Hvordan ville du formulere meningen for KeepFocus A/S?

Jeg er engageret i KeepFocus A/S, en virksomhed i Silkeborg der hjælper virksomheder og institutioner med at holde øje med deres energi og vandforbrug. Kun hvis virksomheden holder øje med sit forbrug får den glæde af de tiltag, som den løbende gennemfører for at spare på energien. Se www.keepfocus.dk.

Det er en super forretningside og KeepFocus vokser flot. Men vi mangler den rigtige måde at udtrykke vores “mission” eller som jeg kalder det: vores mening. Altså den samfundsopgave vi løser. Har du et godt bud på det så skriv en kommentar!

Vil du lære mere om mening fra KolindKuren er der en 3 minutters video herom her:

Kolind om mening i ledelse

48 kommentarer til “Hvordan ville du formulere meningen for KeepFocus A/S?”

 1. Helle Munch Oldefar

  Under Værdier skriver i:
  “Det som giver mening for vores kunder.

  * Begrænse forbrug af vand og energi til det nødvendige

  * Vi er altid i konkurrence med os selv

  * Synliggørelse af skabte resultater

  * Mennesket i centrum”
  Men det er da så dejligt ukonkret, at det netop ikke giver mening. I vil aldrig kunne måle, om i lever op til jeres værdier, og det mener jeg er noget af det vigtigste: At måle at man faktisk lever op til de værdier, som man bryster sig med.

 2. Claus Christensen

  La’ vær’ – med at formulere noget som helst – brug krudtet på at opfylde det i praksis. Alle ved hvad en skole, et renovationsfirma eller en høreapparatvirksomhed er til for og ingen gider at læse virksomhedens formulering af meningen – det er mere interesserede i, hvad virksomheden gør i praksis.

  Men bortset fra det, lader meningen med det omtalte foretagende til at være at overtage den barnepigerolle staten elles ofte kritiseres for – at måle sit energiforbrug burde virksomhederne da selv gøre. Hvorfor skal de ligefrem betale andre for at kræve dokumentation og følge op på det? Et navn som BigMother eller Nanny var måske mere sigende ; )

 3. Stephan E

  Claus

  Lad os lige skille tingene ad her.

  På den ene side er der ingen tvivl om det gamle princip om at det klart gavner samarbejdet når mureren opfatter at han er i færd med at bygge en cathedral fremfor at han “blot” bygger en mur.

  På den anden side har jeg også svært ved at få øje på det store i denne butik bortset fra det sædvangelige politiske korrekte hype uden det store indhold.

  Virksomheder kan godt – ceteris paribus – have bedre produkter end alternativer (e.g. Novozymes vaskeenzymer), men det er sjældent at en virksomhed er “etisk” i andet end propaganda, dvs. selv bevidst og frivilligt “går glip” af bundlinje fordi man sætter et samfundshensyn over kortsigtet profit. Det er ikke virksomhedens opgave, men det som rammer kan men kun efterspørgslens prioritering effektivt kan og skal tage sig af.

  Problemet er når teknokratiet svigter – specielt hvis teknokratiets interesser samordnes med uetiske virksomheders. Så går det helt galt. Det fører f.eks. til det Våben-industrielle kompleks og nu også det som man kalder det overvågnings-industrielle kompleks, dvs. hvor stærke kræfter i staten og viise særinteresser i den private sektor arbejder sammen imod samfundets interesser.

  Der er også det som man kan kalde “nanny-komplekset”, dvs. hvor statens magt ligges bag en virksomheds interesse og afpresser borgerne en bestemt programmeret adfærd.

 4. Claus Christensen

  Stephan
  jeg kan godt følge dig i din kritik af topstyring, overvågning, kontrol og detailstyring i det offentlige – men er den private sektor meget bedre når det kommer til stykket – se det er spørgsmålet. Omend der i den konkrete virksomhed nok er tale om en teknisk bistand, som kan være rationel nok ud fra en arbejdsdelingsbetragtning.

  Man kan så indvende, at den private sektor som regel bruger egne ressourcer på det – men ineffektive private virksomheder bør også have offentlighedens interesse al den stund at det er utroligt vigtigt for samfundets velstand.

 5. Lars Kolind

  En grundregel i blogskrivning er at man ikke skal kritisere de der skriver kommentarer. I er jo guldet i denne blog og I skal ha stor tak fordi I gider at bidrage til debatten!
  Men alligevel:
  Jeg synes ærlig talt ar både Claus Chr og Stephan E rammer noget ved siden af:
  Her er en virksomhed der har succes med at flytte energi-, vand- og varmeforbrug højere op på agendaen. Gøre det til noget medarbejderne interesserer sig for. Gøre det lidt sjovere at finde kilderne til spild og gøre noget ved dem. Det er da ubetinget positivt og har da intet at gøre hverken med statens barnepigementalitet, nanny kompleks eller politisk hype. Jeg synes ærlig talt I er langt ude. Hvad med at prøve at komme med en formulering? Virksomhedens problem er nemlig at det er ret svært at formulere dette. Alle kan forstå at man skal skifte glødelampen ud med en sparepære, men dette er sværere at kommunikere.
  Om igen!
  Og så endnu engang tak fordi I gider – det sætter jeg stor pris på!
  Lars

 6. Claus Christensen

  Kære Lars Kolind
  du skal være meget velkommen til at kritisere – og tak fordi du tager kritikken så pænt.

  jeg synes bare meningen med at spare på energien er så indlysende, at man ikke behøver at formulere det. Det kommer let til at lyde for banalt. Men meningen er vel den simple at bevare naturressourcerne så kan være til glæde for flest muligt – herunder kommende generationer. Et meget smukt formål.

 7. Jonas Kongslund

  Her er et bud:
  Meningen er at synliggøre virksomheders energispild så de på et kvalificeret grundlag kan nedbringe deres udgifter samtidig med at de efterlader et grønnere fodaftryk.

 8. Jan Sjøstrand

  Når vi arbejder med emner som disse, gør vi det altid relaterte til hvorledes det menenskelige sind fungerer. Vi tænker og gør jo 95% ubevidst. I det menneskelige sind ligger både vision, mission & berettigelse Identitet og selvopfattelse samt værdier. Kunsten er at få elementerne formuleret så de “passer ind” i sindets måde at fungere på. Det handler både om selve formuleringerne og den hierakiske placering. Det er ganske ufarligt at kaste en sådan opgave ud i dette forum, men det kan være ganske farligt at bruge svarene konkret. Der skal for maksimalt udbytte af arbejdet etableres mental “fornuft og logik” i jeres formuleringer – ellers vil det være forbundet med større vanskeligheder med at lykkes, alene af den grund af sindet i værste fald får vanskeligt ved ubevidst at følge jeres formuleringer grundet manglende sammenhæng. Det både jeres egen organisation og jeres samarbejdspartnere, kunder etc.

  Jeres Vision “Vedvarende afærdsændring af vand- og energiforbrug” virker mere som mission på mig.

  Helle kommentarer ovenfor til værdierne er jeg enig i – det er IKKE værdier i “sindets forstand” fungerer, og de er vanskelige at “måle” på.

  VISION
  Lederskab begynder med en vision, og en vision skal ”løse gåden” med at skabe bedre synergi mellem det individuelle og det organisatoriske samspil. Det er den reelle lederskabsopgave, at udvikle individer til at være deres egne ledere, og få dem til at flyve bedre i formation mod realisering af fælles visioner og mål.

  En vision er et ønske om en fælles fremtid. En fremtid der virker storslået, selv om den kun har to enkle egenskaber.
  - Den inspirerer ledelsen til handling.
  - Den inspirerer og involverer resten
  af organisationen til handling.

  For at inspirere alle skal visionen være for alle, en fælles vision, en vision ledelsen deler med den øvrige organisation, en vision der inspirerer alle. En ”fælles vision” skal være storslået, dog skal den være opnåelig, værdifuld og inspirerende for både ledelse og medarbejdere, både nuværende og kommende.

  MISSION & BERETTIGELSE
  Hvor Visionen er udtryk for hvor I vil hen, er Mission & berettigelse midlet til at nå det. Jeres forretningsgrundlag, koncept, og/eller idé.
  Missionen & berettigelse er udtryk for hvad I er til for, hvad er det specielt der gør, at I er berettiget til at realiserer netop jeres Vision.
  Mission skal besvare væsentlige spørgsmål – spørgsmål der kun lader sig besvare gennem handling.

  Eksempelvis, og relateret til vores vision:
  - Hvad er vores idegrundlag –
  forretningsgrundlag?
  - Hvad er det der gør, at vi er
  berettiget til en markant position
  på markedet?
  - Hvad har vi at bidrage markedet med?
  - Af hvilke årsager, bør kunderne
  handle med os?
  - Relateret til markedet, hvad er vi
  så til for?
  - Relateret til de øvrige udbydere,
  hvordan kan vores nuværende og
  fremtidige berettigelse på markedet
  så beskrives?
  - Relateret til kunderne, hvordan kan
  vores nuværende og fremtidige
  berettigelse så beskrives?
  - Hvad er det vi er så gode til, at
  det berettiger til en markant
  position på markedet?
  - Hvad kan og/eller skal markedet
  bruge os til?

  Eller med andre ord
  - Hvad pokker er meningen?

 9. Stephan E

  @ Lars

  Hvis du ønsker en ideologisk mission, så start en politisk pressionsgruppe.

  Hvis du ønsker en virksomhed som er successfuld, så skal den levere en service som virker. “mening” i denne sammenhæng er dens mission, vision og strategi.

  Hvis disse 2 går op i en højere enhed så fint og super. Men der er mindst 3 aspekter som du bør huske

  a) De fleste “meninger” som du kalder dem er en kombination af “Bygge Cathedraler” (dvs. visionære mål), PR (ren propganda a la det meste “corporate social responsibility) men meget sjælden egentlig “etik” (hvor samfundsgavn påviseligt står over profit).

  b) Hvis butikken her går nytte, så kan den også vise det. Dokumenter effekten istedet for at lave PR.
  Jeg tillader mig at tvivle fordi jeg ikke ser forsøg på at holde ressourceforbruget op mod nytteeffekten. Men jeg kender ikke butikken godt nok.

  c) Jeg ser i dens konkrete udformning en kopi af Googles forsøg på at skaffe sig en intravenøs position på bekostning af modparten og samfundsnytten, dvs. mere ligner en snylter end en forretningside.
  http://m.cw.dk/art/50175

  Når jeg er forbeholden skyldes det at jeg ikke ser pointen for kunden og jeg ser dårligt gennemtænkte midler.

  Det kunne nemt forbedres markant, f.eks. ved at lave værktøjer til kunden selv LOKALT og så – hvis man vil lave tværgående analyser & benchmarks – indbygge umulighed for ervicen i at henføre specifikke data til specifikke kunder. Desuden ser jeg åbenlyst muligheder i collaborative retning hvis de 2 førstenævnte er på plads, men eftersom de synes at mangle er det spild af tid at uddybe.

  @ Claus

  Forskellen mellem ineffektive private virksomheder og ineffektive offentlige er at den private virksomhed mister kunder indtil den tager sig sammen eller går konkurs – hvor den offentlige får større budgetter eller sænker kvaliteten indtil protesterne bliver så store at den får større budgetter.

  Det forudsætter selvfølgelig at kundeefterspørgslen får lov til at virke. Der er mekanismer til at sætte den ud af kraft og det er vanskeligt at se hvordan man f.eks. kan effektivisere millitært beredskab ad den vej. Men borgervendte services og processer bør kunne effektiviseres væsentligt. dvs. forbedring af kvalitet/ressourceindsats uden at jeg medregner en “løbe hurtigere” faktor.

  Men det er ikke spørgsmålet her.

  Spørgsmålet er om der er en forretning ved at hjælpe andre online til at spare energi eller om det i virkeligheden enten er en butik som vil leve af “politisk korrekthed” (dvs. af virksomhedens forsøg på at købe image), om det er et spørgsmål om at blotlægge ofret for andre formål.
  (http://m.cw.dk/art/50175) eller om der er en faktisk gavnlig mekanisme som skulle tilsige at en 3. part på denne måde skulle dybt ind i butikken.

  Uden at jeg ønsker virksomheden det dårligt, så ser jeg den sædvanlige forhastede og u-gennemtænkte startup a la “Knee-high stockings”. Jeg ser for meget web 2.0 og politisk korrekthed – jeg røg ikke på den forhastede dot-com bølge og heller ikke på denne lemmingevandring.

  Der er fundamentale ændringer i digitaliseringsn undervejs og rammer man rigtigt er der masser af muligheder. Men det ser jeg ikke her.

  Hvis jeg sad i bestyrelsen ville jeg sende dem hjem og vende tilbage med en business case fra både kundens og samfundets synspunkt – vel og mærket en HOLDBAR business case.

  De kan ikke bare indregne energibesparelser uden at påvise hvordan de er bedre til energibesparelser end alternative måder at gøre det samme på. Det er som at se Finansminsiteriet gribe den først den bedste centraliserende digitaliseringsmodel og påberåbe sig alle gevinsterne ved digitalisering uden at påtage sig nogen af omkostningerne ved åbenlyse fejlvalg.

  Ingen PR-slogans vil løse den mangel.
  Mit råd er at skrue lidt ned for begejstringen og trække i arbejdstøjet. Jeg vil se en forretning som virker uden biddrag fra pr-budgetter og offentlige tilskud.

 10. Frank Calberg

  Her er et bud:

  “Vi hjælper dig med at reducere dine energiudgifter og gøre luften lidt renere.”

 11. Stephan E

  Lars.

  Hvis man skal undgå reklame-slogans (a la “Rene besparelser”) eller intetsigende statements (a la “For en bedre verden”), så skal man formentlig over i noget med “bæredygtighed” eller “kvalitet i energiforbruget”.

  Meningen kan findes i retning af at enhver energiforbrugende process skal kunne berettiges i sig selv / matche best practise.

  Men “KeepFokus”s andel heri er som sagt uklar for mig.

 12. Lars Kolind

  Tak for mange kloge input – stor inspiration. En ting vil jeg gerne kommentere – og måske lægge op til yderligere input: Hvorfor en virksomhed som keepFocus overhovedet skal ha en mening:
  Mening er det element i KolindKuren der skaber mest debat. Skal en virksomhed løse en samfundsopgave – hvorfor ikke bare tjene penge?
  Når jeg holder fast ved at virksomheder om muligt skal løse en samfundsopgave (have mening) er det af mindst to grunde: 1) Det kan bruges til at skabe en helt unik markedsposition, og 2) Det kan danne grundlag for at skabe alliancer med andre der har samme ønske.
  I KeepFocus tilfælde er det oplagt at fokusere på at yde det størst mulige bidrag til energi- og vandbesparelser.

 13. Jan Sjøstrand

  Lars. … og mening behøver IKKE nødvendigvis at være en samfundsopgave … sindet har brug for mening hvis det IKKE selv skal danne den, og så kan det jo gå en helt anden vej. Så mening er nødvendig, og det uanset hvilken.

 14. Stephan E

  Intet problem med at tjene penge. Og rigtigt – jeg ser ikke KeepFocus i dag have en mening, så fred med det.

  Meningen tjener til at motivere, sætte retning og inspirere til innovation.

  Kan den ikke det, så er det bedre at klare sig uden og bare lade tilfældigheden råde. Man er i et marked, har de folk man har og prøver så godt man kan.

  .. og når præcis så langt det fører en.

  En mening stiller krav og tvinger dig til at prioritere, så det er absolut ikke et uforpligtende valg.

  Jeg traf mit livsvalg for 10 år siden og ved at jeg aldrig vil vige fra det.

  Making privacy Default
  ,, because the alternative is not an option

  Det koster og forpligter. Men det er mit valg og min mening fordi jeg ikke kan se et stabilt demokrati eller fungerende markedsstrukturer uden.

  Heldigvis er der mange og stadigt flere som synes det var en mildt sagt god “ide” eller rettere mening når først de ser hvordan verden kan virke når først man tager ansvar.

  KeepFocus KUNNE få en mening, men det kræver valg og fravalg mere end blot at gøre det til et marketingslogan og mediestunt for at profitere på politisk korrekthed så længe det varer.

 15. Helle Munch Oldefar

  Stein Bagger traf sit livsvalg for flere år siden – og det ser ud til at han ikke fraviger det med den opførsel han fremtoner i og udenfor retslokalerne.
  Nogen bliver aldrig klogere – desværre.

 16. Stephan E

  Helle

  Når man taler mening taler man om den langsigtede fundamentale mening i værdiskabelse som giver andre muligheder i et frit samfund.

  Om det er rationelt for dem at bruge disse muligheder må være op til deres egen vurdering.

  Når du forvrænger diskussionen til noget Stein Bagger, så insinuerer du en masse Ad Hominem (angriber personen istedet for at spille bolden) om kriminalitet og egeninteresser som du ikke står til ansvar for. Det er grænsende til injurier og dybt useriøst.

  Omkring din kommentar omkring Stein Bagger selv, så er der ikke så meget tvivl om det dybt kriminelle. Men i det mindste tager han da ansvaret uden forbehold ligesom han meldte sig selv til politiet i San Francisco.

  Det er mere end man så nazister og kommunister efter de havde slået millioner af mennesker ihjel for deres ekstreme ideologier.

  For at addresse kilden til det jkeg vil opfatte som din emotionelle vrede.

  Hvis du læste hvad jeg skrev, så skrev jeg at det er helt fint at man laver tiltag med sociale lån hvor man sammenblander velgørenhed/fordelingspolitik ind i spørgsmålet. Mikrolån er et godt eksempel på det samme.

  Men det bør ikke ideologisk sammenblandes med rationel kreditpolitik og bankdrift som hele det moderne samfund afhænger af. Det er IKKE bankernes opgave at agere politikere eller velgørenhedsinsitutioner med aktionærernes penge som primært er arbejdstagernes pensioner.

  US kredit krise var bl.a. en direkte følge af en politisk beslutning om at alle skulle have kredit til at købe et hus uden nogen former for sikkerhed eller ansvar for at betale tilbage udover selve huset – som følge heraf eksploderede huspriserne og gælden hos folk som ikke havde en jordisk chance for at betale tilbage medmindre husprisernes himmelflugt fortsatte.

  Man så folk uden indtægt købe store dyre huse som de ikke havde en jordisk chance for at betale med egen arbejdsindsats. Det gik selvfølgelig galt.

  Da den vildt oppustede boble eksploderede, gik det som vi i dag sagens kunne indse forudsigeligt helt galt – og nogen gjorde forudså på forhånd.

  Skal man være hård var “meningen” – at fattige skulle have kredit til at bo i huse de ikke kunne betale – en væsentlig del af årsagen til krisen og den hastigt voksende arbejdsløshed.

  Hvor er de politikere og topembedsfolk som træder frem og tager deres hovedansvar for krisen? Nej – det skal tørres af på alle andre, mens man har travlt med at gøre ondt værre med de samme midler som skabte krisen.

  Så meget for ideologi og insinuationer om “mening”.

 17. Jan Sjøstrand

  Mennesker er meningsdannende væsener. Det betyder at hvis vi ønsker at få organisationer til at gøre bestemte ting på bestemte måder, eller blot agerer efter beetemte værdier, skal det have mening for sindet. Hvis vi som ledere ikke leverer “mening med galskaben” danenr sindet selv mening.
  Og selvfølgelig har Stein Bagger haft mening i det han har gjort.

  STEPHAN:
  Eksempelvis, hvad er meningen med at du til debatterer som du gør, jeg mener, hvis det ingen mening har for dig, hvad gør du det så for?

  STEPHAN – DU SKRIVER:
  Når man taler mening taler man om den langsigtede fundamentale mening i værdiskabelse som giver andre muligheder i et frit samfund.

  Det er forkert – jeg gør det IKKE.
  Så tal for dig selv – skriv JEG ….

  DU SKRIVER ENDVIDERE:
  Når du forvrænger diskussionen til noget Stein Bagger, så insinuerer du en masse Ad Hominem (angriber personen istedet for at spille bolden) om kriminalitet og egeninteresser som du ikke står til ansvar for. Det er grænsende til injurier og dybt useriøst

  Jeg synes IKKE Helle forvrænger, og jeg synes da heller ikke at hun insinuerer som du synes, og jeg synes det er seriøst nok til mig.

  Igen, tal for dig selv, skriv jeg synes ……

 18. Stephan E

  Jeg står fuldstændigt af her.

  God fornøjelse, men jeg vil ikke være med på det grundlag.

 19. Lars Kolind

  Spis lige brød til – alle må naturligvis skrive som de vil, men jeg må indrømme at heller ikke jeg kan se meningen i sammenligningen med Stein Bagger. Den mening som Stephan E angiver, giver masser af mening for mig: at gøre “privacy” til default, altså det selvfølgelige, det man tager som udgangspunkt. En virksomhed med dette sigte er der dramatisk brug for i vor tids samfund og jeg beundrer Stephan for sin kamp herfor. Forhåbentlig er det også en god forretningside at kæmpe for “privacy” og også derfor er det en rigtig god mening at have!
  Foreslår at vi glemmer Stein Bagger her. Han er en relativt simpel forbryder som fortjener sin straf.

 20. Jan Sjøstrand

  Jeg spiser masser af brød ;-) og hertil kommer det aspekt, at det skrevne kan opfattes meget mere formelt end ment, og det var absolut ment med smil. Stephan har som alle andre sine meninger, og ingen kan tage dem fra os, med mindre vi giver lov. Blot synes jeg debatstilen pådutter andre sine meninger.

  Bestemt ikke meningen at genere dig Stephan – i så fald undskyld.

 21. Helle Munch Oldefar

  Stephan, du har min uforbeholdne undskyldning. Jeg kan godt se, at det nok kan misforstås, og det var ikke meningen.
  Men den type skræmmer mig, at lægge sig fast på noget uden at ville fravige det.
  Når jeg til jobsamtaler er blevet spurgt, “hvor jeg er om 5 år”, så har jeg kun kunnet svare, at jeg desværre ikke har en krystalkugle. Meningen med mit liv varierer hele livet igennem og kan tage forskellige retninger. Ligesådan burde et firmas mening ændre sig. Det er vel det, der kaldes kriseledelse ;-D Men det findes der sikkert fine og meget dyre kurser i – nu hvor det ellers er for sent.

 22. Helle Munch Oldefar

  Jan: Vi er 112% enige med hensyn til formidlingen af budskaber :-)

 23. Jan Sjøstrand

  Tak Helle
  Jeg synes det er lidt sørgeligt når andre lader sig “irritere” alene på deres egne tolkninger. Mine ord var ment i absolut god ånd.

 24. Stephan E

  Der er ingen grund til at undskylde. Det har intet at gøre med at være nærtagende.

  Jeg vil bare ikke deltage i debatter som fokuserer på folks person fremfor at fokusere på emnet. Her har det taget et absurd omfang og det vil jeg gerne klart markere.

  Helle

  Du skriver at det at nogen “lægger sig fast på noget” skræmmer dig.

  Et gammelt ordsprog siger at et mennesker er hvad de vælger at kæmpe for. Kæmper du ikke for noget er du ikke noget. I mange kulturer er det ikke at være troende det samme som ikke at være et etisk eller moralsk menneske.

  Men giv mig til enhver en tid en som rent faktisk står for noget og kan redegør for hvad og hvorfor. Fremfor en vatnisse der svajer i vinden som del af det tavse og let påvirkelige flertal. De agerer stemmekvæg, aknonføde og masser for nationalistiske, funamentalistiske, politiske og andre særinteresser.

  Det er alt det som Danmark IKKE står for – det stik modsatte af Grundtvig, Folkeskolen, Højskolebevægelsen og alle de andre kompetanceskabende aspekter som det danske samfund har bygget på. Den enkelte borgers evne til SELV at forholde sig kritisk analyserende og samtidig deltagende i fællesskabet.

  Du går selv så vidt at du udsletter din egen identitet for at reklamere for JAK – et koncept som du ikke kan redegøre for og når du konfronteres med spørgsmål og logiske problemer i blot dogmatisk gentager slogans for.

  DET skræmmer mig, fordi det er den slags “Hensigten hellige midlet” som slår folk ihjel og eroderer alt hvad Danmark – for mig når det er bedst – står for.

  Jan

  Jeg kan ikke bruge dit følende “jeg synes” til noget.

  Jeg synes ikke – jeg PÅSTÅR at det jeg siger er udtryk for logik og bygger på den viden vi har. Det er så op til dig og andre at påvise fejl, modsætninger og andre betragtningsmåder.

  Jeg prøver – når jeg debatterer ligesom jeg forventer af enhver anden – at eliminere alt hvad der ligner særinteresser og egne ideosynkrasier, men den kan svipse og det må andre så påpege

  Hvis du intimideres af logisk konsistens og fakta, så beklager jeg. Du kan kritisere at jeg ikke redegør for logikken, men ikke at jeg argumenterer for et logisk konsistent synpunkt som netop bevidst udelukker at du kan “føle/synes” noget andet uden at blive logisk inkonsistent med fakta eller noget vi kan verificere.

  Hvis du selv læser hvad du skriver ovenfor, så er det halvmeninger, dvs. delvise påstande som ikke kan falsificeres eller diskuteres. Du skriver f.eks.

  “Det er forkert – jeg gør det IKKE.”

  som kommentar til mit forsøg på en klar betydning som kan diskuteres. Hvis du ikke kan argumentere eller redegøre for betydning eller konsekvens, så er det irelevant for debatten.

  Det er et relevant indspark at folk selv danner mening, hvis de ikke præsenteres for en mening, de kan forstå. Dvs. at en mening som ikke kan kommunikeres, ikke fungerer som mening.

  Resten kan jeg og andre ikke bruge til noget konstruktivt. Det er blot Ad hominem. Jeg “synes” ikke – jeg redgør, påpeger og påstår.

  “synes” har ikke en pind med diskussionen at gøre. Det er blot noget fintfølende pædagogik som skal antyde at det er i orden at have en inkonsistent opfattelse. NEJ DET ER IKKE, det er præcis det som man selv bør konfrontere som selve formålet med debat.

  Jeg lærer af en Jette som fortæller intellektuelle nørder hvordan tingene ser ud fra en anden praktisk konket jordnær synsvinkel hvor man kan observe forskellen på en “mening” som fungerer og en som ikke gør. Men hun bidrager.

  Jeg har for debattens skyld og for at komme ud af det abstrakte fremlagt den mening som VI bruger internt – “Making Privacy default” med det vigtige payoff “.. because the alternativ is not an option”.

  Den kan og skal diskuteres ud fra spørgsmålet om det skaber værdi i samfundet OG hvorvidt den kan kommunikeres.

  I sidstnævnte betydning er det relevant hvad du “synes/oplever”, men ellers er “synes” irelevant.

  Nok sagt om den sag.

 25. Jan Sjøstrand

  Stephan
  Jeg synes du kommunikerer som, at din sandhed er alle vi andres – det er det jo selvsagt ikke, og det er det jeg reagerer på.

  Når man bruger, jeg synes…. jeg tror …. jeg mener …. etc. tilkendegiver man for det første sit synspunkt, hvilket bloggen jo er til for, og for det andet giver denne kommunikationsstil andre bedre mulighed for at tænke mere åbent og nuanceret, at resonere mere åbent og danne egen mening.

  Din kommunikationsstil ovenfor gør det modsatte. Her lukker du i værste fald mere eller mindre tænkningen ned på den person du kommunikerer med. Kommunikationsstilen “kræver sin ret”, pådutter andre motiver de ikke har etc. Jeg er “stærk” nok til at gennemskue det, og til at sige fra over for det – andre er ikke.

  Faktisk synes jeg det kan virke maniplerende og uetisk.

  Samtidig giver mere åben kommunikation muligheder for andre kan resonere mere frit og ufarvet, det giver plads til spørgsmål, andre synspunkter og flere nuancer.

  Du har ret til at påstå, og du har ret til dine “klare betydninger” som du skriver – husk blot på at det ikke nødvendigvis er vi andres, og da det jo er dine og måske dine alene, så vis at du er stærk nok til at stå alene med dine synspunkter, og at du er stærk nok til at rumme andre og give plads til andre – kommuniker i jeg form – det er mere retfærdigt, og det er direkte kommunikation der giver plads til andre, og i særdeleshed uden at tolke på andre.

  Ovenfor skrev jeg:
  Eksempelvis, hvad er meningen med at du til debatterer som du gør, jeg mener, hvis det ingen mening har for dig, hvad gør du det så for?

  Du skriver:
  Jeg synes ikke – jeg PÅSTÅR at det jeg siger er udtryk for logik og bygger på den viden vi har. Det er så op til dig og andre at påvise fejl, modsætninger og andre betragtningsmåder.

  Jamen, for det første fungere min hjerne ikke sådan, og for det andet er viden ikke nødvendigvis logisk sandhed.

  og du skriver:
  “synes” har ikke en pind med diskussionen at gøre. Det er blot noget fintfølende pædagogik som skal antyde at det er i orden at have en inkonsistent opfattelse. NEJ DET ER IKKE, det er præcis det som man selv bør konfrontere som selve formålet med debat.

  Hmmmm…. jeg skrev ovenfor: Eksempelvis, hvad er meningen med at du til debatterer som du gør, jeg mener, hvis det ingen mening har for dig, hvad gør du det så for?

  Du har i dit sidste indlæg klart konkretiseret din mening, og ganske kort er den laaaaaaaaaaangt fra mine meninger med at debatere.

  Jeg synes du viser forkvaklet og stivnakket tilgang til kommunikation.

  IKKE at du gør det – blot at jeg synes du gør ;-)

 26. Helle Munch Oldefar

  Undskyld Stephan, men netop Nazisterne, Kommunisterne og andre ekstreme står netop for noget – og holder fast ved det. At du er så dogmatisk i din kommunikationsform, synes jeg faktisk også er skræmmende og manipulerende.
  Det virker på mig, at hvis jeg mener noget andet end hr. Stephan E, så udråbes jeg som lallende idiot, der ikke kan tænke selv. D.v.s. ikke tænke som DU gør.
  Den skriftlige formidlingsform kræver stor disciplin og kommunikationsevne. Jeg er sikker på, at hvis vi sad ved et bord og diskuterede, ville det gå helt anderledes, for her er det KUN ordene der tæller.
  Derfor er jeg så enig med Per som nogen kan være :-)

 27. Stephan E

  Jeg skulle aldrig have svaret. Det er stadig ad hominem og en masse pådutning af meninger på andre uden nogen form for kvalitativt indhold.

  Mine afsluttende kommentarer under protest fordi debatniveauet er sunket til det rene børnehave.

  Helle

  Du slås med vindmøller.

  Du karakteriserer indsatsen for frihed som en totalitær ideologisk betragtning. Det er som at sige at gå ind for ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder er at ville undertrykke dig.

  Du forveksler nogens forsøg på med magt at påtvinge andre en fundamentalistisk ideologi fra den mening som en virksomhed i et frit marked tilbyder og du selv vælger om du vil deltage i.

  Jan

  Høfligst, det er nogte fintfølende fis.

  Jeg synes at du ikke mener at skulle argumentere og forholde dig til emnet men blot vil føle og synes så vi alle kan have hver vores opfattelse som aldrig konfronteres.

  Jeg synes at du ignorerer at selvom vi måske ikke har fundet ind til og måske kan tolke ting forskellig, så er der sådan noget som en sandhed – i poppersk forstand.

  Du kan godt opfatte noget forskelligt så længe det ikke har realkonsekvenser så 5 og 7 kan være lige – og så ikke længere.

  Hvis alle i en organisation render rundt med forskellige sandheder er det udtryk for dårlig ledelse og en dårligt fungerende organisation.

  Din kommunikationsstil er det rene spil af tid.

 28. Stephan E

  Rettelse

  Jeg synes at din kommunikationstil er det rene spild af tid. Der er relevant at folk danner mening på egne måde men den form for subjetiv relativisme er udtryk for de kommunikations- og forståelse problemer, vi alle slås med i en kompleks verden – ikke noget vi blot skal acceptere.

 29. Helle Munch Oldefar

  Du har helt ret Stephan: At ‘slås’ med dig er som at slås med vindmøller!

 30. Jan Sjøstrand

  Stephan …. Du skriver bl.a.:
  Det er stadig ad hominem og en masse pådutning af meninger på andre uden nogen form for kvalitativt indhold.

  Det er da ufatteligt – du fortsætter stilen, ved at mene for alle os andre.
  Du aner da ikke en hujende fis om hvad der er kvalitativt for andre. Hvis du selv mangler kvalitativt indhold i andres indlæg, så vis dig som en åben og nuanceret person og spørg ind. Hvis altså du virkelig er interesseret, og gerne selv vil danne mening, og måske lære noget.

  Bl.a. kommunikerer jeg ud fra den kontekst jeg er i – og dette er vist ikke en virksomhed hvor der trods alt er “sandheder” der skal gælde. Dette er et debatforum.

  Hvis du kigger tilbage på debatterne tror jeg nok jeg har deltaget med meninger, også markante og skarpe.
  Og jeg kan også love dig at jeg kan skære igennem når jeg skal og konteksten er til det.

  Læs nu for pokker det jeg skriver som det er skrevet – det er IKKE dit indhold jeg kritiserer – det er udelukkende dit måde at udtrykke indholdet på.

  Hvis du ikke kan forstå hvad jeg mener, så bed mig om at forklare det, gerne i telefon – det kan være det her er nemmere for mig at gøre mig forståelig.

 31. Stephan E

  Jan

  Jeg har læst hvad du skriver. Og selvfølgelig er det ikke konstruktivt hvis kommunikationsformen sætter folk af.

  Men når det er sagt så er jeg stærkt uenig med opfattelsen af at “vi har forskellige sandheder”. Vi har forskellige opfattelser givet vores fokus og baggrund – og DET er problemet.

  En ting er at verden på det strategiske plan er blevet uhyggeligt kompleks med mange nye svære agendaer på samme tid. Selv de bedste har meget svært ved at agere i dette rum af forandring i mange dimensioner samtidig.

  En anden er at vi mishandler danskernes basale kompetancer ved ikke at stille krav om tankens stringens.

  Det danske børnehavesamfund producerer curlingbørn som ikke i tilstrækkelig grad modnes til at tænke og tudes ørene fulde med at det er “de andres” ansvar. I gamle dage kunne mennesker sætte sig ned og skrive et langt gennemtænkt brev.

  I dag kan man ikke engang skelne mellem ideologi med misbrug af statsmagt og det at sætte sig selv et mål – dvs. om man tvinger andre eller blot sætter sig en ledetråd at agere efter.

  I SMS/Web 2.0 kulturen dykker i det ekstreme at “være på” som alternativ til at “være” i sig selv – det er en teenage-kultur som voksenlivet normalt roder bod på i takt med at man vokser op og bliver et individ.

  Vi skylder os selv at insistere på tankens fordybelse og logisk stringens. 5 og 7 er ikke lige – det er pædagoisk rundbordssnak uden realitetsforståelse.

  Det nytter ikke noget at være en rund empatisk og åbent kommunikerende leder hvis man ikke aner hvor man skal lede folk hen og ikke evner at skelne mellem kvalitet og ressourcespilde.

  Men enig – det nytter heller ikke meget at vide hvor man skal hen, hvis man ikke evner at kommunikere det.

 32. Jan Sjøstrand

  Vi har forskelige sandheder – hvilket vore diskussion her tydeligt viser.

  Ikke engang de rigtig kloge er enige om ret meget. Vismænd, topøkonomer og andre kloger sig på forskeligvis uden at kunne komme frem til samme sandheder.

  Det at nogle mennesker helst kun har én sandhed er udtryk for bestemte tankemønstrer, og det at jeg eksempelvis arbejder med (og sagtens kan forholde mig til flere sandheder) udtrykker andre tankemønstrer. I mange af de opgaver vi løser går vi bevidst efter så mange sandheder som muligt. Et er dog sikker,at hvis man tror man har ret, “lukker hjernen faktisk af for tænkning”.

  Hjernescanninger viser at der i sekundet sendes 100 nerveimpulser fra vores Præfrontale cortex (den tænkende og logiske hjerne) til det limbiske system (vores emotionelle hjerne).
  Disse 100 nerveimopulser i sekundet skal du så sammenholde med at der i samme sekundt går 6.000.000.000 nerveimpulser fra vores limbiske system (igen emotionelle hjerne).
  til vores logiske tænkende hjerne.
  Set i det perspektiv tillader jeg mig igen igen at mene, at der er vist ikke meget logik i mennesker adfærd og synspunkter.

  Den nærmeste form for logik er vel det vi kan måle og som kan udlægges at være sandt gennem målbar dokumantation og enig referenceramme – det er OK, den argumentation køber jeg, og meget kan trods alt måles. Blot vil den måde vi forholder os til målingerne på være følelsesmæssige og subjektive i forholdet 100 til 6000.000.000 (umiddelbar naturligvis – selv om at afvigelser kun flytter “mentale decimaler”)

  Vi kan måle et bestemt afkast – men at forholde sig til om det er godt eller skidt er subjektiv. Vi kan måle at japanske biler går mindst i stykker, men om det er de bedste biler er subjektivt. Vi kan måle om Randers FC vinder over AGF, men om hvem der spillede kampen bedst er subjektivt. Vi kan måle hvilken leder der skaber de bedste resultater, men hvem der er den bedste leder er subjektivt. Vi kan måle at prisen på et B&O tv sammenligned med et tilsvarende Sony, er højere, men hvilket TV der har det bedste billede er subjektivt.

  Derfor arbejder vi så markant med mennesker, og menneskelige aspekter, når vi eksempelvis skal hjælpe en organisation med at danne forretningsmæssig mening. Det er jo IKKE vores forretning, derfor skal vi IKKE trække vores sandheder, ideer, holdninger, værdier etc. ned over andre. Vi er knaldende dygtige til at få nuancer og aspekter frem hos de personer vi arbejder med, således de på endnu bedre vis danner egne sandheder, skaber endnu flere nuancer og tilgange til opgaven. Midlet er kommunikation – mental kommunikation.
  Kan vel også kaldes mental innovation.

 33. Stephan E

  Jan

  Du har aldeles ret i at vi er dejligt forskellige og unikke, samt ikke mindre fantastik at vores bevidsthed er blot en lille ø i et kæmpe hav af underbevidsthed.

  Men hvis du havde ret ville 2 mennesker ikke kunne få det samme resultat af 1+1 lige så lidt som vi kunne lave løsninger som gjorde at vi kan skrive i en blog på afstand – som vi faktisk gør.

  Du ønsker at fremhæve forskellene fordi det passer i dit bilelde, men glemmer at det er vores evne til at kommunikerer og ræsonere der gør mennesket til så specielt et dyr.

  Ja – når du vælger subjektivt uklare størelser som “bedst” kan du have ret, men ikke når det netop drejer sig om det som vi kan kalde veldefineret sandhed.

  Ansatte har nok forskellige mening med at være ansat, men virksomheden fungerer baseret på den fælles sandhed. Hvis ikke alle andre steder, så ser du det klarest i de ustrukturerede organisationer osm netop kun virker på basis af en fælles sandhed uden autoritet såsom f.eks. det som chaordic konceptet prøver at beskrive. Et eksempel på en chaordic organisation er f.eks. AA – anonyme alkoholiskere – som verden over bygger på den samme sandhed, det samme koncept.

  Det er glimrende at der er forskellige mennesker med forskellige kompetancer og forskellige individuelle mål – men hvis de ikke deler fælles formål det ikke fungere.

  At sende en måneraket til månen kræver kun en enkelt fejl for at fejle helt. Man kan bygge forskellige typer af måneraketter men de måles alle mod den samme sandhed – de samme krav som man nu engang må dele på trods af forskellene.

  Så hvor uroligt end det store underbevidste hav og konstruktivt for innovation og opfindsomhed vores individualitet måtte være, så evner vi alligevel på trods heraf at støbe logik og kommunikation på overfladen og det er præcis denne evne som gør vores succes som art.

  Det er netop denne insisteren på at der ikke er noget vi kan være fælles om som gør at dine indlæg virker destruktive på debat. Det kan kun blive en råben i vinden fordi enighed om andet end man er uenige er umulig.

  Eller mener du faktisk noget andet end du skriver?

 34. Jan Sjøstrand

  Jamen jamen – det er netop det jeg mener i forrige indlæg, at der er sandheder vi kan blive enige om, under betingelse af at forstelsesrammen er den samme, eksempelvis matematikken.

  Med hensyn til veldefinerede sandheder hmm……
  4-2= netop IKKE umiddelbart er 2, det er et sprøgsmål om den ramme skal skal forholde sig til 4-2 i.

  Hvis jeg tegner 4 æbler – 2 æbler = på en tavle, og samtidig spørger ud i en klasse (uden at definere rammen) hvad er det. Så er der måske nogle er siger 4, fordi de forholder sig visuelt til det og ikke logisk-matematisk.
  Der står jo 4, og fjerner man så 2- tallet er der jo 4-tallet tilbage.

  Så selvfølgelig er der ultimative sandheder, blot skal rammen for “bedømmelsen” være defineret, hvis man kan det.

  For mig er MENINGEN med debat at ånbe sidnet op, at få andre memensker til at forestille sig andet end de ellers ville have gjort, AT expande menneskers tænkning, at udvikle nuancer etc. Det giver mennesker flere nuancer og afpekter og specielt giver det mennesker FLERE MULIGHEDER når de træffer beslutninger.

  Pudsigt at nogle mennesker opfører sig som om, at man kan tage deres sandheder fra dem.

  Og igen igen – når man tror man har ret, lukekr sindet faktisk af for tænkning

  Selv om at du har ret i at nogle ting er logiske og absolut sande, så er der jo IKKE meget ultimativt sandt, og hertil kommer at vi tolker forskelligt på disse påståede sandheder i forholdet 100/6000.000.000.

  Jamen der er da masse vi kan være enige om, eksempelvis at sandhederne er mangfoldige. Nogle mennesker har netop større behov for at være fælles om noget med andre, andre har i mindre grad – det er individuelt.

  Jeg mener omvendt at:
  så evner vi netop IKKE i særlig højgrad at støbe logik og kommunikation på overfladen. Og det er netop det der gør vores succes som art.
  Og skal vi holde os til videnskaben på dette felt, siger den jo også klart at vi som art netop IKKE er styrede af logikken, og at vi i ekstrem grad er styrede af emotioner. Det er pt. et logisk og videnskabeligt faktum indtil videre.

 35. Stephan E

  Jan

  At vi kan blive enige om at 1+1=2 beviser at størrelsen 100/6000.000.000 er meningsløs. Den er ganske enkelt diskussionen fuldstændigt irelevant.

  Det ubevidste oplæres via din bevidsthed, dvs. er en sum af dine erfaringer kombineret med dine reflektioner begrænset af dit sinds evne til at analysere dine input og skabe intern konsistens – bevidst logisk eller ej, korrekt eller ej.

  F.eks. du lærer din krop at cykle ved bevidst at fokusere på det som det ubevidste gør forkert og korrigere det – du TRÆNER det ubevidste via din bevidste fokusering. Det er det samme vi gør i skolen, gennem jobtræning, ved den indbyrdes interaktion på en arbejdsplads etc. Det er det samme vi gør når vore normalt refleksive handlinger tages op til fornyet overvejelse når vi konstaterer en fejl og vi via bevidst reflektion gen-programmer vores tankesæt.

  DU LÆRER AF DINE FEJL – i det omfang du konstarer det er fejl og du forstår kausaliteten i fejlens opståen.

  For mig at se misser du emnet i denne tråd i din promovering af din egen sandhed – at vi ikke har og ikke bør have sandheder eller fælles mening (for nu at undgå diskusison om det er en objektiv eller blot aftalt “sandhed”).

  Selvfølgelig er referencerammen en del af meningen og selvfølgelig er en uklar referenceramme en vigtig kilde til uklare meninger.

  Men i sidste ende er det vores evne til at arbejde sammen om noget – om en konsistent mening – for bl.a. at lave noget til andre som skaber den specialisering.

  Og det er denne specialisering der er grundlaget for det moderne samfund – hvad enten man kan lide det eller ej, så bor du ikke i den jordhule du ved egen arbejdskraft kunne tilvejebringe.

  ERfaringen viser os rimeligt klart en virksomheds success afhænger af gruppens evne til at etablere og arbejde mod konsistente og ambitiøse mål som skaber værdi og vanskeligt matches af konkurrenter. Det presser tilsvarende konkurrenterne til at finde deres egen løsning med samme grad af intern konsistens og dermed “mening”.

  En virksomhed bestående af en samling enere uden fælles mening fungerer ikke – det er et hold som skal kunne arbejde som hold, fordi ellers vinder modpartens hold selvom de individuelt er dårligere.

  At vi ikke nødvendigvis er enige i den mening vi får som input er både godt og dårligt. Godt fordi vi kan berige den ved at påvirke den. Dårligt fordi vi agerer efter en inkonsistent mening og dermed fungerer dårligt som hold – det værste er reelt at ignore at melde inkonsistenser tilbage.

  Du må have din debatforståëlse og de fleste læser uden at bidrage dvs. suger kun til sig, men det er efter min opfattelse et problem for debatten når du gentager de samme argumenter igen og igen uden at lytte til modargumenter – der opstår ingen syntese og ingen progression mod en højere og mere konsistent forståelse.

  Hvis jeg skal forsøge at udtrykke min opfattelse af debat, så er det efter min mening er debattens formål at man hver især konfronterer sine dæmoner – de mange inkonsistenser i ens verdens- og ideopfattelse – og går fra debatten lidt rigere, dvs. lidt mindre styret af det ubevidste individuelt ikke-reflekterede.

  Dvs. selve meningen med debat og megen social interaktion er at søge mod mere konsistente fælles meninger (mens vores demorkati- og frihedsforståelse netop tilsiger at ingen har ret til at diktere denne mening).

  Jeg vil høfligst foreslå at du overvejer at justere og nuancere den tilgang betragteligt.

  For mig taler du for den ekstreme individualisme ud i det desideret egoistiske hvor man ikke engang på arbejdspladsen eller i debat søger konsensus i fælles interesse. Vi bliver blot en samling individer som ikke engang ønsker frivillige fællesskaber som f.eks. en arbejdsplads udgør.

 36. Stephan E

  Jan

  Du skal ikke læse mit input som om jeg er uenig i at vi søger impulser. Det er blot ikke debat.

  Jeg kan kun finde ud af hvad jeg ikke forstår ved det du siger ved at konfrontere min opfattelse med din.

  Ved at presse dig til at relatere dig til min opfattelse og presse mig til selv til at forholde mig til de inkonsistenser jeg ser, kan jeg finde ind til de områder hvor min opfattels kan forbedres.

  Men jeg bliver ikke klogere at at du gentager at vores bevidste spænvidde er lille i forhold til det ubevidste medmindre du relaterer det til den aktuelle problemstilling og respekterer/addresserer mine modargumenter.

  Hvis referencerammerne og indholdet ikke konfronteres kan vi alle blot fortsætte i vores egen lille osteklokke og påstå at det “er de andres skyld”.

 37. Jan Sjøstrand

  Du presser mig ikke.

  Det ubevidst oplæres IKKE kun af vores bevidste – det oplæres bl.a. af vores bevidste, i ydmyg ringe grad.

  Når du i din bevidsthed danner mening er det i forholdet “100 til 6.000.000.000″ baseret på emotioner.

  Det kan godt være at du kalder din tænkning bevidst og logisk, blot er det beslutningsmateriale du har til rådighed i din bevidste tænkning primært emotioner i nævnte forhold.
  Og her til kommer altså at ca. maksimalt 5% af din tænkning bevidst.

  Du lægger mig stadig en masse motiver på mig, jeg slet ikke har – glem dine tolkninger på mig.

  Jeg læser og forholder mig til dine argumenter, og jeg er hamrende uenige i dem. BASTA.
  Jeg har ikke behov for at få ret, jeg jeg mod-argumentere IKKE mere – det har jeg gjort rigeligt synes jeg.

  Jeg synes at du selv skal finde information om de emner vi debaterer, følelser og logik, hjernens funktion, hjerneforskningen, etc.

  jeg har altså IKKE behov for at få ret.

  Absolut STOOOOOP her fra om det emne
  ;-)

 38. Stephan E

  Jan

  Jeg har det fint med at vi ikke bliver enige. Du kommer for mig at se kun med et argument som gentages og som ikke kan rokkes med modargumenter.

  Lad mig blot sige afslutningsvis at din mentale model efter min opfattelse lader meget tilbage at ønske. Den er efter min opfattelse statisk, sort/hvid og dens forklaringsværdi virker stærkt begrænset.

  Det du kalder “emotioner” er baseret på din hjernes efterbehandling af tidligere erfaringer koblet med de input, du udsættes for.

  Logik er IKKE bare det bevidste – en stor del af det ligger i det tillærte baseret på trial & eror. Du REGNER ikke 7*7 = 49 bevidst – du VED det ubevidst uden det behøver belaste din bevidsthed fordi den underbevidste del er programmeret af din bevidsthed. Det samme gælder sprog og dine association på en lang række områder.

  Dvs. det som du kalder “emotion” er IKKE ulogisk – du er dig bare ikke logikken bevidst når du intitivt vurderer et spørgsmål.

  Forskellen er din EFTERBEHANDLING af din umiddelbare opfattelse. Lader du den første indskydelse stå, tester du bevidst “resultatet” logisk, søger du bevidst efter alternative forklaringer/løsninger og søger du at klargøre den argumentation som i givet fald logisk ville føre til resultatet, dvs. genfremfinder du den programmerede “viden” som du i første omgang “intuitivt vidste”?

  Det som vi kalder en emtionel besluting er altså blot udtryk for at du ikke trykprøver din umiddelbare opfattelser og dermed krydsreferer forskellige måder at se på det samme problem – det er en slags mental dovenskab. Beslutningen kan sagtens være den bedst mulige, men risikoen er langt større for at det ikke er det.

 39. Jan Sjøstrand

  Stephan
  Du skriver:
  Det du kalder “emotioner” er baseret på din hjernes efterbehandling af tidligere erfaringer koblet med de input, du udsættes for.

  - KORREKT – blot er disse efterrationaliseringer og erfaringsdannelser præget af kvaliteten af de ressourcer, vi har til rådighed i den aktuelle situation. Nogle gange er vi i overskud – andre gange i underskud. Nogle gange er vi veltilpassede og andre gange utilpassede osv.
  Selv om der altid er noget, vi ikke ved, ikke forstår, misforstår eller ikke er opmærksom på, søger vi altid at danne os en mening om situationen.
  Mange af disse konklusioner af meninger vil i høj grad være dannet og fastholdt med baggrund i følelserne. Mange af vores indstillinger er irrationelle eller ufornuftige. Det er mere et spørgsmål om, hvad vi følte da vi dannede os meningen.
  Livserfaring og viden om os selv vil komme til udtryk i alle aspekter i os, og vil være styrende for, hvad vi søger at opnå, og hvad vi søger at undgå.
  Livserfaringer og viden kan udmærket være orienterede i forskellige retninger, og de kan være direkte modstridende, og de kan optræde på forskellige tidspunkter og være uden sammenhæng. De er styrende for, hvad vi stiller op med vores liv, og kommer til udtryk i såvel stort som småt.
  De fleste af vores processer er ubevidste, det gælder også vores efterrationaliseringer og erfaringer

  Du skriver:
  Logik er IKKE bare det bevidste – en stor del af det ligger i det tillærte baseret på trial & eror. Du REGNER ikke 7*7 = 49 bevidst – du VED det ubevidst uden det behøver belaste din bevidsthed fordi den underbevidste del er programmeret af din bevidsthed. Det samme gælder sprog og dine association på en lang række områder.

  - KORREKT – blot fylder det mikro makro minimalt i vores meningsdannelse og adfærd.

  Du skriver:
  Dvs. det som du kalder “emotion” er IKKE ulogisk – du er dig bare ikke logikken bevidst når du intitivt vurderer et spørgsmål.

  - KORREKT – blot fylder også dette aspekt også uendeligt lidt i vores rationelle tænkning, og her kommer igen igen igen igen aspektet og forholdet 100 til 6.000.000.000 med de 100 til logikken.

  Du skriver:
  Det som vi kalder en emotionel besluting er altså blot udtryk for at du ikke trykprøver din umiddelbare opfattelser og dermed krydsreferer forskellige måder at se på det samme problem – det er en slags mental dovenskab.

  - KORREKT, blot gør du det samme det er menneskeligt.
  For at logisk og rationelt at krydsreferere, kræver det høj grad af bevidst, altså at du er bevidst om det du gør ….. hmmmmm . med 5% bevidst tænkning er der også her begrænsede ressourcer til rådighed. Og samtidig vil din rationelle og logiske tænkning være underlagt igen igen igen igen 100 til 6.000.000.000.

  Jeg synes at dine debateksempler bliver mere og mere fjerne fra mine hovedpointe:
  - Der er flere sandheder
  - Uanset hvor meget du køre rundt med dine eksempler, så er laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt størstedelen af menneskers adfærd styret af emotioner.

 40. Stephan E

  Jan

  Du har set dig fuldstændigt blind på din ratio.

  Det er ikke relevant for diskussionen. Den største computer behandler også kun få bytes ad gangen – menneskets neurale hjerne arbejder parallelt og behandler mere end en computer vil kunne de næste mange år. Og hver eneste ubevidste behandling er rationel fordi den bygger på oplæring.

  Vi er IKKE langt fra Emnet fordi du i din påstand af mange sandheder fuldstændigt ignorerer at vi i en organisation arbejder med den strategiske “mening” og konstant konfronteres med den hvis vi agerer efter en anden mening end kollegaer. Læringen og tilpasningen er en kontinuert process – ikke noget du gør en gang og så er fastlåst indtil næste års personalemøde.

  Logik/rationalitet betyder ikke at vi er perfekte, kun at vi udnytter vores ressourcer så godt vi kan givet vores præferencer og opfattelser af vigtighed.

  Mennesker VÆLGER hvad de bruger kognitiv energi på, dvs. en væsentlig del er deres risikovurdering om hvor de skal koncentere deres bevidste fokus.

  Langt hovedparten af vores beslutninger kører på “autopilot”, fordi vi allerede kender resultatet uden det behøver belaste vores knappe ressource i form af bevidst reflektion.

  Mennesker behandler et spørgsmål og gemmer resultatet som en konklusion indtil de støder på ¨årsager til at ændre opfattelse som fører til at de genovervejer og evt. reprogrammerer deres beslutning.

  Vores grad af rationalitet består altså af flere ting og er ikke begrænset af din brøk. Du gemmer oplærte konklusioner, du behandler data massivt parallelt, du UDVÆLGER hvor dit fokus skal ligge – OG SÅ udfører du bevidst kognitiv problemløsning og formnentlig oftere efterrationalisering af de antagelser din underbevidste “intuition” fortæller dig som foreløbig konklusion.

  Beklager at måtte insistere, men hvis du ser på dine argumenter består de stort set kun af en gentagelse af din brøk – min påstand vil være at du ikke selv forstår den og dermed bruger den forkert.

  Din “rationalitet” er KUN begrænset af din evne til at vælge rigtigt, NÅR du vælger bevidst. Resten kan optrænes og gemmes. Den menneskelige hjerne er et fantastisk værktøj som vi er langt fra at kunne efterligne på komplekse problemer.

 41. Jan Sjøstrand

  ja ja da ….. hyg dig Stephan, i din egen enfoldighed.

 42. Jan Sjøstrand

  Sanserne er de fangarme, som hjernen sender ud i virkeligheden for at samle viden, og hjernens fortolkning af sanseinformation er en ren eventyrfortælling. Vi ser ikke det som øjet ser. Det vi ser i vores bevidsthed er hjernens fortolkning, af det som øjet ser. Det er det tætteste, vi kommer på virkeligheden og det er langtfra. Langt størstedelen af vores virkelighedsopfattelse er baseret på hjernedigt. Hjernespind. Noget hjernen finder på for at få tingene til at hænge sammen.

  Når hjernen skal danne vores virkelighed, arbejder den med moduler. For at spare tankekraft reducerer den virkeligheden til nogle få simple enkeltbeskeder. Når jeg står på Vestervej på Sejerø og ser en rød bil komme imod mig, så er det min hjernes fortolkning af virkeligheden, som jeg oplever. Så er der en del af min hjerne, der har genkendt et eller andet som en bil, en anden del af min hjerne har opfattet genstanden som rød, og en tredje del af min hjerne har bestemt sig for, at genstanden bevæger sig hen imod mig med en given hastighed. Og sådan er det hele vejen igennem. Hele det komplekse scenario der rammer mine øjne som utallige lyspletter bliver reduceret til simple enkeltbeskeder, som bliver sendt til min bevidsthed. I min bevidsthed skaber hjernen så den virkelighed, der er min; oplevelsen af at stå på Vestervej og se en rød bil komme kørende mod mig. Det fungerer i praksis, jeg går ikke ud foran den røde bil, og stod jeg ved siden af et andet menneske, ville vi begge være enige om, hvad det var vi så. Det fungerer, som nævnt, i praksis, men sandheden er, at vi ikke aner, hvad der er vi ser. Ingen ved hvad øjet ser, vi kender kun hjernens fortolkning. Alting er hjernespind, og så er der meget mere, end vi aner. Vi sanser kun den del af virkeligheden, vi har sanser til. Den virkelige virkelighed forbliver for evigt ukendt. Sådan er det!

  Copyright: Peter Lund Madsen

 43. Stephan E

  Jan

  Rigtigt .. ingenting eksisterer, vi er fanget i The Matrix.

  Sorry. Det er rigtigt at vi tolker vores omgivelser via vores sanser og forståelsesapparat og nogle aspekter kan vi ikke verificere vores fælles forståelse af – farver, lyde, lugte, følelser.

  Men intet af det forhindrer os i at blive enig om at en bil er en bil eller mere abstrakte begreber.

  1+1=2 Længere er den ikke

 44. Stephan E

  Jeg foreslår vi lade den stå åben – diskusionen kører i ring og argumenterne gentages.

  Ikke et sekond om jeg vil acceptere at organisationers etablering af fælles mening er meningsløs – organisationer er efter min mening meningsløse uden.

 45. Jan Sjøstrand

  he he .. hvor i mine indlæg har jeg givet udtryk for at organisationers etablering af fælles mening er meningsløs – organisationer er efter min mening meningsløse uden.

  Vi er heeeeeeeelt enige om dette ;-D.

  Jeg lever bla. af at etablere fælles organisatorisk mening i organisationer.
  Jeg kommer blot ikek med svarende. Jeg leveren subtile, borende, snagende og afklarende HV-spørgsmål.

 46. Stephan E

  Jan

  Du modsiger dig selv. Det er ikke konsistent.

  En organisations mening er intet hvis ikke den er adfærdsstyrende hos medarbejdere og det forudsætter du tager til dig som meningsfuld.

  Som jeg opfatter det, så siger du enten at man kan etablere fælles mening, at man ikke kan eller også er du ude i ren begrebsforvirring.

 47. Jan Sjøstrand

  nå nå – så siger vi det.

 48. Claus Jessen

  Et præcist rammende slogan, der får den relevante interessent til at stoppe op og tænke sig om og blive nysgerrig og måske tage kontakt til KeepFocus. F.eks: “KeepFocus – vækst via energistyring”. Et sådant slogan skal så kombineres med noget dokumentation: Nogle letforståelige og “simple” business cases, som de relevante interesenter kan forholde sig til. Derefter skal vejen til forretning med KeepFocus være ekstrem “nem”, hvis man ønsker at gøre/afprøve denne forretning i sin virksomhed.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.