Arkiv for kategorien 'Boganmeldelser'

Julegaven til din chef

I ØJENHØJDE

Alfred Josefsen er klog. Jeg bruger kun sjældent det udtryk og kun om folk der har noget vigtigt at sige. Det har Alfred.

Hans nye bog “I øjenhøjde” indeholder 100 små essays om ledelse. Nogle er selvfølgelig bedre end andre, men ingen er ligegyldige, for de handler om hvad det vil sige at være leder i konkrete situationer. Skoleledelse: Hvad handler det i virkeligheden om og hvorfor går det så ofte galt? Forandringsledelse: Hvorfor det kan blive en mani. Værdibaseret ledelse: Hvorfor ord ikke er nok. Og så videre: Alfred endevender begreberne kort og klart og ingen er i tvivl om hvad han mener.

Jeg kan lide bogen fordi den er konkret og praktisk. Ingen snobben for det smarte. Fokus på det der virker i praksis. Et opgør med meget af det der er god latin på bjerget.

Giv din chef bogen i julegave. Og køb et eksemplar til dig selv og dine kolleger så I er på omgangshøjde.

Bevægelsen

Her er en lille bog med et stort potentiale: “Bevægelsen”, som netop er kommet på Gyldendal Business som den første i “High Performance Serien”. Du kan læse den på en aften, men vær forberedt på at det tager længere tid at føre ideen ud i livet!

Budskabet er enkelt: Virkesomheder, offentlige institutioner og foreninger kan tage et stort skridt frem ved at opfatte sig selv på en ny måde, nemlig som bevægelser i stedet for organisationer. Hvordan bliver COOP en formålsbestemt virksomhed? Hvordan kan et fængsel gøre dobbelt så megen nytte med færre fanger? Hvorfor er det bedre at skaffe rent vand til de fattige end at sælge pumper? Hvordan kan foreningen fokusere bedre og skabe mere værdi? Hvorfor er det bedre at stoppe energispildet end at sælge energirådgivning?

Emnerne har jeg arbejdet med før, men nu er det blevet til en lille bog som du får svært ved at komme uden om. Prisen er dog let at overkomme: 99 kr som papirbog og 49 kr som e-bog på Gyldendal Business. http://www.gyldendalbusiness.dk/products/9788702153194.aspx

Spændt på at høre dine kommentarer. Skriv en anmeldelse nedenfor!

Thyra Frank, Plejehjemmet Lotte og UNBOSS

Jeg vil starte 2013 med en hyldest til Thyra Frank for hendes indsats for en ny form for ledelse i det offentlige. Efter min opfattelse er Thyra Franks ledelse af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg simpelt hen banebrydende for ledelse i det offentlige.

For mig at se er det mest bemærkelsesværdige ved Thyra Franks indsats:

 1. At hun turde sætte plehjemmets formål over alt andet. Og formålet var at danne et hjem for beboerne, hvor de kunne få størst mulig livsglæde i den sidste periode af deres liv. Det var vigtigere end kommunale regler og dokumentationskrav, sædvaner og fagforeningspolitik.
 2. At hun turde tage opgøret med de stærke interessegrupper (især kommunal administration og fagforeninger) der findes omkring et plejehjem.
 3. At hun var i stand til at engagere beboere, medarbejdere, tidligere medarbejdere, pårørende og andre i den opgave det er at drive plejehjemmet.
 4. At hun ledede gennem sit eksempel og gennem den tillid hun viste medarbejderne, fremfor med strukturer og magt.
 5. At hun formulerede en ledelsesfilosofi der i al sin enkelhed er universelt anvendelig ved ledelse af al form for offentlig virksomhed.

Jeg er ikke sikker på at plejehjemmet Lotte eksisterer i sin nuværende form om ti år. Hertil er embedsmændenes og fagforeningernes interesser i at lægge eksperimentet død, for stærke. Kritikerne vil sige: Hvad sagde vi? Plejehjemmet Lotte eksisterede kun på grund af karismatisk leder; når hun er væk, falder korthuset sammen. Den har jeg hørt før. Sådan sagde folk også da revolutionen i Oticon blev officielt afblæst ti år efter at den fandt sted.

Thyra Franks indsats rækker imidlertid langt videre end et enkelt plejehjem. Hendes ledelsesform er allerede blevet kult i flere andre lande (Norge, Sverige, USA) og selvom nutidens bureaukrater og organisationer gør alt for at slå eksperimentet i hjel, bliver det ikke glemt i Danmark.

Jeg opfatter plejehjemmet Lotte som det måske fineste eksempel på en virksomhed der er blevet UNBOSS’et. Formålet er kommet derhen hvor det hører til, nemlig før alt andet. Plehjemmet Lotte er en stor ubegrænset organisation bestående af pårørende, frivillige og andre, der deler passionen for bedre ledelse i det offentlige. Og alle disse mennesker er involveret og engageret fordi de brænder for ideen; ikke fordi nogen betaler dem for det.

Vil du vide mere, så kan jeg varmt anbefale Jette Meier Carlsens fremragende bog om Thyra Frank: Livsglæde og stjernestunder, Gyldendal 2010.

Og så et efterskrift om Thyra Frank og Liberal Alliance:

Når jeg har talt med folk om Thyra Frank siger mange at de ikke forstår at hun kan sidde i Folketinget for Liberal Alliance. Hvordan kan Thyras humanistiske sindelag forenes med det parti, som de opfatter som ultra liberalt?

Det er fordi folks opfattelse af Liberal Alliance er falsk. Ledelsen i Liberal Alliance deler præcis de samme humanistiske værdier som Thyra Frank. Liberal Alliance er præcis lige så træt af bureaukrati og centralisering som Thyra Frank. Liberal Alliance er lige så kritisk over for spild af offentlige midler til irrelevant og til tider inkompetent offentlig ledelse som Thyra Frank. Og Liberal Alliance deler til fulde Thyra Franks passion for at alle mennesker har ret til et godt liv før døden.

Godt nytår!

UNBOSS på gaden

Så kom dagen: UNBOSS bogen er på gaden 5 år og en måned efter Kolind Kuren. Overvældende interesse (tak!) og mange gode reaktioner.

Her er et ultra kort resumé af UNBOSS:

UNBOSS drejer sig om at få organisationer (virksomheder, institutioner, foreninger – små og store) til at gøre mere nytte. Ikke fem eller ti procent mere nytte, men fem eller ti gange mere nytte.

Det kommer ikke af sig selv. For det kræver nytænkning på tre punkter:

 1. Involvér flere end bare den begrænsede organisation med chefer og medarbejdere. Find jeres ubegrænsede organisation, dvs. alle dem der kunne tænkes at arbejde sammen med jer, hvis opgaven var spændende nok. Det kan omfatte kunder, leverandører, borgere, brugere, medlemmer eller andre. Gør også jeres egen organisation ubegrænset ved at nedbryde alle de barrierer der forhindrer medarbjedere i at arbejde sammen på tværs af alle skel.
 2. Sæt formålet over profitten og budgettet. Formålet er den forskel I vil gøre for kunder, medlemmer eller borgere. Det gør ikke stor forskel at producere varmerør, men det gør stor forskel at kunne transportere varme væsker bæredygtigt, dvs. med minimalt energitab. At transportere varme er en samfundsopgave, ikke bare et produkt.
 3. Betragt jer som UNBOSSer, dvs ledere af hele den ubegrænsede organisation, og erkend at I ikke kan overføre den traditionelle chef-tankegang fra den begrænsede organisation til den ubegrænsede. Der skal en ny tankegang og nogle nye værktøjer til, simpelt hen fordi den ubegrænsede organisation arbejder for formålet af egen vilje

Så enkel er UNBOSS egentlig, og den merværdi I kan skabe, kommer fra to kilder:

 • Indefra gennem jeres egen grænseløse organisation som fungerer bedre og hurtigere, og
 • Udefra ved at I involverer ti eller hundrede gange så mange mennesker i den ubegrænsede organisation.
 • Fra hjertet idet medarbejderne bliver gladere og mere produktive når de tydeligt kan se og fornemme meningen med det I gør.

Historien er naturligvis længere end det og du sidder sikkert med 100 spørgsmål. Nogle af svarene står i UNBOSS, men de fleste skal du finde selv når du tænker over hvordan du og dine kolleger vil unbosse jers egen organisation.

UNBOSS kan hjælpe dig til at lave din organisation om til en bevægelse der skaber mere værdi og som det giver mere mening at arbejde for. UNBOSS er i sig selv en bevægelse med netop det formål. Den får betydning når du tager udfordringen op og unbosser din organisation . Del gode og dårlige erfaringer med alle og involvér dine venner med at gøre det samme.

Har du læst bogen? Så del dine erfaringer med os andre!

De virkelige helte

Den bog er jeg rigtig glad for: Carsten Stenos beskrivelse af ejerlederen med alt hvad det indebærer: Lysten til at få foden under eget bord, sliddet, risikoen, skuffelserne, glæden når det lykkes. Rigtig mange gode cases.

En bog du virkelig kan lære af. Gyldendal Business 250 kr.

Hvis du har læst bogen, så skriv en kommentar!

To bøger jeg kan anbefale.

Jeg læser mange bøger, og når jeg er færdig med en som jeg synes at andre burde læse, omtaler jeg den her på bloggen. Jeg deler sjældent kritik ud; i så fald undlader jeg blot at omtale bogen!

På det sidste har jeg glædet mig over to bøger:

Alfred Josefsens kloge bog om ledelse med udgangspunkt i erfaringerne fra Irma. Alfred er efter min opfattelse en af de bedste nulevende ledere i Danmark; langt over de fleste på top 100 listerne, fordi Alfred er ægte, nærværende, ordentlig og samtidig god til at skabe resultater. Hans bog er en fornøjelse at læse; alle ledere kan lære af den! Er udkommet på Gyldendal; set til 300.-

Den anden bog er helt anderledes og den mangler den dybde, som Alfred Josefsen har. Alligevel er den interessant fordi de mange korte indlæg indeholder rigtig mange gode brikker til den mosaik som ledelse er. Og kender man personerne bag rådene, så siger de enkelte afsnit en masse, også om menneskene bag. Er udkommet på GAD; set til 229.-

Sproget er ikke gratis

Denne bog har jeg svært ved at blive klog på.

Den bygger på artikler af forfatteren Thorkild Olsen genlæst og kommenteret af Frederikke Larsen. Begrebsapparatet og ræsonnementerne er Thorkild Olsens, men det er uklart for mig, hvor meget bogens forfatter, Frederikke Larsen, har tilføjet. Bogen beskriver betydningen af kontekst med gode eksempler og argumenterer for at misforståelser ofte opstår når læseren ikke forstår konteksten. God pointe. Vi hører også om den såkaldte CMM model (Coordinated Management of Meaning) hvor en handling sættes i forhold til forskellige niveauer af kontekst. Spændende når det relateres til et procesforløb. Så kommer turen til værdier hvor bogen præsenterer seks såkaldte snubletråde, dvs. ting der kan gå galt når man arbejder med værdier. For mig lidt svært at relatere til den praksis jeg er del af. Nu til coaching, personlig  og professionel udvikling og systemisk metode. Jeg tror jeg skal læse bogen igen for at forstå den del godt nok til at jeg kan relatere den til min hverdag.

Lyder jeg lidt forvirret? Ikke uden grund. Jeg synes ikke det er nogen nem bog. Spændende og klog, men nok lige langhåret nok for mig som praktiker!

Håber du vil tage dig tid til at læse den. Bidrag gerne med en kommentar. Er udkommet på Dansk Psykologforenings Forlag. Set til 268 kr.

Det grænseløse arbejdsliv

Egentlig er det paradoks: at lede selvledende medarbejdere. Men det er en realitet: Hvis man vil have succes med at drive virksomhed i dag, så er der ingen vej udenom at give medarbejderne stor frihed til at lede sig selv.

Derfor er det rigtig godt at Gyldendal Business nu har udsendt en bog herom af Anders Raastrup Kristensen. Det er en systematisk bog som er god at få forstand af. Først noget om baggrunden for at medarbejdere i højere grad skal lede sig selv: Arbejdslivet er blevet grænseløst. Så nogle afsnit om hvad selvledelse er, hvordan man holder balancen mellem arbejdsliv og fritid og hvordan man håndterer den svære balance mellem ansvar og frihed. Sidst ledelsesopgaven: hvordan man får frie fugle til at flyve i formation.

Velskrevet, veldisponeret. Anbefales. Set til 250 kr.

How the Mighty Fall

Jim Collins er en af de mest læste management forfattere i disse år. Og med god grund. Nu er hans bog om hvordan store virksomheder fejler, kommet på dansk på L&R Business. Det er en bog man godt kan få forstand af, men som de fleste amerikanske management bøger, er der mange ord og langt mellem de vigtige pointer.

Collins deler en virksomheds storhed og fald (livscyklus) op i fem faser

 1. Hybris affødt af succes
 2. Udisciplineret jagt efter mere,
 3. Benægtelse af risici og farer
 4. Fortvivlet søgen efter frelse
 5. Overgivelse til ubetydelighed og død

Det er en god opdeling og den svarer godt til mine egne observationer, som du kan finde i Kolind Kuren. Der er mange gode (amerikanske) eksempler i bogen – ros for det. Havde den været skrevet i Danmark kunne det have været bankerne (næsten alle), landbruget, LEGO for 10-15 år siden, TDC i samme periode, ejendomsbranchen, VKO-regeringen og socialdemokratiske regeringer før dem, automobilindustrien, luftfartselskaberne og mange andre. I succesen ligger kimen til fiasko.

Jeg synes at bogens svaghed er at den ikke giver nogen overbevisende anvisning på hvad man så skal gøre. Men det gør ikke noget – læs Kolind Kuren bagefter!

Anbefales. L&R Business, er udkommet. Set til 254 kr.

Bryd muren

Her er en bog jeg rigtig godt kan lide: En lille overskuelig bog om hvordan man kommunikerer i modvind.  Altså kommunikation når tilhørerne ikke automatisk er positive over for ens budskab.

Først er der en række små kapitler om at “kende sig selv”; altså hvordan man taler og fremtræder. Meget relevant. Så nogle afsnit om hvordan man forbereder sig, især hvordan man uddrager den hovedpointe som det er allervigtigst at tilhørerne får fat på. Spot on, som man siger nutil dags. Og til sidst gode råd når man er på. Hvordan man sætter scenen, overkommer sin nervøsitet og går til sagen. Lige i øjet.

Jeg tror jeg har holdt over 500 foredrag og talt ved mindst lige så mange møder, så jeg må høre til de erfarne. Alligevel glædede jeg mig over bogen og lærte noget nyt.

200 kr er ren foræring, hvis bogen kan gøre dig til en bedre kommunikator. Er netop udkommet på Gyldendal Business.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.