From Bureaucracy to Growth

(Dansk tekst nedenfor)

Welcome to kolind.kuren.dk, where you will be inspired to fight bureaucracy in your organization – and to share your experiences. You can read about the book “The Second Cycle – from Bureaucracy to Growth” and you can contribute to the debate.

How bureaucracy grows.

Bureaucracy makes an organization die. It become complacent, lazy and dull to work with or to deal with. The positive side of bureaucracy is that it is efficient in dealing with standardized issues according to standard rules. But in most organizations, this type of work has now been taken over by robots and expert systems. What people do is customization and innovation, and this is where bureaucracy fails.

Bureaucracy tends to enter into organizations while they are most successful: High growth, good products and profit. And when bureaucracy enters, complacency and arrogance folows. It’s like the organization develops a blind spot so it cannot any longer see how it impacts and annoys other people. There are five steps:

  1. Bureaucracy enters when the organization grows, matures and becomes successful.
  2. The symptoms are more departments, management levels, titles, plans, reports, budgets, meetings and procedures.
  3. The management’s agenda gradually diverts from the customers’ agenda. Procedures and standards become more important than employees and customers and sound business.
  4. When the results fail to match ambitions, scapegoats are introduced: The exchange rates, competition from Asia or competitor pricing. The new strategy for growth becomes mergers and acquisitions.
  5. The process becomes a vicious circle – and often it is to late to break it.

Imagine if you could transform bureaucracy into growth.

Most companies only grow 3-5 % per year organically. If we could increase growth by say, another two per cent by continuously innovating products, services, marketing and administration, we would create new jobs and we would no more have to think about the pension burden. If public institutions could innovate more, service would be better and costs would go down.

That’s what “The Second Cycle – from Bureaucracy to Growth” is all about and that’s the purpose of this blog.

(Danish)

Velkommen til kolindkuren.dk, hvor du kan få inspiration til at gøre noget alvorligt ved bureaukratiet i din organisation – og forhåbentlig dele dine erfaringer med andre. Du kan læse om bogen “Kolind Kuren – fra bureaukrati til vækst”, og du kan være med i debatten om hvad vi kan gøre ved bureaukratiet.

Hvordan bureaukrati udvikler sig

Bureaukrati får en organisation til at stivne. Den bliver selvfed, doven og trist at være i eller blive betjent af. Strengt taget har bureaukrati også en positiv side: Den effektive administrationsmaskine hvor sager behandles sagligt, ensartet og upartisk. Men for de fleste organisationer er den form for sagsbehandling efterhånden automatiseret og overtaget af IT-systemer. Der hvor menneskene kommer ind, er fornyelsen og den individuelle løsning – og det egner bureaukratiet sig ikke til.

Bureaukrati (i den negative forstand) kommer ind i en organisation når den har allerstørst succes: Høj vækst, gode produkter og overskud. Og bureaukrati kommer sammen med selvtilfredshed, selvoptagethed og arrogance. Organisationen udvikler en blind plet så den ikke mere selv kan se svaghederne ved den måde, den arbejder på. Der er fem trin:

  1. Bureakratiet vokser når organisationen bliver større, mere moden og når den får succes.
  2. Symptomerne er flere afdelinger, ledelsesniveauer, titler, planer, rapporter, budgetter, møder og procedurer.
  3. Ledelsen får efterhånden sin egen dagsorden. Det bliver mere vigtigt at leve op til standarder for god virksomhedsledelse end at interessere sig for medarbejdere og kunder; kort sagt at drive god forretning.
  4. Når resultaterne ikke kan holde trit med ambitionerne bortforklares de med dollarkurs og konkurrence fra Asien. Tilkøb af virksomheder bliver den nye strategi for vækst.
  5. Processen ender i en dødsspiral – og så er det ofte for sent.

Tænk engang hvis vi kunne erstatte bureaukrati med vækst…

De fleste danske virksomheder vokser kun 3-5 % om året ved egen kraft (organisk vækst). Hvis vi kunne øge væksten med et par procent ved løbende at forny produkter, serviceydelser, markedsføring og administration ville vi skabe masser af jobs og vi ville ikke mere behøve at tænke på hvordan efterlønnen skulle finansieres. Og hvis offentlige institutioner tilsvarende kunne forny sig selv ville servicen blive bedre og skatten kunne sættes ned.

Det er det bogen ”Kolind Kuren – fra bureaukrati til vækst” drejer sig om og det er det der er formålet med denne weblog og det værktøj du har adgang til her fra siden.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.