det til at slå rod hos danskerne. Alt andet er sådan set næsten ligegyldigt i forhold til den opgave.

Det fik jeg en fin illustration af juleaften, hvor familien traditionen tro skulle i den lokale sognekirke. Vi kunne ikke finde kirkebladet, så jeg gik på nettet for at finde ud af hvornår der mon var gudstjeneste. Fandt sogneportalen, hvor jeg kunne læse om kirkebygningen og sognet, menighedsrådet og præsten, provstiet og stiftet. Men intet om hvornår der var gudstjeneste. Kan du forestille dig en virksomhed der på sin hjemmeside fortalte om alt andet end hvilke produkter de solgte og hvor man kunne købe dem? Og det er præcis hvad sognekirken gør. Jeg løste problemet ved at ringe til naboen, men alligevel!

Rigtig glædelig jul!

Integration – Ali’s historie

Jeg er blevet opmærksom på et interessant eksempel på hvordan danskere engagerer sig i integration. Det drejer sig om Ali Al-Ghanemi; afvist irakisk asylansøger som nu har fået lov til at tage sin drømmeuddannelse som bygningsingeniør i Danmark. I Vejle regionen lavede folk en indsamlig for at skaffe de 50.000 i depositum der var nødvendigt for at Ali kunne få uddannelses-opholdstilladelse. Plus egenbetalingen til uddannelse og ophold. Ali har nu bestået HF på VUC Vejle med et samlet gennemsnit på 9,6. Han har haft sommerjob hos det rådgivende ingeniørfirma Cowi, som gerne vil have Ali tilbage.

Historien glæder mig fordi den viser hvordan danskerne har bakket op om Ali. Den er også et flot eksempel på hvordan en ung indvandrer kan klare sig i Danmark. Og den giver håb om at vi med tiden ser mange flere gode eksempler.

Folkene i Vejle samler stadig ind; nu til fjerde semester af uddannelsen som bygningsingeniør. Indsamlingen koordineres af Karl Kr. Terkelsen i Vejle, karlkt@post4.dk. Der er en konto i Den Jyske Sparekasse, som man kan overføre bidrag til: Konto: 9551 0000770094.

Til inspiration!

Hørte du Løndals nye klokkespil i TV Avisen?

Fredag aften kl 18.30 var det et fint indslag om Løndals nye klokkespil i TYV Avisen. Du kan finde det ved at gå ind på www.dr.dk/nyheder og så søge dig frem til TV avisen den 5 december kl 18.30. Indslaget hedder “klokker”.

Men du kan også komme og høre instrumentet spille live, hvis du kommer til Juledage på Løndal i denne weekend (6-7/12, begge dage 10-17). Du finder Løndal på Rute 52 fra Horsens mod Silkeborg. Vores indkørsel er ved 30 km stenen fra Horsens. Parkering 200 m syd for indkørslen.

På gensyn!

Vækst i krisetider – 5 råd om budget 2009.

De fleste virksomheder er midt i arbejdet med budget 2009. Usikkerheden har aldrig været større. Her er fem råd til dig der sidder i budget op over begge ører:

 1. Regn med lavere salg. Selvom det ser rimeligt ud i dag, er der stor risiko for at det er værre om en måned. Din branche er måske ikke direkte ramt af krisen, men de fleste vil blive påvirket indirekte.
 2. Ryd ud i de dårlige vaner. Selv de mest veldrevne virksomheder oparbejder dårlige vaner over tid. Brug krisen som anledning til en grundig gennemgang af alle omkostninger, store og små, og lav forenklinger overalt hvor det er muligt.
 3. Nice to have eller need to have. Mange omkostninger er egentlig ikke strengt nødvendige eller kan i det mindste udskydes. Benyt krisen som anledning.
 4. Find mindst én ny forretningsmulighed som er opstået på grund af krisen. Måske et nyt behov som virksomheden kan dække, måske en ny variant af et eksisterende produkt, måske en ny kombination af produkt og service eller måske en anden måde at sætte prisen eller yde rabat på.
 5. Involver medarbejdere og kolleger. Selvom din virksomhed måske ikke er alvorligt truet, er usikkerheden i hvert fald blevet større. Brug anledningen til at skabe større ejerskab om virksomheden og dens fremtid.

Hvis bare du kan finde én konkret forbedring inden for hvert af disse områder, er du kommet et stykke af vejen. Og så: Gå ikke i panik. Krisen er ikke ovre, men den vil heller ikke vare evigt. Gode, værdiskabende projekter skal ikke stoppes, men derimod gennemføres – og gerne på en måde så de hurtigt får effekt.

God arbejdslyst.

Snæversyn og vidsyn i uddannelse.

danmark.jpg

Jeg kender en pige på 19 år der er på 6 måneders togt med skoleskibet Danmark. Her kan vi kalde hende Anne. Hun har netop taget studentereksamen med topkarakter og nu trængte hun til luftforandring inden hun skulle i gang på universitetet.

På skoleskibet lærer hun hverken fysik, matematik, biologi eller andre af de fag som hvis man skal tro Folketingets flertal og Undervisningsministeren, er de eneste der betyder noget nu om dage. Anne lærer derimod hvad alle tovenderne og sejlene hedder på et sejlskib. Hun lærer sikkerhed til søs; slukker brand og vender redningsflåder. Klatrer op i riggen og sætter sejl. Pudser messing og sover sammen med 39 andre i hængekøjer som flagermus i et rum der er så lille at man tror det er løgn. Lærer at forstå en ordre og udføre den, også hvis det regner og blæser. Lærer at arbejde sammen med andre og at tro på sig selv.

Men intet af alt det står i de faglige mål for folkeskole eller gymnasium. Alt dette eksisterer simpelt hen ikke i Undervisningsministeriets og Folketingets flertals mentale model. Her tæller kun den såkaldte faglighed. Og her tæller kun at eleven lærer at reproducere andres viden korrekt i form af svar på sprøgsmål i nationale tests.

Det er et snæversyn på uddannelse som gør mig ked af det. Det er en tankegang hvor undervisningen er vigtigere end eleven. Deraf navnet Undervisningsministeriet. Ikke Læringsministeriet. Det er en mentale model som burde være forladt for 50 år siden.

Jeg efterlyser en ny mental model: vidsyn. En tankegang hvor det er elevens udvikling der er i fokus. Ikke lærerens undervisning. Jeg efterlyser et bredere syn på kompetence. Kompetence er langt mere end faglig kompetence. Det er også læringskompetence, social kompetence, kreativ kompetence og meningskompetence.

Anne klarer sig fint, også selv om politikerne mener at hun har spildt et år. Men Danmark klarer sig ikke hvis det snæversyn fortsætter.

God pinse!

Salten Langsø maj 2008 

Jeg synes maj måned er den bedste af alle. Ikke kun fordi jeg lige har haft fødselsdag, men fordi bøgen springer ud og alting ånder liv. Hvert år overraskes jeg over hvor hurtigt det sker. I år har jeg besluttet hver dag at gøre et eller andet (fx. gå en tur), hvor jeg virkelig mærker at det er forår.

God pinse!

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.