Hilsen fra ugens taber…

Det er blevet til over 200 pressehistorier i sidste uge om min beslutning om at trække mig fra Grundfos; Det siges at være rekord. Men omstændighederne er også usædvanlige: virksomheden er suveræn; resultaterne imponerende; fremtiden lovende og ledelsen kompetent. Jeg har været primus motor i at gennemføre et generationsskifte som har været svært, men som alle er enige om er endt godt. Der er ingen planer om at rulle noget som helst tilbage.

Men inden støvet lagde sig kom en “black swan” flyvende: Bogen om Niels Due Jensen, Arvtageren. Pludselig blev detaljerne i en proces som bestemt foregår bedst bag lukkede døre, rullet op. Der er en grund til at sådanne historier altid for lov til at ligge mindst ti år inden de offentliggøres. Det gjorde ondt for selvfølgelig er et sådant forløb svært og til tider dramatisk. Sådan er det altid, og Grundfos historien er bestemt ikke værre end andre. Heldigvis er det nu klart at der er så mange kilder til bogen, at den mistanke som i begyndelsen blev rettet mod mig om at give fortrolig information til bogen, er væk (JP i lørdags).  Dejligt, for det generede mig voldsomt. Men uroen i forbindelse med offentliggørelsen af bogen skabte usikkerhed og frustration og i den forbindelse valgte jeg så at sige farvel efter 13 år som formand/næstformand i Grundfos og Poul Due Jensens Fond.

Livet går videre i Bjerringbro, men ærgrelsen over at pressen fik anledning til at skrive så meget negativt om Niels Due Jensen er der stadig. Den behandling fortjente han ikke. 

Ingen forstår at jeg fortsætter som formand for koncernbestyrelsen i Grundfos indtil april. Det opfattes nærmest som uhørt! Men hvorfor dog det? Vi er jo ikke grundlæggende uenige om noget som helst i ledelsen af Grundfos; værdierne ligger fast, strategien er klar og der er fortsat et godt samarbejde om at løse alle de små og store problemer der opstår hver dag når man driver en stor virksomhed. Selvfølgelig er der nogle skår der skal klinkes efter at stormen har lagt sig, men det gør man bedst når man smøger ærmerne op og trækker i fællesskab.

Jeg tager det helt roligt at jeg i ugen der gik, er blevet udnævnt til ugens taber og at jeg er blevet dømt ude af dansk erhvervsliv for evigt. Journalister og komentatorer skal jo skrive om noget. Husk på hvor stor en idiot jeg var da jeg (ikke) foreslog 40% skat på Fyn i 2007. Dengang var jeg også en færdig mand. Storbytosse og det der var værre. Siden da har jeg i grunden haft det rigtig godt, startet næsten ti nye virksomheder og endda tjent penge på det. Og jeg har flere på vej.

Folk der sidder med hænderne i skødet får ingen tæsk. De synker hen i passiv ligegyldighed. De tør ikke noget. De gør ikke noget. De vil ikke noget. Det kalder jeg fattigdom. Jeg vil stadig en hel masse og jeg har ressourcerne til at gøre noget ved det. Der er stadig virksomheder der skal startes; forretningsideer der skal prøves. Der er stadig samfundsopgaver der skal løses. Her er en liste over hvad jeg har i gang i øjeblikket:

Jeg er medejer af 12 virksomheder: Kolind A/S, Løndal Gods, Addithus Skov, Sømer Skov, Salten Langsø Skovadministration, Wemind, KeepFocus, PeopleTools, Co’ensus, Spiir, Zealand Pharma og Younoodle og jeg er aktivt med i de fleste. Jeg sidder derudover i bestyrelsen for bl.a. Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Fond, Tooling Invest og Jacob Jensen Holding og jeg er med i repræsentantskabet for Kristeligt Dagblad og Danske Bank. Jeg er formand for Welfare Tech Region og med i en række andre initiativer rundt i landet. Jeg er adjungeret professor ved Århus Universitet og netop færdig med min nye bog, Unboss. Invitationer til foredrag er der mange af. Jeg bruger min erfaring i det bedste toplederprogram i Norden: LinKS i samarbejde med verdens førende business school, Wharton, hvor jeg både underviser og formand for LinKs advisory board. Glem ikke spejderarbejdet: Jeg er medlem af World Scout Committee og past chairman for the World Scout Foundation og der er jeg med til at transformere det der i al beskedenhed er verdens største børne og ungdomsorganisation. 30 millioner unge der skal gøres til næste generation af ledere i 164 lande. Vent og se. Og så har jeg sikkert glemt noget.

Der skal nok blive et liv efter Grundfos…

16 kommentarer til “Hilsen fra ugens taber…”

 1. Lotte Bliddal

  Kære Lars

  Det handler om at GØRE NOGET, og det må man jo sige, at du gør. Så fortsæt du bare, herunder med at inspirere alle os andre til handlinger.

  Om kort tid har medierne kastet sig over noget helt andet. Fokus i medierne ændrer sig konstant, og ingen interesserer sig alligevel for “sandheden” – det er den gode historie, der skal sælges.

  Kærlig hilsen
  Lotte

 2. Lars Kolind

  Tak Lotte!
  Det drejer sig nemlig om at gøre en forskel; det giver energi at være med til noget spændende og man sover dejligt om natten når man har udrettet noget.
  Du har helt ret: Gårsdagens avis pakker vi fisk ind i i morgen. Lad dem dog skrive…

 3. Jesper Lindgren Hejlesen

  I en tid hvor den offentlige debat, uanset om den vedrører erhverv eller politik, synes at handle om alt andet end de reelle problemer der eksisterer, og for den sags skyld de reelle positive historier der findes, er det vel nærmest en hædersbevisning at blive kåret som ugens taber, dem pressen i en uge kårer som vinder, er næste uges tabere og omvendt.

 4. Peder Bennedsen

  “First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win.”
  Mahatma Gandhi

 5. Isabella Lo

  In Chinese we say, “Do less, less mistake. Do more, more mistake.” It doesn’t need a mathematician to work out the rest of the formula – Do nothing, no mistake.

  Of course it’s not just about doing anything. But things that are meaningful. You has been showing us again and again you do things that are meaningful and transcend personal interest.

  Fear for failure belongs to loser. You’re far beyond them.

  Sleep well at night. Dream big. And make it happen.

 6. Jørge Lang Jørgensen

  Det er aldrig sjovt at blive beskrevet som en taber, idiot eller storbytosse, men med den beskrivelse Lars Kolind giver af sig selv og sine aktiviteter vurdere jeg, at Lars kolind nok skal overvinde de ovennævnte beskrivelser uden nævneværdige mén.

  Så kan Lars Kolind ikke forstå at andre mener – mig selv inklusiv -, at han bør forlade bestyrelsen i Grundfos omgående.

  I indlægget under titlen “hvorfor forlader jeg Grundfos?” skriver du blandt andet:

  “Alle beslutninger i de to bestyrelser er truffet enstemmigt. Jeg er glad for opbakningen, men situationen er ganske enkelt, at jeg nu ikke har den opbakning mere, og derfor har det ingen mening at fortsætte arbejdet”.

  Når det ikke giver nogen mening at fortsætte arbejdet, må konklusionen vel være, at man forlader bestyrelsesarbejdet med omgående virkning, det er jo formålsløst og spild af tid at fortsætte ca. et halvt år som formand i en bestyrelse, hvor man har mistet opbakningen (tabt magtkampen) og tilsyneladende er i konflikt med dele af Due Jensen familien.

  Den daglige ledelse skal uden tvivl nok klare sine opgaver, men det er ikke særlig klogt i relation til den daglige ledelse, at virksomheden fortsætter ca. et 1/2 år med at have en bestyrelsesformand som har mistet opbakningen i bestyrelsen.

 7. Lars Kolind

  Masser af reaktioner. Dejligt. Tak!

 8. Claus Christensen

  @ Lars Kolind
  Jeg gider ikke bruge tid på at læse bogen Arvtageren – der er nok for meget ligegyldigt personfnidder for min smag. Så selvom svaret muligvis findes i bogen, tillader jeg mig alligevel af spørge:

  Hvori bestod generationsskiftet? Og hvad var det svære?

  Hvordan kan man generelt sikre en mere professionel ledelse i toppen af dansk erhvervsliv? Det virker ikke som om kvalifikationerne er afgørende for, hvem der sidder i disse afgørende magtorganer. Det virker underligt, at man bruger mange ressourcer og tests på at ansætte menige medarbejdere, mens bestyrelserne rekrutteres noget mere tilfældigt.

  Et sidste lidt “langhåret” spørgsmål: Både i erhvervslivet og i politik bruges enorme ressourcer på interne magtkampe. Hvad skal der efter din mening til, for at man anvender ressourcerne konstruktivt og arbejder i samme retning?

 9. Lars Kolind

  Claus. “Arvtageren” er faktisk en rigtig god bog, og den tegner et fint billede af Niels Due Jensen og hans flotte indsats for Grundfos. De 20% der handler om generationsskiftet, viser først og fremmest hvor svært det er at give stafetten videre, hvilket jeg i høj grad har forståelse for. Det er ikke en årelang magtkamp eller uinteressant personfnidder!
  Generationsskiftet bestod i at Niels Due Jensen trådte tilbage som koncern bestyrelsesformand til en mere “formel” position som formand for bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond, der ejer 87% af Grundfos. Det svære var at videregive det øverste ledelsesansvar efter 50 år i virksomheden. Enhver kan forstå at det var svært.
  I Grundfos har vi faktisk brugt mange kræfter og professionel bistand til at finde bestyrelsesmedlemmer, og det har båret frugt. Vi har en højt kvalificeret og engageret bestyrelse.
  Magtkamp er ikke et ord jeg kan genkende i Grundfos. Vi har netop gennemført et vanskeligt generationsskifte uden magtkamp. Alle bakker op om resultatet og alle beslutninger på vejen er sket gennem konsensus. Det er pressen der fremstiller den proces som en magtkamp. De problemer vi har nu, og som har medført at jeg har valgt at gå, kommer af den meget negative presseomtale i Berlingske af Niels Due Jensen. Vi er alle enige om at omtalen er uberettiget og vildt overdrevet. men følelserne er kommet så højt op, at jeg vælger at gå (til april). Vi er helt enige om værdier, strategi og alle andre grundlæggende spørgsmål om virksomhedens ledelse og fremtid.
  Håber det besvarer dine spørgsmål.

 10. Claus Christensen

  Tusind tak for svaret, Lars. Jeg har stor forstålse for det følelsesmæssigt svære i situationen og håber at der faktisk er styr på den øverste ledeles i denne i øvrigt velkørende virksomhed. Jeg har den største respekt for både dit og Due Jensens arbejde for Grundfos.

  Men generelt og uafhængigt af Grundfos synes jeg, det kunne være interessant at diskutere, hvordan man sikrer kvaliteten af den øverste ledelse.

  Er større åbenhed om beslutningerne vejen frem? Skal der lovgivning til at sikre en uafhængig bestyrelse, der kritisk kan kontrollere kvaliteten af den daglige ledelses beslutninger og øvrige ledelsesudøvelse?

  I princippet burde markedet, ejernes interesse i at skabe et langsigtet afkast og den hårde konkurrence sikre en ordentlig ledelse derved, at de dårligt ledede virksomheder med tiden går ned. Men vi har samfundsmæssigt set ikke råd til at miste for mange større virksomheder, blot fordi ledelsen ikke er kompetent. Desuden kan man diskutere, om markedet udøver et tilstrækkeligt direkte pres på familieejede eller fondsejede virksomheder. Selv virksomheder ejet af kapitalfonde er ikke nødvendigvis dygtigt ledet på den lange bane, selvom kapitalfonde ofte er ret målrettede.

  Så det er fortsat en samfundsmæssig udfordring at øge sandsynligheden for, at topledelsen i de store virksomheder er personer, der både har de faglige og personlige kvalifikationer, der skal til.

 11. Janne Noack

  Kære Lars Kolind.
  Jeg læser altid aviser og medie presse med et stort gran salt, som en dda bliver større og større.
  Ja, er man aktiv, kan man få tæv, men det betyder jo også at nogen forholder sig til det man har gjort og så er der ae dem der ikke giver lyd fra sig men som kan være enige med dig.
  med venlig hilsen Janne Noack

 12. Frank Calberg

  Til Claus: I en kommentar ovenfor skriver du bl.a. følgende: ”Er større åbenhed om beslutningerne vejen frem?”

  Hvordan forestiller du / I jer konkret, at åbenhed omkring beslutninger fremmes? I hvilken grad ser du / I et potentiale for en øget anvendelse af social media?

 13. Claus Christensen

  Til Frank
  Man kunne godt forestille sig en debat via sociale medier eller lignende om strategien for en virksomhed.

  I gamle dage var strategien noget, man holdte tæt med, men hvorfor ikke udvikle den i samspil med kunder, leverandører, medarbejdere og andre interesserede.

  Måske skulle debatten struktureres, så der kunne foregå debatter om delemner. Hele strategien kunne ordnes hierakisk og visualiseres – måske omkring en fiskebenstruktur/årsagskæder.

  Hvis beslutningerne træffes af en begrænset, lukket personkreds, minder det mere om planøkonomiske beslutninger i det gamle Sovjetunionen, hvor meget få beslutter for de mange. Der er en grund til, at markedsøkonomien, hvor mange træffer beslutninger om ressourceanvendelse mv, er mere effektiv end planøkonomi.

  Der tænkes mange tanker om at decentralisere beslutningerne – bogen Kolindkuren er et eksempel. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad denne tankegang praktiseres og udmønter sig i en lyttende ledelsesstil.

 14. Frank Calberg

  Tak for dit svar Claus.

  I denne 17 minutters video http://www.managementexchange.com/video/gary-hamel-reinventing-technology-human-accomplishment kommer Gary Hamel ind på nogle af de ideer, du bringer frem.

  Hvordan ser I andre på de ideer, Claus kommunikerer? Hvilke muligheder ser I?

 15. Claus Christensen

  Fint videoklip Frank. Lige vand på min mølle. Ledelsens rolle må være at hjælpe medarbejderne med at blive bedre til deres job.

 16. Allan Ohms

  Jeg har nu fået skrevet min anmeldelse af “Arvtageren”. Kan læses her:

  Anmeldelse af en meget spændende erhvervsbog: Arvtageren. https://www.allanohms.dk/2012/01/anmeldelse-af-arvtageren-%E2%80%93-bogen-om-niels-due-jensen/

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.