Saudi Arabien – effektivitet

saudi-traffic.jpg

Det slog mig ved besøget i Saudi Arabien, hvor meget selve vores samfunds indretning betyder for konkurrencekraften – den kommer bestemt ikke alene på grund af gode virksomheder.

Tag sikkerhed for eksempel. I Saudi Arabien ser man bevæbnede vagter og politifolk overalt. Indenrigsministeriet har en halv million ansatte. Velhavende mennesker bygger fire meter høje mure med pigtråd og overvågning omkring deres huse – og der er vagt på hele døgnet. Prøv at tænke på hvad det koster? Hvor mange gode værdiskabende opgaver de mennesker kunne have udført, hvis der var kollektiv sikkerhed.

Apropos kollektiv – tænk på kollektiv transkport. Hvad det koster at man alene i Riyadh har en million mennesker der arbejder som chauffører – bl.a. fordi kvinder ikke må køre bil her. Tænk hvis de mennesker i stedet lavede noget der skabte værdi? Tænk hvis ikke vejene var overfyldt af biler, men at folk tog kollektiv transport i stedet? Det koster en bondegård. Og bureaukratiet: Tænk hvad der spildes af tid på overflødig administration og tænk hvad korruptionen koster?

Jo, det betaler sig at interessere sig for den offentlige sektor, hvis det er konkurrencekraft man er ude efter!

11 kommentarer til “Saudi Arabien – effektivitet”

 1. Jette Jakobsen

  Sådan ville jeg nødig have det, at jeg skulle bygge hegn om mit hjem. Nu skriver jeg noget, som jeg godt ved er lidt provokerende, men det er rigtigt.
  Jeg har i kraft af mit arbejde, sagt pænt farvel og muligvis på gensyn til mange mennesker. Jeg har aldrig sendt penge med, der er nemlig ikke lommer i det sidste sæt tøj. Penge er noget mennesker samler på, og vi ikke kan undvære til dagen og vejen. Penge er for de levende og dem der mangler, ikke til at skrabe sammen, bag pigtråd og hegn. Den dag der er nok til alle ( jeg ved godt vi opfatter “nok” forskelligt), behøver vi ingen pigtråd og hegn. Jeg ved godt at jeg er blåøjet.

 2. Jørgen Lang Jørgensen

  Mellemøsten er den mest statiske region i verden.

  Et råd sammensat udelukkende af muslimske økonomer har givet tre vigtige årsager til, at der ikke sker nogen væsentlig økonomisk udvikling i regionen.

  For det første – har de muslimske lande inkompetente og korrupte regeringer.

  For det andet – undertrykkes kvinderne og har ikke fuld adgang til arbejdsmarkedet, ifølge Koranen er kvinders argumenter og synspunkter kun halvt så meget værd som mænd i offentlige forsamlinger.

  For det tredie – er uddannelsen ikke tilfredsstillende, idet man lægger megen vægt på at lære Koranen udenad frem for at lære mere kompetencegivende fag som regning, matematik e.t.c.

  Hvis de muslimske lande ikke skal hægtes af den globale økonomiske udvikling bliver de nødt til at fortolke koranen i en mere sekulær retning, som f. eks. Tyrkiet, som er det muslimske land der klarer sig bedst økonomisk.

  Der er desværre tendenser i Tyrkiet til at landet bevæger sig i en mere religiøs retning – et tegn på det er ophævelsen af tørklædeforbudet.

 3. Lars D

  Ved outsourcing oplever man en anden måde, at samfundets indretning påvirker folks produktivitet. I lavtlønslande bruger folk deres fritid på sysler, som ikke øger deres evne til at lave deres arbejde, og de kan ikke snakke med deres nabo om ISO 9000 eller lign, da naboen ikke aner hvad det er… Når samfundet begynder at stille krav til brug af IT, digital signatur osv., så rykker det faktisk hele arbejdsstyrken i den rigtige retning.

 4. Helle Munch Oldefar

  Grameen Bank, der modtog Fredsprisen, låner primært ud til kvinder, vistnok fordi det er dem, der tænker på familiens (børnenes) fremtid, og betaler mikrolånene tilbage.
  Måske de muslimske lande ville opleve et økonomisk – og menneskeligt – opsving, hvis de turde give kvinderne magt, som de påstår at de har agt?

 5. Frank Calberg

  Til Jørgen: I dit indlæg ovenfor nævner du, at uddannelsen ikke er tilfredsstillende. Jeg har et lille spørgsmål til dig: Såfremt de mennesker, Lars Kolind ovenfor skriver om i sit oplæg, udover sikkerhed også skulle investere i uddannelse, på hvilket niveau vil du så foreslå, at de investerer deres penge: Børnehave, folkeskole, gymnasium, videregående uddannelse, supplerende lederuddannelse, anden form for videreuddannelse eller helt andre steder?

  På forhånd tak for dit svar.

 6. Frank Calberg

  Lars Kolind skriver ovenfor, at kvinder ikke må køre bil. Er der nogen, der vil prøve at forklare årsagen/årsagerne til, at de ikke må det?

 7. Frank Calberg

  Lars Kolind taler i sit oplæg om overflødig administration i Saudi Arabien.

  For mere direkte at komme tilbage til temaet for denne blog, vil jeg gerne spørge jer om, om I har nogle konkrete forslag til, hvordan de i landet kan reducere bureaukrati og skabe mere økonomisk vækst.

 8. Jette Jakobsen

  At kunne køre en bil, giver en vis frihed. Så kan man komme hen hvor man gerne vil. Det har meget været forbeholdt mænd, også i Danmark. Det er stadig ikke så normalt blandt “gamle” damer, at de har eller har haft kørekort. Jeg tror at mænd mener, det er at give magt fra sig, at lade kvinder køre bil. Desuden får de nemmere ved at bevæge sig væk fra hjemmet. Når hun ikke selv kan/må køre bil, er hun nød til at spørge sin mand..det giver magt.Sådan tror jeg det er, uden at vide det. Jeg har aldrig været i de lande, men arbejdet sammen med mange kvinder fra de lande. Hvis man spørger dem, bliver de lidt forlegen og siger, det er noget præsterne har bestemt..engang måtte vi godt køre bil, så lige pludselig var det forbudt. Sådan er det vist ikke i alle lande, men nogle. Altså religion igen! Her bliver den brugt til at undertrykke kvinder. De må heller ikke bruge p.piller, få abort, blive skilt, gå på arbejde, eller nok i skole, bestemme over egne penge osv osv, altsammen i religionens navn. Det er et magtmiddel som præstestyret bruger, og de er mænd. Jeg kan ikke tro at den “almindelige” mand, ville have så meget imod, at hans kone, havde mere lige ret. Måske kommer det engang. Min svigerfar havde også svært ved at overlade bilnøgler, til min svigermor. Det var da kun når han at “festlige grunde” ikke måtte køre bil. Så måtte hun gerne. Da hun blev enke, måtte der rutinetimer til ved kørelæreren, før hun havde øvelse i at køre bil…sådan er det mange gange. Det er ikke pga religion, men mænds syn på deres biler og det at køre dem.

 9. Jørgen Lang Jørgensen

  @ Frank Calberg
  I børnehaverne skal børnene lære, at piger og drenge er ligeværdige.

  Der skal investeres over en bred front i kompetencegivende uddannelser og der skal ske en udvidelse af universiteternes pensum, så det også i højere grad omfatter undervisning i de vestlige samfund og deres værdier.

  I visse kredse blandt muslimer foregår der en diskussion, som dog har vanskelige vilkår.
  Det drejer sig om hvilken rolle islam skal have, og i hvilken retning samfundet skal gå.

  En forudsætning for en økonomisk udvikling i de muslimske lande er efter min opfattelse, holdningen til frihed i det personlige liv.
  Frihed til at tro,tænke og ytre sin mening.
  Frihed til at stemme og dermed afgøre, hvem der skal træffe de politiske beslutninger og endelig en klar adskillelse af politik og religion.

  Jeg tror desværre det har lange udsigter.

 10. Jette Jakobsen

  Jørgen har ret…ting tager tid. Det er ikke engang 100 år siden, danske kvinder fik valgret. Det var været en kamp at få kvindlige læger, præster, dommere m.m. der er vist stadig få ting, kvinder ikke kan blive.
  Der er stadig mange fattige lande i verden, hvor piger ikke går i skole ( måske heller ikke drenge). Jeg er blevet fortalt, at drenge går i koranskole, for så kender de loven…det gør piger ikke.Dem der intet ved, har ikke meget at skulle have sagt..de tager sig heller ikke denne ret, for de er bange for at tage fejl. Hvad fatter gør, er altid det rigtige???

 11. johan jonson

  “Tag sikkerhed for eksempel. I Saudi Arabien ser man bevæbnede vagter og politifolk overalt.”

  Måske er vi ved at lære af Saudi arabien:

  http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080308/AAS/526615278/1002

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.