Pædofili og den katolske kirke i Danmark

 Jeg var flov over at tilhøre den danske folkekirke efter at have lyttet til fhv. biskop Jan Lindhardts forvrøvlede og usaglige kritik af den katolske kirkes håndtering af pædofili problemerne (Jersild Live i aften 8. april 2010). Jersild havde tydeligvis ikke forstået hvad sagen handler om og blandede æbler og pærer sammen på værste populistiske vis. Men det er set før. Skam jer DR!

Og så skal præsten fra den katolske kirke i Danmark have stor ros for saglig og indsigtsfuld besvarelse af usaglige og perfide angreb/spørgsmål.

Jeg græmmes over at DR kan arbejde på det niveau. Hvad mener du?

PS: Jeg forsvarer naturligvis ikke de overgreb mod børn der er sket inden for den katolske kirke, inden for folkekirken, inden for skolen,  inden for børne- og ungdomsorganisationerne og inden for idrætten. De er selvfølgelig uacceptable og bør frem i lyset. Det er DR og Jersild, jeg kritiserer.

10 kommentarer til “Pædofili og den katolske kirke i Danmark”

 1. Jørgen Lang Jørgensen

  Jeg deler slet ikke Lars Kolinds forargelse over udsendelsen i DR (Jersild Live) om problemet med cølibatet i den katolske kirke.
  Jeg mener cølibatet virker unaturligt og hører fortiden til.

  Om cølibatet er en af årsagerne til forbrydelserne i den katolske kirke er der nok noget om, det kunne overlægen i udsendelsen ikke afvise – snarere tværtimod.
  Udsendelsen havde intet med populisme at gøre.

  Jeg er i modsætning til Lars Kolind ikke flov over at være medlem af den danske folkekirke og det står Lars Kolind frit for at melde sig ud af Folkekirken, hvis han er flov over at være medlem.
  Der er masser af andre tilbud på de religiøse supermarkeds hylder og jeg er overbevist om, at den danske folkekirke vil klare sig fint uden Lars Kolind som medlem.

  Det der er problemet i den katolske kirke er, at man i årevis har dækket over en af de mest modbydelige forbrydelser der kan begås og som skader børnene for livet.
  Den katolske kirkes image ødelægges dag for dag af afsløringerne af katolske præsters misbrug af kordrenge, skolebørn og andre mindreårige børn, som dagligt vælter ud af skabene.

  Jeg synes det er godt, at afsløringerne nu også er kommet til den katolske kirke i Danmark.
  Den danske biskop Czeslaw Kozon har udtalt til Kristeligt Dagblad, at der også har været danske pædofilsager i den katolske kirke, men at han ikke ser nogen grund til hverken at undersøge kirken, eller for den sags skyld at melde pædofile til politiet.

  Læs: http://www.Kristeligt-dagblad.dk/artikel/359937:Danmark–Katolsk

  På grund af mediernes fokusering på problemet er han nu pludselig kommet på andre tanker – nu er han vendt 180 grader og nu kan der ikke gøres nok for at få afsløret modbydelighederne.
  Der skal ikke spares på angrebene og undersøgelserne af den katolske kirke over hele verden, når det drejer sig om misbrug af børn om det så skal omfatte Paven selv.

  Det må til enhver tid være barnets tarv der skal varetages og ikke dæmoniske præsters modbydelige seksuelle lyster, eller den selvhævdende kirkelige tavshedspligt

  I øvrigt mener jeg, at præsters udvidede tavshedspligt skal ændres.
  De skal ikke have nogen særstilling her, deres tavshedspligt skal svare til sagsbehandlere, pædagoger, skolelærere og andre offentlige ansatte, der har en ubetinget anmeldepligt i forhold til pædofili.

 2. Claus Christensen

  For mig at se kan der være noget rigtigt i Kolinds forargelse over Lindhardts kritik. Lindhardt benytter krisen i den katolske kirke til at nedgøre en del af indholdet i den katolske praksis (cølibatet). Derved nedgøres også de mange normale præster, der gør et godt stykke arbejde verden over. Det er naturligvis i orden at være forarget over de rædsomme overgreb, der har været imod børn, men at benytte lejligheden til at nedgøre den katolske tro, er at sparke på nogle, der ligger ned.

  Generelt har nogle danskere – herunder præster og biskopper – en noget nedladende holdning til anderledes troende. Det ses også i DF-fætrenes holdning til muslimer og i Jørgens udtryk “det religiøse supermarkeds hylder”.

  Tro er ofte noget indarbejdet i den enkeltes identitet, så det at andre tror noget andet, kan opfattes som en trussel. Derfor er det måske forståeligt, at man har et behov for at nedgøre andre, men ikke acceptabelt.

  Når det er sagt, skal man naturligvis have forbrydelserne frem i lyset og retsforfølge de skyldige. Der er også grund til at kritisere den lukkede måde, man hidtil har håndteret sagerne på i den katolske kirke.

 3. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Claus Christensen

  Der er noget der hedder religionskritik og det er en helt afgørende del af vor ytringsfrihed, hvis du mener, at man nedgør andre religioner ved at kritisere dem så er der noget du helt har misforstået.
  Jeg går ikke ud fra du er tilhænger af en begrænsning af ytringsfriheden på dette område?

  Der er ikke tale om at føle sig truet eller være nedladende, som du skriver, der er selvfølgelig præster i den katolske kirke der gør et godt og menneskekærligt arbejde og det ved alle der interesserer sig for kirkeligt arbejde.
  Jeg kender katolikker, som jeg sætter højt menneskeligt, men derfor behøver jeg ikke at acceptere alt hvad der foregår i den katolske kirke og jeg vil forbeholde mig ret til at rette kritik mod den katolske kirke uden at det skal betragtes som Generaliseringer.

  Problemet er den katolske kirkes forsøg på at dække over forbrydelser der notorisk er begået og som kirken hidtil har ment, at det skulle holdes indenfor kirkens område.
  I modsætning til den katolske kirke har den danske folkekirke udviklet sig i takt med samfundets ændrede normer.

  Cølibatet, som jeg har læst det, blev først indført tusind år efter Kristi fødsel – det er Paven der holder på at det er en del af præsteløftet og som følge heraf kan Paven også ophæve cølibatet.

  Den danske folkekirke accepterer kvindelige præster og inden længe vil også bøsser og lesbiske kunne få et vielsesritual.
  Den danske folkekirke accepterer prævention og fri abort alt dette er den katolske kirke imod.

  Den katolske kirke er ikke en lille religiøs sekt. Den romerske katolske kirke betragter sig selv som moderen over alle kirker.
  Der findes vel næppe nogen anden religiøs institution der har haft mere indflydelse på verdenshistorien end den.
  Den har imidlertid ikke ændret sig synderlig, men holder fast i forældede normer, som den nok på sigt skal tage et opgør med, hvis den katolske kirke skal bevare sin dominerende stilling indenfor kristendommen.

 4. Lars Kolind

  Tak for kommentarer. Måske bør jeg uddybe hvorfor jeg var vred over udsendelsen:
  Jan Lindhardt sammenkæder cølibat og pædofili. Det gør han uden nogen videnskabelig eller statistisk dokumentation; blot en fornemmelse. Ved at udtale sig sådan krænker han uretmæssigt en hel gruppe mennesker (præster) som kommer under mistanke for pædofili alene begrundet i at de frivilligt har valgt at leve i cølibat. Det er usagligt. Forvrøvlet bliver Lindhardts kritik når han kæder pædofili sammen med den katolske kirkes kvindesyn. De to ting har intet med hinanden at gøre – i hvert fald har Lindhardt ikke dokumenteret nogen forbindelse.
  Jersild kører debatten af sporet når han i stedet for at bore i (den manglende) sammenhæng mellem cølibat og pædofili retter skytset mod den katolske kirke og katolske præster som sådan. Og han gør et dybt alvorligt emne (pædofili) til ren underholdning når han fx spørger den katolske præst om onani er en synd. Hvad har det med sagen at gøre? Og han undlader at konfrontere Lindhardt med de eksempler på misbrug af børn som man kender fra ikke-katolske kirker, idrætsorganisationer, folkeskoler og og børne- og ungdomsorganisationer. Det er unfair at fremstille dette som ene og alene den katolske kirkes problem. Med mange års erfaring fra bl.a. spejderarbejde kan jeg hilse og sige at misbrug af børn så sandelig også har fundet sted hos børne- og ungdomsorganisationer uden at politiet mig bekendt har været inddraget.

  Hele tankegangen bag Jersilds spørgsmål er at det er forkasteligt at kirken ikke for 30 år siden straks politianmeldte de eksempler på misbrug, som man fik kendskab til. Dermed dømmer han fortiden på nutidens præmisser. For tredive år siden var “skik og brug” at man søgte at klare sådanne problemer internt, fx. ved at pågældende voksne blev frataget kontakt med børn. Det mener vi (også jeg) i dag var en dårlig strategi; det er bedre at problemerne kommer frem. Men sådan gjorde ikke bare den katolske kirke, men også idræts og ungdomsorganisationer for tredive år siden. Derfor er det usagligt af Jersild at rette skytset alene mod den katolske kirke som institution; problemet var generelt.
  Og så beder jeg i al fredsommelighed Jørgen Lang Jørgensen om at holde en saglig debat-tone. Det er aldeles irrelevant for denne debat om folkekirken ville kunne klare sig uden mit medlemsskab eller ej (JLJ’s første indlæg). Hold dig til sagen, venligst!

 5. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Lars kolind.

  Din oplysning om din flovhed over at tilhøre den danske folkekirke er ligeså irrelevant for debatten, som min kommentar til dette.

  Jeg vil derfor foreslå, at vi hver for sig gør et forsøg på at holde os til emnet og at vi derved begge hæver debatniveauet.

 6. Claus Christensen

  @ JLJ
  Seriøs religionskritik (og især tilhørende dialog) kan være inspirerende, men når pædofili-sager udnyttes som argument imod religiøs tro uden en saglig argumentation, virker det som useriøs forfølgelse.

  Det er noget andet at kritisere den katolske kirke for ikke at have grebet ind i tide end at gå efter indholdet i katolsk tro og praksis.

  Der er desværre ikke noget, der tyder på, at et moderne syn på kvinder og homoseksuelle giver mindre pædofili i et samfund. Der er vist heller ikke dokumentation for, at cølibat giver mere pædofili.

 7. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Claus Christensen

  Til din oplysning deltog der også i programmet Jersild Live en overlæge i psykiatri Ellids Kristensen, hende nævner Lars Kolind ikke med et ord i sine indlæg.
  Derfor holder hans kritik af programmet ikke og DR bør ikke skamme sig,som Lars Kolind udtrykker det.

  Jeg går ud fra hun var med netop for at få balance i programmet, så det netop ikke fik karakter af en ensidig kritik af den katolske kirke.
  Hun nævner blandt andet, at der også har fundet pædofili overgreb sted indenfor spejderbevægelsen og andre ungdomsorganisationer.

  Når der imidlertid vælter sager frem over hele verden om pædofili overgreb indenfor den katolske kirke er det vel relevant at stille spørgsmålet,hvorfor der her har været så uforholdsmæssigt mange overgreb. Det har ikke noget med religiøs forfølgelse at gøre

  Overlægen ville ikke afvise, at der kan være en sammenhæng mellem cølibatet i den katolske kirke og seksuelt misbrug af børn.

  Jeg er enig i, at der åbenbart ikke foreligger nogen undersøgelser der entydigt afgør om præster i den katolske kirke er mere pædofile.

 8. Johan jonson

  Jeg må tilstå at jeg kun så en del af udsendelsen, men jeg var om ikke forarget så overrasket over Lindhardts tilgang, men glædelig overrasket over præsten håndtering. Den danske katolske biskop er ikke nogen god kommunikanter, det var efter min mening en god mand de stillede op med i denne udsendelse.

  Dansk presse har kun interesse for den Katolske Kirke hvis det bringer den i dårligt lys, Politikens dækning er især tankevækkende set i lyset af at de ofte taler for respekt for religiøse mindretal. Det er år siden jeg indså at dansk presse er ubrugelig hvis man ønsker viden om hvad der sker i den katolske kirke, da dækningen oftest er karikeret, ufuldstændig for ikke at sige forkert – så det er ikke noget jeg tillægger nogen større vægt.

  Tilgangen til den Katolske Kirke er ofte lidt pubertetsagtig hvor der gøres op med en stor autoritet uagtet at den Katolske Kirke har stærkt vigende indflydelse i Europa.

  Jeg så for noget tid siden denne udsendelse på BBC:

  http://www.intelligencesquared.com/iq2-video/2009/catholic-church

  Udsendelsen giver et godt indtryk af hvordan den Katolske Kirke ses i nord Europa, hvor historien læses således at al dårligdom tilskrives den Katolske Kirke – meget selektiv historielæsning efter min mening,

  Jeg finder den meget sigende, mange så den Katolske kirke som taber – en holdning jeg ikke deler.

 9. Claus Christensen

  I forlængelse af Johans indlæg kan man spørge sig selv, om ikke der er noget puberitært over den danske Folkekirke.

  Den hviler ikke ligefrem i sig selv som en moden voksen, men minder mere om en utilpasset teenager. Det viser sig i en markedsorienteret, populistisk fokusering på medlemstal, antal kirkegængere og i missionerende debatindlæg – kirkefolket har stort set overtaget klummerne i Jyllandsposten og Berlingske.

  Er Folkekirken ikke lidt grænsesøgende i sin iver efter at være med på det moderne og i sin kritik af andre religiøse samfund – i stedet for blot at stille sig tilfreds med at dyrke sin egen tro og fastholde værdifulde traditioner. Samtidig virker den i splid med sig selv og usikker på egen identitet med forskellige fortolkninger af de hellige tekster og med præster, der ikke tror på Gud, men opfatter sig som kulturkristne.

  Det puberitære kan naturligvis hænge sammen med Folkekirkens unge alder på nogle få hundrede år. Det kan skyldes dens etablering som en protest imod en bestående kirke, hvor man definerede sig ud fra, hvad man var imod – og ikke efter, hvad man gik ind for. Derfor har Folkekirken måske aldrig rigtig fundet sig selv. Hvis den hvilede mere i sig selv, ville den sikkert være mere tolerant og reelt interesseret i at forstå andre religioner.

  Luther kritiserede ikke kun den katolske kirke men nedgjorde i den grad jøderne – noget man måske lidt mere tydeligt burde tage afstand fra. Det er problematisk at dyrke en person (Luther), der måske har et medansvar for nogle tyske protestanters legitimering af nazisternes forbrydelser imod jøderne under 2. verdenskrig.

 10. Stefan

  Jeg vil ikke melde mig ud af folkekirken,fordi der er sket overgreb.
  De skal strafes ligesom andre.For mig religion handler om de verdier,jeg definere min holdninger med,f.ex de 10 bud,osv.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.