Historisk chance for Liberal Alliance

Efter jeg jeg de seneste dage har læst og hørt at fremtrædende konservative (Brian Mikkelsen) og venstreministre (Helge Sander) går ind for at invitere Dansk Folkeparti med i en kommende borgerlig regering glæder jeg mig over at jeg holdt fast på min støtte til Liberal Alliance. For nu er Liberal Alliance den eneste mulighed der er tilbage for fortsat at få borgerligt styre i Danmark, men uden Dansk Folkeparti på ministerbænkene. Det tyder på at op imod halvdelen af V og K’s vælgere er imod regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti, og deres eneste chance for at fastholde borgerligt styre i Danmark uden Dansk Folkeparti i regeringen, er at stemme på Liberal Alliance.
Skulle der være radikale eller socialdemokratiske vælgere der deler mit ønske om ikke at se Dansk Folkeparti i regering, kan de bare komme.
Naturligvis vil de fleste S, SF og RV vælgere foretrække en anden strategi, nemlig helt at vælte den borgerlige regering og få Helle Thorning og Villy Søvndahl i stedet for. Jer ønsker jeg held og lykke; desværre for jer tror jeg ikke at det kan lade sig gøre på grund af ringe ledelse, stor intern uenighed og uklar strategi på rød stue.
Hvad siger du?

14 kommentarer til “Historisk chance for Liberal Alliance”

 1. Erik Ernst

  Altså, jeg finder hele spørgsmålet om DF i regering eller ej patetisk, DF har magt her i landet, uanset om de er i regering eller ej, at borgerlige vælgere så er blandt de største hyklere, og gladeligt har lagt navn til de sidste 8 års politik, ja det kan vi andre ikke bruge til noget som helst.

  LA kan med held blande sig uden om, og koncentrere sig om at bygge og teste en ny og bedre fremtid.

  Bruger LA tid og energi på, at ville lege med regeringen, ja så udspiller i jeres rolle, og i vil blive husket som et parti, der gladeligt slikkede røv på National Socialisterne, noget vores børn og børnebørn ville stille spørgsmåltegn ved, mens de desperat forsøger at arbejde den gæld af, som nutidens politikere gladeligt sender til dem i form af bank/hjælpe og vækstpakker.

  Vi har tre store problemer foran os, som ingen i folketinget har vist sig i stand til at løse.

  Økonomien, retssikkerheden og miljøet.
  Vi mangler et miljøparti i Danmark, der sammen med LA og Piratpartiet kunne udgøre et intelligent og kærligt alternativ til regeringen og oppositionens involution;)

 2. Jørgen Lang Jørgensen

  Dansk Folkeparti har udnyttet sommeren til at markedsføre sig effektivt og dygtigt både med saglig og usaglig ktitik af regeringen.

  Problemet er Lars Løkke Rasmussen og hans rolle som statsminister.
  Han er alt for lidt synlig – det sidste jeg har set til ham var, da han steg på sin racercykel og kørte af sted til Paris for at se afslutningen på Tour de France.

  Han bør nu træde i karakter som statsminister og banke de ministre på plads der lufter tanker om DF`s eventuelle regeringsdeltagelse. Lene Espersen har allerede afvist tanken.
  Det er som om Lars Løkke går og venter på, at Anders Fogh Rasmussen skal vende tilbage og få styr på butikken, men han vender desværre ikke tilbage.
  Lars Løkke skal senest efter klimatopmødet udskifte udtjente og trætte ministre og sætte sit eget ministerhold frem til næste valg og så skal han klart og tydeligt markere både overfor vælgerne og overfor Dansk Folkeparti, at han går til valg med det formål, at danne en VK regering uden deltagelse af Dansk Folkeparti.

  Vælgerne har tillige et udspil tilgode fra Lars Løkke Rasmussen – hvad vil han? hvilken strategi skal anvendes frem til næste valg? og hvordan stiller han sig i værdidebatten?

  Liberal Alliance får, efter min opfattelse ingen nævneværdig politisk indflydelse,hverken nu -og slet ikke i fremtiden.
  Så Lars Kolinds drømme om vælgerflugt fra andre partier til Liberal Alliance vil sikkert forblive i drømmeverdenen.

 3. Claus Midjord

  Nu kommer Dansk Folkeparti nok ikke i regering lige med det samme, men der er korrekt, at jo tættere de tre partier rykker sammen (V, K og DF), jo tydeligere bliver det, at der er brug for et alternativ. Spørgsmålet er bare, om Liberal Alliance kan blive dette alternativ. Jeg tvivler af flere grunde:

  - Partiets ledere har dummet sig så mange gange, at tillidskontoen for længst er trukket i bund, og det tager tid, at bygge ny tillid op. Jeg tvivler på, at den nuværende ledelse kan magte opgaven.
  - Desuden har Liberal Alliance ikke formuleret et klart alternativ, som har kunnet slå igennem i medierne og dermed sætte en dagsorden. Jeg savner først og fremmest et klart opgør med formynderstaten, altså med den tendens, at flere og flere områder bliver underlagt offentlig regulering, og at borgernes personlige frihed dermed indskrænkes.

  Jeg er enig i, at S-SF ikke er et troværdigt alternativ til den nuværende regering, blandt andet på grund af intern uenighed især hos S, og fordi partiets ledelse er alt for svag.

  Ikke desto mindre er det nok venstrefløjen, der vil have fordele, hvis DF optages i regeringen. Såkaldt pæne borgerlige vælgere i K kunne måske finde på at stemme radikalt, selv om partiet har meldt sig ind i rød stue, og de mange socialdemokrater, som er gået over til V, vil nok søge tilbage til det gamle parti. Man vil nok ikke skænke Liberal Alliance mange tanker, medmindre partiet kommer på banen med et klart og velformuleret alternativ til den nuværende regering.

 4. Lars Kolind

  Har I egentlig læst Liberal Alliances arbejdsprogram (http://www.liberalalliance.dk/politisk-program.html)? Efter min mening er det er skarpt og meget relevant alternativ til den nuværende regering (VK støttet af O) som bl.a. gør op med formynderstaten.

 5. Claus Midjord

  Jeg kan forstå, at Lars Kolind mener, at kritikken mod Liberal Alliance er ubegrundet, blandt andet fordi partiet har udarbejdet et arbejdsprogram, som er et skarpt alternativ til den nuværende regering, og som gør op med formynderstaten.

  Jeg kan være enig i, at der står mange fornuftige ting i alliancens arbejdsprogram, men jeg vil hævde, at man kan finde tilsvarende synspunkter i flere andre partiprogrammer.

  Min kritik handler først og fremmest om, at alliancen ikke har været i stand til at formulere et program eller nogle sammenhængende synspunkter, der fænger så meget, at man trænger igennem mediemuren og dermed sætte en dagsorden. Det kan der være flere grunde til.

  Partiprogrammet er måske ikke tilstrækkeligt interessant, eller også mangler partiets politikere den nødvendige slagkraft. Det handler nok om begge dele. Man kan i hvert fald ikke påstå, at den manglende presseomtale skyldes uvilje hos medierne. Tænk blot på den stormende modtagelse som Ny Alliance fik, da partiet blev præsenteret for første gang.

  Vi er næsten dagligt vidner til historier, der handler om statsstyring og formynderi. I dag er det historien om ansatte i ældresektoren, der må bruge en stor del af deres arbejdstid på at udfylde kontrolskemaer m.v. Tilsvarende eksempler har vi hørt om skolelærere, pædagoger og flere andre grupper.

  Den slags historier giver Liberal Alliance alle muligheder for at komme på banen og påpege konsekvenserne af det omsiggribende kontrol og formyndersamfund. Men man hører intet til partiet, og så hjælper det ikke, at man har formuleret et eller andet fint partiprogram.

 6. Lars Kolind

  Tak til Claus Midjord. Du har helt ret i at der er masser af muligheder (alt for mange!) for Liberal Alliance til at påpege formyndersamfundet og argumentere for at der er et alternativ! Jeg er ikke i tvivl om at de tre folketingsmedlemmer kunne gøre mere, men de gør faktisk rigtig meget! Og når jeg er kritisk over at der ikke sker nok, så tænker jeg på hvor mange af fx SF’s folketingsmedlemmer jeg har hørt sige noget bare én gang! Der er 23 og jeg kan kun nævne navne på fem!
  Anders Samuelsen, Villum Christensen og Simon Emil Amnitzbøl er dog folk der er fremme i medierne ganske ofte!

 7. Jørgen Lang Jørgensen

  Liberal Alliances seneste forsøg på at gøre sig gældende i den offentlige debat er Anders Samuelsens tåbelige udmelding om, at han nu i Folketinget vil give justitsministeren et mistillidsvotum, hvis han ikke tager afstand fra politiets metoder i forbindelse med fjernelsen af de afviste irakiske asylsansøgere fra Brorson Kirken.

  Det viser hvor lidt V og K kan stole på Liberal Alliance som samarbejdspartner og hvor lidt Liberal Alliance forstår af denne problematik med de afviste irakiske asylansøgere.

  Jeg vil foreslå Anders Samuelsen, næste gang han skal skifte parti, at melde sig ind i Enhedslisten.

 8. Jan Sjøstrand

  Jeg giver sgu Lars ret ;-)
  Det er et meget konkret arbejdsprogram.

  Det er vanskeligt at kommunikere så detaljerede punkter, og vi kan jo også se her på bloggen at det er i detaljerne uoverensstemmelserne opstår.

  Jeg synes arbejdsprogrammet giver meget mere mening for mig, efter jeg har læst deres Principprogram
  http://www.liberalalliance.dk/politik/

 9. Jørgen Lang Jørgensen

  Realiseringen af et partis arbejdsprogram forudsætter, at patiet råder over 90 mandater, hvilket aldrig bliver tilfældet for noget parti.

  Derfor er arbjdsprogrammer eller partiprogrammer for diverse partier kun skønne ønsker og tjener kun til at tilfredsstille deltagerne på diverse partikongresser – så har de da haft nogen indflydelse – tror de.

  Andre partiers arbejds eller partiprogrammer er lige så verdensfjerne -læs f. eks. SF´s partiprogram, det står i skærende modsætning til deres højredrejning i dansk poltik og Willy Søvndahl forklarer det med, at den politiske virklighed ændrer sig hele tiden.

  Det partierne skal vurderes på er deres måde at føre realpoltik på, hvordan de kan samarbejde med andre partier, hvilke initiativer de tager og hvilke politiske udmeldinger de kommer med.

  I den henseende har Libral Alliance været næsten usynlig og når de endelig kommer med en udmelding så er det politisk amatøragtigt.

 10. Jan Sjøstrand

  Yes Jørgen – enig

  Principprogrammet opfatter jeg som den mere visonære side af ønskerne for hvorledes LA ønsker sig det danske samfund.
  Arbejdsprogrammerne kan så ændre sig med tiden, eksempelvis kan man blive jo “klogere”. Det gør det muligt at man ændre politisk indhold uden at ændre i visionerne.

  Jeg interesserer mig mere for principprogrammet – det er her jeg henter information om hvilken type samfund et parti ønsker sig rent visionært, kulturelt og værdibaseret. Jeg er mindre interessseret i hvordan, da politikkerne og metoderne jo netop også skal afspejle sig i Visionen, kulturen og værdierne.

  Jeg interesserer mig for danmark som samfund, kulturen, værdierne, visionerne – så lader jeg mulighederne stå åbne, dynamiske og absolut til debat.

 11. Leif

  Jeg ved, at du brænder for Liberal Alliance (og oprindeligt også for Ny Alliance).

  Fundamentalt set er jeg også selv en person, der brænder for diverse sager og dermed er villig til at lægge hjerteblod og indsats i forskellige sager.

  Omvendt er jeg også realistisk på mange punkter og nogle gange, at kan et projekt – hvor godt det end ser ud på papiret – være så skamridt, utroværdigt og slidt på mange forskellige punkter, at det er bedre at give op, end at forsøge på at argumentere videre.

  “Projektet”, hvis man kalde det for det, var måske nok nobelt og sobert nok, men patienten døde altså forlængst, blandt andet som følge af Naser Khaders manglende situationsfornemmelse og sans for troværdighed og valg af linie.

  Så jeg tror desværre ikke på, at der er mere troværdighed tilbage til Liberal Alliance til, at det kan overleve næste folketingsvalg.

  I hvert er jeg selv af den holdning, at desuagtet hvor mange fornuftige holdninger, der måtte komme fra de tilbageværende politikere i partiet, så spilder jeg altså ikke min stemme på et parti, der med 99,99% sikkerhed er dømt ud af dansk politik efter næste folketingsvalg.

  Både Anders Samuelsen og Simon Emil er bedre tjent med at skifte hest nu, hvis de vil være i dansk politik efter næste valg. Det er måske i selv også for sent, men at tro på, at Liberal Alliance kan samle stemmer nok til næste valg er ren utopi.

 12. Lars Kolind

  Tak for gode kommentarer! Men der er et sted hvor jeg ikke synes at argumentationen holder: Hvor sandsynligt eller usandsynligt er det ar Liberal Alliance kan få væsentlig betydning for Folketingets arbejde i den kommende periode?
  Som mandaterne står i dag har V+K 65 mandater. DF (O) har 25 mandater og tilsammen er det 90. Hvis blot ét mandat flyttes fra VKO til Liberal Alliance er de tre partiers absolutte flertal væk.
  Med den utilfredshed der er internt i både i V og K over både den linje regeringen følger, og med det manglende samarbejde i Folketinget, er det ikke utænkeligt at endnu et folketingsmedlem flytter parti allerede i indeværende samling og så vil Liberal Alliance med ét slag få væsentlig indflydelse. Partiets opgave vil ikke være at modarbejde DF, men derimod at påvirke regeringen og oppositionen til at tænke længere frem og gennemføre tiltag der er brug for i den krise Danmark befinder sig i. Jeg synes at Liberal Alliances program indeholder mange sådanne punkter.
  Alt andet lige kan et valg også flytte et eller flere mandater fra V og K til Liberal Aliance og dermed kan partiets indflydelse blive væsentlig.

 13. Jeppe Nielsen

  Sjovt at se hvordan debatten om Liberal Alliances “historiske chance” og efterfølgende forventede stormløb mod taburetterne er ebbet gevaldigt ud efter klimakonferencen i efteråret.
  Som Poul Schlütter sagde dengang da venstresocialisterne røg ud af folketinget: “det har da været rigtig morsomt i den tid de var med”.

  Jeg tror så ikke at det hjælper synderligt at hænge valgplakaterne i Horsens på hovedet og jeg kan slet ikke tro at det chokerer borgerne i Horsens, som der står i billedteksten.

  Get a real job!

  Jeppe

 14. Mark

  Da Tony Blair blev valgt,var mange som kaldte ham”bambi”

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.