Arkiv for kategorien 'Fagbevægelsen og arbejdsgiverne'

Fremtidens Folkeskole 4: Faget

I den klassiske mentale model for Folkeskolen er den viden som skal formidles til eleverne, organiseret i fag. Nogle fag stammer fra oldtiden (fx matematik), mens andre er opstået som kombinationer af fag. Inden for alle fag har Undervisningsministeriet fastlagt bindende og detaljerede faglige mål, som er ens for alle elever og alle skoler. Hvert fag har sine lærebogssystemer og tests, der sikrer at alle elever har de samme faglige forudsætninger for fx at påbegynde en ungdomsuddannelse.

I Fremtidens Folkeskole er faget underordnet temaer, problemstillinger og projekter. Faget matematik indgår bl.a. i temaerne madlavning og sund levevis, penge og økonomi, natur og teknik. Lærerens opgave er at stimulere banet til at arbejde med temaer på en måde der sikrer a eleven har opnået det ønskelige  minimums niveau (og gerne også et højere nivau på de områder, som læreren ved eller har mistanke om at eleven har forsømt.

Mentale modeller – hvordan kan de ændres?

Den sidste uge (efter valget) har jeg haft lejlighed til at diskutere mentale modeller for offentlig virksomhed, for aktieselskaber, for skole og for fagforeninger (i forskellige forsamlinger). Vi har brugt MMM – Mental Model Mapper – fra Kolindkuren afsnit 7 (værktøjskassen) og hver gang er det lykkedes os at få lagt den indgroede mentale model pænt op på hylder bag os, mens vi frit har kunnet være kreative og dermed fundet frem til nye og radikalt forskellige mentale modeller, som passer bedre til vores tid (2007).

Det var egentlig det jeg troede at man også kunne i politik: Arbejde sammen om at forstå hvor indgroede forestillinger kommer fra, hvorfor de i sin tid var relevante, hvordan situationen nu har forandret sig og hvordan vi derfor må udvikle nye mentale modeller. Jeg forestillede mig at vi kunne tale om infrastruktur, skat, integration, miljø, ældre, folkeskole og meget mere.

Men dertil kom vi aldrig. Hvorfor?

Tillid eller kontrol – igen

Afstemningen her på bloggen viser at omtrent ni ud af ti mener at offentlige institutioner kunne skabe mindst ti procent mere værdi, hvis de blev ledet med udgangspunkt i tillid frem for kontrol. Det er et rystende resultat. Og det underbygges af den rapport, der blev offentliggjort i sidste uge af to forskere på Copenhagen Business School: Lars Goldschmidt og Jens Christian Elkjær. De har beregnet at 240.000 velkvalificerede mennesker kunne frigøres til andre og bedre formål, hvis vi ophørte med det kontrolregime, som gradvis er blevet indført i det offentlige de sidste ti år. Mit regnestykke på bagsiden af en konvolut viser at omkostningen for samfundet overstiger 50 milliarder kr. pr. år. Hvis disse tal er blot tilnærmelsesvis korrekte, koster kontrollen i sig selv mere end de 40 illiarder som regeringen har tilført den offentlige sektor siden den tiltrådte i 2001.

For at sige det lige ud: Så er der godt nok brug for nye alliancer [;-)] i det politiske system, der tør tage et opgør med kontroltyranniet. Jeg medgiver at Anders Fogh Rasmussen nok som person er en naturlig tilhænger af kontrol, men problemet er bestemt ikke alene knyttet til VKO regeringen. Også i den foregående regerings tid myldrede kontrollerne frem. Det er simpelt hen en forkert og forældet mental model, vi har at gøre med.

Kan vi gøre noget for at ændre tendensen nu?

Podcast om værdibaseret ledelse.

Ærlig talt: Værdibaseret ledelse hænger mig ud af halsen. Man bliver enige om fem plus-ord som ingen kan være imod og så er vi alle glade: Nu har vores virksomhed nemlig også værdibaseret ledelse. Spild af tid efter min mening.

Jeg opfatter værdibaseret ledelse meget mere kontant. Se her hvordan:

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Kommentarer afventes spændt….

Hvor skal Danmark hen?

De mange gode kommentarer til blogposterne om Ny Alliance, skattereform mv. inspirerede mig til helt kort at formulere hvad det er jeg går ind for i politik. Det finder du i fanen overfor: Politik.

Jo mere jeg læser kommentarerne til de blogposter der handler om politik, jo mere tydeligt bliver det for mig, at Danmark ikke bare har brug for et lille nyt midterparti, men derimod et parti, der ser længere fremad end til næste meningsmåling eller næste valg og som har mod til at røre ved de grundlæggende ting.

Spændt på at se din reaktion…

10% højere værdiskabelse i organisationen.

Fire femtedele af de knap 100, der har stemt på dagens spørgsmål:

Kunne din organisation skabe mindst ti procent mere værdi for kunderne, hvis medarbejderne blev sat fri til at bestemme hvordan opgaverne skal løses?

svarer bekræftende, dvs. at organisationen efter deres opfattelse kunne skabe mindst ti procent mere værdi hvis medarbejderne blev sat fri. Det synes jeg er et meget højt tal.

Prøv i kommentarer til denne post at give dit bud på, hvad det er, medarbejderne ville gøre anderledes, hvis de blev sat fri til at bestemme hvordan opgaverne skal løses!

Og har du ikke stemt endnu, så gør det!

Det bedste er det godes fjende.

Jeg vil gerne give diskussionen om Beta – at eksperimentere frem for at analysere – et ekstra skub. Jeg tænker tilbage på dengang vi i Oticon lavede en helt ny organisation (spaghetti organisationen), som Tom Peters og andre siden kaldte en af verdens første rigtig videnbaserede organisationer.

Selvfølgelig analyserede vi og tænkte os om, men vi fulgte først og fremmest vores intuition. Og vi sagde til hinanden gang på gang, at hvis dette og hint ikke virkede, så kunne vi da bare lave det om, hvis vi fandt ud af at noget andet virkede bedre. Det var den holdning der gav os mod til at “gå planken ud” og “tænke det utænkelige”.

Siden da har jeg lagt mærke til at frygten for at lave en fejl ofte forhindrer mennesker i at gøre noget, som de egentlig mener er en god ting, men som de alligevel ikke er helt sikre på. Jeg har aldrig været bange for at lave fejl – bare de bliver erkendt hurtigt og rettet, så er fejlene jo egentlig bare muligheder for at lære.

Kunne vi ikke bruge lidt mere af den tankegang i Danmark?

Ti praktiske anvendelser af sociale medier

Her er ti ideer til hvad sociale medier (blogs, wikis, sociale netværkstjenester, prediction markets, fildeling mv) kan bruges til i organisationen:

  1. Hver leder der har mere end 25 medarbejdere, skriver sin egen blog til organisationen. Andre afdelingers medarbejdere må gerne læse med og bidrage.
  2. Direktionen/ledergruppen/bestyrelsen bruger en intern lukket blog som forum for diskussion og informationsudveksling.
  3. HR-chefen blogger eksternt om virksomheden som arbejdsplads med det formål at tiltrække ansøgere og fortælle dem om kulturen i virksomheden.
  4. Alle interne fotos optaget af medarbejderne uploades til en billeddelingstjeneste og forsynes med nøgleord (tags). Det hjælper alle med at forstå, hvad der sker i firmaet, hos konkurrenter og kunder og ude i markedet iøvrigt.
  5. Alle medarbejdere lægger deres profil op på en social netværkstjeneste, hvilket gør det let at finde eller dele viden med folk med en bestemt erfaring eller kompetence.
  6. Virksomhedens interne håndbøger skrives som en lokal wikipedia, hvor alle bidrager med ajourført information.
  7. For hvert større projekt etableres et prediction market, hvor færdiggørelsen af hver fase vurderes af alle med berøring til projektet.
  8. Det trykte personaleblad erstattes af et elektronisk medie, hvor medarbejderne selv skriver historierne og tager billederne. Bladet er dermed frigjort fra en fast udgivelsesfrekvens og bliver meget mere dynamisk.
  9. Virksomheden tester nye koncepter/produktideer i en virtuel verden, fx. secondlife
  10. Chefen eller en anden person podcaster om hvad der sker i virksomheden og udenfor.

Vil du vide mere om sociale medier så foreslår jeg www.kollektivintelligens.dk.

Hvad siger du? Har du andre ideer?

Kan sociale medier berige HR-arbejdet?

De sidste to dage har vi haft besøg af 8 HR-direktører her på Løndal, hvor vi har drøftet om danske virksomheder kunne bruge de såkaldte sociale medier (se www.kollektivintelligens.dk) til at blive mere konkurrencedygtige og hvilken rolle, HR-funktionen kunne spille heri.

Det var spændende fordi vi fik et overblik over de vigtigste sociale medier (blogs, fildelingstjenester, sociale netværkstjenester, predictions markets, wikis mmm) og fordi vi tydeligt kunne se hvordan HR-funktionen kunne bidrage til at disse nye medier skaber merværdi. Hvis IT-funktionen driver implementeringen af de sociale medier, så fokuserer de på teknikken, mens HR-folk har meget mere blik for den menneskelige side, altså alt det udenom, der skal til for at værktøjerne skaber værdi.

De sociale medier øger en organisations sociale kapital, dvs. alle de relationer, der skaber værdi. I en videnvirksomhed er den sociale kapital langt større end den fysiske/finansielle kapital. Jeg tror at man skal sammenligne indsatsen for at øge den sociale kapital med den mega indsats det har været at indføre SAP i mange virksomheder: ti års projekter til to eller trecifrede millionbeløb. For et betydelig  mindre beløb kan organisationer nu øge deres sociale kapital med væsentlig større økonomisk effekt.

Det her bliver rigtig stort…

Hvad mener du?

Er vores mentale model for det rummelige arbejdsmarked korrekt?

I går var jeg til en spændende konference i Viborg om det rummelige arbejdsmarked. Der foregår mange spændende ting i Midtjylland på det felt. Se f.eks. Viborg Amt – et rummeligt arbejdsmarked http://www.rumvibamt.dk/Info/Partnerskab%20pjece%202006%204%20sider.pdf eller projekt partnerskab http://www.empa.info/Default.asp?ID=1. Ligesom i resten af landet er den mentale model at globaliseringen medfører et krav om at Danmark bliver stadig mere konkurrencedygtigt, men dette har den bieffekt at mange mennesker skubbes ud af arbejdsmarkedet, dvs at vi risikerer at miste sammenhængskraften.

Jeg er i tvivl om den mentale model er optimal. I stedet for at opfatte de der ikke kan tilpasse sig det stadigt mere konkurrenceprægede arbejdsmarked som et problem, kunne vi måske ændre mental model: Opfatte dem som en ressource. Hvordan kan vi bruge dem til at fremme innovation? Hvordan kan de frigøre den arbejdskraft vi har for lidt af, til at kunne præstere mere? Hvordan kan de berige vores samfund med noget vi ellers har svært ved at skabe?

Ville det gøre en forskel?

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.