Arkiv for april 2010

Kriseledelse – hvad bør Lars Løkke gøre?

Prøv at sætte dig i Lars Løkkes sted. Kassen er tom. Det er åbenbart at de sidste ti års politik ikke kan fortsætte: Nogle hellige køer må simpelt hen ofres for at få Danmark ind på en positiv kurs igen. Regeringens politiske flertal vakler og selv i Venstres bagland er der utilfredshed.

Jeg misunder ikke Lars Løkkes situation!

Hvad ville du gøre, hvis du sad i stolen? Ville dit udgangspunkt være at man ikke kan bevare magten, hvis man søger at gennemføre den politik der er brug for? Eller det modsatte: At den eneste måde man kan bevare magten på er ved at sige og gøre det ubehagelige?

Antag at dit mål ikke alene er at bevare taburetten, men at gøre det rigtige for Danmark og alligevel bevare taburetten. Hvad ville du så gøre?

Jeg kommer med de første tre forslag. Skriv en kommentar nedenfor om hvad du ville gøre. Her er tre bud fra mig:

 1. Jeg ville fremlægge et simpelt regnestykke: En kontorassistent der arbejder i 40 år og derefter går på pension giver samfundet et “nettounderskud” på 200 tkr. (skat minus velfærdsydelsermv). Det kan alle se er helt ude i hampen. Og når man så graver lidt i tallene finder man ud af at de mange velfærdsydelser der hver især er fornuftige, når de lægges sammen bliver urimelige. Her ville jeg via Internettet invitere både borgere og fagfolk til at foreslå hvad man kunne gøre ved problemet og så iøvrigt opfordre til debat om forslagene. På baggrund heraf ville jeg foreslå en ny politik som helt sikkert ville indeholde ubehagelige forslag. Men baggrunden og begrundelsen var til at forstå.
 2. Jeg ville lave en liste over fem ting der var vigtige at bevare eller styrke i Danmark, fx. vores meget stærke foreningsliv (andelsbevægelse, idræt, højskole, spejder osv) eller den korte afstand mellem høj og lav i samfundet og i virksomhederne. For hver af de fem ting ville jeg fremlægge fx. tre enkle og konkrete forslag til hvordan netop det kunne styrkes eller udvikles. Altså noget danskerne kunne mærke.
 3. Jeg ville illustrere Danmarks udfordring på et “modelsamfund” med 5.500 mennesker svarende til Brædstrup (en tusindedel af Danmark). I Brædstrup har vi fx. én landbetjent med træffetid to timer om ugen; skulle vi have en tusindedel af politistyrken ville vi have haft 10 betjente på fuld tid og en nydelig politistation. Hvorfor har vi ikke det? Og blandt de 5.500 mennesker i Brædstrup skulle omkring 800 beboere mellem 18 og 66 år være på passiv offentlig overførselsindkomst, hvis vi skulle ligne resten af landet! Enhver kan se at det er vanvid. Og enhver kan se at det kunne vi godt gøre noget ved i Brædstrup så tallet kom ned på måske 100 eller 200! Den slags ræsonnementer ville jeg bruge til at få ideer til hvad der kan gøres og til at forklare forslagene til danskerne.

Og lad mig så høre hvad du ville gøre!

Ledelse af videnintensive virksomheder

uden-for-kategori

Flemming Poulfeldt og Nicolaj Eilers bog “Uden for Kategori” behandler et vigtigt emne: At meget af det vi har lært om at lede gammeldags industrivirksomheder ikke kan overføres til videnvirksomheder. Vi har brugt 100 år til at lære hvordan man leder industriarbejdere organiseret i LO forbund og det har virket! Men lige så stille er ledelsesformerne gledet over i andre former for virksomheder, herunder offentlige virksomheder. Anders Fogh Rasmussens magtbaserede ledelsesform og mikrostyring af offentlige virksomheder er allerede et klassisk eksempel på det. Det virker ikke!

Poulfeldt og Ejlers bog gør op med den tankegang. Videnintensive virksomheder skal ledes på en helt anden måde. Mange eksempler stammer fra rådgivningsvirksomheder, men kan bruges overalt. Jeg genkender mange erfaringer fra mit eget arbejde med videnvirksomheder og håber at mange andre vil gøre brug af dem.

Praktisk, konkret og velskrevet – en rigtig god bog. Børsens Forlag 350 kr. Er udkommet.

Nu er det alvor

To meningsmålinger i den sidste tid; den seneste i dag; har givet Liberal Alliance over to procent af stemmerne og endog de afgørende mandater. Du kan se nyheden her: http://nyhederne.tv2.dk/article/29976528/?rss. Uanset hvad man stemmer så er det er efter min mening en rigtig god nyhedfor Danmark.

 1. Det viser at det betaler sig at holde ud selvom man er erklæret totalt død hundrede gange. Tænk hvilket pres Anders Samuelsen har været udsat for igennem to år. Han holdt ud og endelig belønnes han og partiet for det. Det er godt!
 2. Det viser at danskerne ikke alene interesserer sig burkaer og ferierejser, men også for indholdet i politik. Hvis nogen har stået for politisk indhold frem for populisme er det Liberal Alliance de seneste 12 måneder. Det begyder vælgerne at opdage nu.
 3. Det viser at ikke alle vælgere er bange for forandring eller reformer som man kalder det på Christiansborg. Fire ud af fem folketingsmedlemmer jeg taler med (fra alle partier) er på tomandshånd enig i at Danmark har brug for markante ændringer på arbejdsmarkedet (dagpenge, efterløn), på skatteområdet (gøre det mere attraktivt at arbejde) og i den måde den offentlige sektor fungerer på (tillid i stedet for kontrol). Måske kan de nu få vælgernes opbakning hertil.
 4. Det er et varsel om noget større: Et system hvor to blokke fører næsten samme (socialdemokratiske) politik og ikke tør udfordre vælgerne og udvise lederskab, er på vej til at falde. Præcis som det er ved at ske i Storbritannien, hvor de liberale demokrater stormer frem på bekostning af de to gamle blokke. Om et eller nogle få år har Liberal Alliance og Det Radikale Venstre tilsammen den position. Det glæder jeg mig til.

Hvad siger du?

Velfærdsteknologi

I dag var jeg til første bestyrelsesmøde i nystartede Welfare Tech Region, som er Regions Syddanmarks seneste satsning på erhvervsudvikling. Velfærdsteknologi er alle de produkter og hjælpemidler der kan få vores velfærdssamfund til at fungere bedre; fx. hjælpemidler sådan at ældre mennesker kan fungere længere i eget hjem eller teknologi der kan gøre sygdomsforløb bedre og spare penge og arbejdskraft.

Da jeg første gang hørte om velfærdsteknologi rynkede jeg på næsen. Er det ikke bare varm luft? Men det er det ikke: Alene i Region Syddanmark er næsten 50.000 mennesker beskæftiget inden for området. Og potentialet er enormt; kun fantasien sætter grænser. Se fx http://velfærdsteknologi.nu/

Andre regioner har også ting kørende inden for velfærdsteknologi, men det jeg synes gør Region Syddanmarks satsning unik er den brede opbakning både fra region, kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Alle er med og alle kan se at de kan yde et bidrag. Et groft skøn: Potentialet i form af nye arbejdspladser og eksport er ti gang vindmølleindustrien. Så lad os bare komme i gang.

Hvis du kender et rigtig godt eksempel hvor teknologi gør nytte i velfærdssamfundet, så skriv en kommentar.

Coach dig selv

coach-dig-selv

Jeg er ikke nogen varm tilhænger af coaching bølgen; kan mennesker da ikke bare være sig selv og gøre et ordentligt stykke arbejde uden at der partout skal være en person der klapper en på ryggen?

Men alligevel synes jeg at Kjeld Fredens og Anette Prehn har skrevet en god bog om emnet – ikke mindst fordi den handler om hvordan man kan coache sig selv. Forfatterne siger ikke bare almindeligheder – de ved noget om sagen; ikke mindst hvordan hjernen begrænser os i at gøre de ting vi gerne vil gøre og nå de mål vi gerne vil nå.

Modellen er enkel: Der er otte tangenter at spille på: tanker, perception, visioner, krop, successer,værdier, følelser og mål, og så er det egentlig bare med at komme i gang! Jeg synes der er mange gode tanker, argumenter og ideer i bogen – rigeligt pengene værd.

Gyldendal Business, 300 kr (vejl) - er udkommet.

From first to worst

Kan du huske dengang Lene Espersen og Lars Løkke var helte? Urørlige. Lars Løkke kom stort set uskadt over kommunalreformen (som i dag ligner en kæmpe fiasko) og Lene Espersen var så stærk at ikke engang en katastrofal politireform kunne ramme hende.

Nu er de to idioter. Lige gyldigt hvad de siger og gør så er de bare idioter. Det har jeg selv oplevet! Og på den baggrund vil jeg godt forsvare de to:

Lars og Lene har begge ansvaret for vigtige reformer som (efter min mening) aldrig burde have været gennemført. Og der kan de ikke skyde skylden på andre. Men inden du kalder dem idioter i dag så husk lige deres arbejdsbetingelser: De sidder i spidsen for en regering der ikke selv kan bestemme sin politik. Den bestemmes af regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti. Oppositionen (S; SF; RV) lægger armene over kors og dermed er samarbejde med Dansk Folkeparti eneste mulighed for at gennemføre noget som helst. Selvfølgelig bærer Lars og Lene et ansvar for den aktuelle handlingslammelse, men jeg synes at Helle, Villy og (til dels) Margrethe bærer et lige så stort ansvar for den situation vi er i.

Derfor støtter jeg fortsat Lars og Lene. Alternativet er værre. Mit håb er at Anders Samuelsen får held til at samle otte mandater om de reformer som de fleste udmærket ved, Danmark har brug for. At Liberal Alliance bliver tungen på vægtskålen efter et valg ændrer ikke alt. Men det ændrer rigtig meget – i den rigtige retning. Fornyelsen kommer ingen andre steder fra!

Hvad mener du?

Pædofili og den katolske kirke i Danmark

 Jeg var flov over at tilhøre den danske folkekirke efter at have lyttet til fhv. biskop Jan Lindhardts forvrøvlede og usaglige kritik af den katolske kirkes håndtering af pædofili problemerne (Jersild Live i aften 8. april 2010). Jersild havde tydeligvis ikke forstået hvad sagen handler om og blandede æbler og pærer sammen på værste populistiske vis. Men det er set før. Skam jer DR!

Og så skal præsten fra den katolske kirke i Danmark have stor ros for saglig og indsigtsfuld besvarelse af usaglige og perfide angreb/spørgsmål.

Jeg græmmes over at DR kan arbejde på det niveau. Hvad mener du?

PS: Jeg forsvarer naturligvis ikke de overgreb mod børn der er sket inden for den katolske kirke, inden for folkekirken, inden for skolen,  inden for børne- og ungdomsorganisationerne og inden for idrætten. De er selvfølgelig uacceptable og bør frem i lyset. Det er DR og Jersild, jeg kritiserer.

Lederens værktøjskasse

lederens-vc3a6rktc3b8jskasse

Her er for en gangs skyld en bog jeg ikke synes om – på trods af at flere andre har rost den i høje toner: Dion Sørensens bog om “Lederens Værktøjskasse”.

Ideen er ellers ikke dårlig: at lave en praktisk “kogebog” for hvordan man som leder takler forskellige ledelses situationer. Med 90 gratis såkaldte “ledelsesværktøjer” som man endda kan downloade fra nettet.

Når det efter min mening ikke fungerer i bogen her er der fordi kernen i ledelse simpelt hen ikke kan indfanges i enkle skemaer og faseforløb. Tag fx. værktøj 2.28: Kreativitet og innovation. Ledelsesværktøjet er en firetrins proces:

 1. Udforskning: finde så mange antagelser, ideer, perspektiver og påfund som muligt vha brainstorming, konkurrencer og rollespil.
 2. Systematisering: kategorisere ovenstående.
 3. Prioritering: Prioritere kategorierne efter hvor vigtige og værdiskabende de er.
 4. Realisering: Udvælge initiativer der skal implementeres og udarbejde konkrete planer.

Meget mere er der ikke om det emne! Og det er så lidt at det er værdiløst, også selvom man kan downloade et skema med de fire trin  fra Internettet. De 89 andre såkaldte “ledelsesværktøjer” følger samme skabelon.

Måske er jeg bare for kritisk, men ledelse er 100 gange mere end man kan rumme i så forenklede modeller.

L&R Business – er udkommet.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.