10 pointer om frihed.

Jeg tror jeg har større frihed end de fleste:

 1. Jeg kan sige min mening uden at frygte konsekvenserne. Vel blev jeg fyret som bestyrelsesformand for Grundfos fordi jeg sagde min mening, men heldigvis lever jeg fint uden det pæne honorar der fulgte med jobbet.
 2. Jeg kan sige hvad jeg mener, til min bank, for jeg har ingen lån, og der er nok andre der vil tage sig af mine penge.
 3. Jeg kan sige nej tak til et job eller en bestyrelsespost fordi jeg kan leve uden lønnen.
 4. Jeg kan tage et upopulært standpunkt fordi jeg ikke skal vælges til noget.
 5. Jeg kan bede om hjælp for jeg skal ikke imponere nogen eller bruge magt over for nogen.

Det er en dejlig frihed at have, og desværre er der mange der ikke har frihed til at sige eller gøre hvad de finder rigtigt. Bestyrelsesmedlemmet eller direktøren der er afhængigt af en enevældig formand. Virksomhedsejeren der har pantsat sin frihed i banken. Politikeren der skal genvælges eller chefen der skal beholde magten. Men der er andre punkter hvor jeg oplever alt for ringe frihed:

 1. Jeg kan ikke bestemme hvad jeg vil bruge hovedparten af min indkomst til. To tredjedele af det jeg tjener, afleverer jeg til det offentlige, hvor politikere bestemmer hvad der er godt for mig og mine medborgere. Det oplever jeg som grundlæggende uretfærdigt.
 2. Jeg er underkastet et konstant pres for at gøre de ting, som andre har bestemt, er godt for mig; hvad jeg spiser og drikker, hvordan jeg transporterer mig fra A til B, hvad jeg bruger tiden til og hvordan jeg forvalter min ejendom (skov). Og de virksomheder jeg er med i, overdynges med stadig mere detaljerede bestemmelser på næsten alle felter. På alle områder er der mennesker, som bestemmer hvad jeg  og vi skal gøre; endda i jobs, hvis løn jeg selv betaler gennem skatten.
 3. Jeg bliver overvåget i en grad, som man skulle tro, er løgn. Min færden overvåges af tusindvis af videokameraer, hvis eksistens jeg ikke engang kender. Mine mobiltelefonsamtaler optages og gemmes. Det samme med mine e-mails og al anden adfærd på nettet. Min lægejournal er tilgængelig for titusindvis af mennesker og intet sted får jeg besked om hvem der snager i mit privatliv og hvorfor. Det er ikke rart.
 4. Jeg er blevet et nummer. Jeg kender ikke folkene i kommunen; de er for langt væk og de har alt for travlt med at gøre ting der ikke gavner mig. Den frihed jeg engag havde, til at ringe til dem jeg kender i kommunen, findes ikke mere.
 5. Jeg skal kort og godt passe på: Spørg for himlens skyld ikke en person til jobsamtale om hans alder, holdninger eller andet der kunne tolkes som diskrimination. Pas på hvilke træer du vil plante i din skov – det kunne jo gå imod kommunens planer (med min skov!). Hav ikke en kniv liggende i bilen – politiet kommer efter dig.  

Jeg mener faktisk at jeg selv er bedre til at finde ud af tingene, end politikere og embedsmænd. Ligesom du er jeg veluddannet, men alligevel sættes jeg under administration – og så skal jeg selv betale for det! Lad mig høre hvad du mener om frihed. Hvor vil du gerne have mere frihed, og hvor synes du (måske) at vi har for megen frihed, sådan at vores adfærd skader andre?

11 kommentarer til “10 pointer om frihed.”

 1. Frank Calberg

  Interessant blogindlæg. I denne blog posting http://www.freedomhouse.org/blog/freedom-takes-gold læste jeg, at tæt ved 2/3 af alle OL medaljer blev vundet af frie lande.

 2. Jakob Nybo

  Kære Lars.
  Tak et glimrende indlæg.
  Ja, personlig frihed har trænge kår i Danmark med Vejlegården som det seneste eksempel.
  Det er glædelig, at Liberal Alliance arbejder hårdt for at friheden skal øges i Danmark og jeg synes heldigvis, at det går lidt fremad selvom der er lang vej igen til et rimelig niveau.
  Grundlæggende er jeg for maksimal frihed og ansvar til selvstændig tænkende mennesker, så længe de ikke skader andre.
  Som logisk følge bør mennesker, hvis de ikke er selvstændig tænkende, sættes under administration af samfundet. Tænker mens jeg skriver – Er det så rimeligt at ikke tænkende mennesker har stemmeret?
  Befriende og venligste tanker
  Jakob

  ——
  Jakob Nybo – Managing Partner.
  ActVal – ACTion that creates VALue – Management Consulting Services.
  jakob.nybo@actval.comhttp://www.ActVal.com – mobile: +45 2221 7007.

 3. Frank Calberg

  I et tidligere indlæg http://kolindkuren.dk/2012/04/04/japan-maske-ku-vi-l%C3%A6re-noget/ skrev du om, hvor rene gader mv. i Japan er. Har du mulighed for at uddybe, hvordan du forestiller dig, at vi kan hjælpe hinanden til at holde gader, cykelstier, fortove, pladser og andre steder, hvor mennesker færdes, rene?

 4. Frank Calberg

  Omkring 8 minutter inde i denne samtale http://youtu.be/Iz9hVYrw8hI nævner Gary Hamel, at vi både kan opnå frihed og disciplin, såfremt vi er kreative omkring, hvordan vi opnår kontrol. Senere i samtalen nævner Gary Hamel, at det – i forhold til den traditionelle hierarkiske kontrol – kan være mere værdiskabende, når kontrol kommer indefra det enkelte menneske samt fra mennesker, det enkelte menneske arbejder med / udveksler viden med. Henimod slutningen af samtalen siger Gary Hamel: ”Leading is less and less about making the big decisions – and more and more about being a social architect and thinking about how you create the social environment in which people are motivated to contribute.” Gary Hamel taler også henimod slutningen af samtalen om, at ledere, der er over 30 år, bør have unge mentorer, der kan hjælpe dem med at forstå de principper, internettet bygger på, herunder frihed og åbenhed.

 5. Michael Lorenzen

  Kære Lars,

  Tak for denne mulighed for at følge med i et voksent reflekterende menneskes tanker.
  Rigtig mange er underlagt den almindelige reaktive tankegang, der præger vores daglig bevidsthed. Ikke alle er opmærksomme på, at vi altid og hele tiden har et valg.
  Også når vi vælger at leve i et overreguleret land. Dine tanker er befriende på flere måder. For det første fordi de stiller spørgsmål ved det bestående samfund og vores tanker om det! Det er du jo et fremragende eksempel på. Jeg tror det er en vigtig egenskab og du formår bedre end de fleste, at sætte handling bag!

  Desuden stiller du spørgsmål til den indre frihed. Friheden til at vælge. Friheden til at skabe en anden tilværelse og friheden til at tænke anderledes end andre. Friheden til at tage stilling til og lytte til egen indre autoritet!

  Denne frihed er ikke censureret af andre end os selv.
  Det er kun de ydre handlinger, der er censureret og kontrolleret. Men det kan godt have samme virkning. Vi lever i et samfund, der har overtaget mange af de funktioner, der ellers ville være varetaget af familie, venner, naboer.

  I virkeligheden kunne det være et slaraffenland. Hvor vi alle har det vi har brug for. Men sådan er det ikke!

  Faktisk er det nok sket en udvikling på bekostning af noget meget dyrebart. Nemlig den personlige frihed. Har vi solgt vores sjæl til velfærdssamfundet?
  Og er det nødvendigt? eller er det bare en konsekvens af bevidstløs politisk makværk? Jeg har et håb om, at der er en ny tid med større bevidsthed på vej!
  Jeg er sikker på, at der vil være masser af modstand overfor forandringerne også i fremtiden. Men der er behov for at se på den jungle af love, der ikke tjener folket. Der er behov for andre måder at gøre tingene på. Nye måder at tænke på.
  Vores uddannelsessystem kunne også tænkes at trænge til et lille pift.

  Vi har alle den frihed, vi hver især bærer i hjertet! Bevidstheden om den kan få os til at handle anderledes. Men det kræver mod og vilje, at sætte handling bag! Fortsæt det gode arbejde! Tak fordi du har valgt dit store engagement i dit folks velfærd!
  Med respekt og taknemmelighed!
  Michael

 6. Michael Lorenzen

  Faktisk tænker jeg, at vi kunne gøre en forskel for de kommende generationer, ved at stille en anden form for uddannelse til rådighed for de unge voksne mellem 13-21 år.

  Men det er en anden sag! Den ville jeg også gerne give et par ord med på vejen.
  De unge er vores fremtid. Der er masser af visdom, som ofte først bliver tilgængelig, når de kommer i 30′erne.
  Når de møder denne barriere uden tilstrækkelig bevidsthed om deres egen indre kraft og stemme, får rigtig mange af vores unge problemer. Det er ressourcer der ikke rigtig bliver bragt i spil og som derfor ofte bliver parkeret eller nogle gange ligefrem bliver vendt til en samfundsbyrde.
  Men vi kan jo kun tage et problem ad gangen. Frihed handler også om viden og bevidsthed. Bevidstheden om og friheden til at tænke og vælge selvstændigt er et spørgsmål om viden, uddannelse og træning før vi kan forvente en handling, der adskiller sig fra det vi kender. Den vanemæssige tanke og handling er kulturbestemt og arves af vore forfædre. Hvis vi vil have en anden handling, må vi først lære, derefter tænke andre ord og begreber billeder for at kunne handle anderledes.
  Det er nemmere sagt end gjort. Du har sikkert brugt mange penge på kurser, som ikke har haft den ønskede effekt, hvis nogen overhovedet?! Holdninger og overbevisninger er sværere at ændre end løgne og bedrag :-)

  hjertelige hilsener

  Michael

 7. Jørgen Lang Jørgensen

  Frihed til at gøre hvad man vil og sige hvad man mener, er også mit previlegium.

  Der er en masse såkaldte guruer,kurser, statslige og kommunale institutioner der mener, at de har opskriften på et godt og meningsfuldt liv, og jeg kan få brækfornemmelser, når jeg hører på dem.
  Den mest kvalificerede til at mene hvad der godt for een – er een selv.

  Politikerne undervurderer vælgerne og er selv komplet uden visioner og er kun administratorer, de drejer 180 grader i deres holdninger, hvis deres spindoktor mener at det, for øjeblikket, er politisk opportunt.
  De to statsministerkandidater vi har at vælge imellem er begge uden lederevner, hvilket de gennem deres virke allerede til fulde har bevist.

  Både ministre og Folketing er for manges vedkommende sammensat af mennesker der aldrig har haft et ærligt stykke arbejde. Dermed mangler de den livserfaring der er helt nødvendig for at kunne lovgive om landets ve og vel.

 8. Jørgen Lang Jørgensen

  Når Jacob Nybo nævner Vejlegården, som udtryk for manglende frihed, er det noget vrøvl.

  Vejlegårdens ejer har enevældigt, uden at spørge medarbejderne, indgået en overenskomst med Kristelig Fagforening. Overenskomsten er i sin substans en ringere overenskomst for medarbejderne og mere fordelagtigt for ejeren af Vejlegården.
  Endvidere har han fyret de tre medarbejdere der ville fastholde deres medlemsskab af 3-F.
  Hvor er friheden for de tre medarbejdere?
  Hvor er den demokratiske frihed for de medarbejdere, som ikke tør andet end at bifalde ejerens dispostition i forbindelse med valg af overenskomst.

  De politikere der troppede op på Vejlegården for at spise stegt flæsk og persillesovs har enten ikke fattet en brik af indholdet i den såkaldt “Danske aftalemodel” eller også har de en skjult dagsorden, der går ud på at knægte medarbejdernes ret til at blokere en virksomhed, som i dag er fuldt lovlig.

  Arbejdsgiverorganisationerne har holdt sig i baggrunden i denne sag, men har dog givet udtryk for at de i princippet støtter 3-F i denne sag, idet de ligesom de overenskomstberettigede fagforeninger, går ind for frihed til at aftale og indgå overenskomster på det danske arbejdsmarked, uden politisk indblanding.

 9. Jan Sjøstrand

  Der er en masse såkaldte guruer,kurser, statslige og kommunale institutioner der mener, at de har opskriften på et godt og meningsfuldt liv, og jeg kan få brækfornemmelser, når jeg hører på dem.
  Den mest kvalificerede til at mene hvad der godt for een – er een selv.

  SÅDAN .. og tak Jørgen
  Klar tale, der for mig samtidig omfatter alle de ledelsesguruer der mener de har svaret på hvad god ledelse er for andre – sikke noget vrøvl. Uanset hvilke ledelsesmæssige betragtninger man anbringer, så er der mennesker der passer ind, og mennesker der IKKE passer ind – sådan er det!

 10. Per Feldvoss Olsen

  Frihed er ikke noget vi har men noget vi får af eller tager fra hinanden!

  I de første 5 har du altså – på det retoriske/relativistiske/(mind)fulde plan – beskrevet dig selv som en isoleret munk uden væsentlige relationer til omverden.

  I de 5 sidste begræder du en infrastruktur, som er med til at understøtte dine 5 første teser.

  Desværre er alt ved det gamle her- har du mon stadigt en Boss der spøger på slottet?

  Er Boss’ ordene spildt på Lars?

 11. AT 2013 samfundsfag og erhvervsøkonomi « AT 2011

  [...] gode liv via kampen for økonomisk frihed Lars Kolind: http://kolindkuren.dk/2012/08/19/10-pointer-om-frihed/ Sejr Christensen: Saxobank. Ayn Rand: Atlas Shrugged og andre liberale frihedsvisioner Kampen for [...]

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.