Krise – Fem ting Unimerco gør anderledes.

 

Jeg har lige været til generalforsamling i Unimerco – værktøjsproducenten i Sunds mellem Herning og Karup (www.unimerco.com). Unimerco er allerede ramt af krisen som alle andre fremstillings og servicevirksomheder, og det kan blive væsentligt værre endnu.

Men humøret fejler ikke noget, for Unimerco håndterer krisen anderledes end de fleste. Det synes jeg at andre kan lære af:

 1. Unimerco har allerede droppet al snak om lønforhøjelser i 2009. Det er langt vigtigere at bruge energien på at sælge mere, producere mere og forbedre kvalitet og service.
 2. Unimerco har en plan for hvordan man undgår afskedigelser selvom økonomien bliver presset: afspadsering af alt overarbejde, lønnedgang om nødvendigt, arbejdsfordeling om nødvendigt, fuld fart på produktudviklingen osv. Og ledelsen har meldt klart ud at ingen vil blive afskediget som led i spareplaner. Punktum.
 3. Unimerco sætter fuld fart på forskning og produktudvikling i en tid hvor konkurrenterne skærer ned. Mens konkurrenterne sætter priserne ned for at få ordrerne, tilbyder Unimerco nye og bedre løsninger, bedre service og forenklet administration.
 4. Unimerco fokuserer på de kunder der har aller størst nytte af netop det, Unimerco kan tilbyde. Og de kunder der allerede handler med Unimerco, får tilbudt et bredere produktprogram. Besparelser ved større leverancer og stabilt samarbejde deles med kunden. Win-Win.
 5. Unimerco sparer på alt hvad der bare er “nice-to-have” sådan at pengene kan bruges på de ting der virkelig skaber værdi. Ikke noget med at holde fast på veletablerede kutymer og rettigheder. Nu gælder det om at bruge krisen til at vinde på markedspladsen.

Jeg er overbevist om at det virker. Og da medarbejderne hos Unimerco også er medejere, kommer resultatet alle til gode. Hvorfor ikke?

49 kommentarer til “Krise – Fem ting Unimerco gør anderledes.”

 1. Frank Calberg

  Særdeles interssant indlæg, Lars. Har du mulighed for at uddybe vigtigheden af, at medarbejderne også er medejere? På forhånd tak.

 2. Jette Jakobsen

  Det er da en rigtig god løsning, til at komme over en svær tid, og måske finde på nye måder…især når der er et fælles ansvar.De har nok heller ikke en leder, som får 50 gange mere i løn, end dem på gulvet. De er næsten i samme båd, og vil den samme vej.

 3. Frank Calberg

  Nu du omtaler det, Jette, vil jeg gerne spørge dig, Lars, om, hvor stor forskellen er mellem den højeste og den laveste løn i virksomheden er. Faktor 1:?

 4. Jeppe Lønne - Madsen

  Det forekommer mig at du tidligere her på bloggen har omtalt det med medejerskab blandt medarbejderne. Jeg ville gerne spørge som Frank, om ikke du vil uddybe emnet lidt mere? Tak…

 5. ¨Stephan E

  Jeg har intet at gøre med Unimerco.

  Men omkring medejerskab mener jeg at vi har fundet en god model. Vi har en fast relativ andel af virksomheden parkeret i en virksomhed, hvor medarbejderne optjener andele, dvs. både i værdistigning og egentlig overskud.

  Det har den fordel at sælgere og produktudviklere er i samme båd.

  De beholder andelene hvis de forlader virksomheden, dvs. det er ikke en lock-in model selvom man gradvis udvandes relativt.

  Det giver ikke stemmerettigheder. Omvendt har medarbejderne kun en upside, fordi de er beskyttet mod finansiel udvanding og kommer ind til markedskurs på en warrentmodel.

 6. Per Feldvoss Olsen

  A different company
  Hedder overskriften på hjemmesiden (about us) – jeg bemærker at værdierne i virksomheden ikke er bragt i fokus. Kan man fortolke det sådan at UM konceptet er værdien, og dermed at det er produktet og værdiskabelsen (frem for værdiintegration) der er i fokus?
  Vh Per

 7. Ulrich Solberg

  Man må tage hatten af for Unimerco’s initiativer – og ikke mindst Unimerco’s ledelse. For noget tid siden var der en debat omkring mentale modeller, som var afledt af de amerikanske bilproducenters lidt vanskelige situation. For lige at gøre den færdig, så er det min klare opfattelse, at de kun ser en organisation i ét perspektiv, der bedst beskrives som ressourceorienteret, mekanistisk og som et “skygge-bureaukrati”, hvor magtdistance og individualisme i virkeligheden er dominerende kulturelle parametre. Max Weber ville vende sig i graven, hvis han oplevede hans opfattelse af organisatorisk retfærdighed blive misfortolket i en sådan grad – derfor “skygge-bureaukrati”.

  Men tilbage til Unimerco. De formår netop at se organisationen i et andet perspektiv (også når der ikke er krise, skal det siges), der i langt højere grad er markedsorienteret og organisk. Man sidder med en fornemmelse af, at en ledelse som den i Unimerco, der formår at tage de nussede briller af og se på den fælles virkelighed med rene og friske briller, altid vil kunne sikre en organisation overlevelse.

  Det minder faktisk lidt om en anden adfærd, som pludselig dukker hos individer der bliver alvorligt syge. I stedet for at gå i defensiven og svinde hen, så ser de helt nye muligheder. “Serendipitet” kaldes det, og Evald Krog fra Muskelsvindsfonden er godt eksempel på det. Men det lader Unimerco høj grad også til at være.

 8. Ulrich Solberg

  Beklager, men der havde sneget sig et par (små) trykfejl ind i det sidste afsnit.

  Tilrettet:

  Det minder faktisk lidt om en anden adfærd, som pludselig dukker op hos individer der bliver alvorligt syge. I stedet for at gå i defensiven og svinde hen, så ser de helt nye muligheder. “Serendipitet” kaldes det, og Evald Krog fra Muskelsvindsfonden er godt eksempel på det. Men det lader Unimerco i høj grad også til at være.

 9. Esben

  Som gammel erhvervs fisker, idag melemleder, kan jeg jo kommentere at kuttermodellen virker og at selve essensen i kuttermodellen er medejerskab og ansvarstagen for egen fremtid samt fællesskabet i virksomheden. Overlever kutteren ikke, gør fiskeren heller ikke. I mine øjne er det netop kombinationen mellem den økonomiske men også mentale motivation (ejerskabet) der gør forskellen på Unimerco og mange andre virksomheder i Danmark.

 10. Lars Kolind

  Så vidt jeg ved er forholdet mellem højeste og laveste løn i Unimerco under 1:20 – altså væsentlig mindre end man normalt ser.

 11. Frank Calberg

  Tak for denne interessante oplysning, Lars.

 12. Stephan E

  Jeg tror ærligt ikke at dette løn-forhold er særlig relevant – bortset fra nogle ekstremer selvfølgelig.

  Er fodboldspilleren Kaka 2,5 mio kroner OM UGEN værd for Manchester United? Det er efter signede hvad de bød for nylig.

  De fleste ville nok mene nej, men det ændrer ikke på at visse kompetancer er utroligt meget værd for en virksomhed.

  Hvad er Steve Jobs værd for Apple? På et tidspunkt var det forskellen mellem overlevelse og konkurs – og Apple må siges at være vendt tilbage så noget må være gået godt.

  Hvad er Pia Kjærsgård værd for DF?

  Problemet er for mig at se ikke så meget om der er et misundelsesproblem, men om folk er den honorering værd som de oppebærer.

  Jeg tror helt klart IKKE på lige løn. På den ene side fordi folk er forskellige og har forskelige præferencer i livet. På den anden side fordi konkurrencen også fungerer på jobmarkederne – folk flytter hen hvor de er mest værd for indsatsen, ganske gradvist.

  Omvendt tror jeg heller ikke at løn er den vigtigste motivationsfaktor. F.eks. er dygtige mennesker først og fremmest motiveret af udfordringer og at arbejde sammen med andre dygtige mennesker. Løn er ofte en Hygiene i Herzbergs forstand.

 13. Claus Christensen

  Helt enig i at lønnen ikke betyder meget for motivationen. Det gælder hverken løn før eller efter skat. Derfor påvirker topskatten ikke medarbejdernes lyst til at arbejde mere.

 14. Jette Jakobsen

  Det er rigtig nok, at løn ikke betyder så meget, hvis man laver noget man brænder for, og får lov at arbejde på en måde,man trives med.En løn, så men kan betale sine udgifter, skal der nu til. Ellers trives mennesker ikke, heller ikke på arbejde. Hvis det er smalle tider, er det ikke kun de lavtlønnede det skal gå ud over. Så kommer der aldrig “fælles fodslaw”.Jeg kan jo slet ikke sætte mig ind i, hvad det vil sige at få flere millioner i løn om året. Fuld tid, i blandede vagter, hveranden weekend, 4-5 vagter på helligdage, giver 280000 i årsindtægt. Så det er svært at forstå.
  Jeg kender dog mange små selvstændige, som slat ikke har det i løn jeg har…de har hvad der bliver tilbage. Det har jeg såmænd selv prøvet i 7 år, men jeg holdt meget af det, og knoklede gerne der ud af. Jeg måtte holde op, da systemet krævede at jeg ansatte en revisor m.m. Årsregnskab m.m. skulle af en godkendt. Det kunne jeg slet ikke tjene penge til. Det han skulle have for en time, var jeg en hel dag om at tjene.

 15. Stephan E

  @ Claus

  Hvor er det trættende at alting skal gøres op i hvordan man tvinger folk ned i små ligheds-bokse.

  Nu er jeg ikke så forhippet på skattediskussionen, men problemet bider sig selv omvendt.

  For det første sagde jeg “ikke den VIGTIGSTE motivationsfaktor” og at den relative løn slet ikke er en motivationsfaktor hvis man ser på jobs som stadig afspejler folks indsats.

  Der er forskel på at mene at fjolset på direktørposten ikke er y mio værd og på at direktørposter principielt ikke er 2, 10 eller 100 gange min løn værd.

  Kaka tjener mere om ugen end 99,9% af danskerne tjener om året – er det et problem som demotiverer mig eller dig? Næ – folk ser op til skuespillere, sportsstjener og lign. Jo – de misunder dem og hvis de har en nedladende adfærd som ringeagter andre, så træder nogle andre kræfter i funktion.

  Vil di begrænse hvad Kaka må tjene?

  Men prøv at tage et skridt tilbage og se på samfundsperspektivet.

  Mange mennesker i Danmark er fanget i lommepenge-problemet, dvs. at deres økonomi IKKE har frihed til at de kan agere. Det er også derfor at teknokraternes dummebøde-system er så effektivt.

  Hovedparten af befolkningen styres rundt i manegen af inkomptance ved at man helt bevidst sikrer at de ikke må have frihed – DU har selv argumenteret herfor, dvs. du mener ikke lighed som andet end mindste fællesnævner for at banke de rige ned så de kan kontrolleres – ikke som frihed for den fattige.

  F.eks. er der mange som ikke kan sætte deres børn på privatskole selvom de gerne ville. Eller betale for den løsning som teknokraterne forhindrer – at tilføre flere penge til et ineffektivt system vil blot forværre situationen fordi den vil presse borgeren endnu mere.

  Når jeg siger at motivation ikke så meget er på lønniveau, så ændrer det ikke på at antallet af TIMER påvirkes. I dag er det sort at veluddannede specialiserede mennesker gør klamhug gør-det-selv arbejde (eller ikke gør det) fordi skattesystemet modvirker specialiseringen og de komparative fordele på individuelt niveau.

  Hvis du f.eks. regner på en bil, så er der noget helt galt i at bytteforholdet mellem en produktiv time hos kunde og producent er noget som ligner 15:1 – du skal betale bilens samlede produktionsomkostninger inkl. profit til producenten 12-15 gange grundet skatter og afgifter.

  Problemet er at vi brandbeskatter den specialviden som vi har for lidt af – og dermed får mindre af den. Det gælder hele vejen ned hvor hver enkelt led mangler motivation til at videreuddanne og specialisere sig. Indsatsen kan ikke betale sig – og hvis den kunne så skulle man forlade Danmark for at få udbytte heraf.

 16. Jette Jakobsen

  Det er egentlig rigtig Stephan…, hvad jeg har tilbage af min løn, eller evner at tjene, bestemmer meget over mine valg i livet. De to år jeg havde min søn på efterskole, var pengene små, til os ” to gamle” herhjemme, men de var det hele værd. Havde jeg nu haft flere små børn, eller været syg eller arbejdsløs..havde det ikke været muligt.
  Der er jo ikke noget at sige til, jeg slås for offenlige skoler, sygehuse, plejehjem m.m.Nogle gode nogle. Jeg får jo aldrig råd til andet. Så er jeg enda ikke den der er dårligst stillet. Jeg kunne jo bare tage mod et af de efterhånden mange tilbud kommunerne har, om ekstra sygeforsikring m.m. på de private hospitaler, jeg vil ikke være med til at udhule de offenlige tilbud. Tænk at det offenlige kan få sig til det???

 17. Claus Christensen

  Jeg har endnu ikke mødt endsige hørt om en, der har fravalgt uddannelse eller forfremmelse pga. marginalskatten.

  Gør-det-selv arbejde er ren afslapning – ikke noget man gør af snævert økonomiske grunde – desuden er det med til at gøre medarbejderen mere kreativ og alsidig.

  Når løn efter skat ikke har betydning for motivationen, påvirker den da heller ikke antallet af arbejdstimer.

  Men under alle omstændigheder lader det til, at vi får afprøvet teorierne. Hvis skattekommissionens forslag vedtages bliver marginalskatten sænket til 54% – tæt på de konservatives “vision” om 50% skat.

  De gennemførte skattelettelser har allerede været en katastrofe for betalingsbalancen – så spænd sikkerhedsselen – vi snupper endnu en tur imod den økonomiske afgrund.

 18. Frank Calberg

  Til Stephan: Har du informationer om, hvad den lavest betalte spiller, der arbejder for Manchester United, tjener? På forhånd tak.

 19. Stephan E

  @ Claus

  Prøv du at sammenligne en kineser og en dansker og forskellen i motivationen til uddannelse. For en dansker gør det ikke den store forskel – for en kineser alverden.

  Dine ytringer om gør-det-selv giver jeg ikke meget for.

  “De gennemførte skattelettelser har allerede været en katastrofe for betalingsbalancen”

  Det er du ikke i nærheden af at kunne udtale dig om – det er ren ideologi. For det første har der ikke været nogen skattelettelser af betydning. For det andet har andre forhold (e.g. olie, ændringer i priser og den statsligt kunstigt skabte boble) langt større betydning, så en evt. indvirkning af de små justeringer er umulig at måle.

  Jeg vil ikke kommentere skattekommisionen arbejde – det gør andre så rigeligt. Det er ikke mit ærinde. Jeg vil blot foreslå at man holder op med at spilde skatteborgernes penge i ministerierne samt at man (gen)indfører demokrati og retssikkerhed i Danmark.

 20. Stephan E

  @ Frank

  Jeg vil tro at boldhenterne på sidelinjen arbejder gratis mod at komme ind til kampene, så forholdet er uendeligt – meget divideret med nul.
  Og jeg vil tro at der er stor konkurrence om at blive boldhenter alligevel.

  Men bortset fra det vil jeg tro at lønspredningen er så stor, du kan forestille dig.

  Jeg mener generelt ikke at man skal blande omfordeling ind i lønningsdiskusionen – lad det være et politisk spørgsmål og virksomhederne og arbejdsmarkederne fungere.

  Omvendt hører du mig heller ikke argumentere for større lønspredning. Der er en naturlig sammenhæng – des større lønspredning desto mere vil folk anstrenge sig på uddannelsessiden og desto mere vil deres talenter finde udfoldelsesmuligheder.

 21. Frank Calberg

  Til Stephan: For at tage et par andre eksempler: Ved du, hvor stor lønspredningen er indenfor f.eks. golf og tennis? Hvor stor er forskellen mellem hvad nr. 1 og nr. 1000 på verdensranglisten i de respektive sportsgrene tjener i præmiepenge og sponsorater). Faktor 1:?

  Hvordan vurderer du fornuften i de store forskelle – set i forhold til dynamik og velstand i den globale økonomi?

 22. Claus Christensen

  @Stephen
  “Prøv du at sammenligne en kineser og en dansker og forskellen i motivationen til uddannelse. For en dansker gør det ikke den store forskel – for en kineser alverden.”

  - Hvad er pointen? Det afgørende er, at danskere, der har lysten og evnen, videreuddanner sig. Det er rigtigt, at de ikke er tvunget til det af angst for en tilværelse i fattigdom – heldigvis.

  “Dine ytringer om gør-det-selv giver jeg ikke meget for.”

  - Nå.

  ““De gennemførte skattelettelser har allerede været en katastrofe for betalingsbalancen”

  Det er du ikke i nærheden af at kunne udtale dig om – det er ren ideologi. ”

  - Du vrøvler Stephan. Skattelettelser går til luksusforbrug, primært importvarer.

  “For det første har der ikke været nogen skattelettelser af betydning. For det andet har andre forhold (e.g. olie, ændringer i priser og den statsligt kunstigt skabte boble) langt større betydning, så en evt. indvirkning af de små justeringer er umulig at måle.”

  - I forhold til for få år siden, bliver der opkrævet 30 mia. kr. mindre pr. år. Pengene spildes på forbrug i stedet for investeringer i fremtiden. Med den kommende skattereform bliver det endnu værre. Regeringen er fast besluttet på at gentage samtlige den snart tidligere amerikanske administrations fejltagelser.

  “Jeg vil blot foreslå at man holder op med at spilde skatteborgernes penge i ministerierne samt at man (gen)indfører demokrati og retssikkerhed i Danmark.”

  - Kan du dokumentere, at den danske centraladministration er så meget mindre effektiv end den i andre lande? Danmark er et af de mindst korrupte og mest demokratiske lande. Hvorfor tror du retssikkerheden er dårligere end andre lande. Du har som anklager bevisbyrden.

 23. Stephan E

  Claus, du er altså min yndlings DJØFer

  “Hvad er pointen? Det afgørende er, at danskere, der har lysten og evnen, videreuddanner sig. Det er rigtigt, at de ikke er tvunget til det af angst for en tilværelse i fattigdom – heldigvis.”

  Pointen er at det bringer alle i fattigdom. Vi udnytter ikke vores talenter fordi det er nemmere at nasse på fælleskabet og udbyttet af uddannelse er lille. Prøv at se på uddannelsesgraden.

  “- Du vrøvler Stephan. Skattelettelser går til luksusforbrug, primært importvarer. ”

  Det er din holdning. og reelt det samme, du siger. Borgerne skal af teknokratiet holdes i en stramt styret snor så de ikke har frihed og kun kan
  gøre hvad de får besked på.

  Lighedsretorikken reduceres dermed til en måde at slavegøre alle på.

  Jeg vil mene at borgerne selv får meget mere ud af pengene end staten kan. Og hvis de ikke gør det – så er det deres valg og konsekvens. Antagelsen af at borgeren arbejder for staten hører til i den mørke middelalder – eller østpå.

  “- I forhold til for få år siden, bliver der opkrævet 30 mia. kr. mindre pr. år. Pengene spildes på forbrug i stedet for investeringer i fremtiden.”

  !? Samlede skatteindtægter 2002 658,5 mia kr – 2007* 809,2 mia = En stigning på 150,7 Mia eller 22,9 %
  http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/skattenidanmarki2007/5251/

  “Kan du dokumentere, at den danske centraladministration er så meget mindre effektiv end den i andre lande?”

  Jeg kan dokumentere at Staten er ineffektiviserende. Det har Finansministeriet selv leveret ved at påpege at den offentlige sektor årligt blev 2% MINDRE effektiv mens den private blev 2% MERE effektiv op gennem 90erne. Se pgf. 8 i den socialdemokratiske Budgetredegørelse 2000/2001

  Og det er vel at mærke produktivitet UDEN at kompensere for den faldende kvalitet grundet stadigt dårligere tilpasning til behov.

  “Hvorfor tror du retssikkerheden er dårligere end andre lande. Du har som anklager bevisbyrden.”

  Vi taler absolut her. Listen over overgreb er lang. Hvilket område vil du se på. Vi er de facto skiftet fra “Uskyldig indtil bevist skyldig” til “Skyldig indtil bevist uskyldig, dvs. aldrig”

 24. Stephan E

  @ Frank

  Dont know, dont care

 25. Stephan E

  Overdrivelse fremmer forståelsen.

  Et par af dagens eksempler på hvordan retssikkerheden elimineres af teknokraternes vanvittige kontrolmani og ønske om at føde deres dummebødesystem.

  http://www.dr.dk/NETTV/Update/2009/01/16/222636.htm
  http://www.dr.dk/NETTV/Update/2009/01/16/071411.htm

  Skræmmeretorikken kender ingen grænser – du må være skyldig i et eller andet, det drejer sig kun om at have nok automatspioner og tilstrækkeligt rigide regler. Digital Forvaltning og tvangstilpasningen af andre systemer indrettes som et stort spionsystem for at føde centralmagten.

  Det kommercielle, planøkonomiske, kriminelle og sociale misbrug af sådanne overgreb tages der ikke hensyn til.

  Teknokraterne søger ALDRIG alternativer – de søger maksimering af deres magt og planøkonomien uden blik for omkostningerne for samfundet.

  Problemet er ikke Fogh eller Thornings politik – men at de sidder på et system som de har mistet kontrollen over og nærmest kun tjener som kransekagefigurer for.

  Kulturkampen er ikke høje versus venstre, men folket versus teknokratiet og dem som søger magt for magtens egen skyld.

  Magtens korrumpering er som bekendt total. Platons gyldne myte misbruges igen som gylden undskyldning – “vi må kontrollere borgerne for deres egen skyld”.

  Præcis den holdning som vores yndlings-DJØFer Claus giver udtryk for – vi kan ikke styre en fri borger.

  Newsflash – demokratiets raison d’etre er at SIKRE borgerne frihed og dermed sikkerhed.

  I Danmark misbruges demokrati i stigende grad til det stik modsatte – at TAGE frihed og underminere sikkerheden. Og i stedet for at sætte konstruktive rammer for samfundsøkonomien, styres og kontrolleres økonomien i sænk.

  Fjenden er ikke velfærdssamfundet. Fjenden er dem som misbruger lighedsargumentet som en del-og-hersk strategi for at søge magt for magtens skyld. De svage skal administreres for at “hjælpe dem”, de stærke skal administreres for “samfundets skyld”.

  Vær så god, Claus. Du repræsenterer de anklagede. Anklagen er stats- og samfundsfjendtlig virksomhed med detailanklager inkl. systematisk misinformation af Folketinget for at fremme egeninteresser.

  Alternativet er ikke nedlæggelse af velfærdssamfundet fordi vi taler EFTER omfordeling.

  Alternativet er etablering af en velfærdsmodel som er holdbar fordi den ikke bygger på kontinuert udhulning af samfundets innovations- og konkurrenceevne ved at drive rovdrift på stadigt mere knappe ressourcer og systemetisk svækkelse af den enkelte borger.

  Overdrivelse fremmer forståelsen.

 26. Niels Thomsen

  Jeg skal nok forklare LK hvad der får mig til at kritisere ham – det er nemlig skuffelsen over NA’s skæbne – herefter skal jeg med sindsro overlade pladsen til fanklubben der bare synes Lars er super. Et lukket forum er også mere trygt end den politiske scene der viste sig at være for stor en mundfuld…

 27. Helle Munch Oldefar

  @ Jette: 280k er det incl pension?
  Vi skal jo lige huske at tage hele vores ‘indtægt’ med – hvad vi koster vores arbejdsgiver. Som offentlig ansat har vi også gode barselsordninger o.a., og hvis man tager sin uddannelseslængde med i beregningerne, så er det vel en OK løn? Hvor meget får en privat ansat med lige så lang uddannelse?
  Vi har andre goder, for ellers var vi alle privat ansatte! Så den fokus på lønnen kan jeg ikke helt forstå.

 28. Helle Munch Oldefar

  Lars – nu gør SAS vel det du har efterlyst? ALLE går hellere ned i løn og op i arbejde for at redde virksomheden :-)

 29. Stephan E

  @Shmendrick Pachdn

  Først en anstændig debatkultur.
  Trolls ignorerer og filtrerer man.

 30. Claus Christensen

  @Niels Thomsen
  Som du vil kunne se af mange tidligere indlæg, er mange her yderst kritiske overfor LK, men jeg synes man bør argumentere imod konkret adfærd og meninger og ikke personen, som man alligvel typisk ikke kender i en grad, så man har noget grundlag for at kritisere.

 31. Claus Christensen

  Generelt vile det være en kæmpe styrke for demokratiet og kvaliteten af beslutningerne, hvis flere politikere og for den sags skyld andre beslutningstagere turde gå direkte i dialog med kritikere i et forum som dette. Det er der stort set ikke andre end LK, der tør.

 32. Jette Jakobsen

  Kære Helle.
  Nej jeg er ikke så god til at forstå det der med pension ( jeg ved godt jeg burde blive det, jeg er jo den fødte optimist, som mener at det hele nok skal gå). Jeg ved godt jeg betaler noget hver måned og min arbejdsgiver lidt mere. Jeg ved også at der er goder, men jeg ved også at en offenlig ansat, med for mange sygedage…bliver fyret med 1/2 års løn, altså hvis de har været der i rigtig mange år.
  Jeg har 19800 i grundløn om måneden, resten laver jeg ved aftentillæg/ nattillæg/ weekend-helligdags tillæg…jeg får jo 36 kr mere i timen om søndagen og 4 timer til afspadsering. Den uddannelse jeg bruger nu, har helt “ren” taget to år, så er der mange tillægs kursus hen ad vejen, men det er der nok i alle fag. Ellers kan vi jo slet ikke bruge al det, de kloge finder på.
  Husk nu jeg er stadig glad for mit arbejde, det er ikke penge alene som tæller. Det har jeg vist sagt mange gange.

 33. Jette Jakobsen

  Jeg ved godt, der er mange som har meget mindre i løn end mig, der i blandt mange af dem der bliver arbejdsløse nu, og skal til at leve af dagpenge. Jeg mener at det er 770 kr om dagen, 5 dage om ugen. Det er hvis de har haft mindst 120 kr i timen, og det er der mange som ikke har. De får mindre i dagpenge…så jeg skal vist ikke klage. Jeg ved ikke hvor meget medansvar, vi kan forlange af dem? De har ofte knoklet for godt 100 kr i timen. Jeg mener at mindstelønnen i industri og butik m.m. er 109 kr i timen. En ung under 25 år, på kontanthjælp er 5200 om måneden før skat, der er desværre mange unge som ikke mente, der var grund til at være i A.Kasse. Det bliver ikke nemt med arbejde nu.Der er mange unge under 25 år, som har småbørn. Det havde mange af os også i den alder, det er vist meget naturligt. Nu må jeg vist hellere stoppe, for ikke at komme for langt fra sagen på dette indlæg.

 34. Frank Calberg

  Jeg er enig med dig, Claus. Det ville være super, hvis endnu flere erhvervsledere ville lære af Lars og anvende forskellige kollaborative teknologier / Web 2.0 til at kommunikere på tværs af forskellige grænser.

 35. Lars Kolind

  Jeg har været kritisk over for Niels thomsens debatkultur, ikke fordi han er uenig med mig, men fordi jeg oplevede at han var personlig og polemisk i urimelig grad. Alle er naturligvis velkomne til at være uenig med mig – faktisk gør det debatten værd at deltage i, at vi netop ser forskelligt på tingene.

 36. Stephan E

  @ Claus

  Bortset fra at jeg synes du kravler udenom, så er vi enige. Debatten i øjenhøjde er det vigtige.

  Men ikke kun de jure magten hos politikere som nok har de jure ansvar, men i endnu højere grad de facto magten.

 37. Helle Munch Oldefar

  @ Niels Thomsen – så synes jeg at hans sidste bemærkning er barnlig. Det er på niveau med dem, der forlader et parti – i stedet for at blive og kæmpe for sine synspunkter – på en sober måde.
  Det er som i alt andet: Gå efter bolden – ikke manden! Ellers dømmes der fri/straffespark :-)

 38. Helle Munch Oldefar

  Lars – Hvad siger du til, at Grundfos fyrer mennesker nu? Du er ellers fortaler for andre løsninger, så hvordan bruger du din indflydelse der?

 39. Lars Kolind

  Virksomheder er forskellige og i hver virksomhed er der mange mennesker der påvirker beslutningerne. Jeg er kun en af dem, og det er fair nok.
  Grundfos ræsonnement er at afskedigelser er nødvendige når der sker en (varig, dvs. ikke forbigående) nedgang i forretningsvolumen. I forhold til Grundfos størrelse (18,500 medarbejdere) fyrer Grundfos normalt betydelig færre medarbejdere end tilsvarende virksomheder. De 208 afskedigelser nu er kun omkring 1% af medarbejderstaben og blandt de 208 er endda omkring halvdelen folk der i forvejen var midlertidigt ansat. Grundfos går altså meget langt for at undgå afskedigelser, men der er en klar forskel til Unimerco, som simpelt hen har fraskrevet sig afskedigelser som led i den kortsigtede resultatstyring.

 40. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Lars Kolind

  Jeg mener, at Grundfos har afskediget i alt 462 medarbejdere

  De først 25o er kontraktansatte, som ikke får forlænget deres kontrakt.
  Afviklingen startede i november sidste år og forventes afsluttet i marts i år.

  Dernæst afskediges 208 medarbejdere, hvor de 54 er kontraktansatte.

  Det giver, som nævnt, i alt 462 medarbejdere, som jeg læser det i Berlingske Tidende – Business.dk.

 41. Jørgen Lang Jørgensen

  Der er en fejl i ovenstående regnestykke – det er ialt 458 medarbejdere.

 42. Helle Munch Oldefar

  Lars – Har du argumenteret for, at Grundfos vælger samme strategi som Unimerco?
  Eller er det igen den ‘her-og-nu’ bundlinie, der tæller her?

 43. Lars Kolind

  Når Unimerco kan fraskrive sig muligheden for afskedigelser hænger det sammen med at over 95 % af medarbejderne er medejere – endda med betydelige beløb. Derved fjernes modsætningsforholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Grundfos er en familie og fondsejet virksomhed, hvor medarbejderne ejer mindre end 5 %.

 44. Frank Calberg

  Til Lars: I hvor høj grad ønsker medarbejdere i Grundfos at være medejere af virksomheden?

 45. Lars Kolind

  Mange er jo allerede i dag medejere i form af medarbejderaktier og der har altid været stor interesse for disse når de har været udbudt. Jeg tror at næsten alle medarbejdere gerne vil være medejere af deres virksomhed – også hos Grundfos.

 46. Ole Ulsøe

  Vedr. pkt 2.
  Nu er det jo kommet så langt at UM skal afskedige folk, hvad mener du så om UM’s håndtering af dette. Eks. at de ikke vil købe aktier tilbage??

 47. Lars Kolind

  Jeg mener faktisk at Unimerco har gjort alt hvad der er menneskeligt muligt for at afbøde følgerne af krisen. Det har ikke kunnet undgås at afskedige nogle medarbejdere, men i forhold til hvad andre har gjort kender jeg ikke nogen der har håndteret krisen mere ansvarligt end Unimerco.

 48. Helle Munch Oldefar

  Det ville være spændende at få flere – måske 80% af alle aktier over på aktive interessenter. Altså folk, der ikke kun vil tjene passive penge via aktierne, men som har en ægte interesse i virksomhederne.
  De fleste – måske 99% – af aktionærerne er blot passive og ønsker udelukkende en forrentning – ikke en forretning.
  Det vil blot kræve helt nytænkning worldwide :-)

 49. Frank Calberg

  @Helle: Hvordan vil du gennemføre det / virkeliggøre det / få det til at ske?

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.