Iværksætterskat – også et spørgsmål om forenkling

Jeg har sat mig grundigt ind i forslaget om iværksætterskat (lagerbeskatning af porteføljeaktier) og diskuteret konsekvenserne heraf med fagfolk; bl.a. fordi det berører en række af de virksomheder jeg selv er angageret i. Alligevel har jeg overset at diskussionen er endt med at lagerbeskatningen for porteføljeaktier alene gælder aktier ejet gennem selskaber. Derfor er mit eksempel i de foregående to blogposter kun rigtigt hvis de mindre aktionærer ejer deres aktier gennem holdingselskaber. Tak til de der har gjort mig opmærksom på det.

Men: Illustrerer det ikke i sig selv problemet? De fleste medaktionærer  i de selskaber jeg er med i, ejer lige som jeg selv aktier gennem holding- eller investeringsselskaber. Det er praktisk af mange grunde. Jeg har sat et bestemt beløb til side; lagt det ind i mit holdingselskab og bruger pengene til at investere i unge vækstvirksomheder. Når jeg har haft en gevinst i et selskab er provenuet gået ind i puljen som jeg så har investeret igen. For samfundet har det den fordel at pengene fortsætter med at arbejde og jeg er mindre fristet til at købe sommerhus i Spanien for provenuet (!).

Den arbejdsform sætter iværksætterskatten en stopper for; i hvert fald for de investeringer hvor personen/selskabet ejer mindre end ti procent. Hvad er den dybere mening med at folk der ejer over ti procent af et selskab skal beskattes af realiserede gevinster, mens folk med små aktieposter skal beskattes af fiktive gevinster? Hvor svært kan det være? Og hvorfor skal folk der ejer små aktieposter gennem et selskab beskattes af fiktive gevinster, mens de samme mennesker alene beskattes af reelle gevinster hvis de ejer aktierne personligt?

Det er den slags komplekse regler, som skattesystemet er fuldt af, og det er dem der er årsagen til at danskerne beskattes så forskelligt. Jeg har råd til landets bedste revisorer der kan rådgive mig om hvordan jeg bruger skattereglerne bedst muligt til min fordel, men de der ikke har det, kommer til at betale for meget i skat. Det er urimeligt og det skyldes at skattesystemet er over-komplekst. Iværksætterskatten illustrerer det fint.

Derfor skal iværksætterskatten væk og derfor skal hele skattesystemet forenkles; gerne til en 40% flad skat af al nettoindkomst uanset hvor den kommer fra. Jeg er overbevist om at Danmark ville have enorm glæde af det. Ikke kun folk på Fyn. Lighed for loven!

16 kommentarer til “Iværksætterskat – også et spørgsmål om forenkling”

 1. Lars Hansen

  40% flad skat på al nettoindkomst – gælder det også værdistigning af noget man ejer?

 2. Peter Guldberg

  Undskyld det lidt lange indlæg her men det ville nok være godt at få lidt baggrund for iværksætterskatten på.

  Jeg er helt enig med dig i at den såkaldte iværksætterskat er helt hen i vejret, og jeg har indtryk af at en stor del af politikerne overhovedet ikke har indset alle konsekvenserne af den.

  Jeg tror den reelle baggrund for hvorfor den blev indført, var fordi man ville af med porteføljeselskaber, altså selskaber som kun var oprettet med det formål at eje aktieposter i, for det meste, børsnoterede “almindelige” aktier. Regeringen ville foretrække at personer ejede deres aktier personligt i stedet for gennem et selskab, da nogle mente at det bare var en måde at undgå at betale kapitalvindingsskat på.

  Jeg er helt med på at det ikke nødvendigvis er rigtigt, og at hvis man ville have pengene ud af selskabet og over i personligt regi ville det være mindst lige så dyrt at gøre det i en selskabskonstruktion, men jeg tror stadig at det var det her, der var den oprindelige tankegang bag iværksætterskatten.

  Blandt andet var man bekymret for at når der så på et tidspunkt var blevet tjent “lavt” beskattede penge i selskabet, at de blev så brugt, stadig i selskabet, til at købe diverse ydelser/aktiver som endte med at komme aktionæren(e) til gode uden at de blev personligt beskattet. (Biler/både/privatfly/huse etc).

  På det tidspunkt tror jeg overhovedet ikke der var nogle af politikerne der havde indset at det her ville påvirke iværksætter/venture capital branchen i så høj grad.

  Der kom så et ramaskrig fra alle mulige sider da forslaget blev stillet og i marts 2009 blev det i første omgang annonceret at man ville tage iværksætterskatten ud af forslaget.
  Et par måneder senere viste det sig så at den var alligevel kommet med, men nu havde man så for eksisterende positioner i unoterede aktier et valg imellem at bruge lagerbeskatning eller at holde sig til realisationsprincippet, altså beskatning når man sælger.

  Det løste bare slet ikke problemet, blandt andet fordi man samtidig afskaffede 3-årsreglen om skattefrihed hvis man havde ejet et selskab i over 3 år.
  Konsekvensen har så været at hvis man valgte realisationsprincippet, så vil man ganske vist udskyde skatten til man rent faktisk sælger aktierne, MEN man vil blive beskattet i forhold til den oprindelige kostpris. Det vil sige at hvis man på det tidspunkt ændringen blev indført havde opbygget en væsentlig skattefri kapital på grund af 3-årsreglen så ville den gå tabt uden videre. Meget tæt op af lovgivning med tilbagevirkende kraft må man sige.

  Hvis man vælger lagerprincippet så ville man ganske vist få den skattefri gevinst der måtte være blevet opbygget på grund af 3-års reglen frem til overgangen til lagerprincip, men fremover vil man så blive beskattet af værdistigninger selv om man ikke sælger aktierne.
  Problemet i den situation er mere eller mindre livstruende for mange VC-investorer, fordi hvordan er det lige man skal skaffe likviditet til at betale den skat med? – Hvis aktien er unoteret så er man jo som regel i en eller anden form for ejeraftale der forhindrer en i at sælge aktier ihvertfald i en periode, og at sælge en unoteret aktie er jo bestemt heller ikke noget man bare lige gør.

  Konsekvensen vil derfor for mange være at man kommer til at skylde skat som man ikke har mulighed for at skaffe likviditet til. Fordi der er da ikke en bank i verden der vil låne en penge til det her, det er jo netop derfor det er venture capital.

  Valget mellem realisationsprincip og lagerbeskatning er så, så vidt jeg ved i hvertfald, kun en problemstilling for investeringer der eksisterede ved indførelsen af iværksætterskatten. For nye investeringer fremover vil man kun kunne vælge lagerbeskatning, og der er det så netop at man vil løbe ind i det likviditetsproblem som er beskrevet ovenfor.

  For mig at se, så er det vigtigt at holde fokus på her, at det er ikke kun beskatningen der er noget galt med, det er også likviditets-konsekvenserne der er så alvorlige og hvorfor det her er så stort et problem.

  Hvis man skulle forslå en løsning, som stadig vil hjælpe en anelse på regeringens oprindelige hensigt, kunne man for eksempel ændre 10% grænsen til en 1% grænse eller en 0.5% grænse, hvilket jo stadig ville ramme dem som køber mindre børsnoterede aktieposter gennem et selskab.

  Alternativt, så fjern den helt, fordi jeg er ganske enig med dig i at skattesytemet er i sin helhed bare alt alt for indviklet.

 3. Anni Løndal de Lichtenberg

  Taj fordi du undersøgte det, Lars og fik rettet fejlen.

  Noget tyder på, at medarbejderholdingsselskaber, som KUN indeholder medarbejderaktier heller ikke beskattes.

  Men nu har jeg spurgt SKAT og så håber jeg, at jeg får det helt rette svar.

  Nemt er det ikke!

 4. Anni Løndal de Lichtenberg

  Rikke Jacobsen, som er en aktiv LA´er fandt det her link til mig, som er fra 2009:

  http://www.bechbruun.com/NR/rdonlyres/15B4D181-DA8E-4AA2-983E-9E469CC20A95/115972/Tfsnr402009.pdf

  I linket skriver de:

  Der blev under behandlingen af L 23 gjort opmærksom
  på, at udvidelsen af definitionen af investeringsselskaber
  vile ramme en række selskaber,
  der ejes af medarbejdere, og som besidder
  aktier i det driftsselskab, hvori medarbejderne er
  ansat. 7 Med henblik på at afbøde virkningerne
  heraf, er der derfor i aktieavancebeskatningslovens
  § 19, stk. 5, tilføjet en ny undtagelse, der
  medfører, at medarbejderselskaber ike skal anses
  for investeringsselskaber.
  Ved et medarbejderselskab forstås et selskab,
  der udelukkende ejer aktier, tegningsretter eller
  værdipapirer

  Men jeg ved jo altså så ikke om det blev vedtaget, hvorfor jeg ikke er 100 pct sikker på, at medarbejderselskaber er undtaget fra reglen om lagerbeskatning.

  Derfor har jeg spurgt SKAT

 5. Lars Kolind

  @ Lars Hansen: 40% på al indkomst skulle i princippet også dække realiserede ejendomsavancer. MEN der er så mange problemer forbundet med dette, at jeg tror det klogeste er at lade dette område ligge. Et af problemerne er at det let kan stavnbinde folk hvis ikke man laver særlige regler om geninvestering i ny ejendom indenfor et bestemt tidsrum. Så: Hvis bare vi kunne få 40% flad skat af al lønindkomst og kapital og aktieindkomst ville det være et stort skridt fremad.

 6. Lars Kolind

  @ Anni Løndal de Lichtenberg: Egentlig synes jeg ikke det gør den store forskel om medarbejderselskaber undtages fra lagerbeskatning eller ej. Det er hele princippet der er sygt: Skat skal betales af realiseret indkomst; ikke af en fiktiv papirindkomst som SKAT beregner at man kunne ha haft. Så enkelt er det!

 7. Anders Munch

  Okay, så:

  De, der gør det mest enkle og ligetil, og bare ejer aktierne direkte, har ingen problemer.

  De, der sætter revisorer og advokater til at opbygge papirkonstruktioner uden samfundsøkonomisk værdi, der udelukkende har til formål at optimere skattebetalingen, risikerer at snyde sig selv.

  Lars, jeg synes du skylder skattesystemet en undskyldning!

 8. Anni Løndal de Lichtenberg

  Lars Kolind,

  Der er mange måder at vinde sympati for et synspunkt, men din er ikke den rigtige.

 9. Lars Kolind

  @Anders Munch: Der er faktisk gode grunde til at gøre som tusindvis af “business Angels”: At investere i unge vækstvirksomheder via et investeringsselskab. Hvorfor skal den måde at organisere sig på beskattes anderledes (hårdere) end personligt ejerskab? Hjælp mig lige med at forstå hvorfor skattesystemet skal ha en undskyldning for det?

 10. Iværksætter

  Helt enig i pointen – ud med lagerbeskatning. Argumenterne er ren bureaukatisme og afspejler hvorfor det danske samfund er i deroute.

  Hver der mangler i diskussionen er at man skal holde op med at subsidiere de finansielle ejere og i stedet sænke skatten for medarbejdere i iværksættervirksomheder.

  Det vil sænke likviditetsbehovet (og dermed skaffe finansiering til flere), ikke belaste statskassen, øge overlevelsesgraden, favorisere fornyelsesjob over de trygge lønmodtagerjob, medvirke til at reducere de mange andre barrierer for fornyelse i det danske samfund og endelig øge sandsynligheden for at de innovative kræfter stadig er i eller har en væsentlig indflydelse på iværksættervirksomheden når den når breakeven og endelig vil det ikke skævvride og skabe forsøg på at vælge “vinderbrancher”.

 11. Kim Laursen

  Hele idéen med iværksætterskatten er vel at skatten skal betales, når den skabes i Danmark og ikke det år hvor business-englen sidder i skattely og realiserer genvinsten?

 12. Lars Kolind

  @ Kim Laursen,
  Nej det har du ikke ret i. De eksisterende skatteregler har allerede en ordning sådan at hvis en business angel ejer aktier i fx opstartselskaber og så vælger at flytte i skattely inden han realisere gevinsten, så sker der en “exitbeskatning” når han flytter ud af landet af den skønnede værdi som aktieposterne har på fraflytningstidspunktet. Her gør lagerbeskatningen altså ikke nogen forskel mht at stoppe skatteunddragelse.

 13. Kim Laursen

  Ok Lars. Men iværksætter skatten lyder som en teknisk konstruktion mod spekulanter og ikke som en politisk skat mod iværksætteri? Spekulanter bør ikke kunne undslå sig normal beskatning ved at kalde sig business engels.

 14. Victor Eremita

  Ja Kim, iværksætterskatten blev præsenteret så den LØD som en rimelig teknisk konstruktion. Desværre ER den reelt en (politisk eller upolitisk…)skat der fuldstændigt uhensigtsmæssigt og urimeligt rammer iværksætteri i Danmark. Dels ved at ødelægge kapitalgrundlaget og dels ved at fjerne incitamentet fra iværksættere, ved at påføre dem en ikke financierbar beskatning af en ikke eksisterende indtægt eller alternativt presser iværksættere ud af egen virksomhed hvis den har succes.

  Konsekvensen er lige nu den at BA og og til en vis grad VC kapital ikke investerer i DK, samt at den kloge iværksætter vælger at iværksætte andetsteds….eller helt lader være. Risikoen og arbejdet ved at starte ny virksomhed er mere end rigelig uden ovennævnte urimeligheder.
  Det da også kun harme enhvers retfærdighedssans, at der for en særlig gruppe skal afholdes skat af en “potentiel indkomst”,dvs penge man reelt ikke har haft og muligvis aldrig opnår.

  Lignende urimeligheder sås for nogen år tilbage ved Warranttildelinger til medarbejdere, hvor mange kom til at betale skat af penge de aldrig havde tjent eller kom til at tjene. Den lov blev som bekendt ændret, men da VAR pengene tabt for de uheldige.

  Så jeg synes at Skat passende kunne starte med at undskylde for det. Og når de var i gang kunne de undskylde for den totalt uigennemtænkte iværksætterskat, der både har kostet og kommer til at koste det danske samfund milliarder i tabt indtægt, arbejdspladser og initiativ.

  Det skulle vel være muligt for intelligente mennesker at lave intelligente regler, der ramte de ønskede spekulanter UDEN at skyde iværksætterkulturen her i landet ned, hvis det er formålet.

  Personligt har ovenstående den konsekvens at jeg lige har måttet fyre samtlige medarbejdere og flytter aktiviteterne, og dermed skattegrundlaget, til udlandet. Og det er da ærgerligt for alle parter…..

 15. Christina Handt

  Hej, tusind tak for at du gav dig tid til at skrive om det her emne.

  Jeg har ledt og ledt på amino.dk , skat.dk og snakket med en masse mennesker, men det var først da jeg læste denne blog at jeg fik en ordentlig forklaring på hvad “iværksætterskatten” er.

  Tusind tak.

  Med Venlig Hilsen

  Christina Handt

 16. Lars Kolind

  Ja det er der rigtig mange mennesker der simpelt hen ikke forstår. Iværksætterskatten er rendyrket urimelig misundelse.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.