Nicaragua – udviklingsbistand

Naar jeg ser hvad der kommer ud af min brors arbejde her, spoerger jeg mig selv om der ikke er brug for en helt ny tankegang i udviklingsbistand. Ikke noget officielt forslag fra Ny Alliance (det er jeg noedt til at skrive for at undgaa at pressen ringer til partiledelsen for at fremprovokere endnu en skandale), men som en utaenkelig tanke til overvejelse fra en storbytosse helt ude fra skovene nord for Braedstrup (dog pt. i Nicaragua!).

Vores mentale model goer bl.a. a. statslig bistand til noget som en statsinstitution goer med alt hvad det medfoerer af bueaukrati, overenskomster, rettigheder, Rigsrevision og hvad ved jeg. Jeg tror faktisk at 80 eller 90 % af pengene gaar til spilde naar jeg sammenligner med hvad min bror kan faa for omkring en million kr. pr. aar. Det ville koste en statslig bistandsorganisation 20 millioner at goere det samme og jeg er ikke engang sikker paa at det ville virke lige saa godt.

For mere inspiration: Besoeg www.caritafeliz.org og www.granadacollection.org  og baer over med at det meste er paa spansk. Der er danske haender bag…

Jeg gaar ind for at vi bruger flere penge til udviklingsbistand – ikke at vi skaerer ned. Men er det fuldstaendig vanvittigt at taenke det utaenkelige (et saakaldt tankeeksperiment) og forestille sig at vi kunne bruge pengene fem gange saa godt?

26 kommentarer til “Nicaragua – udviklingsbistand”

 1. Lars Johannes Christensen

  Nej, det er ikke vanvittigt at tænke sig! Den statslige bistand har nogle spilleregler, der i mange tilfælde ikke giver særligt store muligheder for forbedringer for den store del af befolkningen i de lande, der modtager den. I bedste fald har det ekstremt lange udsigter. Om der går så stor en del til spilde, er et svært spørgsmål at svare på. – Det kunne være sundt at tænke sig forskellige former for arbejdet i udviklingslandene, noget som Danida og de andre bistandsorganisationer også har forsøgt. Men det bliver oftest indenfor de samme snævre rammer, som ikke giver meget plads til nytænkning.

  Og så synes jeg, at udviklingsbistand skulle omdøbes til noget andet, så som udviklingsindsats eller -stimulering ;-)

 2. Anni Løndal de Lichtenberg

  UHA, UHA, hvor jeg læser med Lars. Meget, meget spændende.

  Det var det eneste, jeg lige ville sige :-)

  Og godt du er i Nicaraqua. Herhjemme er en svinsk politik i gang om asylbørnene. Bacillerne breder sig :-((

 3. Jette Jakobsen

  Jeg tror godt vi ved , der går mange penge til såkaldte eksperter, og andet kontorarbejde. Når det er det offenlige, der har en finger med i spillet. På den anden side kan vi nok ikke helt undgå det, det er jo vores allesammens penge, de skal gøre rede for. Din bror, som arbejder med sine egne penge ( måske også nogle af dine), skal kun stå til regnskab overfor sig selv. Hvor må det være godt at kunne sådan noget. Vi andre må nøjes med at sende lidt til Røde Kors, Red Barnet, Care osv osv, håbe på det gør lidt gavn.
  Jeg arbejder jo med hjerneskadede mennesker, når jeg handler på deres vegne..altså køber ting de skal bruge. Er der også en del kontorarbejde og regnskaber, jeg skal have i orden, for det er jo ikke mine penge. jeg får min løn( selvom den er beskeden) mens jeg ordner disse ting. Måske er det også sådan, bare i meget større målestok, for dem der arbejder med nødhjælp? Det er jo ikke alle som har mulighed for at arbejde uden løn, selv i den bedste sags tjeneste…kun en gang imellem, for mit eget vedkommende.
  Det er helt rigtig hvad Anni skriver ovenfor…der er godtnok nogle som er ved at rende fra deres valgløfter, og nogle stakkels børn som betaler prisen.

 4. Anni Løndal de Lichtenberg

  ALLE BØRN HAR RET
  Tekst og Musik: Kim Larsen

  Alle børn har ret
  til at vokse op i fred
  Alle børn har ret
  til et liv i kærlighed
  Kunne bo hos sin familie
  et sted der er trygt og rart
  Alle børn har ret
  til at få den bedste start

  For os kan verden ikke bare glemme
  vi er børn og vi har hver vores egen stemme
  Alle børn har ret
  til at få den bedste start
  Alle børn har ret
  til at få den bedste start

  Alle børn har ret
  til at ha’ det lige godt
  Alle børn har ret
  til at få del i stort og småt
  Intet barn behøver at sulte
  intet barn skal stå for skud
  Alle børn har ret
  til at se forskellige ud

  For os kan verden ikke bare glemme ….

  Alle børn har ret
  til at lære om vor jord
  Alle børn har ret
  til at høre hvad andre tror
  Om mennesker i andre lande
  og vide hvad som sker
  Alle børn har ret
  til at lære endnu mer’

  For os kan verden ikke bare glemme ….

 5. Frank Calberg

  Du skriver ovenfor dit oplæg til denne blogpost: ”Jeg tror faktisk at 80 eller 90 % af pengene går til spilde, når jeg sammenligner med hvad min bror kan få for omkring en million kr. pr. år.”

  Jeg er chokeret over, at så mange penge går til spilde. Det må kunne gøres noget bedre. Hvad med at bruge Kiva.org el. lignende innovationer noget mere i stedet for? M.a.o.: Ha’ tillid til at folk selv kan gøre arbejdet.

 6. Jonas Sprogøe

  For at være lidt polemisk, kan man jo også fremføre at 75% af en af Røde Kors’ millioner gik til Jørgen Poulsens fratrædelsesgodtgørelse. Det er immervæk en slat penge, som jeg tror på at Røde Kors også kunne have brugt anderledes. Og her var det vist noget med, at det var helt OK, for det havde han ret til…, men så kan jeg ikhe helt forstå kritikken af de rettigheder og overenskomster, der gælder for ansatte i statslige hjælpeorganisationer. Og hvis jeg var ansat i en sådan organisation, ville jeg da blive en anelse stødt over at få at vide at min løn, som jeg får for mit arbejde bare “går til spilde”.

 7. Helle Munch Oldefar

  Der er så mange interesser på spil i det her, så selvom det er en genial tanke, så vil den få trange kår, fordi der sidder nogle mennesker som lever fedt af det system, der er bygget op. De sidder både her og der. Man kan med en simpel aktantmodel se, at den er helt gal for nuværende, men det må din kollega hr. Poulsen kunne fortælle om. Han har jo selv været en del af det etablerede system, men måske han nu er interesseret i at lave om på det?

 8. Thorsten Overgaard

  Det kræver dedikation, indlevelse og innovation at se de reelle problemer og få organiseret en løsning, der virker.

  Det kræver, at der er nogen, der gør det.

  Indenfor virksomheder taler vi om startup periode, der kendetegnes ved at det er en eller flere personer, der tænker sig hårdt om om prøver at udvikle noget fornuftigt. Først derefter kommer growth perioden, der typisk er den, der kræver investeringer og manpower. Og det, en investor vil kigge på, er HVEM er det, der står bag: Kan de gennemføre det?

  Så når en regering giver bistand, er det som regel penge til at løse et problem, often uden at der eksisterer en egentlig levedygtig ide til hvordan. Endsige en ildsjæl til at gennemføre det. Sætningen “nu har vi bevilget 50 millioner ekstra over de næste 12 måneder” synes desværre at tilfredsstille ønsket om en bedre verden. Desværre er penge ikke svaret, men midlet.

  Det kunne være spændende hvis danske iværksættere in spe, politikere in spe m.fl. drog ud i verden for at hjælpe folk, landsbyer og nationer til at innovere, organisere og drive en god fremtid. Men det kunne faktisk også være lokale, der havde gode ideer og brænder for en sag. Hvis man finder dem, kan de også fortælle, hvad de har brug for af kompetencer, ideer og ressourcer.

  Villas Sonja (omtalt 21. januar på bloggen) er et godt eksemel på en løsning der ikke kunne være gennemført uden at nogen lokalt ser behovet, udtænker en løsning og står for at gennemføre og drive den.

  Jeg kan ikke se hvordan det ville passe ind i vores nuværende politiske system. Men det er sådan, det burde gøres. Direkte fra Danmark til ham eller hende, der kan og vil. Uden fordyrende mellemled.

 9. Birgitte Saltorp

  Den danske stat er også involveret i projekter, som for få midler kaster meget af sig: se http://www.lluvia.dk

 10. Anni Lomborg

  På et tidspunkt blev der på TV vist hvordan Hr.Poulsen lever i luksus og overflod, dengang siddende i topstilling for DANSK RØDEKORS. Vi har, her i huset, efter denne udsendelse, fundet andre måder at hjælpe mennesker på.
  Det er vigtigt at vi, som menneske, husker på det dobbelte kærlighedsbud.

  Venlig hilsen
  Anni.

 11. Claus Nielsen

  Jamen jeg er helt enig med Lars omkring dette som virkeligt er min kongstanke…. det er jo ikke de folk som er ansat i hverken ministerierne eller org. som er “problemet” men derimod systemet/”den mentale model”.

  Det der gennemsyrer hele den offentlige debat er den “forbandede” angst for at nogen skulle snyde eller få mere end andre, hvilket bestemt bliver forstærket af pressen og deres hang til “sensationer” som så igen kan bruges af mere populistiske partier og politikkere, ingen nævnt ingen glemt, til at få fremmet ders politiske holdninger.

  Forestil jer en situation hvor vi, i modsætning til f.eks. USA, tror på det bedste i folk og giver den tillid og mulighed for at disponere selvstændigt. Prøv at tænk alle de kontrollanter/embedsmænd der kunne spares !
  De frigjorte ressourcer kunne så bruges til at udføre endnu mere at det “gode arbejde” som en hel masse Empowerede mennesker kunne udføre både inden- og udenrigs. Derudover kunne vi stedet for massivt arbejde for at få et endnu mere kompetent samfund, gennem målrette og reelt livslang uddannelse som starter allerede i børnehaven !

  Jamen nu vil en masse måske overfalde mig; ‘jamen så er der helt sikkert nogen som vil fejle og misbruge sytemet og midlerne!’
  Ja men mit postulat er at grundlæggende så er de fleste mennesker “gode” og de få som vil misbruge systemet gør det jo alligevel så hvorfor så bruge så mange ressourcer på at begrænse dem som kan/vil gøre en forskel for at at prøve at “fange/begrænse” dem som ikke er reelle.

  Men der er nok et stykke vej til denne “drøm” er virkeligheden i DK; f.eks. sagde beskæftigelsesministeren Claus H. Frederiksen i TV2 morgen-Tv i forbindelse med debatten om supplerende dagpenge (ikke helt ordret citeret): Når der er mulighed for at snyde så vil man jo gøre det !

  Ja så med den nuværende mentale model så bliver det alså rigtigt meget op af bakke med af-burakratiseringen af de offentlige systemer.

 12. Jette Jakobsen

  Det er ikke rigtig…at hvis der er mulighed for at snyde vil alle gøre det ( jeg ved godt at du heller ikke mener det Claus). Jeg kender mange former for “snyd” nogle er “lovlige”…eller skal vi sige, mulige at udføre uden at blive straffet.
  Desværre er der mange af den slags for mennesker “med sit på det tørre”. Her tænker jeg på at spekulere i skattefradrag og underskud, sælge sit store hus, til sine børn, og bo der med boligydelse og skattefradrag til børnene, sætte sine penge på børn eller børnebørns konto, så man opnår tilskud, som er tiltænkt folk med små indtægter, leje sine sommerhuse m.m. ud sort, boliger som man i forvejen har skattefordele af.
  Så er det nemt at komme efter mennesker med deltidsjob, fordi der ikke var andet at få! Jeg er der såmænd selv, men har taget et 6-7 timers ekstrajob, ved siden af..så kan de ikke komme efter mig. Dette kan jeg gøre, fordi jeg har mulighed for at køre i bil mellem to arbejdspladser, kan arbejde sidst på dagen( ingen småbørn mere), betaler B.skat af mit “ekstrarbejde”. Jeg kunne have fået alle de “sorte rengøringspladser”, som jeg kunne overkomme at passe, ved mennesker som har råd til disse ting. Det er bestemt ikke altid de små der snyder! Jeg mener også at der skal mere tillid til mennesker, de vil vokse med opgaven. Det gamle ordsprog : Mere vil have mere. Det gælder ikke alle.

 13. Claus Nielsen

  Jamen nu er denne debat, grundet mig selv, ved at løbe af sporet !

  Jamen det er jo netop min pointe hvis bare vi kunne slippe for dette “mistænkelighed”/millimeterdemokrati så kunne mange menneskers evner/energi bruges på at værdiskabende ting frem ligegyldig kontrol som alligevl vel kun gør skade for dem så virkelig vil “snyde” (både lovlig og ulovligt) er jo ikke dem som bliver ramt.

  Pointen er bare, også i forhold udviklingsprojekter og bistanden generelt er at der skal udføres ufattelige mængder af administrative arbejder bare for at “systemets” skyld, men det ville jeg også som leder i det offentlige (det er jeg ikke, men derimod i det private!) ville jeg også sikre mig da hver gang der kommer en “sag” i medierne skal der findes en syndebuk i stedet for at fokusere på at forbedre ved at forbedre ressoursesituationen (det kan være både kompetencer, processerne, eller økonomi).

  Tænk nu på at hvis vi troede og fokuserede på det positive i alle folk så ville vi sikkert også få bedre ting, istedet for at alt og alle skal mistænkeliggøres !

 14. Jette Jakobsen

  Helt enig…vi skal ikke altid tro det værste om mennesker, jeg tror at de fleste er gode. Det er nok fordi vi altid hører om dem der snyder, der er ikke ret meget om det gode. Jo, i disse dage hvor der varmes op til den store indsamling på lørdag, der hører vi om ting der virker. Dem tror jeg der er mange af, men hvis der ikke skulle bruges så mange penge på kontrol, kunne der være endnu flere. Det er derfor at Lars og hans bror kan nå så langt, de skal ikke stå til regnskab overfor andre end dem selv. Desuden er de fleste mennesker mere fornuftige, når det er deres egne penge de bruger.
  Ofte når talen falder på nødhjælpsarbejde, ude på vores arbejdspladser er svaret: Er du sikker på de får dem, de fattige altså? Der er mange som mener at pengene ikke ender de rigtige steder, og derfor ikke vil støtte. Det kan vi jo nok takke alle de historier som pressen laver om snyd og svindel. Sidste indsamling var det mobiltetefonselskaber, som tjente stort på det. Jeg kan ikke huske om de har lovet at give deres ekstraindtægt til indsamlingen. Vi kan ikke allesammen rejse derned og overrække tingene, vi er nød til at stole på hinanden.
  Jeg var vist godt med til at få debatten af sporet, det er ikke godt i denne sags tjeneste. Det var lige vand på min mølle, det med de deltidsansatte, og de små som altid beskyldes for at ville snyde…for jeg ved det ikke passer. Jeg skal nok prøve at styre mig, men det er af og til svært.

 15. Anni Lomborg

  Kære Jette Jakobsen, og alle andre!

  Har du/i et bud på hvordan man får afskaffet “sort arbejde”?

 16. Anni Lomborg

  Hvis vi kunne bortskaffe sort arbejde, ville der blive mulighed for mange flere penge til udviklingsbistand.

 17. Jette Jakobsen

  Nej Anni, det tror jeg ikke vi kan. Det ligger til danskere ( måske også andre) at gøre en god handel. Jeg kan blive meget vred og mener det er meget forkert. Hvis man er på sygedagpenge/kontanthjælp/Arbejdsløshedspenge osv osv, og arbejder sort ved siden af..det er snyd og svindel. Så er der det med at lave lidt i fritiden og hjælpe nogle venner, passe et barn ( fordi moderen har aftenvagt, og børnehaver lukket om aftenen)slå en græsplæne for en ældre dame, hvis sønnen der er murer, laver sin gamle fars trappe, eller en mekanikersøn laver sin mors bil, eller jeg laver konfirmationsmiddag for en veninde, som er enlig mor og ikke har råd til fremmed hjælp. Sådan noget kommer vi aldrig til livs. Mennesker er gode til at finde en løsning og hjælpe hinanden, sådan har det altid været. Da jeg havde små børn, og arbejdede på dumme tider, var jeg nød til at bruge sort dagpleje.Da vi byggede om på vores gamle hus, meldte min mand sig ud af arbejdsmarkedet i 3 måneder. Tjente og modtog ikke penge nogle steder fra, han arbejdede på sit eget hus. Vi kunne ikke have købt mange håndværkere, for de penge han satte til (17000 pr måned), desuden var der ingen håndværkere at få, de har heldigvis nok at lave.Hvis jeg havde et barn, som var tandlæge..fik vedkommende lov at ordne mine tænder, sidst gav jeg en hel månedsløn før skat, for at få lavet en tand.Jeg tror at tandlægen sammenlagt arbejdede med mig i 3 timer. Jeg ved godt at vi ikke kan sammenligne det helt, men alligevel? Bevidst snyd er at nasse og misbruge samfundet. Vennetjenester og der hvor ikke andet er muligt, kan vi ikke undgå.
  Det var ingen løsning vel Anni? Hvem er det som ansætter dem der er på overførselsindkomster? Dem der laver det rigtig store snyd? Det er ikke de små mennesker! De bruger eller udfører sort arbejde, fordi der ikke er andre muligheder, for at få tingene gjort. Eller livet til at hænge sammen.

 18. Jette Jakobsen

  Nu faldt jeg vist i igen, og kom væk fra det oprindelige indlæg..sådan da.
  Jeg tror at mange danskere har det lidt ligesom mig. De har et par faste ting de betaler til hver måned, til ulandshjælp. Selv har jeg to ting som hver får 100 kr, og hvis jeg har fri og de mangler i mit nærområde, tager jeg en tur med indsamlingsbøssen. Hvis jeg ikke har fri, kommes der lidt i den, på lørdag falder der nok 100 kr af til den store indsamling. Jeg ved godt at det ikke er meget, men det er dog samme beløb som jeg sætter på min kapitalpension, for jeg har ikke råd til mere. Jo så holder jeg “Hus Forbi” og køber en lodseddel af og til, hvis der kommer nogle forbi. Kan i se at danskere godt vil hjælpe. De er i bund og grund gode til at hjælpe efter evne danskerne..især de små. Hvordan kan jeg nu vide det? Jeg har mange gange været med til indsamlinger, og ude med indsamlingsbøssen. Jeg ved godt hvem der ligger mest i, det er ikke ved de fine huse( måske har de en fast månedlig overførsel?) Det er der hvor man ikke forventer, de har råd til at komme mange penge i det sker..underligt ikke? Nå det er jo ikke beløbet, men tanken der tæller. Det har jeg lært mine børn, når de har været med ude og samle ind. For børn spørger lige ud af posen, og skal jo have et svar.

 19. Niels Dixi Rasmussen

  80 – 90 % af pengene går til spilde, fortæller du. Sig mig, er du ved at blæse liv i debatten om Hr. Jørgens Poulsens pension, eller er det bare fordi, der er noget, der dæmrer? Måske er noget i retning af, hvor meget gavn Hr. Lars kan gøre tæt på Kap Horn?

  Måske skal jeg prøve, at tænke det utænkelige? Lars bliver i Nicaragua de næste 20 år.
  Og internetforbindelsen virker ikke. Nå nej, det er vist ønsketænkning.

  Og så er det altså ikke storbytosse du bliver kaldt, se lige her:
  http://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/article968236.ece

 20. Jette Jakobsen

  Der var engang, for et stykke tid siden. Vi sådan set blev enig om at skrive pænt og sobert om vores mening på denne blog. At tåle andre havde en anden mening, knap så meget øvelse i at skrive, ikke så veluddannet m.m.Alle skulle have lov at komme til orde, uden at blive nervøs for at blive til grin eller nedgjort. Jeg ville jo ønske nogle flere ville deltage, og dermed få flere meninger frem. Det er der ikke mange som tør, hvis man bliver ønsket langt væk i 20 år. Så er det lige meget om det er blogindehaveren selv, eller en anden deltager. Det var bare lige min mening. Jeg er helt sikker på at Lars selv kunne tage til genmæle, men det kan jo også ramme andre. Jeg ville skrive på samme måde, om det havde været en total ukendt, som blev omtalt i indlæget. Måske er jeg lidt for sart? Men det er lidt svært at blande sig, for os der ikke har været så vant til det.

 21. Anders Munch

  Hvis din bror kan få stor gavn af små midler, tillykke med det.

  Men helt konkret, hvordan vil du overføre det til den danske stats ulandsbistand? Privatisere ulandsbistanden?

  Så vil man få en bistandsindustri, som på forbilledlig ubureaukratisk og effektiv vis opfylder sit formål … nemlig at tjene penge. Men bureaukratiet vil stadig være der! I det offentlige kontrolorgan, som er nødt til være der for at detailstyre industrien, for at sikre at det den gør er til gavn. Og hver gang der er ny skandale, fordi industrien bruger ressourcerne korrekt og lovligt men unyttigt, så bliver folketinget involveret og vedtager mere regulering. Mere bureaukrati.

  PS: Stats- og rigsrevisionen står for ca. 0,3 promille af statens udgifter. Kender du noget privat firma der bruger så lidt på revision?

 22. Jette Jakobsen

  Når der bruges fælles penge, som dem der kommer ind i skat. Har dem der indbetaler dem, krav på at vide hvordan de bliver brugt. Også indflydelse på hvordan de bliver brugt. Det er vel sådan noget vi er med til at bestemme ved folketingsvalg. Partierne har ikke samme måde at bruge penge på.
  Når vi indbetaler frivilligt til nødhjælp, vil vi også gerne at pengene går til de nødlidende. Der er nok nød til at være nogle ansatte, og de kan vel ikke arbejde gratis alle sammen. Jeg var engang ansat på et plejehjem, som var drevet af Dansk Røde Kors. Jeg fik skam løn, men af og til var der ting som vi arbejdede gratis for, men i det daglige fik vi løn. Jeg ved ikke om nogle af de penge kom fra bidragsydere..måske? Det var heldigvis et godt plejehjem, som tog sig godt af de ældre..dengang der var råd og mulighed for det. Jeg fik dog ikke mange 1000 kr da jeg sagde mit job op, for at flytte til en anden landsdel.
  Jeg har skrevet det før…hvis man handler på andres vegne, skal man gøre rede for…hvad og hvorfor man bruger en andens penge…længere er den ikke. Hvis jeg bruger mine egne penge, skal jeg kun stå til regnskab for mig selv og måske familie, dem jeg har medansvar for.

 23. Jette Jakobsen

  Det er da flot! Hvis vi deler 62000000 millioner med 5,5 millioner danskere, har hver givet 1127 kr. Vi vil godt hjælpe. Nu skal de bare bruge pengene godt.
  Jeg kom til at tænke på. Lige så længe jeg kan huske tilbage ( det er nok 45-50 år) har vi talt om de fattige børn i Afrika..gad vide hvorfor det ikke hjælper. Måske skal vi til at hjælpe dem til at hjælpe sig selv, men først skal de være mætte og raske.
  De må da vide at det ikke er godt at lade sine børn lege og drikke af “kloaker”, de har nok ikke andet valg. Det må være rigtigt svært.

 24. Lars Kolind

  Jeg bliver ked af det når jeg læser indlæg som Niels Dixi Rasmussens ovenfor, men den slags skal der jo være plads til i en fri debat.
  Flere kommentarer knytter spørgsmålet om udviklingsbistandens effektivitet sammen med Jørgen Poulsens fratrædelsesgodtgørelse. Der er en forbindelse, men den er indirekte: Enten opfatter man udviklingsbistand som en profession som alle andre professioner (fx. jobbet som læge) eller som en passion (den frivillige ildsjæl). Hvis man opfatter udviklingsbistand som en profession er det kun rimeligt at de der udøver professionen, lønnes på markedsvilkår. Dette omfatter også fratrædelsesgodtgørelser for chefer, og mit forsvar for fratrædelsesgodtgørelsen bygger på det ræsonnement.
  Min personlige opfattelse er imidlertid at udviklingsbistanden ville vinde ved at involvere flere ildsjæle. Ja faktisk er min erfaring fra de udviklingsprojekter, som spejderkorpsene står for, at effekten pr. bistandskrone er langt højere end den effekt der kommer ud af de eksempler på “professionel” bistand som jeg kender. Min brors projekter i Nicaragua er eksempler på det samme.
  Jeg taler derfor ikke først og fremmest for en privatisering (her er også mange eksempler på at pengene spildes), men for at foreninger og ildsjæle involveres mere – bakket op af økonomiske midler fra Staten og uden mere bureaukrati end strengt nødvendigt.

 25. Lars Johannes Christensen

  Ja, jeg synes også at debatten kørte noget af sporet, og forurettede sure opstød virker slet ikke konstruktive. Hvis ikke een tør smide et emne ud til debat, forbedrer eller udvikler vi os jo ikke. Så tak fordi du tør, Lars!

  Ja, du har ret, der skal fokus på foreninger og “ildsjæle”. Derfor er det også forfejlet, når den nuværende regering og dets parlamentariske flertal (ikke mindst) mildest talt har givet jagten fri på støtten til de private foreninger (NGOer) og civilsamfundet.

  Der skal heller ikke være tale om en privatisering af hele ulandsbistanden, men jeg tror ikke desto mindre at vi med fordel også kunne bakke op en indsats, der tog et udgangspunkt tættere på erhvervslivets tilgangsvinkel og med økonomisk støtte fra Staten. Men det skal være en støtte, der pålægger et minimum af bureaukrati og ikke vil forsøge at sikre en indsats, der bare er et kopi af og underlagt de samme kriterier og forudsætninger, som Statens indsats. Danidas BtB program lader meget tilbage at ønske. Der er virkeligt brug for nytænkning. – Vi skal turde at udfordre hele grundlaget for ulandsbistanden, og stille store spørgsmål ved de forudsætninger, bistanden bygger på.

 26. Jens Bertelsen

  Højinteressant projekt i Nicaragua. Har altid lært at dansk udviklingsbistand er dansk eksportstøtte, så 1 mill der virker i Nicaragua kommer man ingen steder med. Men 20 mill, der lander hos danske firmaer som rådgivning er anderledes fremkommeligt. hvad gør man så, hvis man gerne vil gøre noget, der virker? som din bror, jo. men så er det et personligt projekt. enkeltpersoner kan gøre en enorm forskel, som den hjælp der udgår fra klostre i Nicaragua. Vi andre bliver nødt til at formulere et projekt, der kan få støtte og finde modparter lokalt, der synes, at alt er fedt. Men hvorfor er det ikke muligt? Altså at formulere et helt almindeligt bistandsprojekt, der fokuserer på de mekanismer, der resulterer i en god by!
  Er der nogen der har prøvet?

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.