Hvad jeg lærte af COP15

180px-cop15logo1

Her tror du måske at jeg vil kritisere det danske formandskab, men nej: Jeg er overbevist om at de gjorde deres yderste og ingen er som bekendt forpligtet over evne. Lars Løkke er jo ikke valgt til jobbet som statsminister i Danmark fordi han påstod at han var den bedste internationale mødeleder og forvandler, der fandtes. Det er han nok ikke. Men han har en masse andre egenskaber som har betydet at han har fået jobbet som statsminister i Danmark.

Det jeg lærte af COP15 var at den nye verdensorden som vi har talt om i årtier, nu er en realitet. De vestlige lande med USA i spidsen kan ikke længere svinge taktstokken alene. Kina, Indien, Rusland, Brasilien og andre forlanger indflydelse svarende til deres størrelse og betydning. De gamle såkaldte “stormagter”, England, Frankrig, Tyskland og Italien sidder på tilskuerpladserne. Det er den fremtid vi skal leve resten af vores liv i. Og det er den realitet vores børn og børnebørn kommer til at leve med.

Danmark er sammen med de andre vesteuropæiske lande ikke mere verdens navle. Vi har mistet den førerposition som vi har haft i årtider, og som for mange er blevet en selvfølgelighed. Og udviklingen er godt på vej. I de kommende år vil vi rasle ned af listen over verdens rigeste lande. I 2008 var vi stadig nr. 5 på Verdensbankens rangliste. I 2006 var vi nr. 4. Og det går kun én vej, nemlig nedad.

For mig er det ikke den største ulykke i verden at Danmark sakker bagud, bare vi ikke bilder os ind at vi kan fastholde positionen som et af verdens rigeste lande. Det er en illusion. Medmindre vi ændrer vores holdning til arbejde, til iværksætteri, til erhvervslivets rolle i samfundet og til skat. Og på ingen af de punkter er der udsigt til ændringer i øjeblikket. Alle parader er oppe.

Derfor bruger jeg energien på at forberede mig til at agere i en verden der er meget forskellig fra den de fleste danskere troede vi levede i, før COP15. Et eksempel: De mange tusind arbejdspladser vi tabte i 2009, kommer ikke tilbage i Danmark. De genopstår i Kina, Østeuropa, Sydøstasien, Mellemøsten og Latinamerika. Så der ligger mit primære fokus. Svigter jeg Danmark? Nej! Danmark har valgt sin vej og det respekterer jeg. Jeg har bare et andet fokus. Men jeg er dog stadig åben for at være med hvis nogen i Danmark tør bryde med lønmodtagermentalitet og velfærdsrettigheder og i stedet fokusere på at skabe værdi.

Hvad mener du? Skriv en kommentar!

41 kommentarer til “Hvad jeg lærte af COP15”

 1. Alf Petersen

  Nej, det var bestemt ikke den danske regerings skyld at klimaaftalen blev som den blev. Bevares, helhedsindtrykket af det danske formandsskab var ikke kønt, og sine steder virkede Løkke som Bambi på glat is med sin manglende kulturelle forståelse og sin manglende viden om hvordan FN systemet fungerer (eller ikke fungerer!).

  Omkring fremtiden for Danmark – det ville glæde mig usigeligt, hvis man stoppede med at fokusere så stærkt på BNP som et mål i sig selv. Jeg synes heller ikke, at det er så relevant om vi er nr. 4, 5 eller 10 på listen over verdens rigeste lande. Man kan sagtens komme højere op på listen, f.eks. ved at brænde nogle naturressourcer hurtigere af.

  Når det er sagt, så er ser jeg (bæredygtig) produktion som afgørende for vores fremtidige velfærd. De velstandsgevinster som vi har hentet de sidste 10 år, har i høj grad været baseret på kunstige værdistigninger i aktiver bl.a. pga. rigelige mængder af likviditet i omløb.

  Vi må søge tilbage til nogle dyder der handler om værdien af at producere og frembringe idéer, services og produkter – uden at vi af den grund ender tilbage i et aggresivt industrisamfund.

  Men jeg er ikke voldsomt optimistisk på danmarks vegne….

 2. Jørgen Lang Jørgensen

  Jeg er enig med Lars Kolind i at Kina nu har markeret sig som en stormagt både på det økonomiske område samt på klimaområdet og helt sikkert også på det militære område om få år.

  Når Kina bestemmer, at Taiwan ikke må komme til klimatopmøde, så retter alle sig ind efter denne ordre.
  Når Kina meddeler Danmark, at vi skal undsige Tibets krav om selvstyre eller selvstændighed så retter Danmark ind efter Kinas ønsker.
  Denne underkastelse mener jeg er er uværdig.
  Hvis Kina ikke ønsker, at regeringer omtaler Kina´s brud på menneskerettighederne i form af tortur, deres accept af illegalt salg af menneskelige organer, henrettelser m.v. så retter regeringer ind efter Kinas ønske herom.

  USA er dybt forgældet og er fuldstændig afhængig af Kinas køb af statsobligationer, hvis Kina lukker for pengekassen får USA store problemer med at finansiere deres store overforbrug.

  På klimaområdet vil Kina aldrig indgå juridisk bindende aftaler.
  Kina er et lukket land med et diktatur som jeg ikke længere vil kalde kommunistisk, men nærmere en form for statskapitalisme.
  Enhver form for international kontrol betragter Kina som en indblanding i landets interne anliggender.

  En af forudsætningerne for, at styret kan blive siddende ved magten er en økonomisk udvikling med vækstrater på mindst 10% pr. år, hvilket forårsager en enorm øget udledning af CO 2 i de kommende mange år.
  Derfor er Kina også yderst tilfreds med, at der ikke blev truffet nogen aftale om bindende reduktioner af CO 2 på COP 15 mødet i København.
  Det er kun EU som har lovet, at reducere Co2 udledningen med 20%. frem tiol år 2020.

  Konklusion: Kina sætter i dag og i fremtiden i større og større udstrækning deres indflydelse ind på den globale dagsorden.

  Hvor meget Danmark skal tage hensyn til Kinas stormagtstilbøjeligheder i form af trusler må vi, efter min opfattelse vurdere fra sag til sag.

 3. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Lars Kolind

  Du skriver bl.a. også i dit indlæg: “at du er åben overfor at være med hvis nogen i Danmark tør bryde med lønmodtagermentalitet og velfærdsrettigheder og i stedet fokusere på at skabe værdi”

  Nu er der, som bekendt, to aktører på det danske arbejdsmarked, der er arbejdsgivere og der er lønmodtagere og sådan er det for øvrigt også i alle andre lande på kloden, som vi kan sammenligne os med.

  Hvad mener du, når du i dit indlæg med et lidt nedlandende udtryk kalder nogen for at have en “lønmodtagermentalitet”?
  Du bør i samme forbindelse definere, hvad du forstår ved en “arbejdsgivermentalitet”?.

  Jeg er klar over, at du sætter iværksættere, som du i øvrigt kalder dig selv, meget højt.
  Det gør jeg også – jo flere iværksættere jo bedre er det for samfundet og dets udvikling.

  Nu kan alle jo ikke være iværksættere, der skal nødvendigvis være nogle ansatte (lønmodtagere) til at udføre og gennemføre iværksætternes ideer og iøvrigt sørge for, at samfundet fungerer både i den private og offentlige sektor.

  Så hvad er der egentlig i vejen med lønmodtagernes mentalitet og er de ikke også med til at skabe værdi for samfundet?

  I et velfærdssamfund er der nødvendigvis velfærdsrettigheder, hvilke velfærdsrettigheder ønsker du at bryde med?

 4. Lars Kolind

  Jørgen Lang Jørgensen har en god pointe når han spørger om hvad “lønmodtagermentalit” er. For mig er det at medarbejderne alene gør det de er forpligtet til uden at være engageret i det virksomheden gør. Overfor dette står en konventional arbejdsgivermentalitet som er at man bruger sine kræfter på at kontrollere og tvinge medarbejderne til at gøre det minimum de er forpligtet til. Den mentalitet er jeg på samme måde imod! At drive en virksomhed er i mine øjne et partnerskab hvor begge parter stræber efter at skabe mest mulig værdi gennem en passion for det virksomheden gør!
  Dette gælder også i det offentlige.

 5. Frank Calberg

  I relation til hvad I skriver, har Gary Hamel skrevet et relevant blogindlæg her

  http://blogs.wsj.com/management/2009/12/16/management’s-dirty-little-secret/

 6. Helle Munch Oldefar

  For mig at se, er det væsentligt at se på de forskelle, der er mellem demokratier og diktaturer i beslutningsprocesser.
  Demokratierne kan reelt ikke underskrive noget bindende, fordi de jo skal spørge deres parlamenter først. Diktaturer underskriver kun noget som de selv har gavn af.
  At sammenligne Lars Løkkes ilddåb her med Foghs udvidelse af EU er at sammenligne gulerødder og æbler, og ganske uværdigt.
  Når man forhandler med udelukkende demokratier er der en måde at gøre det på. Når man forhandler med både demokratier og diktaturer…… Ja, jeg vil nødigt!
  Jeg synes det var fint, at Lars Løkke fik Maldivernes accept. Lumumba fik tørt på af Maldivernes præsident, hvilket jeg synes er godt.

 7. Per Feldvoss Olsen

  Jeg er på mange måder enig med Lars i at der er en “ny” verdensorden på vej. Problemet er at det nye er at den er den samme verdens-uorden der bare vil udfolde sig nye steder på kloden.

  Jeg tvivler på at vi kan løse problemet ved at måle hvor “danmark” befinder sig, men vi må reelt tænke mere globalt os se på hvordan den omtalte u-orden kan stoppes. Man kan altså sige det sådan at “markeds kræfterne” gennem de sidste 100 år primært har favoriseret lille os i Europa – og nu er det “de andre” der får bolden. Så der er tudekiks til os der mister jobbet til en Inder!

  Markedet er muligvis OK, men det er på ingen måde mere “retfærdigt” end før – når det nu er +1 milliard Kinesere der udgør markedet. Det er ikke Lars (Kolind eller Løkke) der sætter agendaen, den er sat for længe siden “af” markedet.

  Hvis der skal skabs en reelt ny verdensorden er det derimod korrekt, vi snak snart finde ud af at arbejde med værdierne på en ny og mere innovativ måde.
  Vh Per

 8. Lars Kolind

  For god ordens skyld: jeg er helt enig i at BNP er et ringe mål for samfundets velstand. Men desværre er det det tal alle fokuserer på, så derfor har jeg også anvendt det.

 9. Jørgen Lang Jørgensen

  Det synes ligesom vedtaget med næsten 100 % sikkerhed at klimaforandringerne er menneskeskabte.

  Jeg har læst, at vikingerne kom til Grønland omkring år 985 i Erik den Rødes fodspor.

  På grund af de meget varmere klima dengang slog de sig ned i de sydlige fjorde og begyndte at dyrke jorden og hold kvæg.
  De byggede tillige kirker og endda et bispesæde.

  Fra omkring år 1300 forvandlede klimaet sig over nogle hundrede år fra et grønt og frugtbart land til et koldt og uvenligt område med hyppige storme og oversvømelser og vikingerne forsvandt, mens de infødte inuitter overtog landet.

  Var disse ændringer i Grønlands klima dengang menneskeskabte? – Jeg tror det næppe.
  Jeg er har ikke spor forstand på klimaændringer og årsagerne hertil.

  Men man kan godt komme i tvivl om det nu er så sikkert, at det udelukkende er menneskelige aktiviteter der er årsag til klimaforandringerne.

 10. Isabella Lo

  WE vs. THEY

  Instead of outstanding China in our discussion, I will stay with Kolind’s idea of China, India, Russia and Brazil. China is just one, among many up and coming, nation riding the wave of human civilization’s natural development instead of one particular nation attempting to over-power “us”.

  With that being said, I would like to draw our attention to the underlying mindset – WE vs. THEY. And this almost brings us to Bush’s standpoint after the collapse of the Twin Tower. Namely either you are with us or against us. The WE vs. THEY confrontational rhetoric is a natural offspring of the heaven or hell, believer or non-believer way of thinking from Christianity.

  What kind of world view does Buddhism’s inter-connectivity or Chinese’s supplementary and complimentary Yin-Yang produce?

 11. Isabella Lo

  Wave of human civilization’s natural development

  I had my own bed when I was 14 years old. I grew up by sharing one bed, one duvet, one drawer for our clothes with one of my sisters. One sister was responsible for washing the clothes, one for hanging and taking them back. I folded them and put them into places for the whole family. We all had our tasks for the family to function. At dinner time, we would heat (not by microwave but by steaming) our food that our mother had prepared for us in the afternoon. For dinner time was her prime time to work. My mother was with other families and made dinner for them. She worked as domestic helper while we had to help ourselves form a very early age.

  I had my first summer job (READ: work for the whole summer vacation) when I was 12. I worked in a toy factory. During school years, my mother and we three girls in the family assembled plastic flowers and sewed dolls shoes to supplement household income. May be some of my products had been shipped to Denmark in the 70’s and you unpacked it under your Christmas tree.  In short, I grew up in a working class family and to move up the social ladder to be middle class had always be a natural part of our mentality.

  What Industrial Revolution brought to the Western civilization was the emergence of a large number of middle class. I would be surprised if there wasn’t any aristocracy saw it as a threat in the beginning. But today it is totally acceptable. When can we extend this ease towards a more equal distribution of wealth within a (Western) society to a global context?

  What I meant by “human civilization’s natural development” is simply
  human being moving from survival to a “better” life. So instead of feeling threatened by the upcoming strong nations, can we be pleased that we, as human, have developed so far as a whole?

  Or am I just being naïve?

 12. Isabella Lo

  Rhetoric

  We are surrounded by rhetoric and they all have an underlying implicit value. How can I tell you the rhetoric I grew up with in Hong Kong without reinforcing your “Denmark vs. China” mindset? (May be someone can provide us insights into the Indian, Brazilian, and Russian rhetoric.)

  China had always been arrogant and thought that they was the Middle Kingdom, i.e. center of the universe. At late Ching dynasty (ca. 1850) the table turned due to the English imported opium from middle Asia into China. (Read: Conspiracy theory) Chinese got so addicted to the drug and became weak. Then came the whole Western world. They cut China into pieces and divided among them. After being exploited by the West for almost 100 years, then came civil war and political turmoil from Mao. (Read: It’s all the Westerner’s fault.)

  The prevailing mindset in the Chinese society from my childhood to my youth and even today is “It will be my turn one day to live a prosperous live.”

  We are talking about a life calls for daily survival, a will demands one to do what it takes, a collective flexibility sees no barriers. So wake up, my friends. If you are really serious about comparing yourself with the Chinese, get real. We are talking about a mindset of to rise oneself from a collective suffering of over 100 years. Can you see the SCOPE of difference in motivation here?

  Of course, this is just a one-side story form me. It has nothing to do with reality or truth. But as you learn more about other Chinese, Indian, Brazilian, Russian and other up and coming nations’ rhetoric (their stories and thus self-understanding), you will have a better idea of what you are up “against”.

  As I advocate earlier, it doesn’t have to be WE vs. THEY.

  First of all, we can choose to see the upcoming strong economies as an expression of human’s or any living organism’s noble quality, i.e. the drive to survive, excel and evolve.

  Secondly, the more flexible one species is, the more it can adopt. In fact, adaptation means the needs of new approach and solution. As such, change happens. As a result, innovation and creativity emerged.

 13. Isabella Lo

  Innovation and Creativity

  My son at 8 won the Trash Robot prize at RoboDays in Odense in September. http://www.robodays.dk/nyheder/silas-byggede-den-flotteste-skrotrobot.aspx I asked the jury why my son. The answer was because he was there for a long time (almost 4 hours), they could see that he really put in a lot of energy and made an effort to make it into his masterpiece.

  So when Denmark talks about innovation and creativity as its competitive edge, think about how much free space we GIVE and LET innovation and creativity to happen.

  In his book “Growing a Business”, Paul Hawken mentioned he was most creativity (and flexible) in his marketing when he has no money. And take a look around us today. How many companies pumping money into their innovation departments to MAKE it happens while having all kinds of managing models to control the process and measure return on investment?

  Two months after that triumph, my son said in the family school consultation, “When I grow up, I will be an inventor.” My heart sank all the way down to New Zealand!

  If I have not given him the freedom to think now, the courage to fail now, the curiosity to discover now, he will never be an original inventor in the future. He has to be a great inventor today before he can be the great inventor tomorrow.

  To have said that, doesn’t mean Denmark should give up the ambition to excel on innovation and creativity. The Danish education system has STILL relatively more space for free thinking and collaboration. (PLEASE treasure this and don’t dig yourself into the bookworm ditch!)

  So while most other Western nations fall into prey of a dichotomy thinking pattern and take up competition with the upcoming powerful markets, how can Denmark think about innovative collaboration?

  When other regards our earth as a limited cake (if you have more, I will have less) how can Denmark utilize our creative resources to create even more resources on a global scale?

 14. Bo Kalvslund

  Congrats Silas – such a nice robot..!

  Lets cellebrate innovative collaboration.

  I think you are absolutely rigth – we have to take care of our freedom and the time and space we have in this world.

  Creativity and innovation live best in an open and trustfull clima/society.

  Bo

 15. Jesper Andersen

  @LK: Miljø er mange ting, det er også arbejdsmiljø. Hvorfor ikke tage fat på noget, der er inden for din rækkevidde, og så lade ham Løkke få fred et øjeblik?
  En vis cirkulerende fabrik hundser og nedslider stadig og i højere grad sine medarbejdere, især efter finanskrisen, og lader enten hånt om indsigelser eller foreslår “at vejene skilles”, hvis ikke arbejdet udføres som befalet.
  Vil du i verden frem så buk, og ryggen er i forvejen mere og mere krum, så hvad betyder et lille svaj mere?
  Hvorfor alle disse fine ord om værdier og visioner for medarbejdere, når virkeligheden er så anderledes?
  Når jeg læser G-magasinet artikler på glitrende papir og med det popsmarte layout: “vi skal hjælpe de fattige” “Vi skal tilbage til de gamle værdier”, så klapper man sig for panden. Ved de ikke bedre eller er det brandingens klamme og lodne væsen, der vil spille kispus? Intet er helligt for bundlinien, ej heller mangel på empati.
  Du har midlerne, men har Du viljen?

  Walk as you talk.

 16. Isabella Lo

  Try this:

  http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html

 17. Hasse Jacobsen

  Lønmodtagermentalitet og velfærdsrettigheder – begreber der er med til at fastholde os i en negativ forståelse af en dansk folkesjæl. Jeg er unægtelig ikke uenig, men jeg tror også, at en af måderne vi kan gøre tigerspring ind i en nutidig fremtid er ved at arbejde med sprogliggørelsen af os selv. På samme måde som hele forståelsen af innovation, som det redskab der overvinder enhver forhindring. Men hvad er innovation? Hvad er velfærdsret og -pligt? Hvad er lønmodtagermentalitet? Kunne vi skabe bedre grundlag for et fremtiden ved ikke at fokusere på det, vi ikke er, vi ikke ønsker at være, og det vi trættes af ved vores folkesjæl? Kunne vi forandre og styrke vores land ved at bruge et så banalt billede som backcasting? Altså beskrive fremtidens Danmark og derefter bagdatere handlingerne på vej derhen? Løkke forsøgte med sine bud – men hvor han var ranglisteorienteret, foreslår jeg, at vi bliver kerneorienteret. Hvad er Danmark i 2050, når vi ikke længere kan positionere os i forhold til ranglister, men skal være et eksempel til forfølgelse selv med en mere ydmyg rolle. Jeg foreslår, at Lars Kolind skaber et ny hjemmeside – http://www.danmark2050.dk, hvor debatten om fremtidens Danmark kan florere, og hvor et panel med jævne mellemrum opsummere de bedste anbefalínger i et nyhedsbrev til meningsdannere i vores samfun. Kan det gøre en forskel? Måske, for vi har behov for at skabe en mindre polariseret debatform i vores andedam.

 18. Isabella Lo

  Bravo Hasse!!!

  Look forward to who we want ourselves to be and let that to lead and guide us.

  One step a time.

 19. Jan Sjøstrand

  I think – there is a difference between confidence and self esteem, and
  we have to distinguish between the 2 understandings.
  People with high self-esteem is in good balance with them selves, where people with high self-esteem is not necessarily the same.

  The example of sociopaths, we can not use so much – they are really “sick”.

 20. Jan Sjøstrand

  Rubbish ;-)
  People with high self-esteem is in good balance with them selves, where people with high confidence is not necessarily the same.

 21. Helle Munch Oldefar

  Life is… chaos.
  The movie ‘Break Point’ shows this so clearly.
  Happy and healthy 2010 to all :-)

 22. Helle Munch Oldefar

  Georg – Georg – Din sæk’pib hænger forneden!

 23. Anders Samuelsen

  Kære Lars,
  Super skarp kommentar endnu engang. Enig i stort set det hele – men jeg tror nu ikke du helt har skiftet fokus væk fra DK. Der er stadig en lille mulighed for at få skabt en ny dagsorden som du efterlyser. I en klumme på 180grader.dk har jeg refereret fra en vens julefrokost – og selvom det ikke er et stort statistisk materiale at bygge på synes jeg der er grund til at fastholde kampgejsten: Mange ved at vi er på farlig kurs i DK når vi holder os for ørerne, lukker øjnene og lader som om vi stadig er på ret kurs. Læs evt her: http://www.180grader.dk/Politik/almindelig-sund-fornuft-over-en-god-flaske-roedvin-hjemme-hos-det-arbejdende-danmark

  Ha´en dejlig nytårsaften!

 24. Claus Christensen

  Kinas større magt er baseret på økonomisk vækst. Den skyldes, at kineserne har anvendt ressourcerne mere fokuseret på de faktorer, der skaber grundlag for langsigtet vækst (infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse, forkskning osv.). I Vesten har vi lullet os ind i en falsk velstand baseret på stigende boliger som følge af lav rente, skattelettelser og afdragsfrie lån. Desværre vil regeringen og Liberal Alliance fortsætte festen for lånte penge. Det svarer til, at man løser problemet med tømmermænd nytårsmorgen ved at hælde mere alkohol indenbords. Omsider har økonomerne indset det uheldige i regeringens politik – men mod dumhed kæmper selv guderne som bekendt forgæves…

 25. Claus Christensen

  Lidt dokumentation:

  “Vi kan kun takke os selv for, at krisen i Danmark blev langt mere dyb end i andre lande. Fastfrysningen af boligskatten i kroner og ører var med til at puste boligpriserne op, og indførelsen af de afdragsfrie lån har givetvis også haft en betydning, selv om det er svært at skønne hvor meget. Men ved fastfrysningen af boligskatten i 2001 afmonterede man en ellers dæmpende faktor,« siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.”

  “Overskuddene gjorde, at politikerne i perioden fra 2005 til 2008 førte en alt for lempelig finanspolitik – det blev godt skjult af de ekstraordinært store indtægter fra Nordsø-olien og pensionsafkastsbeskatningen – men det var med til at bringe dansk økonomi op på kogepunktet. Økonomien nåede grænsen for sin kapacitet allerede inden, den internationale krise skyllede ind over os.”

  Kilde: http://www.information.dk/219898

  (Lempelig finanspolitik er især de personskattelettelser, der blev gennemført)

 26. Claus Christensen

  I virkeligheden er det ret banalt: Anvender et samfund ressourcerne på forbrug, der fordufter ud i den blå luft, bliver det samfund fattigere. Går den det for lånte penge med sikkerhed i kunstigt oppustede aktiver, går det rigtig stærkt med at blive fattigere. Spørg bare i Irland, USA, Spanien – eller Danmark.

  Investerer samfundet i at opbygge ressourcer (et højt uddannelsesniveau, god infrastruktur, et højt forskningsniveau, et højt sundhedsniveau, bedre rammer for virksomheder osv.), bliver det rigere.

  Desværre er der mig bekendt ikke nogle politikere, der fokuserer på det sidste – vi skal nok have en større krise, før der sker noget, men Helle og Villy er sikkert det mindst ringe bud.

 27. Jørgen Lang Jørgensen

  Lige hjemkommet fra rejse synes jeg, at jeg vil give et lille uddrag af hvad en af mine helt gamle venner og jeg talte om i disse tider med overforbrug, miljø diskussioner og om bæredygtighed.
  Det var blandt meget andet, med følgende tilbageblik i fortiden, tilsat lidt ironi:

  Ifølge dagens lovgivere og bureaukrater burde de af os, som var barn i 1940`erne, 50´erne og 60´erne ja til og med begyndelsen af 70´erne, ikke have overlevet.

  “Folk over 25 burde være døde”

  Vore børnesenge var malet med blybaseret maling.
  Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller skabe, og når vi cyklede, bar ingen af os cykelhjelm.

  Som børn kørte vi med vores forældre i biler uden sikkerhedssæler og airbags.
  Skræk og rædsel!
  Vi drak vand fra haveslangen og ikke af flasker.
  Vi spiste brød med smør, drak sodavand med sukker i, men blev aldrig overvægtige, fordi vi altid var ude at lege.
  Vi delte gerne sodavand med andre og drak af samme flaske, uden at nogen faktisk døde af det.

  Man brugte timer på at bygge sæbekassebiler af ting, der var kasseret, blandt andet af gamle barnevognshjul og ræsede i fuld fart ned ad bakken bare for at finde ud af, at vi havde glemt at sætte bremser på. Efter nogle ture i grøften lærte man at løse problemet.

  Vi legede ude det meste af dagen og kom først hjem når gadelygterne blev tændt.Ingen kunne få fat på os i løbet af dagen – ingen mobiltelefon – utænkeligt i dag!

  Vi havde ingen playstations, Nitendo 64 eller X-boxe i det hele taget ingen TV-spil, ikke 99 kanaler, ingen videofilm, sorround-sound, mobiltelefoner, hjemme-PC´er eller chatrooms på internettet.
  Vi havde venner! Vi gik ud og fandt dem blandt ved at være medlem af FDF eller spejder.

  Vi faldt ned fra træer, forstuvede foden, skar os. Vi sloges, blev gule og grønne og lærte, at komme over det.
  Vi cyklede og gik hjem til hinanden, bankede på døren, gik lige ind og blandede os i samtalen.

  Nogle elever var ikke så kvikke som andre i skolen, så de dumpede og måtte gå et år om. Frygteligt!
  Dengang fandtes diagnosen ADHD ikke.

  Denne generation har imidlertid fostret nogle af de mest risikovillige, de bedste problemløsere, iværksættere og investorer nogen sinde.
  De sidste 50 år har været en eksplosion af nyskabelser og nye ideer i et samfund, som har placeret sig, som et af de rigeste samfund i verden, med et af de bedste demokratier der findes på jorden.

  Så min venlige nytårshilsen til Lars Kolind, Anders Samuelsen og andre sortseere på Danmarks vegne vil være følgende:
  Vi skal nok klare os, også i fremtiden.
  Det har befolkningen vist også i tidligere krisetider, som ikke tåler sammenligning med den nuværende såkaldte krise. Danskerne har lært at forholde sig til frihed, fiaskoer, succeser og ansvar.

 28. Jan Sjøstrand

  SUPER Jørgen .. så godt, så godt, så godt skrevet …
  Godt 2010

 29. Helle Munch Oldefar

  Ved godt jeg også lyder som et gammelt tågehorn, når jeg fortæller, at mine børn ikke måtte få TV på værelserne. Det er altså ca. 10 år siden, så det var ganske forfærdeligt, men jeg ville gøre det samme i dag. Jeg havde også den kætterske teori, at drenge, der ikke får lov at slås, skyde med træpistoler og klatre i træer mm, bliver til voldelige mænd.
  Det handler nok mere om at turde træde i karakter som forælder :-)

 30. Martin Borg

  Ved godt det ikke hører til her, men det skulle jo slås op et sted!

  Jeg har derfor inviteret alle skolens interessenter – lærere, elever, forældre, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og faglige organisationer – til en særlig Marienborg-uge om fire uger for at indlede et 360 graders eftersyn af den danske folkeskole.(Fra Lars Løkkes nytårstale)

  Håber han har inviteret dig, med alle de gode synspunkter og forslag du har;)

  MVH

 31. Jette Jakobsen

  Rigtig godt Nytår, til jer alle sammen. Jeg læser da Kolindkur endnu…af og til,men jeg er blevet lidt træt af Tordenskjolds soldater. Der er meget klogskab, men ikke forståelse for den almindelige hverdag. En hård beskyldning…ja, men sådan er livet så indrettet, og vi prøver at følge ,med så godt vi kan.
  Jeg så mennesker, sidde ved samme middagsbord, som aldrig ville være i samme rum. Derfor gav det mig håb…det klima topmøde.

 32. Helle Munch Oldefar

  Jette, jeg forstår godt dit synspunkt :-)
  Men så kan andre ligeså godt beskyldes for ikke at have det store overblik!
  Der er mange ‘Tordelskjolds soldater’ – sådan vil det altid være. Når du gennemlæser avisernes debatsider, så er der også mange gengangere – that’s life. Det kræver mod og evne til at formulere sig. Vi skal bare alle – også dem der mener at have ‘forståelse for den almindelige hverdag’ (hvad det så end dækker over?) – være ydmyge over for de, der ikke har modet og ikke har evnen til at formulere sig.
  Godt Nytår :-)

 33. Helle Munch Oldefar

  Synes ellers nok, der er en del debat om ‘danskhed’ – altså, hvad der kendetegner os alle uanset bopæl, køn, etnicitet etc. – altså, hvad der samler os :-)
  Vi er jo – heldigvis – ikke kloner af hinanden, så der vil altid være forskelle. Jeg har selv arbejdet i Sovjet, Ungarn og DDR og tro mig – der var store forskelle! Jeg har tæt kontakt med en kineser, og tro mig – der er store forskelle!

 34. Christel Knudsen

  Vil som LK ikke kommentere Løkkes evner som mødeleder, men blot sige at jeg egentlig troede at det var Connie der var mødeleder på COP15…..

  Jeg synes virkelig, at det er en skam for os alle kineser, dansker, inder, amerikaner, brasilianer etc., at de der havde muligheden for at ændre klodens kurs – demokrater og diktatorer tilsammen – ikke havde hverken visionen, modet eller viljen til at gøre noget andet end at møde op med en “We vs. They” eller en “Me too” attitude til COP15, som gjorde at resultatet mildest talt blev ualmindelig skuffende for vores fremtid.

  Jeg tænker at var alle lande mødt op med en innovativ og samarbejdende holdånd, så havde man måske turdet sætte en golbal deadline for anvendelsen af fossilt brændstof. En deadline der ville føre til, at alverdens uddannelsesinstitutioner og industrier måtte tilpasse deres nuværende forrteningsmodel og satse på innovation og samarbejde på tværs af fag, industrier og landegrænser for at opfinde og modne effektive CO2-venlige/neutrale teknologier.

  Den slags beslutninger ville have mange interessante konsekvenser, ikke blot for verdensordnen som vi kender den nu, men også for individets muligheder for at udvikle og forbedre egen livssituation.

  Men ikke mindst ville det jo være til gavn for udslippet af drivhusgasserne.

 35. Isabella Lo

  Prøv at forestille dig: Hvordan vil et samfund (globalt og lokalt), dens borgere, deres mindset være, hvis økonomien er baseret på at give, snarere end at have – og samarbejde, snarere end at konkurrere.

 36. Frank Calberg

  Interessante spørgsmål Isabella. Som jeg umiddelbart vurderer det, er det måden, vi arbejder på via bl.a. denne blog. Har du mulighed for at uddybe, hvad du gerne vil ændre / udvikle / gøre endnu bedre, således at vi skaber endnu mere værdi for endnu flere mennesker? På forhånd tak.

 37. Isabella Lo

  Frank, thanks for asking. This is the meta answer:

  http://www.youtube.com/watch?v=okd3hLlvvLw

  Imagine there’s no Heaven
  It’s easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people
  Living for today

  Imagine there’s no countries
  It isn’t hard to do
  Nothing to kill or die for
  And no religion too
  Imagine all the people
  Living life in peace

  You may say that I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope someday you’ll join us
  And the world will be as one

  Imagine no possessions
  I wonder if you can
  No need for greed or hunger
  A brotherhood of man
  Imagine all the people
  Sharing all the world

  You may say that I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope someday you’ll join us
  And the world will live as one. (John Lennon, 1971)

 38. Isabella Lo

  Frank, this is the personal answer to “hvad du gerne vil ændre / udvikle / gøre endnu bedre, således at vi skaber endnu mere værdi for endnu flere mennesker?”

  At the very core to such a fundamental question is my question to myself: Who am I becoming – in my everyday action and decision?

 39. Isabella Lo

  Frank, this is the social and cultural answer: It’s very much about mindset and value.

  Think about:
  - a school teaching compassion and appreciation,
  - a working culture that cultivates using the available (limited) resources for the greater good than individual performance (Just think about Avatar and the “we vs. they” mentality)
  - a humble attitude of acknowledging that we are standing on the shoulders of all the giants in the past history and thus have no right to claim for any copy right.
  - a mindset of cooperation and collaboration + inter-related-ness and inter-dependence of human and every element in the eco (or may be even the cosmic) system.

  If this is the mindset, than the ranking of “Hvor er Danmark på vej hen på listen over verdens rigeste lande?” is totally irrevelant. In fact embrassing – knowing there are so many other at the bottom. It’s insane to use so much energy and resources on manufacturing those lists and just rest on one’s high ranking! It only makes sense if we use that knowledge to help lift other. Than again, do we need those ranking to know that we are doing better than many other and they deserve as much as us to have a good life?

  Sorry, Lars. Have to be honest here.

 40. Frank Calberg

  Interesting questions you ask, Isabella.

  Just watched an interesting discussion titled “Technology for Society”. http://wef2010.unitec-media.tv/20100129/30438_ORG_gb.html

  Imagine if not only 2 billion people but every global citizen was connected to the Internet.

 41. Lars Kolind

  Jeg er sådan set enig i at Danmarks placering på ranglisten over verdens rigeste lande er uinteressant. Der er to grunde: 1) målestokken (BNP) måler ikke det væsentlige, og 2) Bedre placering betyder ikke nødvendigvis et bedre samfund.
  Men landets statsminister gør Danmarks placering på listen til et hovedpunkt i sin vision for Danmark og derfor synes jeg at emnet er væsentligt!

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.