10 udfordringer for videnvirksomheder

Her er mine bud på de vigtigste udfordringer for videnvirksomheder i det 21. århundrede.

 1. Alle kan levere et godt produkt. Det er ingen kunst at lave en god cykel, en velsmagende middagsret eller en ordentlig bilforsikring. Hvis du vil have succes må dit produkt være unikt – eller evt. meget billigt.
 2. Mit behov – ikke et gennemsnitsbehov. Kunder er fordkellige og ønsker en løsning på deres problem – ikke naboens.
 3. Feel good. At dit produkt virker er ikke noget salgsargument – det er en selvfølge. Men produktet skal også føles godt. Sikkert, enkelt og frem for alt miljøvenligt.
 4. Løsning, ikke komponent. Prisen på komponenter går kun en vej, nemlig ned. Så medmindre din virksomhed er mere omkostningsefferktiv end kineserne, skal I levere løsninger frem for komponenter.
 5. Mange former for viden. Løsninger er som regel mere komplekse end komponenter, og de kræver flere forskellige slags viden. Ingeniører alene gør det ikke. Men mennesker med forskellig viden arbejder ikke altid godt sammen.
 6. Forskellige medarbejdere. Med behov for mange slags viden og salg i meget forskellige markeder skal videnvirksomheden rumme mennesker med vidt forskellig baggrund. De skal fungere som og  føle sig som en helhed.
 7. Forskellige steder. Næsten alle lidt større videnvirksomheder arbejder fra flere adresser og de fleste har aktiviteter i flere lande. Alligevel skal de fungere som og  føle sig som en helhed.
 8. Nye muligheder og trusler. Verdensbilledet skifter hurtigt og det betyder både nye muligheder og trusler, som I skal agere og reagere hurtigt på. Tænk fx på de der ikke i tide opdagede mobiltelefoniens muligheder.
 9. Nye forventninger hos medarbejderne. Mange unge medarbejdere forventer mening i det de gør, indflydelse og frihed i jobbet. Vil de yde en toppræstation i en traditionel virksomhed?
 10. Hvad siger du?

Lad os høre hvilke nye vilkår du ser for danske videnvirksomheder fremover. Skriv en kommentar nedenfor.

38 kommentarer til “10 udfordringer for videnvirksomheder”

 1. Michael Sander Andersen

  Kom ud og så nogle frø i organisationen.
  Inspireret af indlæget og fordraget i Øksnehallen. Mener jeg HR skal komme ud og udfordre linje lidelsen, som organisations diagramet nu ser ud i dag. Give linje ledelsen billede af nødvendigheden, af det autentisk ledelse, da det er dem på gulvet der kan tage de store kvante spring i org. udviklingen.
  Så må de leder der ikke kan klare at være sig selv træne og dem der kan give dem plads til at blomstre.

 2. Stephan E

  Pkt. 1.
  “Hvis du vil have succes må dit produkt være unikt – eller evt. meget billigt.”

  Prioritering bør opdateres fordi pris og teknologiudvikling repræsenterer parametre som hurtigt kan kopieres. Det glemmer kunde-dimensionen.

  I dag hedder det – individualiseret, specialiseret eller prisførende.

  Og nej – det addresseres ikke i pkt. omkring “mit behov” som dækker over valg af det rigtige produkt eller specialudvikling.

  I de simple former taler vi varianter mass customisation, just-in-time med ordre-størrelser på 1 eller som vi ser med bøger distributed produktion to order.

  F.eks. et høreapparat vil i fremtiden kunne integere intelligent i forhold til både de lokale forhold og de personer som en hørehæmmet kender. Det betyder måske at høreapparatet kan bruge eksterne mikrofoner og lære af isolere og forstærke en bestemt stemme fra omgivelserne. Måske vil høreapparatet interagere med andre pda etc.

 3. Lars Kolind

  Jeg er overbevist om at videnvirksomheden kræver en helt anden HR-funktion end industrivirksomheden og at den nye HR-funktion vil få en meget mere central placering end vi ser det nu.

 4. Birgit Månestråle

  Først tak for intense og inspirerende 45 minutter på Træfpunkt HR 2009 i Øksnehallen den 1. oktober.
  Bogen: Kolindkuren vil være min følgesvend den kommende tid. Den er d.d. kommet ind i mit hus. For år siden læste jeg bogen: Tænk det utænkelige.
  Alene titlen er – inspirerende.

  Personligt er jeg gennem mange år blevet “mobbet” som værende en ordkløver. Som mit liv udfolder sig – ser jeg nu min evne til at kløve ord, som et aktiv.

  Jeg har skarpe øjne og finder glæde i at se nye vinkler og nye muligheder.

  Når Michael Sander Andersen i sit indlæg den 1. oktober 22.40 – sandsynligvis ved en fejlskrivning har skrevet: “Lidelsen” i stedet for ledelsen – tænker jeg – at det måske er en lidelse at være i ledelsen.
  Det er tankevækkende – og, forklarer måske hvorfor det er så svært at ændre – - -, lytte og turde tænke nyt.

  Iøvrigt er jeg enig med Michael S.A. i, at mod til at være sig selv er betydningsfuldt.

  I foredraget i Øksnehallen talte Lars Kolind om nødvendigheden af transparens, altså gennemsigtighed og synlighed.
  For egen regning vil jeg tilføje, at dette naturligvis også må indebære at vi som mennesker har selvkendskab. At vi selv ved hvad vi vil og kan – og – tør lade andre ha’ den viden om os i tillid til, at det er trygt at være som vi er – og, at netop det, der er unikt ved os, er betydningsfuldt for fællesskabet, samarbejdet og til at nå de fælles mål.

  I oplægget med de 10 udfordringer for videnvirksomheder er opfordringen nederst:

  Lad os høre hvilke nye vilkår du ser for danske videnvirksomheder fremover. Skriv en kommentar nedenfor.

  Min kommentar: Det må begynde med begyndelsen. Og, den ser jeg som det enkelte menneskes lyst, drev og mod til forandring. Det kan fint foregå både “på gulvet” og “i toppen”. Jo flere steder – samtidig – jo bedre.
  Hvis videnvirksomheder fremover skal være parate til – “det ideelle” – må vi allerede NU – “leve somom”. F.eks. ved at lade andre få del i – selve tanken – AT nytænkning er nødvendig.
  Dette kan bl.a. gøres ved at give oplysninger i vores netværk om at denne blog findes – samt – at vide hvor og hvornår Lars Kolind – igen og igen og igen holder foredrag med fokus på People Excellence.

 5. Stephan E

  (Hmm . har vi også en konstruktiv side af “peanut” eller er det 2 forskellige? Under alle omstændigheder et konstruktivt indlæg fra “Birgit”)

  Min kommentar.

  Et første step er vigtigheden af at søge andre veje og stille sprgsmålstegn ved alt inkl. organisering. Jeg er enig, men jeg synes ikke rigtigt at budskabet kommer meget videre end hertil. Mere indhold og eksperimenteren – mindre “one-size-fits-all”.

  Et andet step er at flytte fokus fra styring af mennesker til at slippe menneskeligt potentiale fri. Problemet er hvordan man gør det på tuge problemer som kræver samarbejde over længere tid og hver enkelt persons bidrag kan minde lidt om “en mursten i en katedral”

  Et tredje step er erkendelse af at menneskeligt potentiale opbygges over lang tids erfaring og erkendelse af både problemer og muligheder.

  Et fjerde step er erkendelsen af at værdier i stigende grad skal findes ved enten at dykke ned i detaljen, restrukturere det forældende eller flytte op i holismen.

  Et femte step er en endnu sværere erkendelse af at det ikke bare gælder i virksomheden, men også på samfundsplan,
  (denne artikel rammer hovedet på sømmet på en problemstilling – at Danmark er blevet en slags “socialt diktatur”, hvor dine meninger filtreres af “os”.
  180grader.dk/klumme/Danmark_er_ikke_l_ngere_et_liberalt_demokrati.php)

  Det kræver ikke bare ny “ledelse”, men en genovervejelse af hvad vi mener med en liberal demokratisk menneskeforståelse hvor det enkelte mennesker har værdi i sig selv og rummer både potentiale for storhed og intelligens til i de daglige valg at kompleks prioritering mellem sævrt gennemskuelige og ofte modstridende hensyn.

  Virksomheder kan ikke “lede” sig til gode medarbejdere og “HR excellence” når mennesker har været igennem en destruktiv “os”-socialisering gennem mange år der har slået individet ihjel og gjort os til robotter.

  Et sjette step er erkendelsen af at disse faktorer skal dyrkes i uddannelsessystemet som forberedelse til at “slippe individets kreativitet fri”.

  En artikel på Ingeniøren inspirede mig til dette svar – læs artiklen og min kommentar sat ind her:

  http://ing.dk/artikel/102925-astronauter-skal-hoeste-vand-paa-maanen-med-mikroboelger

  Skal jeg være rigtigt hård er den vigtigste udfordring for en vidensvirksomhed i dag at vælge hjemmebase – og Danmarks ligner mindre og mindre et sted med fremtid.

 6. Jan Sjøstrand

  Stephan .. klik på Birgit Månestråle oven for – det er vist ikke “peanut” ;-)

  Birgit – du skriver “Hvis videnvirksomheder fremover skal være parate til – “det ideelle” – må vi allerede NU – “leve som om”. F.eks. ved at lade andre få del i – selve tanken.
  Du udtrykker det godt. jeg er helt med, og kan sagtens danne menning uden undvære mere konkret tilgang. Det er for mig klar og tydeligt udtrykt.

  “Fake it until you can make it”

 7. Birgit Månestråle

  Tak for respons på mit allerførste blogindlæg – i det hele taget.

  Hvis vi – allerede NU – skal LEVE de nye tider – må vi øve os i at forstå hinanden. Umiddelbart synes det somom vi 3/4 bevæger os i forskellige sfærer…

  Jeg ved f.eks. ikke hvad “peanut” er, henviser eller hentyder til.

  Forklar gerne.

 8. Lars Kolind

  @Birgit Månestråle,
  Jeg forstår godt du ikke forstår henvisningen til “Peanut” og forhåbentlig ser du ham slet ikke her på bloggen. Han var en spammer som under falske e-mailadresser og varierende falske navne skrev perfide indlæg her på bloggen. Bliv bare ved!

 9. Birgit Månestråle

  Tak for opklarende forklaring.

 10. Stephan E

  Birgit

  Beklager at jeg antog at Månestråle var et pseudonym. Ingen kritik af dit indlæg.

 11. Birgit Månestråle

  Til dig, Stephan E.

  Jeg har heddet Månestråle i så mange år, at jeg selv har glemt at “nogen” indimellem “har sine tvivl”.

  Det er rart, at du ingen kritik har af mit indlæg.

 12. Birgit Månestråle

  Mere om transparens:

  Jeg vil vælge at lade begrebet – Transparens – have mange nuancer. Det har gennemsigtighed vel egentlig også. Transparens/Transparent = gennemsigtighed/gennemsigtig.

  Jeg kan li’ det jordnære. Det umiddelbart omsættelige – og, brugbare.

  Jeg er derfor glad for at have kunnet ”se mere” om Jan Sjøstrand – på hans/din hjemmeside. Aha, det er dig jeg ”er sammen med her”. Jeg har også et klart = gennemsigtigt billede af Lars Kolind, og de der vil, kan ”se mere” om mig bl.a. på min hjemmeside. Rart med transparens.

  Men, transparens er lidt som forelskelse. Du ønsker at se alt, være totalt sammen med netop hende eller ham som du elsker. Med hud og hår. Ind i alle kroge. Bagved. Foran. Overalt. Du vil se det hele.

  Desværre er det ikke muligt. Alligevel gør vi forsøget. Fordi det giver en så god mening. Et fokus. En retning.

  Sådan kan transparens også anskues.

  Vi vil gerne gennemsigtighed. Det forudsætter jeg. Når vi skriver på denne blog.

  Vi er ved at gøre noget synligt – både for os selv og for hinanden.

  Den ideelle fremtid – med fremgang, sundhed og glæde for alle, der ønsker det.

  I den fremtid – kommunikerer vi – transparent. Det betyder, at vi alle gør os umage for at udtrykke os klart OG at vi alle gør os umage med at lytte og forstå, hvad ”hinanden” siger.

  Apropos min måde at skrive ”hinanden” på – så findes der et skønt gammelt ord, som hedder: Hverandre. Et ord som inkluderer. Men da det i mine sfærer er så sjældent brugt – vælger jeg her ”hinanden”.

  Mit ærinde, mit formål – med dette indlæg er – at gøre det tydeligt/synligt, at jeg mener noget andet end det jeg umiddelbart får af respons på mit indlæg den 3. oktober.

  Stephan E troede jeg er en ”peanut” og Jan Sjøstrand, at jeg mener ”Fake it until you can make it”.

  Når jeg skriver:

  • Skal videnvirksomheder fremover være parate til – “det ideelle” – må vi allerede NU – “leve somom”. F.eks. ved at lade andre få del i – selve tanken – AT nytænkning er nødvendig.

  så, mener jeg

  • at vi skal ”gøre noget” NU

  Og, vi – er ikke begrebet videnvirksomheder, men levende mennesker – dig og mig.

  Og, når jeg skriver:

  • ”leve somom” – så er det langt mere end ”Fake it until you can make it”

  Jeg foreslår, at vi, du, jeg og gerne mange flere – aktivt – ”tænker ud i fremtiden”…:

  Når nu……..
  vi indgår i en transparent videnvirksomhed


  • gør vi os umage med at være den bedste udgave af os selv
  • udvikler vi vores kommunikationsfærdigheder, herunder vores mod og evne til at lytte og til gerne at ville forstå alle vores med-samarbejdende.

  Formålet er – at være parat til – at agere og bidrage i videnvirksomheden, Danmark.

 13. Stephan E

  @ Birgit

  Med respekt for at du mener det vel.

  Danmark er ikke en virksomhed og du er ikke ansat i staten Danmark – det er ringeagt for mennesker og samfund.

  Hvor det er fint med personlig udvikling, så trækker du i en retning hvor jeg er 100% uenig – når du begynder at tale om at gøre mennesker transparante.

  Det er en gang sødsuppe som ignorerer at vi lever i en virkelig verden med stærke interessekonflikter og kun individets selvbestemmelse og rettigheder holder os fra at synke ned i akkumulerende magtmisbrug på menneskers bekostning.

  Transparans er fint når det gælder offentlige institutioner og virksomheder – det er nødvendigt for at de mange små beslutninger foretaget af individer kan holde magten i ave.

  Men transparans er absolut ikke hverken ønskeligt eller gavnligt når det gælder mennesker hvor det misbruges øjeblikkeligt af for at profilere og kontrollere, dvs. for at opbygge magtpositioner.

  Danmarks absolut største problem er f.eks. den offentlige sektors stadigt mere stivnende detailstyring fordi planøkonomerne i de centrale ministerier bilder sig ind at de kan “gennemskue” dig, dine behov og hele det komplekse økonomiske ssytems.

  Først på andenpladsen kommer det kommercielle misbrug fra gatekeepere (primært banker og teleselskabet) og næste lag af netværkseffekter (e.g. Facebook og Google) som er i færd med at trække markedsinnovationen ned i tempo for at tilgodese deres kortsigtede interesser.

  Det er f.eks. himmelråbende sindsygt at vi udleverer vores børn til kommerciel profileing og bilder dem ind at overvågning og digital promiskiøsitet er “normalt”. Det vender tilbage og underminere både vores sikkerhed, konkurrenceevne og den enkelte borger integritet.

  Og lad mig ikke her komme ind på de endnu større katastrofer og ressourcespilde som opbygges i regi af Digital Forvaltning.

  Hvis du ikke kan tåle at ytringen kan stå for sig selv uden at du skal have “transparans” for at tillægge ytringen en masse af dine egne, sandsynligvis fejlbehæftede, antagelser, så misser du pointen med ytringsfrihed.

  F.eks. forhindrer trnsaparans ytringsfrihed. Jan ER ikke hvad hans virksomhed ER. Jan er en person som i denne situation spiller en rolle relativt til hans position i en virksomhed. Men Jan er meget mere og samtidig ikke alt hvad virksomheden står for/gør. (Jan er også ejer så sonderingen er mindre klar, men pointen den samme).

  Problemet er at positionen bliver styrende for ytringen, fordi det at du har et job forhindrer dig i at ytre dig uafhængigt af jobbet.

  Så – med stor respekt for at du givetvis mener det vel – er det en alvorlig misforståelse at gøre mennesker transaparante.

  Det er tværtimod det absolut største problem i den aktuelle digitaliseringsfase at vi har fejldesignet teknologi så det fratager mennesker kontrollen over kontekst.

  Pas på al det web 2.0 fidusretorik – det er forhastet på samme måde som man satte produktion over miljø i 70erne og stadig gør det de fleste steder.

  Vi vil gerne bruge teknologi til at bringe mennesker tættere sammen og gør viden lettere tilgængelig – men når teknologi misbruges til at kontrolelre og blotlægge mennesker er det desideret samfundsdestruktivt.

  At ramme balancerne hvor vi sikrer at teknologi giver mennesker kontrol præcis til den grænse hvor de ikke kan misbruge den uden konsekvenser er vores absolut største udfordring. I dag bliver teknologi aggressivt misbrugt til at kontrollere mennesker og koncentere magt på samfundets bekostning.

  At lægge rammerne for markeder så det fremmer gode løsninger og modvirker kommercielle tiltag som blot udnytter fejl og overlader regningen til andre (f.eks. hele miljøproblemet) er den kritiske opgave.

  At genoprette respekten for individet i “vi”-samfundet hvor individet tvinges til at underordne sig for “os”-holdninger den største barreire.

 14. Birgit Månestråle

  Hu. Hu.
  Meget interessant at du mener, at jeg mener, at MENNESKENE skal være transparente.

  Det mener jeg ikke.

  Jeg har mit fokus der fordi Lars Kolind i sit foredrag i Øksnehallen nævnte transparens som en vigtig forudsætning for “hvad der foregår mennesker imellem i en virksomhed”.

  Og, hvis jeg har misforstået “det” er det blot endnu et interessant aspekt af hvad forskellige ører hører.

 15. Jan Sjøstrand

  …. ører hører hvad de vil høre ;-)

 16. Stephan E

  Birgit

  Jeg overværede ikke Lars indlæg i Øksnehallen – faktisk har jeg aldrig mødt Lars in person.

  Omkring menneskers transparans. Jeg læser blot hvad du skriver og responderer:

  “Jeg er derfor glad for at have kunnet ”se mere” om Jan Sjøstrand – på hans/din hjemmeside. Aha, det er dig jeg ”er sammen med her”. Jeg har også et klart = gennemsigtigt billede af Lars Kolind, og de der vil, kan ”se mere” om mig bl.a. på min hjemmeside. Rart med transparens.”

  Jan – stop piben ind og hold op med at være sur over at jeg påpegede at du sammenblandede kreativitet og innovation. Den fejl er der mange som begår´fordi de begejstres af ideer.

 17. Jan Sjøstrand

  sur ……. nope du, det er mit liv for kort til – du tolker stadig på andres motiver, og du tolker stadig forkert på min opfattelse af kreativitet og innovation.

 18. Jan Sjøstrand

  ….. og husk også på, at der er kun en referenceramme for tolkning på andres sindstilstande, motiver, synspunkter, adfærd, og det er sig selv.

 19. Stephan E

  Jeg ser bare den implicit antydende kommentar i stedet for at konkretisere – så selvfølgelig er man nødt til at tolke.

 20. Jan Sjøstrand

  ja ja … din implicitte – IKKE MIN!
  Tolk du bare på vejne af dig selv, og dan du bare dine egne meninger, som jeg danner mine og andre danner deres.

  PÅ TOLK ALDRIG PÅ ANDRE OG ANDRES MOTIVER, OG FORSØG ALDRIG AT PÅDUTTE ANDRE DINE MOTIVER!!

  Stil SPØRGSMÅL

  Bare et bette hint ;-)

 21. Stephan E

  Jan

  Har du overhovedet noget meningsfuldt at bidrage med?

 22. Jan Sjøstrand

  Aaarrrhhh Stephan …. Arrogant, nedladende og ubehøvlet som så ofte før.

  Jeg understreger blot, at det er addeles forkert og uhøfligt at pådutte andre mennesker egne aspekter, motiver etc. I psykologien hedder det projektion, og det er, at tillægge andre sine egne motiver og følelser.

  Jeg synes du skal tolke for dig, ikke for andre – det er ekstremt dårlig kommunikation, og måske udtryk for ekstrem dårlig social intelligens.

  Hvis du vil vide hvorledes jeg har det, tolker, mener om dit eller dat, så vær lige så venlig at spørge i stedet for at pådutte mig dine sandheder – det er godt nok dårlig kommunikation og særdeles uempatisk.

  Empati er bl.a.:
  - At forsøge at anskue tingene fra andres andens perspektiv.
  - At være åben og ufarvet i sine synspunkter og meninger om andre.
  - At være absolut udømmende.
  - At gøre alvorlig indsats for at forstå andres perspektiver og synspunkter.

 23. Stephan E

  Jan

  Endnu et af disse ikke underbyggede personangreb.

  Prøv at læse hvad folk skriver istedet for selv at gøre præcis hvad du anklager andre for.

  Så ville du konstatere at jeg ikke gjorde noget af ovenstående men direkte referere til hvad Birgit selv skrev og argumenterede for at hun kun skulle se på ytringen uden at forsøge at antage at mennesker kan være “transparante”, dvs. antage at hun kan gætte deres motiver.

  Du stikker mig så det stik modsatte i skoene. Nonsens og det skriver jeg direkte til dig.

  Jeg gider ikke det mundhuggeri, du altid kører tingene ud i fordi du ikke bliver konkret og operationel.

  Du fører det altid op i det abstrakte hvor du kan lege “ekspert” uden at tage nogen form for ansvar for indholdet. F.eks. “at lede mennesker på menneskers præmisser” er et intetsigende statement når du ikke kan omforme det til noget konkret.

  Jeg mener min kommentar helt bogstaveligt. Jeg har påpeget det samme før i andre sammenhænge når du kommer med meningsløst nonsens som at “vi ikke kan vide noget”.

  Du skriver en masse, men siger stort set intet – og når man påpeger det konkret så bliver du personlig.

  Vær så god at fortsætte dine pesonangreb og ikke-substantierede perfiditeter – jeg gider det ikke og vil stoppe det her.

 24. Birgit Månestråle

  Hmmm……..

  Min opfattelse af opfordringen fra Lars Kolind ved foredraget i Øksnehallen var

  at

  alle der var tilstede – og, flere til, var velkomne til at bidrage med aspekter, som kunne vise sig brugbare i en fremtid, hvor Danmark – fortsat – vil være i vækst.

  Jeg har aldrig skrevet på en blog før – og er vældig overrasket over “tonen” – her.

  Men…….. søger at se det som et udtryk for, at der, altid, vil være forskel på – mennesker.

  Et minimumsønske kunne være, at vi – alle – gør os umage med at udvise respekt for hinandens udgangspunkt. Det forestiller jeg mig, vil kunne være grobund for gode fælles løsninger.

  Der er nok krig og uenigheder i verden – det er ikke umiddelbart den bedste platform for vækst for alle.

 25. Jan Sjøstrand

  Det er vist dig der skrev:
  Jan – stop piben ind og hold op med at være sur over at jeg påpegede at du sammenblandede kreativitet og innovation. Den fejl er der mange som begår´fordi de begejstres af ideer.

  … og du fortsætter faktisk:
  Du fører det altid op i det abstrakte hvor du kan lege “ekspert” uden at tage nogen form for ansvar for indholdet. F.eks. “at lede mennesker på menneskers præmisser” er et intetsigende statement når du ikke kan omforme det til noget konkret.

  Hvad er det der tillader dig at mene at det er mig “der er noget galt med” blot fordi at du synes noget andet?

  Det falder vist helt i tråd med mine kommentarer i mit tidligere indlæg.

  I min verden er det hamrende konkret. Jeg ved jo hvad det er, og jeg arbejder med det dagligt. Jeg har utallige gange på forskellige debatter her, givet mine synspunkter på hvad det kan handle om. Vi er forskellige. du er (tyder det på) en meget konkret tænkende person. Der er mennekser der ikke behøver samme konkrete tilgang som du for, at kunne forholde sig og danne mening.

  Og så er det faktisk sådan, at jo mere konkret tænkende man er, jo mere afskærer man sig fra andre aspekter og nuancer.
  Der er vist ikke meget overblik og perspektiv i GPS tænkning

 26. Jan Sjøstrand

  @Birgit …. Ja, desværre føler jeg det er nødvendigt. Jeg accepterer forskeligheder, jeg forholder mig til forskelligheder og jeg arbejde med forskelligheder. En stor del af mit virke er at fremkalde nuancer og aspekter og skabe så mange valgmuligheder og sandheder som muligt sammen med andre.
  Derfor reagerer jeg på Stephan når han igen, igen, igen, igen tolker på mine intentioner, mine motiver og pådutter mig sine egne synspunkter. Det er både ekstrem dårlig kommunikation og hamrende uhøfligt.

  Vi er heldigvis forskellige, og at kunne forholde sig upersonlig og udømmende er for mig grundlæggende i respektfuld kommunikation.

  Hvis emnet interesser og der er noget man ikke forstår eller har vanskeligt ved at forholde sig til, så spørg, spørg, spørg, …. det er naturligvis vanskeligere hvis man opfatter sig som alt vidende.

 27. Stephan E

  Birgit

  Jeg siger kun dette for at du ikke skal tro at det er “normen” eller et “skænderi”. Tonen har er ikke udtryk for det normale – og ingen ønsker den.

  Det er blot Jan og jeg som har en ikke-konstruktiv meningsudveksling. Vi har før konstateret at diskussionen ikke fører til noget, så jeg står af.

  Årsagen til at den kører op så hurtigt er at det er en tilbagevendende problemstilling. Har startede Jan den med hans ikke-substantierede Ad Hominem-kommentar “…. ører hører hvad de vil høre”.

  Derefter eskalerer diskussionen, hvor Jan kører på påstande om form og ignorerer substansargumenter med at han ved bedre og kan definere sin egen logik som kan sejle over vandene.

  Mønstret er det samme og har gentaget sig. Lad være med at ligge mere i det.

  Du har ret i vigtigheden af transparans af staten, virksomheder og organisationer – og så længe at du ikke fører den videre på mennesker som individer, er vi helt enige.

  Vi er også helt enige i at man skal respektere hinanden etc. Men det forhindrer ikke at faglige konflikter eskalerer hvis de ikke håndteres fagligt – det er paradigme problemet om igen.

  Selv Bohr og Einstein var rygende uenige og Einstein gik over til argumenter som at “Gud spiller ikke terninger med virkeligheden” selvom Kvantemekanikken kunne verificeres ved ekseperimenter.

  Jeg opfatter ikke modsætningen mellem Jan og mig på det plan – men jeg gider ikke den nedladende selvtiltagede ret til at undslippe alt konkret og logisk konsistens.

  Jan synes jo klart at jeg er for hård, når jeg ikke lader ham sejle over vandene. Det er forståeligt at han ikke bryder sig om at blive holdt op på hans argumenters mangel på substans og konsistens. Så er Ad Hominem meget nemmere.

 28. Jan Sjøstrand

  Stephan … for pokker da. Vi er uenige, og det er absolut heeeeeelt fint med mig, missionær bliver jeg aldrig.

  Blot skal du lade være med at pådutte mig dine synspunkter, tolkninger etc. -Det kan for hunna da ikke være så vanskeligt at forstå.

  Og så fortsætter du sørme i samme stil:
  “Jan synes jo klart at jeg er for hård, når jeg ikke lader ham sejle over vandene. Det er forståeligt at han ikke bryder sig om at blive holdt op på hans argumenters mangel på substans og konsistens. Så er Ad Hominem meget nemmere”.

  Jeg synes addeles ikke du er hård, snarere synes jeg din debatstil er patetisk i sin facon. Hold da fokus på debatten, og lad for pokker være med at pådutte mig disse forskellige motiver.

 29. Stephan E

  Du har ikke fanget den.

  Vi debaterer ikke fordi du ikke er villig til at blive holdt op på noget substantielt.

  Vi er ikke uenige, fordi du ikke kommer med noget konkret jeg kan være uenig med.

  Men fred med det – det kan man jo blot ignorere. Hvis det ikke var fordi du selv – igen – uden substans eller vilje til efterfølgende at erkende modargumentet endnu engang kom med og fastholdt din typiske Ad hominem

  “…. ører hører hvad de vil høre ;-)”

  Splinten i eget øje er åbenbart for stor til at kunne ses eller mærkes.

  Det eneste motiv som jeg tillægger dig er manglende vilje til at blive holdt op på noget konsistent og tendensen til Ad Hominem hver gang man gør det.

  Det kan kun du selv ændre på. Så kan du kalde det patetisk eller hvad du vil.

  Min erkendelse for længe siden er at undlade at debattere med dig. Så længe du ikke vil substantiere din mening og risikere at slå dig på mdargumenter, så foreslår jeg at du gør det samme.

 30. Jan Sjøstrand

  Det nytter altså ikke at du nu forsøger at sætte en anden dagsorden.
  Denne “krig” blev startet af mig, grundet DINE bedrevidener om mine motiver, følelser etc.

  Og du bliver ved med det – eksmepelvis:
  - “Vi debaterer ikke fordi du ikke er villig til at blive holdt op på noget substantielt”. TOLKNING PÅ MINE MOTIVER!

  - “Det eneste motiv som jeg tillægger dig er manglende vilje til at blive holdt op på noget konsistent og tendensen til Ad Hominem hver gang man gør det”. TOLKNING PÅ MINE MOTIVER!

  Jeg har forlængts opdaget, at vi tænker væsentligt forskelligt, og det har du vel også ;-) – deraf kommunikerer vi ofte forbi hinanden. For mig er mange af mine tidligere kommentarer herinde uhyre substantielle, åbenbart ikke substantielle nok til dig – det er da OK.

  Der er netop debatter der er gennemsyrede af forskeligheder der er udvider og nuancere, også at blive antastet på sin egen umiddelbare kommunikationsstil er lærerig.

  Så er det jo ikke første gang jeg eller andre) rejser denne problematik over for dig.

  HVIS DU IKKE KOMMUNIKERE UDEN AT PÅDUTTE MIG DINE EGNE MOTIVER, BEVÆGGRUNDE ETC. SÅ HOLD OP. DET ER YNKELIGT, BARNLIGT, OG HAMRENDE UHØFLIGT – ER DET KONKRET OG FIRKANTET NOK!

 31. Helle Munch Oldefar

  Same old story ;-/

 32. Jørgen Lang Jørgensen

  Jeg synes Stephan E. eller hvad han nu hedder? er et meget undeholdende indslag i debatten her på bloggen.

  Han er en person der elsker at være i opposition til alting derfor kan man heller ikke tage ham helt alvorligt og derfor skal hans udladninger heller tages alvorligt.

 33. Stephan E

  Jan

  Det har intet at gøre med at tilægge dig motiver. Det tjener intet formål.

  Jeg har ikke mere at tilføje til det spørgsmål. Jeg gider ikke den debatform, du repræsenterer.

 34. Helle Munch Oldefar

  Og sådan endte sandkassen med at være tom, så de ikke kunne kaste sand i hovederne på hinanden ;-/
  Debat? dialog? Diskussion?
  Debat og dialog er, hvor man fremfører sine synspunkter med mulighed for at begge parter skifter standpunkt.
  Diskussion er udelukkende for at overbevise andre om, at man har ret.

 35. Michael Sander Andersen

  Der er pt. brugt mange ord, mere eller mindre konstruktive. Det er jo også en afspejling af det arbejdsmarked vi er en del af, med de personer som er i virksomhederne. Der vil altid være modstridende meningsudvekslinger og jeg mener også det kan bidrage til noget. Da det ville være kedeligt og forudseligt hvis vi alle var ens og mente det samme.

  Det kan måske syntes at være voldsomt puls forøgende at deltage i “hanekampen”. Men det kan også danne grobund, til nye ideer hos mange andre. Der så er mere rustet til at gå igennem en kaos situation med oprest pande/konstruktiv mål.

  Da vi taler om at gå fra Industri- til viden baseret virksomhederne. Vil der blive kaos, for der er ingen der lige kan sige, hvad der er rigtigt og forkert. Men “flere veje fører til Rom”, og det vil skabe reaktioner og meningsudvekslinger, og det skal det også. For på den måde kommer vi også tætter på os selv. Vores autenticitet.

  Jeg har både prøvet ar arbejde i en traditionel org. form og en matrix org. form. To former som har hver deres fordele og udfordringer. Men kan vi finde en bedre form, der vil til gode se, dem optimale fra de mennesker der deltager i den, som frihed, ansvar, kreativitet, innovation og forretningsforståelse.
  Jeg tror vi skal prøve nogle stadier igennem inden vi helt er der. Men det er vigtigt, det kan debatteres og måske jokes om… For en ting er at lederne kan påtage sig rollen og skabe sig rummet til det, men rummet skal også kunne “gives” videre op/ned/hen i organisationen. Hvor den så også skal gribes…. Ja, udfordringerne/mulighederne er mange. Men det det bliver interessant opbrudstid hvor vi nok skal vende os til lidet kaos i ny og næ…..

 36. Lars Kolind

  Tak til Michael Sander Andersen for gode ord!

 37. Frank Calberg

  @Michael: Du skriver bl.a.: “Jeg tror vi skal prøve nogle stadier igennem, inden vi helt er der.”

  I denne blog posting foreslår Gary Hamel bl.a. følgende: “Minimize the cost of experimentation.”

  http://blogs.wsj.com/management/2009/10/21/outrunning-change-the-cliffsnotes-version/

  Hvilke erfaringer har I i denne retning?

 38. Michael Sander Andersen

  Har været offline et stykke tid. Men kan bidrage til dit sp.
  En hver ændring af organisations struktur, ansvar eller opgave fordeling, giver altid grobund til ny tænkning, nogle kreative og innovative andre måske mere selv fokuserende. Men jeg har bedst erfaring er med at forankre forandringer i de situationer hvor hverdagen ændre sig for den enkle medarbejder (som før nævnt).

  For når en organisationen ændre medarbejderens nuværende situation, det kan være downsize eller om organisere, vil der altid være nogle griber bolden og tænker innovativt, andre vil være tænke mere på egen vinding. Her mener jeg det er vigtigt som leder at være obs på de signaler og kunne kommunikere/viser den tillid, rum og rammer der skal til, for at udvikle sig videre i den nye retning (storytelling er en måde). Min erfaring er også at der ikke må gå for lang tid med at komme ud over rampen som lederen. Men fokus skal være på mulighederne og ikke begrænsningerne, så vil man opleve at dem der ”ja siger” og få nogle små succeser, vil naturligt påvirke dem der er ”nej siger”, så de vil kommer med i deres eget tempo eller selv finde nye udfordringer.
  Det handler ikke om at strømline medarbejder/leder, men give dem plads til at blomstre. Så bliver stene på deres vej automatisk mindre og de evner selv at fjerne dem.

  Jeg ser det ikke nødvendig vis er når der skal downsize, men man får muligheden i mange andre situationer. Så se muligheden for at vande blomsterne uden at stikke sig på torne.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.