Arkiv for oktober 2009

Ti ting der kan vendes på hovedet

2009-10-anders-samuelsen-valgplakat2

Inspireret af Anders Samuelsen der har chokeret folk i Horsens med at vende alle sine valgplakater på hovedet, har jeg tænkt på ti ting som en kommune burde vende på hovedet:

 1. Vend forskellighed til social kapital. Etniske, religiøse og kulturelle konflikter skaber problemer i kommunerne. Hvad hvis vi opfattede forskelligheden som en ressource og prøvede at få noget positivt ud af dem?
 2. Vend globaliseringen til en udviklingsmulighed. Jobs flytter til udlandet pga. lave lønninger i udlandet. Men prøv at finde netop de jobs hvor danskerne har allerstørst styrke. Der skal vi vokse.
 3. Vend ældrebyrden til ældrepotentialet. Find alle de ting ældre kan berige samfundet med, og gå i gang med at udnytte dem.
 4. Vend klienter til bidragydere. Selvom man modtager pension, kontanthjælp eller dagpenge kan godt yde et bidrag til samfundet alligevel. Find ud af hvad folk allerhelst vil og slip dem løs på opgaven.
 5. Vend miljøproblemer til forretningsmuligheder. Hvorfor ikke lave forretning ved at lære andre at spare vand, CO2 udledning og meget andet. Kommunen kan gå foran og alliere sig med danske virksomheder der allerede har teknologien.
 6. Vend ansatte til partnere. Vi har langt flere fælles interesser end modsat rettede. Hvorfor ikke rykke over på samme side af bordet og så gå op imod de virkelige konkurrenter?
 7. Vend skolen til et kulturcenter. Hvorfor ikke integrere skole og folkebibliotek inden biblioteket alligevel skal lukkes (suk!) sådan at flere får gavn af det?
 8. Vend kriminelle til iværksættere. e fx. http://www.delanceystreetfoundation.org/
 9. Vend offentlige opgaver til frivillige opgaver. Involver og støt foreningslivet 5 gange mere end i dag – du bliver overrasket over hvor meget foreningerne kan gøre..
 10. Vend offentlig service til involvering. Kommunen er jo ikke bare en serviceleverandør som ISS. Den er et fællesskab om at udvikle lokalsamfundet. Involver borgere, foreninger og virksomheder i at løse de fælles (kommunale) opgaver.

Alt dette kræver ledelse. Og efter min mening er det netop hvad vi har brug for mere af i kommunerne. Mere ledelse, mindre administration.

Har du flere eksempler?

Skoledebat – fem ting jeg har lært

Tak til Isabella Lo for et rigtig godt spørgsmål i en kommentar til min omtale af Steen Hildebrandts bog “Når klokken ringer ud”. Jeg glæder mig over de mange kommentarer og af dem har jeg lært mindst fem ting:

 1. at skolens fremtid er et rigtig vigtigt emne som der er stort behov for at arbejde med og diskutere.
 2. at der er mange forskellige oplevelser og opfattelser af skolen; og dermed næppe lette løsninger.
 3. at lapperier på den skole vi kender, nok ikke er løsningen; der må egentlig nytænkning til som både bogen og Kolind Kuren foreslår,
 4. at den nødvendige nytænkning fremmes af at man også involverer ikke-skolefolk i arbejdet.
 5. at vores nuværende regering + Dansk Folkeparti ikke flytter noget som helst i positiv retning når det drejer sig om udvikling af skolen, og heller ikke har gjort det – snarere tvært imod.

Hvad har du lært af debatten?

Innovationens ABC

innovationens, oms.pdf, page 1 @ Preflight (2)

Trine Nielsen har skrevet en “begynderbog” i innovation (det må være derfor den kaldes ABC). Det er hun kommet godt fra med mange eksempler og gode forklaringer på de begreber man bruger, når man taler om innovation.

Man bliver ikke ekspert i innovation af at læse bogen, men man får en god indføring og dermed forhåbentlig lyst til at læse mere om de enkelte emner. Bogen dækker bredt; det eneste jeg mangler, er mere om hvordan man bruger sociale medier på Internettet til at inddrage kunder, leverandører, brugere og medarbejdere i innovationsprocessen. Men det kommer måske med i næste udgave?

Bogen er udgivet på Gyldendal Business og koster 250 kr.

Stine Bosse: Det handler om at turde

Stine Bosse

Jeg kender Stine Bosse ret godt og har stor respekt for hende som leder og som menneske. Nu kom så biografien fra Gyldendal Business (300 kr, udkommer 28/10) og jeg frygtede det værste: Endnu en selvforherligende bog i den lange række af erhvervsleder biografier der er kommet de seneste år.

Men nej: Bogen om Stine Bosse er anderledes. Den er mere ærlig og den går tættere på personen end nogen tilsvarende biografi jeg har læst. Jeg kunne simpelt hen ikke lægge bogen til side. Slugte den i (næsten) en mundfuld. Især blev jeg berørt af kriserne i Stine Bosses liv: moderens depressioner og selvmord, faderens konkurs, ulykker og skilsmisser. Fortalt lige på og hårdt. Man kan ikke undgå at få respekt for Stine. Der er en grund til at hun er nået helt til tops!

Hvis jeg uddelte kokkehuer, ville jeg give så mange som muligt til denne bog. Den er fremragende!

Skole: Når klokken ringer ud

nar-klokken-ringer-ud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steen Hildebrandt og Per Fibæk Larsen gør op med industrisamfundets skole i deres nye bog: Når klokken ringer ud. (Gyldendal Public 250 kr). Det glæder mig for deres konklusion er næsten ord til andet den samme som jeg selv drog i Kolind Kuren i 2006: Vores folkeskole er et resultat af en industriel “masseproduktions-tankegang” og den passer simpelt hen ikke til den fremtid vi står over for.

Forfatterne gør op med lappeløsninger og testtyranni og skitserer en skole der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og udviklingsmuligheder.  Det er en fleksibel skole med en lærerrolle der er støttende og igangsættende. Skolen skal bedømmes på sine egne præmisser og det må være hvor god den er til at forberede børnene på det liv de kommer til at leve i vidensamfundet. Yes! jeg kunne have skrevet det selv! (og har sådan set gjort det i vidt omfang).

Alt i alt en bog der fortjener at blive læst af både forældre, lærere og politikere. Det haster med at komme i gang.

Kan det betale sig at uddanne sig?

 Kjeld Jespersen sendte mig en tankevækkende artikel fra The Economist fra 10/9 2009, hvor man har beregnet livsindkomst for mennesker der tager en uddannelse (kandidatgrad) og sammenlignet med tilsvarende mennesker der ikke tager en uddannelse.

Resultatet er ikke godt for Danmark: her får vi en ekstra livsindkomst på omkring 50.000 kr. i gennemsnit hvis vi tager en kandidatuddannelse. I Finland giver uddannelsen 6 gange så meget, dvs. 300.000 kr. ekstra og i USA omkring 1 million kr. ekstra.

Forklaringen er at den højere løn som uddannelsen giver, beskattes meget hårdt i Danmark (omkring 63% med topskat). Hertil kommer at gevinsten ved at uddanne sig først  kommer efter mange år, mens ulempen i form af udgifter til studiet om manglende løn under studiet, ligger tidligt i forløbet og dermed vejer tungere.

Synes du at det er fair? Og er det hensigtsmæssigt set fra et samfundssynspunkt? Godt at vi trods alt ser en sænkning af marginalskatten fra 2010.

Medarbejdere er partnere – ikke modspillere

Den såkaldt “danske model” betyder at arbejdsmarkedets parter, fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, aftaler løn og arbejdsvilkår kollektivt, altså uden ret megen indgriben fra regering og folketing. Dette opfatter vi som noget helt specielt dansk og som noget meget værdifuldt ved vores samfundsmodel.

Jeg mener at den tankegang er forældet, simpelt hen.

Den måde vi organiserer arbejdsmarkedet på, bygger på en helt fundamental forudsætning: At arbejdere (ansatte) og arbejdsgivere (ledelse) har modsatte interesser. Hvad skulle man ellers med overenskkmstforhandlinger, strejkeret, lock-out og hvad ved jeg? Vent bare til marts 2010 – så kører skuespillet iegn. Men det holder ikke i 2009: Arbejdere og arbejdsgivere har en langt stærkere fælles fjende: Nemlig risikoen for at danske arbejdspladser flytter udenlands med tab af velfærd og arbejde som resultat.

Jeg foreslår simpelt hen at vi skrotter arbejdsmarkedets grundlov, septemberforliget 1899 i erkendelse af at partnerne har langt stærkere fælles interesser, og finder en ny ramme for samarbejdet mellem medarbejdere og virksomheder.

Hvad ville du foreslå at den nye ramme  kom til at bestå af?

Let us adapt jobs to people

Conventional business thinking seeks to find the “right person for the job”. Imagine we did the opposite: Imagine if we worked hard to “find the right job for the person”.

Most jobs fit most persons quite badly. I am a mathematician by education, but I can do ten times more than that: textwriting, photography, drama, lead others, author, professor, manage finances, think out new visions, develop new products and services, sell, sing and dance! Imagine I took a job as, CTO, Chief Technology Officer, which is what my formal qualifications would justify (I was once deputy director of Risø National Laboratory!). I would be able to evaluate new technologies and plan projects and establish contracts with other institutions and suppliers. But this would only make use of ten per cent of my capabilities and I would be bored to death.

So I suggest we turn HR upside down: Let us take the people we have, as the starting point, and let us then establish a mechanism that will allow each person to design his or her dream job. Something that makes use of much more of our capabilities.

The result: Happier people and so much more energy and action.

Why not?

There is more to business than profit

In this blogpost I will argue that business should move “from profit to purpose”. Profit follows from purpose.

Company A sells water pumps at a profit. Good pumps, good price, good profit. Company B provides clean water where it is needed.

Everybody can produce and sell good pumps and make a profit from that just like company A. In fact there are hundreds of companies that already do so. If Company A disappeared, few would notice it beyond employees, suppliers and their families. No wonder competition is tough; everybody fights for lower prices and lower costs.

However not every company can provide clean water. It takes a good pump, but it also requires finding a good spot, digging the well, distributing the water to users, getting a fair pay and constantly monitoring water quality. Providing clean water is a highly knowledge intensive business with a lot at stake because the risks and hassle from polluted water are huge.

No customers actually need pumps – what they need is clean water. Providing clean water is a purpose; selling pumps at a profit is a mere activity.  No wonder profit margins for conventional pump manufacturers tend to shrink. Big money doesn’t come from doing something everybody can do. Big money comes from doing something unique and something real useful to prople. From profit to purpose.

What do you think? And what does this mean for tomorrow’s people management?

PS: In a later blogpost I will address a similar question for the public sector.

Brug dit brand

brug-dit-brand

 

 

 

 

 

 

 

 

De færreste HR folk ved noget om branding. Her er bogen som I kan bruge til at komme i gang: Majken Schultz og Mary Jo Hatch’s bog “Brug dit Brand” er netop kommet på Gyldendal Business.

Det er en interessant bog med masser af gode cases. Hovedbudskabet som jeg læser det er, at branding er langt mere end smart markedsføring og logoer. Det omfatter alt hvad organisationen gør – i høj grad også HR-arbejdet og især rekruttering. Jeg glæder mig over den basale forudsætning: Man får det brand man fortjener. Det er umuligt at snyde sig til et godt brand. Hvis virksomheden grundlæggende er ordentlig og sund kan man bygge et stærkt brand. Ellers glem det!

De 350 kr som bogen koster (vejl) er rigtig godt givet ud. Og så ser jeg lige at du kan købe bogen på nettet direkte hos Gyldendal for 262 kr.

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.