Hvorfor skal pensionister have rabat?

Skal du ikke ha rabat? spurgte den venlige dame i museets billetskranke. Jeg forstod ikke rigtig hvad hun mente, men så spurgte hun lidt forlegen om ikke jeg var fyldt 62. Det er jeg, og derfor fik jeg 30 % rabat på entréen.
Ærlig talt: Hvorfor skal jeg ha rabat? Jeg har rigeligt råd til at betale fuld pris, og bedre råd en mange yngre familier med børn.
Pensionistrabat bygger på en mental model der har været forældet i snart mange år. Engang var pensionister udslidte folk med få år tilbage og få penge på kistebunden. Derfor var det rimeligt at de fik rabat. Men i dag dækker pensionister over en langt mere mangfoldig befolkningsgruppe. Nogle fortjener rabat, men de fleste gør ikke. Alligevel overlever den mentale model i bedste velgående. Endnu et blandt tusind eksempler på at vi skal lære at forstå vores egne mentale modeller og spørge os selv om de stadig er relevante.
Har du andre eksempler?

31 kommentarer til “Hvorfor skal pensionister have rabat?”

 1. Jette Jakobsen

  Ja sådan tænke jeg også i denne sommer, når jeg stod i kø, ved alle de spændende ting. Jeg kan godtnok ikke få rabatten endnu, men kan huske hvordan det var at finde pengene, da jeg havde børn at forsørge…man ville så gerne, men ofte var det ikke muligt.En tosset metode…giv rabatten til børnefamilier!!
  Fordi man bliver ældre, bliver man da ikke en ren proletar…det var vist i gamle dage, da vi også skulle forsørge gamle slægtninge, dette var nødvendig.

 2. Helle Munch Oldefar

  Jamen det er jo vores ‘velfærdssamfund’ i en nøddeskal: ALLE skal have – uanset evne til selv at betale. Det gælder lige fra folkepension, retten til at få rettet øjenlåg til ‘mimrekort’. Det er selve essensen i systemet, som blev bygget op efter krigen.
  Det er vel også muligt at frasige sig den rabat? Eller give rabatten i den indsamlingsbøtte, der sikkert står der?
  Jeg kan heller ikke få rabatten endnu – jeg fik heller ikke ekstra børnepenge eller orlov. Jeg søgte først forhøjet børnetilskud, da skattevæsenet troede jeg ikke reelt var enlig, fordi jeg ikke fik det! I raseri gik jeg ned og søgte. Jeg har heller aldrig søgt ‘julepakker’ på trods af, at vi faktisk var fattige, men jeg mente, der var andre, der trængte mere.
  Jeg er ligeså dårlig til at bruge mine forsikringer – det falder mig bare ikke ind, at det kan dække i de fleste tilfælde :-) Det er min dumhed – det ved jeg godt, men jeg vil så gerne klare mig selv og selv bestemme, hvad mine penge skal bruges til. Jeg mener, at kun derved kan de med virkeligt behov få noget mere og bedre – i stedet for som nu, hvor de begrænsede midler skal spredes ud på ALLE – fra Mærsk, over Kolind til en syg arbejdsløs.

 3. Niels Ole Nielsen

  Optikeren Louis Nielsen giver generelt 25% i rabat for hele købet for kunder over 60 år. Denne rabat falder dog væk, hvis man benytter andre rabatter, som f.eks. 2 par for et pars pris. Men som 60+’er kan man ved nogle tilvalg opnå en lavere pris ved at tilbyde at betale fuld pris med seniorrabat frem for at benytte det aktuelle tilbud og den relle pris bliver ikke til at gennemskue.

 4. Jette Jakobsen

  Hvis nu, de virkelige fattige børnefamilier, skulle stå i en kø for sig selv i Tivoli, Legoland m.m.For at få rabat på prisen, så tror jeg ikke der var mange i den kø. Dem der mangler, skilter ikke sådan med det, for de vil helst selv kunne klare det selv. Jeg tror at det er rigtigt svært, at stå i en kø for julepakker m.m. Jeg skulle godt nok være langt ude, for at kunne det. Derfor er tilskud nok nød til at være som de er, for dem der behøver det mest bruger det. Jeg kan godt se, det lyder rigtig gammeldags, men jeg tror det passer. Man kan ikke skrive “rabat for trængte børnefamilier”, så må alle have.

 5. Erik Ernst

  For at opretholde vores demokratisk valgte National Socialistiske system, er vi nødt til at tvinge folk til “velfærd”, giver vi først en gruppe lov til at agere selvstændigt, bryder helvede løs.

  Her et billede på en “mental model”:

  Den tilsynsførendes ABC

  Alle slaver er i stand til at indbringe et eller andet af værdi i form af deres tid, men skal der tjenes rigtig mange penge på slavens arbejde kræver det at slaven har en vis intelligens. Slaven bør være i stand til at skabe og gennemføre sine egne metoder og konstruktioner, ellers er den i princippet værdiløs for den tilsynsførende. Robotter er måske forholdsvis dyre i indkøb, men de har få syge dage, arbejder i døgndrift, og kræver ingen orlov eller pensionsordninger.

  Bliver slaven i stand til at skabe sine egne metoder og foranstaltninger, vil den også kunne
  fastslå, at den ikke bør være en slave. Således skal kæderne der binder slaven, altså smedes af slaven selv. Den smarte tilsynsførende ved, at den eneste måde at fastholde sine “medarbejdere” i slaveri er at lære dem fra fødslen, at de bliver nødt til at ændre den tilsynsførende og hans vilkår for at kunne ændre sig selv og egne vilkår.

  Causerende og manipulerende bearbejdes og fastholdes slaven i troen på, at den kan og skal tvinge den tilsynsførende til at sætte den fri. Det er vigtigt at den tilsynsførende konsekvent tiltaler slaven som sin medarbejder og aldrig som eksempelvis lønarbejder/slave. I dagligdagsproget sidestilles aktionærerne, bestyrelsen, den tilsynsførende altid og konsekvent med “medarbejderne”, dette er et nødvendigt onde, men sikrer slavens loyalitet og arbejdsomhed og ikke mindst giver det slaven en følelse af at have direkte indflydelse på den tilsynsførendes beslutninger.

 6. Jan Sjøstrand

  Erik Ernst:
  Hold kæft det er godt skrevet.

  Jeg tænker:
  Mental afhængighed af systemet, og identifikation og afvejning af egen “velfærd”, egne muligheder op mod systemets “velfærd” og strukturer – dybt symbiont!

 7. Lars Kolind

  Ja, det er en absurd tankegang, og den danner grundlag for Danmarks højt besungne velfærdssamfund. Lad mig blot for god ordens skyld understrege at alle medborgere der er kommet i “nød” (i bred forstand) naturligvis skal hjælpes af samfundet. Men det er noget helt andet end det enorme fordelingscirkus som vores samfundsmodel har udviklet sig til. Ved du at 1,9 millioner danskere modtager overførselsindkomster i 2009? – og her er pensionistrabatten til mig ikke medregnet!

 8. Helle Munch Oldefar

  Ja, det er netop lige det. Men selvfølgelig, skal der ikke være særlige køer for Jettes børnefamilier! det svarer jo til apartheid.
  Jeg kan ikke forstå, når argumenterne skal stilles så sort/hvid over for hinanden.
  Jeg tror nu – i modsætning til Jette – at der sagtens kan laves ordninger for betrængte, uden at de bliver hængt ud. For mig havde det intet at gøre med stolthed – at jeg ikke modtog noget eller søgte – det havde noget at gøre med, at jeg trods fattigdom var tilfreds med min tilværelse og prioriterede derefter. Jeg var overbevist om, at der var andre, der havde det værre end mig – også selvom det måske var deres ‘egen skyld’, fordi de ikke prioriterede som jeg gjorde :-)
  Socialdemokratiet med J.O. Kragh lavede den her velfærdsmodel for at få lov at tage store skatter. For når folk kunne se, at de kunne få noget retur i form af ydelser, så var de alle villige til at ‘betale deres skat med glæde’. Problemet her er, at det ofte er laveste fællesnævner, der så råder.

 9. Stephan E

  @ Erik

  Tankengangen holder på samfundsplan – dvs. som et makroøkonomisk system der med den “legitimerede” magt vil presse en bestemt tankegang ned over hovedet på dig.

  Men IKKE på mikroplan hvor du har reel valgmulighed og specielt over tid selv vælger via f.eks. uddannelse og valg af job hvor du placerer dig.

  Du er ikke slave af din arbejdsgiver hvis du kan skifte job eller starte noget selv – men du er afhængig af en indtægt så derfor er det op til dig selv at sætte dig fri til at kunne sige arbejdsgiveren imod (dvs. sikre en opsparing til at have handlefrihed).

  Men du er en “slave” af et system som dikterer dig hvordan du skal leve dit liv og udsteder dummebøder på stribe hvis du ikke lever det liv som er dig udstukket. Som overvåger og kontrollerer dig for at sikre du lever det “rigtige” liv. Og som indretter systemer og teknologi til at tvinge lover over i handlinger uden valgfrihed.

  Ovenstående er IKKE i sig selv et liberalt/socialt skisma fordi det skisme drejer sig om OMFORDELING.

  Men når det er sagt så er det helt klart at den største slavegørelse er selve grundholdingen om at mennesker ikke må kunne spare op til at have handlefrihed. I Danmark er høj skat og kontrollerede pensionsmodeller ikke kun for at finansiere velfærden, men i mindst lige så høj grad for at eliminere din handlefrihed og sikre kontrollen ligger i embedssystemets detailstyring.

  Et helt banalt eksempel er når man laver et “socialt tiltag” inkl. omfordeling.

  (I en skatteliberal tankegang ville man slet ikke gøre noget sådant fordi omfordelingen i sig selv tager fra nogen. Til side med det.)

  I en liberal tankegang ville man give tilskud/fradrag og dermed sætte dig og samfundet fri til at finde de bedste løsninger. Dårlige løsninger ville forgå – gode løsninger ville opstå og vokse.

  I en “socialt” (som det manipulerende kaldes) kontrollerende tankegang ville man opkræve en skat hos alle og så udbyde en “gratis” service. Hvis du så ikke bruger den “gratis service”, så skal du betale dobbelt – dvs. et rent dummebødeprincip som sikrer at du lever det “rette” liv.

 10. Lars Kolind

  Tak for flere interessante og tankevækkende indlæg – fortsæt debatten!

 11. Arne Schubert Andersen

  Jeg er glad for at leve i et land, hvor de der har behov for hjælp, hvadenten det er pensionister, børnefamilier eller andre, kan få hjælp. Når det er sagt, er jeg meget ked af at leve i et land hvor alle der har “ret” til et gode, også krævet at få det. Alt for få siger nej tak, jeg har ikke behov. Den vigtigste del af færdselsloven går på at tage hensyn til andre og at køre efter forholdende, ikke at man har “ret” til at køre 130 på udvalgte motorvejsstrækninger og 50 i byerne. Den samme logik gælder for ytringsfriheden. Man har “ret” til at sige lige det man vil, men bør man at gøre det i enhver tænkelig situation? Tilbage til emnet – enhver har “ret” til at give afkald på en “ret”, det er der bare ikke mange der gør. Kald mig bare dum og naiv, men jeg betaler min topskat med glæde, fordi jeg vælger at tro, at mine penge går til nogen der har mere behov end mig selv. Min løn gør at jeg lige præcist betaler topskat, jeg er altså ikke velhavende på nogen måde. Det vil sige, faktisk føler jeg mig velhavende, fordi jeg ikke behøver at bede nogen om hjælp, selvom jeg givet vis har “ret” til en eller anden form for hjælp.

 12. Arne Schubert Andersen

  Mit indlæg kunne have været kortere.
  Overskriften er forkert. Pensionister “skal” ikke have rabat – de “kan” få rabat og det er der vel intet galt i.

 13. Erik Ernst

  @Stephan

  Helt enig, den enkelte personage bestemmer selv, om han eller hun vil være slave eller skaber, men uanset hvad, så vil man før eller siden rende panden mod den samme mur, demokratiet/embedsmandsværket.

  Reel valgfrihed er lige netop hvad dette samfund har brug for, hvis vi skal have nogen som helst jordisk chance for at rette op på skaderne, og reel valgfrihed er nøjagtig hvad vi ikke har, og aldrig vil få, i et demokratisk samfund.

  Demokrati betyder at flertallet bestemmer hvilke rettigheder du og jeg har, det nytter ikke at vi tillægger konceptet alle mulige andre mere eller mindre religiøse betydninger.

  Vores grundlov er en joke, vel nærmest at betragte som en fornærmelse for moderne mennesker, og her taler jeg ikke kun om kongehus og kirke, men om at vi har en øverste lov, skrevet af embedsmænd for embedsmænd, kombinere vi den slags idioti med koncepter som Demokrati, så siger det sig selv, at der ingen reel valgmulighed findes i dette land.

  Uden valgmuligheder, kan vi hverken forbedre foretagenet, eller melde os ud hvis vores moral eksempelvis ikke holder til at finansiere vold, hor og mord i Irak og som nu i Afghanistan.

  Hvis vi ser at organismen vi er en del af, eller maskinen, ikke producerer noget nyttigt, hvis den da overhovedet produceret noget som helst, hvilke muligheder har vi så for at vælge en anden løsning? Som det ser ud nu, er en blodig revolution den eneste mulighed, hvis man da ikke vælger at udvandre.
  Nåh ja, man kan selvfølgelig stemme ved folketingsvalg…..fnis?

  Med en republikansk tankegang, kunne liberale, sociale og utopiske økonomier eksistere side om side, og vi ville derfor kunne vælge de modeller der producerede det bedste resultat, fremfor at tvinges til at eksistere under et fælles monopol, “til gavn for os alle”.

  Danskernes religiøse tilgang til konceptet demokrati, og den gruppetænkning der hærger og retarderer mange grupper her i landet, er ved at kvæle ikke bare vores hellige velfærdssamfund, men hele nationens evne til at opretholde sig selv.

  Vi har 2 grundlæggende retninger foran os, enten fortsætter vi med at slukke de brande der opstår (hvilket betyder, at vi altid vil være bagud, eller også erkender vi, at vores måde at drive et samfund på, ikke længere fungerer.

  Det står og falder med, at vi som mennesker tager ansvaret selv, og stopper med at give “de andre” skylden. Insisterer vi på, at staten skal være vores far/mor, og fastlægge vores moral, giver det ikke meget mening at brokke sig over det bagefter, som mange gør.

  Som en god ven sagde til mig:

  Hvorfor logrer hunden med halen?

  En hund logrer med halen, fordi den er klogere end halen, hvis halen var den smarteste, ville den logre med hunden.

  I vores tilfælde er embedsmandsværket halen, og det er blevet smartere end os. Vi kan så mene, at dette ikke er et fair forhold, vi kan forlange, at halen søger det “korrekte” hund/hale forhold, vi kan lave videoer på youtube eller protestgrupper på facebook, men så længe det er halen der skaber virkeligheden, vil halen blive ved med at logre med hunden.

  Hundens eneste valg, er at finde sig i det, eller at skabe en større virkelighed end halens.

 14. Stephan E

  @ Erik

  Vuf

 15. Erik Ernst

  @Stephan

  Ja, sikke en smøre, det må være solen, hashishen og de fantastiske kilder til inspiration man kan finde på denne blog:)

 16. Erik Ernst

  http://www.softwaremag.com/archive/2001feb/images/ChasingItsTail.jpeg

 17. Helle Munch Oldefar

  @ Arne: Couldn’t agree more :-)
  God weekend til alle :-)

 18. Jørgen Lang Jørgensen

  Når Lars Kolind mener, at pensionistrabatter bør afskaffes så er det et bevis på, at han bevæger sig i et miljø af velbjergede borgere, som ikke behøver at modtage pensionistrabatter og de kan selvfølgelig afslå at modtage de tilbudte rabatter.

  Hvis du derimod kun har en folkepension og måske en lille pension fra ATP at opretholde liver for så er pensionistrabatter et velkomment supplement.

  De erhvervsaktive bliver i stor udstrækning tilbudt private sygeforsikringer, som pensionisterne (folkepensionisterne) er med til at finansiere via deres skattebetaling uden selv at have mulighed for at få tilbudt en privat sygeforsikring og som sætter borgere med en privat sygeforsikring i stand til at springe pensionisten over på ventelisten.
  Yderligere bliver mange erhvervsaktive tilbudt diverse frynsgode i form PC ordninger, gratis avisabonnement, fri telefon m.v.
  Mange større virksomheder har tillige indgået aftaler med leverandører af hårde hvidevarer, cykler, konfektion, fjernsyn, byggemarkeder e.t.c., hvor medarbejderne kan placere deres indkøb og derved opnå store rabatter.

  Jeg synes det er sørgeligt og man burde skamme sig, ved at angribe og foreslå afskaffelse af pensionistrabatter og vidner om en katastrofal magel på viden om hvordan men lever af en folkepension( grundbeløb samt pensionstillæg) som for ægtepar udgør ca. kr. 11.500 efter skat plus eventuelt en lille pension fra ATP på mellem kr. 500 – kr. 1000 efter skat.

  Jeg kender flere der må leve for det beløb.
  Det ville være sundt for Lars Kolind hvis han blev tvunget til at leve for det beløb i et års tid.

 19. Frank Calberg

  Interessant hvad du skriver, Arne. Godt tænkt og formuleret. Jeg bemærkede bl.a. følgende sætning i dit gode indlæg: “Enhver har ret til at give afkald på en ret.”

 20. Lars Kolind

  De fleste indlæg på denne blog gør mig glad fordi jeg oplever at forskellige synspunkter brydes i en god debat.
  Den oplevelse har jeg ikke ved at læse Jørgen Lang Jørgensens indlæg ovenfor.
  Det jeg bliver ked af, er når debatten bliver personlig og usaglig, og det er usagligt at påstå at jeg alene bevæger mig i “et miljø af velbjergede borgere, som ikke behøver at modtage pensionistrabatter”.
  Min pointe fremgår meget klart af blogposten: At kriteriet “alder” ikke mere er velegnet som grundlag for at give rabat fordi gruppen af ældre (over 62, 65, 70 eller hvad man nu vælger) i dag er ekstremt inhomogen. Vil man give rabat til mennesker i bestemte samfundgrupper (hvilket jeg godt kan forstå), så skal vi finde et mere relevant kriterium end “alder”.
  Det er hvad blogposten siger, hverken mere eller mindre. Og sammenlign så dette med JLJ’s kommentar ovenfor: Et mere sagligt debatniveau efterlyses.

 21. Jette Jakobsen

  Jeg ved godt, at de pensionister, som kun har ren pension og ATP ikke har meget…de har næsten underskud, når de flytter i plejebolig og kommer på offenlig mad…så er det altså svært. Så er der nogle, og det er efterhånden mange, som har solgt hus m.m. de mangler ikke så meget…det er vist dem, som kan betale fuld pris…men hvordan skal det findes ud af?? Vi står jo ikke med selvangivelse ved Legoland m.m. Skal vi have et “fattigdomsbevis” eller skal vi lære at sige nej-tak til rabat? Jeg ved det altså ikke.

 22. Jette Jakobsen

  PS. Jeg er så “dum”, at jeg siger nej-tak, til alle de ting , der efterhånden kan trækkes af min løn før skat. Jeg mener at det tangerer snyd og skatteunddragelse, med min offenlige arbejdsgiver som mellemled..temmeligt dumt og forkert, efter min menning. Graver sin egen grav m.m. Også min fagforening sender alle mulige kort, hvor jeg kan få rabat. Det gør ældresagen også..billig safari i Afrika, golfudstyr m.m.Vi er forkert på den, det ved jeg, men ikke hvorrdan det kan løses.

 23. Erik Ernst

  Hvordan kan en hvilken som helst rabat eller tilskudsordning nogensinde gå hen og blive til en ret?

  At modtage almisser kan aldrig blive en ret, det er heller ikke noget man kan gøre sig fortjent til, men noget som ethvert sundt samfund, vil yde de mennesker der vitterlig kunne have brug for det, på den ene eller anden vis.

  Der findes en udbredt tro på, at vi mennesker ikke er i stand til at tage vare på os selv og hinanden, og at det eneste rigtige er, at overlade det moralske ansvar til politikerne.

  Når vi så ser niveauet af velfærd dale, sammen med købekraften, så vender vi os straks mod de mennesker, vi har sat til at forvalte vores liv.

  Det er ikke alle dem, der lader til at være rigere, smukkere og mere lykkelige vi kan forklandre tingenes tilstand, da det er ikke dem der har bedt os om, at overlade det moralske ansvar, til en flok mennesker, hvis horisont ender ved næste valg.

 24. Erik Ernst

  @Jette jacobsen

  “Vi er forkert på den, det ved jeg, men ikke hvorrdan det kan løses.”

  Det danske velfærdssytem er et pyramidespil. I følge loven om offentlige indsamlinger og pyramidespil § 5a, er det kriminelt at være del af et sådant system. Definitionen på et pyramidespil lyder således:

  *deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier,

  *deltagerne stilles mulighed for økonomisk gevinst i udsigt og

  *en sådan gevinst hovedsagelig hidrører fra indskud fra nye deltagere,
  der efterfølgende indtræder i arrangementet.

  Jeg har et forslag, hvad om vi begyndte at overholde loven?;)

 25. Jørgen Lang Jørgensen

  Det der provokerer mig under dette emne – det er når Lars Kolind postulerer og jeg citerer.” Pensionistrabat bygger på en mental model der har været forældet i snart mange år”.

  Hvad med at sætte sig lidt ind i tingene inden man udtaler sig? Og hvis du endelig ønsker at afskaffe pensionistrabatter for de mest velhavende pensionister og opretholde dem for de mest fattige – så foreslå hvilken løsningsmodel der skal anvendes?
  Jeg har ingen respekt for forslag uden løsningsmodel.

  Skal pensionisten møde op hos AOF,FOF, Folkeuniversitetet eller i den kommunale svømmehal med skattekort og en oversigt over sine formueforhold?
  Skal staten eller kommunen administativt sørge for den mest retfærdige fordeling til de mindre bemidlede pensionister?
  Folkeuniversitetet tager eksempelvis 825 kroner for et 4 måneders specialkursus og her kan pensionisten få 100 kroner i rabat – altså 12% i rabat.

  Hvis disse rabatter skal reserveres til de met trængende pensionister vil det kræve et administrationsapperat som vil koste mere i bureaukrati end det vil koste at give pensionistrabat til alle og jeg mener at vide at Lars Kolind netop er optaget af mindre bureaukrati både hos de private virksomheder og i det offentlige system – her vil det virke stik modsat.

  Til slut vil jeg citere Videncenter på ældreområdet som har udarbejdet en 60 siders rapport om folkepension i Danmark udarbejdet i 2003, hvor konklusionen bl.a. er følgende.”Folkepensionen er stadig den vigtigste indtægskilde for de fleste pensionister. Sammenlignet med andre lande er minimumssatsen (folkepensionens grundbeløb) meget høj, men til gengæld er maksimumssatsen(grundbeløb plus pensionistillæg) meget lav. Det er bl.a. derfor, der er en beskeden indkomstmulighed blandt danske folkepensionister, og at indkomstniveauet er lavere end næsten alle andre vesteuropæiske lande”.

  Det vil hæve debatniveauet, hvis du sætter dig lidt ind i forholdende inden du kommer med et så diffust forslag.

 26. Stephan E

  Jeg vil generelt ikke blande mig i omfordelingsspørgsmål fordi det er interessekonflikter uden objektiv optimering.

  En betragtning som dog er relevant – og som Jørgen Lang synes at overse – er at pensionister generelt selv afgør hvordan deres alderdom skal organiseres. Viser man ikke mådehold og fremsyn i den produktive alder, er man hovedsageligt selv ansvarlig for de vilkår man har som pensionist.

  Hvis staten eller samfundet fratager borgerne det ansvar og bilder dem ind at samfundet er ansvarlig for at sikre pensionister en høj levestandard, så er en regning som ingen kan eller vil betale nærmest evident.

  I modsætning til f.eks. børn og børnefamilier som ikke selv via deres handlinger har haft mulighed for at spare og dermed er afhængige af familien eller samfundets vilje til at (evt. låne-)finansiere uddannelse og helt basal etablering. Samfundet har en interesse i at alle talenter udvikles og herunder bryde “den sociale arv”.

  Og rent principielt er det ikke i et samfunds interesse at man flytter ressourcer fra investeringer i fremtiden.

  Når det er sagt så bør det generelt være frit og ikke politisk styret. Man bør f.eks. ikke føre omfordelingspolitik på alle niveauer som “pensionistrabat” er udtryk for.

  Jeg oplever dog både ældre som groft udnytter velfærdssamfundet og som rummer store uudnyttede potentialer, dvs. man kan ikke skære en aldersgruppe over en kam.

  Pensionister som samfundsgruppe rummer både nogle af de mest velhavende og de fattigste, dvs. der er meget forskellige behov og muligheder.

  Rent moralsk er jeg personligt af den opfattelse at man i et samfund bør udvise moralsk respekt for dem som har ydet gennem et langt liv og alt det iøvrigt medfører af viden og erfaring.

  Jeg er helt enig med Lars’s pointe og ser Jørgen Langs indlæg som mere “rage til sig”-argumenter som vi ser fra et utal af interessegrupperinger.

  Hvis Jørgen istedet havde argumenteret i retning af at reglerne forhindrede ældre i at have en aktiv pensionistalder hvor de bidrog til samfundet, ville diskussionen være en helt anden.

 27. Jette Jakobsen

  Jeg ved, at kvinder, som aldrig har gået på arbejde, og sparet lidt op i arbejdspension og ATP..de har ikke meget. Med mindre, de har solgt et hus eller noget ( det er der mange der har), og de glemmer at penge er for de levende.Vi må vist til at sige nej-tak…hvis vi ikke har behov. Jeg har da også flere penge som “halvgammel”, end da jeg havde børn og var nystartet i voksenlivet, så kan jeg jo hjælpe mine unger, så det bliver lidt nemmere for dem.

 28. Helle Munch Oldefar

  @ Jette: Hvad så med de pensionister, der har solgt hus, men ‘foræret’ det hele væk til børnene, så de kan modtage offentlige ydelser?
  Vores velfærdssystem indbyder til snyd, fordi mange mener, at det er deres ret at modtage yderligere. Og dem jeg kender til, de stemmer altså socialistisk ;-D

 29. Erik Ernst

  @Helle

  “Og dem jeg kender til, de stemmer altså socialistisk ;-D”

  Definerer vi socialisme som at staten står for planlægningen af produktionen, samt leveringen af varer og tjenesteydelser, det er vist den gængse definition på planeten, ja så vil der ikke være et eneste parti i folketinget, der vil kunne snakke sig uden om at være socialister:)

 30. Jette Jakobsen

  Endnu værrer Helle, for jeg ved det alt for godt..desværre er det også dem der klager allermest, og husker at sige tit og ofte ” at alle andre får i hover og r.., nasser på samfundet?? De fleste, af dem stemmer vist på DF, de roser da Pia i høje toner. Jeg er vist ved at være lidt gammeldags..har jo lært et de brede skuldre, kan bære de tungeste læs, den dag de ikke kan mere, skal vi hjælpe…helst inden de er slidt helt ned..plejer jeg at sige.

 31. Jette Jakobsen

  selvfølgelig..skal man ikke lave stor gæld som “halvgammel”, for der kommer snart en dag, hvor muligheden for at tjene penge, ikke er så stor. Altså penge på arbejde…så er der alt det andet, mennesker, kan finde ud af, og de er godt nok gode, til at hytte sit eget skind. De glemmer bare at penge er for de levende, og dem der er igang med et nyt liv..penge er nemlig ikke alt, men godt at have nok af. Så er vi ikke ens i opfattelsen af “nok”.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.