Arkiv for juni 2012

Her er en UNBOSS

Hvad er en UNBOSS? Helt enkelt en person som ikke bare er chef for sine medarbejdere, men også en inspiration for kunder, brugere, leverandører og andre som er i berøring med virksomheden. En leder der fokuserer virksomheden på at gøre en forskel for kunder eller andre fremfor at bruge kræfter på overflødigt bureaukrati. En leder der holder stramt fokus samtidig med at han/hun giver medarbejderne frihed til at bruge deres faglighed og kreativitet på at løse opgaverne bedst muligt.

Kender du en sådan leder? Eller en der kommer i nærheden af dette ideal? Måske din egen chef? Jacob Bøtter og jeg vil gerne fremhæve de gode eksempler. Kom med et eksempel. Måske en leder som vi alle kender, men også gerne en som kun få kender.

Kom med et eksempel!

UNBOSS på Jyske Bank TV

Kurt Strand har lavet et rigtig godt interview om at effektivisere den offentlige sektor ved brug af UNBOSS. Det findes her på Jyske Bank TV:

http://jyskebank.tv/013385495421396/tanker-til-tiden-10-lars-kolind-bedre-ledelse–get-produktivitet

Hvad siger du? Skriv en kommentar.

UNBOSS på gaden

Så kom dagen: UNBOSS bogen er på gaden 5 år og en måned efter Kolind Kuren. Overvældende interesse (tak!) og mange gode reaktioner.

Her er et ultra kort resumé af UNBOSS:

UNBOSS drejer sig om at få organisationer (virksomheder, institutioner, foreninger – små og store) til at gøre mere nytte. Ikke fem eller ti procent mere nytte, men fem eller ti gange mere nytte.

Det kommer ikke af sig selv. For det kræver nytænkning på tre punkter:

  1. Involvér flere end bare den begrænsede organisation med chefer og medarbejdere. Find jeres ubegrænsede organisation, dvs. alle dem der kunne tænkes at arbejde sammen med jer, hvis opgaven var spændende nok. Det kan omfatte kunder, leverandører, borgere, brugere, medlemmer eller andre. Gør også jeres egen organisation ubegrænset ved at nedbryde alle de barrierer der forhindrer medarbjedere i at arbejde sammen på tværs af alle skel.
  2. Sæt formålet over profitten og budgettet. Formålet er den forskel I vil gøre for kunder, medlemmer eller borgere. Det gør ikke stor forskel at producere varmerør, men det gør stor forskel at kunne transportere varme væsker bæredygtigt, dvs. med minimalt energitab. At transportere varme er en samfundsopgave, ikke bare et produkt.
  3. Betragt jer som UNBOSSer, dvs ledere af hele den ubegrænsede organisation, og erkend at I ikke kan overføre den traditionelle chef-tankegang fra den begrænsede organisation til den ubegrænsede. Der skal en ny tankegang og nogle nye værktøjer til, simpelt hen fordi den ubegrænsede organisation arbejder for formålet af egen vilje

Så enkel er UNBOSS egentlig, og den merværdi I kan skabe, kommer fra to kilder:

  • Indefra gennem jeres egen grænseløse organisation som fungerer bedre og hurtigere, og
  • Udefra ved at I involverer ti eller hundrede gange så mange mennesker i den ubegrænsede organisation.
  • Fra hjertet idet medarbejderne bliver gladere og mere produktive når de tydeligt kan se og fornemme meningen med det I gør.

Historien er naturligvis længere end det og du sidder sikkert med 100 spørgsmål. Nogle af svarene står i UNBOSS, men de fleste skal du finde selv når du tænker over hvordan du og dine kolleger vil unbosse jers egen organisation.

UNBOSS kan hjælpe dig til at lave din organisation om til en bevægelse der skaber mere værdi og som det giver mere mening at arbejde for. UNBOSS er i sig selv en bevægelse med netop det formål. Den får betydning når du tager udfordringen op og unbosser din organisation . Del gode og dårlige erfaringer med alle og involvér dine venner med at gøre det samme.

Har du læst bogen? Så del dine erfaringer med os andre!

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.