Hvorfor en fornem orden til Kong Abdullah?

Den kulørte presse i Sverige har fat i Kong Carl Gustav igen: Nu har svenskekongen sandelig dekoreret Kong Abdullah med Bronzeulven – spejderbevægelsens fornemste hædersbevisning. Og hvad ligner det? At dekorere en brutal diktator – det kan man ikke.

Jeg har faktisk været med til at foreslå netop den dekoration, og det er jeg stolt af. Her er historien:

Saudi Arabien er (efter min mening) ikke noget godt land. Den ortodokse form for Islam (Wahhabi Sunni) man dyrker, bruges som begrundelse for en lang række traditioner og regler som jeg tager afstand fra.

Men også i Saudi Arabien er der progressive kræfter og dem vil jeg gerne være med til at styrke. Jeg har især forbindelse med spejderkorpset (Saudi Arabian Scouts Association) med ca. 100.000 medlemmer som arbejder tæt sammen med det nationale center for dialog. Deres arbejde for at skabe forbindelse og forståelse på tværs af religiøse  og sociale skel inden for rammerne af systemet, kunne vi godt lære noget af i Danmark og i resten af verden.

Senest har spejderkorpset i Saudi Arabien sammen med the World Scout Foundation og WOSM, The World Organization of the Scout Movement, lanceret “Messengers of Peace”, den største fredsskabende indsats i verden nogensinde (tror jeg): 20 millioner spejdere i 150 lande skal i de kommende år bygge bro mellem Israelere og Palæstinensere, Hutuer og Tutsier, katolikker og protestanter, muslimer og kristne, handicappede og raske, indvandrere og lokale. Tyve millioner børn og unge, der ikke bare taler om tingene, men som gør noget konkret der hvor de er.

Det er et mega projekt. Og gæt hvem der har sagt ja til at stå bag: Kong Abdullah. Ingen andre fonde, regeringer eller firmaer har villet eller kunnet løfte den opgave. Og de har fået chancen.

At anerkende og takke mennesker når de gør noget godt for verden betyder ikke at man er enig i alt andet, som de gør. Derfor glæder det mig at the World Scout Committee tildelte Kong Abdullah bronzeulven.

7 kommentarer til “Hvorfor en fornem orden til Kong Abdullah?”

 1. Kjeld Jespersen

  Hej Lars,

  Som du ved, kender jeg spejderbevægelsen ganske godt, jeg kender også Saudi Arabien ganske godt, og er enig i dine betragtninger.

  Jeg synes problemet er (her kommer en altomfavnende generalisering) at pressen har udviklet en tendes til at lede efter skandalen – lad os sætte en masse balloner op, og se hvad der kan udvikle sig til en sag. Jeg synes det er en trist udvikling som fjerner fokus fra principperne for i stedet at bore i enkeltsagerne. Tendensen har tilsyneladende også bredt sig til Folketinget, hvor den nye opposition nu bruger kræfter på at håne regeringen for løftebrud i stedet for at være tilfreds med at elementer af borgerlig politik bliver gennemført. Der er hverken nyheds- eller underholdningsværdi i den form for debat/journalistik (IMHO).

  Kjeld

 2. Jørgen Lang Jørgensen

  Når det drejer sig om synet på Saudi- Arabien udviser Lars Kolind enten en kynisme eller i bedste fald en håbløs form for naivitet.

  Lars Kolind vil gerne have doneret penge til spejderbevægelsen og så er det ligegyldigt hvor de penge kommer fra.
  Hvormange piger er medlem af spejderbevægelsen i Saudi-Arabien?

  Lande som Saudi-Arabien udviser den grelleste form for islamisme med en ekstrem mandsdominans.
  Det saudiske samfund er baseret på shariaen, som tolkes i den rabiate udgave af islamismen, som kaldes Wahhabisme.
  Her må kvinden ikke bevæge sig ud i det offentlige rum uden at være ledsaget af sin “Mahram” det vil sige hendes mand eller en nær slægtning.
  Kvinder må heller ikke køre bil og er totalt udelukket fra visse jobs og deres børn tilhører manden i ægteskabet og det religiøse politi vogter maget nidkært over kvinderne og deres påklædning.

  Hvor langt kvindeforagten kan drives ud i Wahhabismens navn viser en frygtelig sag fra 2002, hvor det religiøse politi var medskyldige i 14 skolepigers død. Ved en brand hindrede betjentene en evakuering af pigerne, fordi flere af de flygtene piger ikke var iført den foreskrevne påklædning.

  Endvidere foretages der afhugning af hænder samt henrettelser ved halshugning på offentlige pladser.

  Den store moské i London East London Mosque er finansieret af Saudi Arabien og her forklarer en af de saudiske fatwaer, at der er mange former for jihad. Men den højeste form er den hvor man betaler med sit liv.

  East London Mosque er af de indgangporte i Europa til den radikale islamisme støttet i vid udstrækning af Saudi Arabien.

  Jeg mener derfor ikke, at man kan føre nogen konstruktiv dialog med disse folk.
  Det eneste vi,efter min opfattelse, kan blive enige om er, at vi er fundamentalt uenige.

 3. Jan Sjøstrand

  Jeg tænker, hvor meget skal man “please” i håb om at det bidrager positivt på længere sigt. Spejderbevægelsen har eksisteret i over 100 år, uden det har hjulpet på polariseringen i verden, der blot er blevet større og større i samme periode.

  Jeg kan godt forstå de positive intentioner, blot synes jeg det er naivt. Jeg tror ikke på at man fremmer “progressive kræfter” ved at hædre en så modbydelig diktator – måske sker det modsatte? Har man nogen sinde fjernet eller omvendt en diktator gennem tildeling hædersbeviser?

 4. Lars Kolind

  Jeg havde ventet en reaktion som den fra Jørgen Lang Jørgensen. Her er min kommentar:
  JLJ siger at det er ligegyldigt hvor pengene kommer fra. Det er sædvanlig demagogi at sige sådan. Det er absolut ikke ligegyldigt for mig: Jeg glæder mig over at modtage pengene fra folk i Saudi Arabien der vil reformer og fremskridt.
  JLJ spørger om piger i spejderbevægelsen i Saudi. Indtil nu har der ikke været piger; alt andet ville være utænkeligt som forholdene har været. Men nu er der startet pigespejderarbejde op. En sand (og positiv) revolution.
  De fleste kender kender konsekvenserne af Wahabbi sunni islam. Men de færreste ved at der er alt andet end enighed i Saudi herom. Kongen er moderat og reformvenlig men opererer i et vanskeligt system af magtfulde imamer. I sidste uge fik kvinder stemmeret i lokalvalg mv. Et stort symbolsk fremskridt. Der sker noget.
  Jeg tager til efterretning at Jørgen Lang Jørgensen ikke kan eller vil føre nogen konstruktiv dialog med disse folk. Men så må han jo også tage ansvaret for at vi ikke gør fremskridt. Jeg har den modsatte opfattelse, nemlig at dialog fører til fremskridt.
  Du bestemmer selv hvem du er mest enig med.

 5. Lars Kolind

  Jan Sjøstrand mener ikke at spejderbevægelsen har hjulpet på polariseringen i verden på trods af 100 års indsats herfor.
  Ja, det må du have lov at mene, men hvis du havde vidst noget om emnet tror jeg at du ville vide bedre. Og for mig at se er dialog og samarbejde med mennesker der vil forandre et land til det bedre, aldrig naivt.

 6. Jan Sjøstrand

  Det skriver jeg vist ikke noget om Lars.
  Jeg skriver, at polariseringen er blevet større og større i den tid spejderbevægelsen har eksisteret, intet om at polariseringen ikke ville have været endnu større uden, og det får vi jo aldrig svar på.
  Dialog og samarbejde med mennesker der vil forandre et land til det bedre, er ikke naivt. Så, det er ikke intentionen der er naiv – det er metoden/værktøjet i form af hædersbevisningen, og argumentationen for den, jeg synes er naiv. Man burde hædre de “progressive kræfter” – ikke diktatoren.
  Hvis Kong Abdullah virkelig ønsker markante forandringer, er han jo magtfuld nok til at gøre det. Her hjemme har vi demokrati, det kan paradoksalt nok, være hindrende for forandringer ;-)
  Jeg synes at det er naivt at tro denne hædersbevisning flytter på diktaturet i Saudi. Intet fortilfælde kan bekræfte denne tendens. Tvært i mod, så synes jeg det tyder på, at så længe tyranner “pleases”, så fortsætter eller udvikles tyranniet. Med det resultat at de til sidste må fjernes gennem oprør, eksempelvis som i ”det arabiske forår”.
  Ofte har vi hørt fra undergrundsbevægelser og oppositioner, at vi bør stoppe samhandel, samarbejde, støtte, etc. med ”det diktatoriske styre”. Aldrig har en opposition i et diktatur bedt os om at ”please”, et diktatorisk styre.

 7. Jørgen lang Jørgensen

  Da “det arabiske forår” nåede til den lille golfstat Bahrain gik unge borgere i fredelige demonstrationer for indførelse af mere demokrati i landet, inspireret af opstande mod diktatur regimer blandt andet i Tunesien, Egypten og Libyen.

  Konflikten blev alvorlig optrappet, da Saudi Arabien sendte soldater til Bahrain for at hjælpe kongen med at nedkæmpe demonstrationerne
  Efter nedkæmpelsen af demokrati demonstrationerne er flere demonstranter ved en særdomstol idømt op til 25 års fængsel.

  Og hvorfor gik Saudi Arabien militært ind i Bahrain?
  Det gjorde de fordi Lars Kolinds venner i Saudi Arabien er rystende nervøse for, at disse demokratibevægelser skal vinde fodfæste i Saudi Arabien.

  Hvis det sker, er det slut med Kong Abdullahs autoritære og middelalderlige styre. De reformer de påstår de foretager i Saudi Arabien er kun staffage og har intet med demokrati at gøre.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.