Kriseledelse – hvad bør Lars Løkke gøre?

Prøv at sætte dig i Lars Løkkes sted. Kassen er tom. Det er åbenbart at de sidste ti års politik ikke kan fortsætte: Nogle hellige køer må simpelt hen ofres for at få Danmark ind på en positiv kurs igen. Regeringens politiske flertal vakler og selv i Venstres bagland er der utilfredshed.

Jeg misunder ikke Lars Løkkes situation!

Hvad ville du gøre, hvis du sad i stolen? Ville dit udgangspunkt være at man ikke kan bevare magten, hvis man søger at gennemføre den politik der er brug for? Eller det modsatte: At den eneste måde man kan bevare magten på er ved at sige og gøre det ubehagelige?

Antag at dit mål ikke alene er at bevare taburetten, men at gøre det rigtige for Danmark og alligevel bevare taburetten. Hvad ville du så gøre?

Jeg kommer med de første tre forslag. Skriv en kommentar nedenfor om hvad du ville gøre. Her er tre bud fra mig:

 1. Jeg ville fremlægge et simpelt regnestykke: En kontorassistent der arbejder i 40 år og derefter går på pension giver samfundet et “nettounderskud” på 200 tkr. (skat minus velfærdsydelsermv). Det kan alle se er helt ude i hampen. Og når man så graver lidt i tallene finder man ud af at de mange velfærdsydelser der hver især er fornuftige, når de lægges sammen bliver urimelige. Her ville jeg via Internettet invitere både borgere og fagfolk til at foreslå hvad man kunne gøre ved problemet og så iøvrigt opfordre til debat om forslagene. På baggrund heraf ville jeg foreslå en ny politik som helt sikkert ville indeholde ubehagelige forslag. Men baggrunden og begrundelsen var til at forstå.
 2. Jeg ville lave en liste over fem ting der var vigtige at bevare eller styrke i Danmark, fx. vores meget stærke foreningsliv (andelsbevægelse, idræt, højskole, spejder osv) eller den korte afstand mellem høj og lav i samfundet og i virksomhederne. For hver af de fem ting ville jeg fremlægge fx. tre enkle og konkrete forslag til hvordan netop det kunne styrkes eller udvikles. Altså noget danskerne kunne mærke.
 3. Jeg ville illustrere Danmarks udfordring på et “modelsamfund” med 5.500 mennesker svarende til Brædstrup (en tusindedel af Danmark). I Brædstrup har vi fx. én landbetjent med træffetid to timer om ugen; skulle vi have en tusindedel af politistyrken ville vi have haft 10 betjente på fuld tid og en nydelig politistation. Hvorfor har vi ikke det? Og blandt de 5.500 mennesker i Brædstrup skulle omkring 800 beboere mellem 18 og 66 år være på passiv offentlig overførselsindkomst, hvis vi skulle ligne resten af landet! Enhver kan se at det er vanvid. Og enhver kan se at det kunne vi godt gøre noget ved i Brædstrup så tallet kom ned på måske 100 eller 200! Den slags ræsonnementer ville jeg bruge til at få ideer til hvad der kan gøres og til at forklare forslagene til danskerne.

Og lad mig så høre hvad du ville gøre!

29 kommentarer til “Kriseledelse – hvad bør Lars Løkke gøre?”

 1. Emil Rasmussen

  Jeg ville sætter en stopper for den udprægede kassetænkning der foregår i det offentlige. Det er en gang i mellem nødvendigt at bruge penge fra en kasse, for at en anden kasse kan spare nogle.

  Et eksempel. På plejehjemmene i Århus Kommune har man indført nyt it-system. Efter indførelsen er nogle arbejdsgange blevet langsommere end tidligere. Alle er enige om at dette er uhensigtsmæssigt. Men tilsyneladende er udviklingsbudgettet opbrugt.

  Her burde man stoppe med kassetænkningen og begyndte at tænke som en virksomhed. Enten skulle kommunen lave en investering eller plejehjemmene skulle gå sammen om få ændringer finansieret.

  Hvor hurtigt mon en sådan investeringen kunne spare kommunen for tid og frustrationer hos de ansatte?

  Der må være masser af lignende eksempler på kassetænkning – det ville jeg stoppe!

 2. Jørgen Lang Jørgensen

  ” Hvad ville du gøre, hvis du sad i stolen”, spørger Lars Kolind.

  Det første jeg ville gøre ville være, at undersøge mulighederne for, at de forslag jeg og hermed Venstre fremkommer med kan vedtages d.v.s. der skal være 90 mandater bag.

  Derfor vil jeg glemme alt om at afskaffe efterlønnen – det er spild af kostbar tid.
  Der er et velfærdsforlig på dette område og det er politisk umuligt at afskaffe efterlønnen.

  Ethvert parti forsøger at få størst mulig indflydelse med det formål, at fremme egne interesser og det er helt legitimt og det er i dette brydningsfelt mellem forskellige interesser, at forligene skal findes mellem de ansvarlige partier d.v.s. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.
  Anders Samuelsen og hans raske svende i Liberal Alliance kan jo stemme for forslagende tillige med Enhedslisten, hvis de gerne vil betragtes som seriøse.

  Der er masser af muligheder for at skaffe penge i den slunkne statskasse og jeg vil kort nævne nogle, som Lars Løkke Rasmussen måske kunne få et flertal for i Folketinget:

  Hæv afgifterne på erhvervslivets el-forbrug med 5 mia. kr. – så betaler de det samme i grønne afgifter som husholdningerne
  Flertalsmulighed: V,K,DF,S,SF og Enhedslisten.

  Beskat de multinationale selskaber, værdi: 10 til 15 mia. kr.
  Flertalsmulighed: V,K,DF,S,SF og Enhedslisten.
  (en lovgivning her er måske ikke engang nødvendig)

  Afbureaukratisering af den offentlige sektor, med mulighed for en nedsættelse af sygefraværet, værdi: ca. 10 mia. kr.
  Flertalsmulighed: V,K,DF,og LA.

  ialt ca. 30 mia. kroner.

  Dertil kommer en opfordring til arbejdsmarkedets parter, både offentligt og privat, om ved næste overenskomstforhandling gradvist at hæve den ugentlige arbejdstid fra 37 til 40 timer uden en fuldstændig lønkompensation.
  Så vi er tilbage til det gamle socialdemokratiske slogan og krav om: “8 timers arbejde – 8 timers fritid – 8 timers søvn”.

  Der er masser af andre besparelsesmuligheder, men de er nok ikke realisable med den nuværende politiske sammensætning af Folketinget, men det ændrer sig sikkert ved næste folketingsvalg.

  Så i stedet for at drømme er det bare med at komme i gang hr. statsminister -hellere i dag end i morgen!

 3. Lars Kolind

  Jeg tror en af årsagerne til Venstres problemer er at ikke engang partiets egne trofaste medlemmer efterhånden kan se hvad partiet egentlig vil. Hvis man kun vil fremlægge synspunkter som man er helt sikker på at kunne få flertal for (som Jørgen Lang Jørgensen foreslår) så mister partiet sin berettigelse og medlemmer og vælgere flygter til partier som Liberal Alliance der har mod til at have en selvstændig mening. Derfor vil jeg gerne høre også forslag der ikke umiddelbart er flertal for – en ordentlig argumentation kunne jo vende billedet, hvis der var substans i forslaget!

 4. Arne Schubert Andersen

  Tør man tolke, de meget få indlæg her, som et tegn på at regeringen ikke er alene med en mangel på ideer på hvordan vores lille land kommer videre?
  Denne mangel på forslag er vel netop problemet, de fleste kan se at der skal ske noget drastisk nu, men ingen ved præcist hvad. Jeg melder mig i det tavse ideforladte kor.

 5. Lars Kolind

  Jeg er overrasket over så få forslag der er. Kommissioner og tænketanke har i de seneste år fremlagt masser af forslag, men ingen synes at tage dem alvorligt! Her er et ekstra forslag fra mig:
  Pålæg alle ministerier at stille forslag om at fjerne hver fjerde regel af dem der begrænser den enkeltes udfoldelsesmuligheder eller som pålægger erhvervslivet administrative eller andre byrder. Sæt et udvalg med repræsentanter for samtlige partier i Folketinget til at gennemføre mindst halvdelen af forslagene.

 6. Jørgen Lang Jørgensen

  Årsagen til, at der er så få forslag er nok, at Lars Kolind beder om forslag der ikke umiddelbar er flertal for i Folketinget.

  Det opfordrer kun til en diskussionsklub, som kan bruge masser af tid på at komme ingen vegne.
  Det er ikke det der er behov for i den nuværende økonomiske situation, men derimod handling og nogle kontante udmeldinger om, hvor der skal spares her og nu.

 7. Stefan

  Tryk avler modtryk.Tag fat i integrationen til gavn for alle parter.

 8. Frank Calberg

  I hvilken grad kunne I forestille jer, at danske statsborgere og andre, der bor/arbejder i Danmark, løbende bliver involveret – f.eks. gennem forskellige sociale medier – om, hvilker initiativer/tiltag der skal tages?

 9. Frank Calberg

  Prøv i forbindelse med ovennævnte input at tænke f.eks. http://www.fixmystreet.com/ ind i flere forskellige sammenhænge.

 10. Frank Calberg

  Jeg har et spørgmål:

  Er der nogen, der ved, hvor stor en del af de bygninger, den danske stat ejer, som har solceller på tage/ydermure?

 11. René M. Balslev

  Hej Lars,

  Udover at fratræde, og lade nye kræfter og kreativitet komme til, så synes jeg Lars Løkke skulle:

  1. Sørge for at folkeskolen igen blev en effektiv institution. Vi skal revitalisere denne fødselsstue med nye værktøjer, nye samarbejdsformer, mindre kontrol og klare målsætninger.

  2. Drop efterlønnen. Arbejdsforholdene for de ufaglærte produktionsarbejdere den blev indrettet til, er i dag blevet langt bedre, og også sundhedssystemerne hjælper til at vi ikke bliver ødelagt i samme omfang som tidligere. Det er også nogle af årsagerne til at vi lever længere.

  3. Find effektive metoder til at begrænse skadelig spekulation. Den er svær, det ved jeg, men både finanskrisens innovative omgang med værdien af underliggende aktiver, og de stød vi har oplevet i de sidste par uger, har intet med realøkonomiske forhold at gøre. Vi må regulere os vej til en ansvarlig omgang med penge, ligesom med våben, medicin eller fødevarer.

  4. Fjern det tåbelige skattestop. Det har udtjent sin politiske værnepligt, og der er brug for betydelig mere fleksibilitet i finanspolitiken.

  5. Overvej andre incitamenter end beskatning af f.eks. tobak og fedt, til at højne sundheden. En eller anden form for brugerbetaling ved f.eks. KOL eller følgesygdomme af svær overvægt, f.eks. visse former for sukkersyge, bør ikke afskrives. Alternativt må samfundet fysisk fratage dem muligheden for at gøre yderligere skade på sig selv, og samfundets økonomi. Metadon mod transfedtsyrer ville være en blockbuster.

  6. Sørg for at dagpenge og kontanthjælp rækker til at føre et værdigt liv, og få noget for pengene. Tænk hvis man ved første møde sagde: “Har du nogle forslag til hvordan du kunne hjælpe kommunen 2-3 timer dagligt, til gengæld for at vi hjælper dig med rådgivning og penge?”

  7. Etabler en klar mission omkring vedvarende energi og / eller bæredygtige løsninger, med samme styrke og stædighed som Kennedy da han ville til Månen, og Obama have sin sundhedsreform.

  Well, gad vide om han lytter?

  Bedste hilsner,

  /René

 12. Frank Calberg

  Til René: Mht. punkt 7 på din liste vil jeg gerne spørge dig, om du har et konkret forslag? På forhånd tak.

 13. Lars Kolind

  Tak til René Balslev for godt input. Glæder mig til at se flere forslag.
  Lars

 14. René M. Balslev

  Hej igen,

  Til Frank:
  De Radikale har fremlagde i den forgangne uge et forslag om, at vi skal være 100% fri af fossile brændstoffer i 2050. Dét kunne jeg godt “tænde” på. Målsætningen skal nedbrydes i både tid og funktion, men overordnet synes jeg der er rigelig med økonomiske, miljømæssige og sikkerhedspolitiske aspekter til, at det må være vedkommende for alle.

  Man kunne være lige så ambitiøs mht. økologiske fødevarer, reduktion og genbrug af affald (det står faktisk rigtig sørgeligt til i DK: http://politiken.dk/indland/article928326.ece), eller bæredygtigt indbo og byggematerialer (jeg er ved at etablere en virksomhed, Aliva (aliva.dk), der beskæftiger sig med netop det).

  Der er masser af muligheder, og hvis vi tør gribe dem er der også masser af gode forretningsmuligheder.

  Lars, hvad tror du der skal der til for at drive den slags store, og i det her tilfælde nationale, missioner til succes?

  Bedste hilsner,

  /René

 15. Frank Calberg

  Tak for det, René. Interessant hvad du er igang med.

  Imponerende så dygtige de er i Østrig til at kompostere affald. Hvordan ser I på at gøre det til et mål at blive dygtigere til det?

 16. Jørgen lang Jørgensen

  Når René´M. Balslev tænder på De Radikales forslag om at Danmark skal være 100% fri af fossile brændstoffer i 2050 er det helt fint og jeg er enig i at det er en god målsætning, men de teknologiske forudsætninger for at nå det mål er desværre ikke til stede i dag.

  Samsø har allerede gjort noget ved det.
  Læs: http://www.energiakademiet.dk/

  De er i dag stort set fri af fossile brændstoffer bortset fra os der besøger øen og de lokale som kører rundt og forurener luften.

  Det var måske en idé, for andre øer i Danmark som kunne hente inspiration fra Samsø´s eksempel.
  Det er mere overskueligt, at starte et energi udviklingsprojekt på en mindre Ø, og det er nemmere at få engageret lokalbefolkningen i arbejdet med at få ideerne realiseret.

 17. Frank Calberg

  Fin idé, Jørgen Lang Jørgensen, at andre øer lærer af initiativerne på Samsø.

 18. Frank Calberg

  Her er top 10 over green countries http://www.toptenz.net/top-10-greenest-countries.php

  Bemærk at nabolandene Schweiz og Østrig er henholdsvis nr. 2 og 8 på listen, samt at Skandinavien også klarer sig godt.

 19. Frank Calberg

  Jeg kom til at tænke på et mål mere, der bygger på én af Danmarks styrker og samtidig fremme decentralisering indenfor energiområdet.

  ”Inden x år har y% af befolkningen en vindmølle.”

  Jeg tænker i denne forbindelse naturligvis ikke på de megastore vindmøller, vi kan se rundt omkring i landskabet – men mere på små vindmøller der kan bruges til husbehov, f.eks. oplade smartphones og andre mobile elektroniske enheder, producere elektricitet til små lamper, koge vand til kaffe mv. ;-)

 20. Frank Calberg

  Her er en idé mere: Hvad med at skabe forbindelse mellem børn og ældre – f.eks. på følgende måde: En folkeskoleelev / digital native http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native kunne hjælpe en ældre person med at bruge laptop / mobiltelefon / smartphone / internet – f.eks. 1 time den første søndag i hver måned. Udpluk af fordele ved initiativet:
  - Folkeskoleelever lærer at undervise / coache og opnår endvidere mere indsigt i / forståelse for ældre menneskers liv / livsstile.
  - Ældre mennesker opnår mere glæde af at bruge laptop / mobiltelefon / smartphone / internet.

  Just an idea.

 21. Frank Calberg

  I henhold til ovenstående kunne f.eks. banker og forsikringsselskaber hjælpe til med de nødvendige investeringer i bl.a. mobile elektroniske enheder, mobilt bredbånd, investeringer i f.eks. solar- og vindenergi samt yderligere infrastrukturinvesteringer, der er nødvendige for at mennesker og virksomheder kan skabe øget værdi. Se i denne forbindelse sidste halvdel af følgende video med Herr Peter Brabeck omkring bankers rolle i samfundet http://bigthink.com/ideas/19020

 22. Jette Jakobsen

  Vi må have en ændringsholdning..så dem der selv kan betale, også gør det!! Så bliver der råd til alle. Mine 200 kr om måneden, måtte i godt have beholdt, for at leve i et godt samfund. Der hvor man kan tage sig af sine svage, gamle, syge, mennesker med særlige behov, undervisning m.m. Jeg bliver helt dårlig, når mennesker på livets solside, køber deres forældres bolig, får skattefordel, undgår aveafgift, får boligydelse til forældrene, hyrer en sort hushjælp, fordi den offenlige hjemmehjælp ikke rækker. Det gøres også til børn, som læser, der kan hæves boligsikring, spares i skat, m.m. Nej jeg er ikke misundelig!!! Kan bare se hvor meget det kniber, der hvor der ikke er økonomiske muligheder. Ansvarlighed og værdighed, skal være ting som tæller i livet.

 23. Stefan

  Du…Frank.Jeg troede at du kunne regne lidt.Naturligvis kan integration ikke løse krisen.Meningen var/er at gør opmærksom på problemet.Resten klare I selv.TAK.

 24. Frank Calberg

  Jeg kom forbi denne interessante 2 minutters video om the White House Garden http://www.youtube.com/watch?v=kQoIGNEw1OM

  Hvilke muligheder ser I for at lancere et lignende initiativ i Danmark, hvor befolkningen – dvs. mennesker der er opvokset i Danmark og i andre dele af verden – har mulighed for at komme for at udveksle ideer / tips, deltage i smagsprøvninger, købe blomster / planter / grøntsagsfrø / frugttræer mv.?

  Jeg forestiller mig, at et sådant initiativ kunne være med til at fremme en sund levestil blandt befolkningen og således reducere væksten i sundhedsudgifter. M.a.o. kunne det fungere som et sundhedsforebyggende tiltag. Desuden kunne initiativet bidrage til, at mennesker på en relativt uformel måde mødes på tværs af kulturer / religioner / indkomstgrupper / uddannelsesbaggrunde mv.

  Et muligt sted, hvor tankerne kunne prøves af, kunne f.eks. være i parken, der ligger omkring Marselisborg Slot i Århus.

  Just an idea.

 25. Claus Ransborg

  Jeg vil mene, at det kræver mod at lave ændringer – spørgsmålet er, om statsministeren har modet til at lave reformer og tænke anderledes.

  Hvis der bare blev tænkt en kende anderledes i den offentlige sektor, så er der faktisk mange penge på kistebunden; – penge som burde blive brugt på enten service eller afbetaling af gæld.

  Jeg har i min dialog med forskellige kommuner påvist overfor dem, at de kan spare rigtig mange penge, hvis de tager erfaringer fra det private erhvervsliv med over i den offentlige sektor.

  Igennem mit virke som økonom og konsulent har jeg haft meget fokus på indkøb og leverandørsiden – det gælder jo i det private erhvervsliv som indenfor det offentlig, at man skal fokuser på 100 kronesedlerne fremfor 50 ørene – og det er her, man kan vinde mest på quick-wins.

  Det er her, at det offentlige fejler totalt – der er INTET fokus på indkøbssiden eller ihvertfald minimalt.

  Hvis man ser på det samlede indkøbsbudget for den offentlige sektor (stat, regioner og kommuner) er på 200 milliarder kroner, så er kun omkring 24% af disse præget af konkurrence – det betyder at 152 milliarder ikke bliver liciteret og dermed forhandlet.

  Igennem et projekt for en kommune i Jylland er det lykkedes at ændre licitationsgraden fra 24% til 35% – og her viste det sig, at man kunne spare mellem 10% og 15% – hvis jeg er grov (og det er jeg) og overføre den iagttagelse til den toale offentlige sektor, så ligger der et uudnyttet besparelsespotentiale for omkring 23 milliarder kroner! – det er nok naivt at tænke, at man kan nå en licitaionsgrad på 100% – men hvis den så bare er 50%, så er det stadigvæk omkring 10 milliarder kroner, som der ligger direkte til højrebenet.

  Hvad kræver det at hente disse milliarder – det kræver mod og fokus på indkøb, i en kommune med et indkøbsbudget på 1 milliard sidder der i dag mellem 4-10 mand i indkøbsafdelingen; – hvis det ville være indefor det private, ville der sidde omkring det dobbelte eller mere.

  Der er mange andre muligheder for at hente penge ved administrative besparelser – der ligger bl.a. omkring 14 milliarder indenfor en optimal kreditorstyring

  Mvh
  Claus Ransborg

 26. Stefan

  Ja,Frank.En god ide,at mødes som du skriver ovenfor og ser på blomster,planer,kanoner,osv.Mine venner fortæller mig at,i Århus findes også en svømmehal.Held og lykke.

 27. Lars Kolind

  Tak for mange interessante kommentarer og forslag. Jeg synes Frank Calbergs ide 11/5 om at knytte folkeskoleelever til ældre med henblik på at bygge bro over den digitale kløft er interessant. Sådan et forslag koster ikke noget. Det giver et konkret og kortsigtet udbytte (den ældrer lærer at bruge computer) og det giver en langsigtet positiv effekt (generationsmøde). De bedste ideer er sjældent de dyreste.

 28. Frank Calberg

  Her er en 2-minutters video med yderligere input om “reverse tutoring”

  http://us.hsmglobal.com/contenidos/videoteca_detalle.html?idAdjunto=44560

 29. Frank Calberg

  I relation til folkeskoleelevers / digital natives’ hjælp til ældre vedr. IT, kom jeg på en idé til, hvordan ældre mennesker kan hjælpe / glæde folkeskoleelever:

  Hvad med at ældre medborgere giver et nap med i forbindelse med det månedlige sportsarrangement, der afholdes på skolens arealer? Hjælpen kunne f.eks. bestå af forberedelse af sunde grøntsags-/frugt snacks til deltagerne, tidtagning ved 100-/200-/400-/800-meter løb mv. og/eller kommunikation om arrangementet på f.eks. Twitter og Facebook.

  Just an idea.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.