Arkiv for april 2008

Arbejdsglæde på dansk

happy-hour.JPG

Så kom Alexander Kjerulf’s bog om arbejdsglæde på dansk: Happy Hour fra 8 til 16. Jeg læste bogen da den udkom på engelsk og opfordrede Alexander til at lave en dansk udgave – og nu er den her.

Efter at have læst den danske udgave blev jeg endnu mere overbevist om hvor vigtig arbejdsglæde er. Det er så elementært at det skriger til himlen, men alligevel oplever rigtig mange medarbejdere – ikke mindst i det offentlige – at arbejdsglæde er en by i Rusland.

Det kan man faktisk gøre rigtig meget ved – og det er pointen i bogen. Arbejdsglæde er et valg, der hverken handler om løn, frokostordning eller firmabil. Arbejdsglæde kan enhver organisation få.

Læs bogen og forær den så til din chef. Og spørg så chefen, hvad han eller hun vil gøre ved det. Det er en investering du ikke vil fortryde.

Bogen er udgivet på Jyllands Postens Forlag. Den har 213 sider og koster 199 kr.

Spejderarbejde og malaria

I går annoncerede  FN’s generalsekretær planen om at uddele 250 millioner myggenet i verdens malariaområder. Her er en lille video om hvordan spejderarbejdet er engageret i den opgave. Det er Atif Abdelrahman Abdelmageed der fortæller – jeg mødte ham mens jeg var i Saudi Arabien.

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Det nytter…

Bog: 4 timers arbejdsuge

4-t-arb-uge.jpg

Her er en bog ud over det sædvanlige: Timothy Ferriss: 4 timers arbejdsuge, med undertitlen: Drop 9-5, lev hvor du vil og bliv rig på en ny måde. Borgens Forlag, 320 sider, 299 kr.
Jeg er ikke nogen stor tilhænger af sådanne “bliv rig” bøger. Som regel er de dybt useriøse og tydeligt alene skrevet for at lokke husarer til. Men denne er anderledes. Den er vildt provokerende, men samtidig seriøs. Især dens afsnit om at eliminere det der ikke skaber værdi eller glæde. Hvordan man undgår aft blive slave af e-mails. Hvordan man kan frigøre sig fra tanken om at bo og arbejde samme sted år ud og år ind. Hvordan man kan lave en ide om til en forretning.

Jeg kan godt lide de mange henvisninger til websider, hvor man faktisk kan gøre det, bogen anbefaler. Ikke indst afsnittet om at outsource sine personlige opgaver.

Du vil sikker langtfra følge alle bogens råd og du bliver måske endda sur over den frække stil i bogen. Men alligevel er jeg sikker på at bogen vil betyde at du vil komme til at tænke en ekstra gang over det du laver og den måde du lever dit liv på.

Du kan læse mere på www.4timersarbejdsuge.blogspot.com. Forfatterens amerikanske hjemmeside hedder www.fourhourworkweek.com

Jeg anbefaler bogen og regner med at læse den en ekstra gang næste gang jeg er frustreret over at jeg arbejder for meget…

Han støtter spejderarbejdet

sung-hak-baik.jpg 

I Korea mødte jeg Sung Hak Baik – en af de helt store bidragydere til internationalt spejderarbejde. Jeg kender ham efterhånden godt. Hør hans historie:

Som 11 årig mistede Baik begge sine forældre i Koreakrigenog flygtede fra sin landsby. Baik overlevede flugten og stillede sulten ved at samle rester fra lossepladsen ved en amerikansk base. En amerikansk soldat opdagede ham og hjalp ham i skole ved at betale hans skolepenge. Baik kom i lære hos en hattemager som 14 årig; mente at efter nogle år at produktionen kunne effektiviseres, købte en symaskine og gik selv igang som 19-årig. I dag laver hans virksomhed, Young An, mere end halvdelen af alle hatte i verden – mere end 100 millioner hatte om året. Og dertil kommer en lang række virksomheder i andre brancher. I taknemmelighed over den støtte han selv fik, har han åbnet skoler og børnehjem i en række lande. Jeg besøgte den i Seoul, der omfatter en række skoler fra børnehave til college med ialt 6.000 elever.

Baik er en beskeden mand. Han gør ikke noget nummer ud af sig selv. Men han ønsker at gøre en forskel. Se selv på www.youngan.co.kr

Derfor har han støttet spejderarbejdet med mere end 1 million dollars. Og han er ikke færdig…

Fremtidens skole – betaler den sig?

2009-04-veng-skole-ved-borde.jpg 

Veng Fællesskole som forrige blogpost handlede om, er udformet sådan at den enkelte elev får et mere individuelt forløb and en klassisk folkeskole giver. Det er en fordel for alle elever, men især for de elever der har vanskeligheder – enten fagligt eller socialt. Jeg talte med tre lærere om de havde eksempler på elever der som følge af skolens særlige måde at fungere på, var blevet flyttet fra en sikker “tabervej” (kriminalitet, narko, marginalisering) til et “normalt” udviklingsforløb. Der var enighed om at mindst én af de 20-25 elever pr. årgang kunne karakteriseres sådan.

Altså én elev pr. år.

Det lyder ikke af meget, men prøv lige at kombinere tallet med omkostningen for samfundet som følger med hvert menneske der som ung kommer ind i kriminalitet, narko og marginalisering: Omkring 50 Mkr. pr. person fordelt over de næste 50 – 60 år sammenlignet med den nettogevinst som en “normal” person bidrager med for samfundet.

Hvis Veng Fællesskole virkelig redder én elev om året fra en kriminel løbebane, så er det en værdiskabelse for samfundet på 50 Mkr. hvert år. Et stort tal sammenlighet med skolens samlede budget på 7,5 Mkr. om året.

Lyder det vanvittigt? Så sammenlign lige med de 145 Mkr. som uroen omkring ungdomshuset på Jagtvej 69 kostede samfundet (kun de direkte omkostninger).

Er der ikke noget vi gør helt forkert i Danmark?

Fremtidens skole – lige nu

2009-04-veng-skole-gruppe.jpg

I dag har jeg lært noget om at drive folkeskole i Danmark år 2008: Det kan lade sig gøre at nå langt under de vilkår der gælder.

Jeg besøgte Veng Fællesskole i Skanderborg Kommune. Talte med lederen, Henry Thomsen, og en række lærere og elever. Havde god til at at se, spørge og undres.

På skolens hjemmeside www.vengskole.dk, kan du selv få et indtryk af de 5 punkter, som skolen fremhæver:

- Aldersblandede klasser i indskoling og på mellemtrin
- Rullende skolestart med fire årlige “indrulninger”
- Tæt og velfungerende lærer-pædagogsamarbejde
- Morgenflex for eleverne i indskoling og på mellemtrin
- Udeskole som fast element i undervisningen på mellemtrinnet

Egentlig synes jeg ikke at de fem punkter siger det væsentligste: At skolen har det enkelte barn som fokus for alt hvad den gør – ikke skolens organisation, regler og traditioner. Det er en radikaltt forskellig mental model i forhold til de fleste folkeskoler, hvor rygraden er klassen og lærerens undervisning af eleverne, fag for fag.

Den klassiske mentale model er at undervise i aldersopdelte klasser. På trods af al snak om undervisningsdifferentiering betyder det at eleverne i en klasse får nogenlunde samme oplevelse af undervisningen. De dygtigste elever keder sig og de elever der kræver ekstra tid, får hjælp i form af støttelærere eller specialundervisning. Den ide er 200 år gammel og begrundelsen for at gøre det sådan er at en lærer kunne undervise mange elever på en gang. Det kræver en vis homogenitet. Siden har man fundet den ideologiske begrundelse at det påtvungne samvær med 25 tilfældigt udvalgte andre børn skulle være godt for elevernes socialisering.

Veng Fællesskole har en anden mental model: Her tager man udgangspunkt i det enkelte barn og så tilrettelægger man strukturen sådan at børnene kan lære i eget tempo og iøvrigt lære på flere forskellige måder (læringsstile) end man normalt ser det. Det er det de fem punkter ovenfor udtrykker. En af fordelene er at barnet ikke “fryser fast” i en bestemt klasses hierarki igennem hele sin skoletid (vinder eller taber), men hele tiden møder nye sociale sammenhænge, hvor barnet veksler mellem at være den store og den lille.

Når man går rundt og fornemmer lugten i bageriet er man ikke et sekund i tvivl om at det her virker. Og var man i tvivl kan man bare læse forældrenes evalueringer (findes på www.vengskole.dk).

Og så spørger jeg mig selv: Hvorfor drives ikke alle skoler sådan?

På pengejagt i Korea og Malaysia

Quen Silvia with Korean Scouts

I aftes kom jeg tilbage fra 10 dage i Korea og Malaysia. Jeg ledsagede det svenske kongepar (kongen er æresformand for World Scout Foundation, hvis bestyrelse jeg er formand for) på en fascinerende rejse, hvor vi besøgte statsoverhoveder, regeringsrepræsentanter og forretningsfolk for at opnå økonomisk støtte til udvikling af spejderarbejdet i udviklingslandene.

Koreas nyvalgte præsident, Lee Myung-Bak, sagde ved vores møde rent ud at spejderarbejdet var en vigtig del af nøglen til Koreas fremtid: Landet har ingen naturressourcer og må derfor satse på mennesker der både kan yde noget selv og som kan tage medansvar for fællesskabet. Nærmere kan man ikke komme til formålet med spejderarbejdet. 300 forretningsfolk deltog i en gallamiddag, hvor 64 modtog Fondens tak for deres (store) økonomiske bidrag. På billedet ser du Dronning Silvia blandt koreanske spejdere.

I Malaysia var kongen, Sultan Mizan Zainal Abidin, og dronningen æresgæst ved en gallamiddag med 300 deltagere sammen med det svenske kongepar. Igen kunne vi fra fondens side takke fra mange gode bidrag til spejderarbejdet. Men hvad vigtigere var: Vi kunne fremhæve den indsats som spejderne i Malaysia (der er ca 200.000) gør for at bygge bro mellem racerne (malay, kinesere og indere). Malaysia har store interne problemer mellem befolkningsgrupperne og alle fremhævede spejderne som den stærkeste kraft til at integrere unge fra alle etniske grupper.

Igen kan man spørge om den svenske konge og vi andre skal vise os sammen med ledelsen fra et land, hvor flertallet (malay) har store problemer med at integrere minoriteterne og dele magten og goderne med dem. Jeg er mere og mere sikker på at det nytter og at vi ikke bare legitimerer et styre, som vi i virkeligheden er kritiske over for. Vi kritiserer ikke vore værter, men vi fremhæver de gode ting i landets udvikling og giver dermed spejderkorpset den prestige der gør at de kan gøre endnu mere fremover.

Hvad mener du?

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.