Poulsens fratrædelsesgodtgørelse

Her er et synspunkt, som jeg helt sikkert ikke bliver populær af, men som jeg alligevel håber at jeg må blive respekteret for:

Jørgen Poulsen får en fratrædelsesgodtgørelse fra Dansk Røde Kors (DRK) på 750 tkr, som udgør et kompromis i forhold til de ca. 2 Mkr han er berettiget til ved afskedigelse. Begrundelsen for kompromis’et er at sagen ikke er sort/hvid.

Aftalevilkårene (som de fremgår af pressen) mellem DRK og Poulsen er helt sædvanlige, både i virksomheder, i det offentlige og i foreninger af DRK’s størrelse. Og et kompromis af den art, som er indgået (750 tkr) er ligeså helt normalt. Der er altså intet juridisk at bebrejde nogen. Havde Poulsen været medlem af en fagforening (fx 3f, FOA, Danmarks Lærerforening eller Journalistforbundet) ville fagforeningen uden nogen tvivl have krævet fuld kompensation til sit medlem uden hensyntagen til hvor arbejdsgiverens indtægter stammer fra og uanset Poulsens øvrige aktiviteter. Humanitære organisationer har samme pligt som alle andre til at overholde indgåede aftaler også selvom pengene er samlet ind. Ved nedsættelsen af godtgørelsen til 750 tkr i forhold til de 2 Mkr. er der netop taget højde for de særlige omstændigheder i sagen – herunder at Poulsen fremover får løn som folketingsmedlem.

Kan Poulsen så moralsk være bekendt at tage imod fratrædelsesgodtgørelsen? Mit svar er ja, hvis man accepterer at mennesker der arbejder med hjælpearbejde, skal aflønnes på noget der ligner markedsvilkår. Udviklingsministeren koster DANIDA over to millioner kr. pr. år, som alternativt kunne være givet til de sultne børn i Afrika. Socialministeren koster det samme – de penge kunne være kommet de hjemløse til gode.

Personligt har jeg imidlertid store problemer med at acceptere at folk som de to ministre og folk som udsendes for FN eller DANIDA forgyldes økonomisk når de arbejder med hjælpearbejde og folk i vanskelige vilkår, men det synspunkt står jeg ret alene med. Så hvis du mener at det er OK at ministre og DANIDA folk lønnes som de gør, synes jeg også at du må acceptere at Poulsen skal have den fratrædelsesgodtgørelse, der fremgår af hans kontrakt.

Jeg er spændt på at høre din kommentar!

86 kommentarer til “Poulsens fratrædelsesgodtgørelse”

 1. johann jonson

  Hvis der fandtes tilstrækkeligt med dygtige mennesker der ønskede at arbejde for hjælpeorganisationer af altruistiske motiver, uden hensynstagen til deres aflønning ville det være fint. Men det vigtigste må vel være at hjælpeorganisationerne kan få fat i de mennesker de har brug for og ikke betaler dem mere end de er værd. Jeg ser det ikke som realistisk eller fornuftigt at begrænse hjælpeorganisationernes muligheder her. Det er nok bedst at lade markedet bestemme prisen.

  Røde korses vigtigste aktiv er dets troværdighed og upartiskhed, Jørgen Poulsen lukrerede på denne ved at stille op for et politisk parti og profilere sig selv inden for Røde korses kærneområder. Det var (måske) en fordel for ham, men meget uheldigt for Røde Kors – de har støtte fra folk med forskellige politiske overbevisning og har ingen interesse i at blive forbundet med NA. Og dette kunne have vist sig dyrere for Røde Kors end de 750.000.

  Jeg tror at det er en fordel for Røde Kors at dette slutter med en tvist hvor Jørgen Poulsen står fast på sine 750.000. Det vil koste Jørgen Poulsen troværdighed især da hans diskurs ofte er meget moraliserende, men det er en fordel for Røde kors at kunne tage afsked med Jørgen Poulsen i uenighed og dermed kunne distancere sig fra ham og partipolitik.

 2. Anders S. Vaerge

  Jeg forstår stadig ikke din (Lars Kolind’s) holdning på dette:
  Først: “Kan Poulsen så moralsk være bekendt at tage imod fratrædelsesgodtgørelsen? Mit svar er ja, hvis man accepterer at mennesker der arbejder med hjælpearbejde, skal aflønnes på noget der ligner markedsvilkår” – dernæste – “Personligt har jeg imidlertid store problemer med at acceptere at folk som de to ministre og folk som udsendes for FN eller DANIDA forgyldes økonomisk når de arbejder med hjælpearbejde og folk i vanskelige vilkår, men det synspunkt står jeg ret alene med. Så hvis du mener at det er OK at ministre og DANIDA folk lønnes som de gør, synes jeg også at du må acceptere at Poulsen skal have den fratrædelsesgodtgørelse, der fremgår af hans kontrakt.”

  Min holdning er klar: Det er slet ikke værd at diskutere denne fratrædelsesgodtgørelse; selvfølgelig får han en sådan, når man fratræder som chef for så stor en biks! Jeg synes det er hykleri af højeste kaliber, når man tager ‘sultne børn i Afrika’ ind som argument. Dem der bruger sådan et argument skulle droppe julegaverne, bilen og friværdien, og sende det afsted – magen til småt-skårethed er det længe siden jeg har set (omend Dansk Folkeparti plejer at være gode til at finde det frem, men jeg kan se i JP i dag at selv Anders Lund Madsen har fundet den frem – flot nok!).
  Hvis man endelig vil kigge på Poulsens sag, så prøv lige at se hvad han har skabt af værdi for Dansk Røde Kors og dets arbejde, i stedet for de peanuts han skal have i løn/kompensation. Man kunne jo også have sat en frivillig som generalsekretær, og så håbet på at denne havde de rette kompetencer til at skabe sådanne resultater.

  Tak for kaffe.

  Dbh Anders

 3. Alf Petersen

  Meget enig med Johanns kommentar ovenfor. Jeg tror at Røde Kors kommer væsentlig bedst ud af den sag.

  Jørgen Poulsen har nok ret til pengene, men til gengæld må man vurdere hans politiske karriere til at være sønderskudt. Ikke kun pga. måden som sagen omkring hans fratrædelsesgodtgørelse blev håndteret af ham på, men lige så meget pga. af hele hans gøren og laden omkring sin involvering i NA.

  Røde Kors består – Jørgen Poulsen forgår (ihvertfald i dansk politik). Det må trods alt siges at være den optimale løsning.

 4. Palle Hellemann

  Hvis det ikke lige var fordi Jørgen Poulsen skulle være politiker, så havde sagen slet ikke været særlig interessant og havde slet ikke fået overskrifter i medierne.
  Jeg mener dog ikke at folk, der arbejder i en nødhjælps- eller velgørenhedsorganisation bør aflønnes med markedsprisen for deres arbejde. De bør ligesom de fleste offentligt ansatte have en løn i den lavere ende af markedet, ellers tror jeg som bidragyder at de kun er ansat for lønnens skyld, eller at organisationen også er velgørende indadtil, hvilket jo ikke er formålet.
  Sagen bør derfor ramme DRK på den måde at offentligheden må få indblik i det generelle lønniveau i firmaet.
  Bidrag til at lindre nød og elendighed i verden bør ikke gå til flotte lønninger til ansatte i velgørenhedsorganisationen.
  Hvor meget Jørgen Poulsen får ud af det i den aktuelle situation afhænger jo af aftalen og et forlig. Der er jo ikke nødvendigvis en entydig sammenhæng i mellem beløbet og den nødhjælp DRK kan yde. Pengene DRK “sparer” hvis han frasiger sig retten til dem, kan DRK jo anvende på at aflønne en ny, eller til løn til deres øvrige medarbejdere. Det får vi jo ikke nødvendigvis indblik i.

 5. Claus Christensen

  Da jeg først hørte om sagen, blev jeg som så mange andre moralsk forarget, men hvis man ser lidt køligt på sagen:

  DRK leverer nødhjælp. Det skal de gøre så effektivt som muligt. Hvis det indebærer, at de må betale markedsprisen for få de mest effektive folk til at levere varen, må de bruge de nødvendige ressourcer hertil – herunder give fratrædelsesgodtgørelse som en del af lønpakken.

  Men man bør måske sikre, at offentligheden får klar besked om, hvor meget der går til administration og hvilke resultater, organisationerne opnår, så man kan støtte de mest konkurrencedygtige.

  Det er efterhånden lidt af en folkesport at have travlt med andres moral. Det må efter min mening være op til Jørgen Poulsen selv at vurdere, hvad der er rigtigt at gøre i situationen.

 6. Vagn Krarup Holst

  Jeg mener, at det er uhyre væsentligt, at hjælpeorganisationer som Røde Kors betaler så høje lønninger (incl. fratrædelsesgodtgørelser)at man er i stand til at tiltrække de absolut bedst kvalificerede medarbejdere – primært til gavn for dem, der skal hjælpes. Hellere lidt for meget i løn end for lidt!

  I sammenligning med den fratrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt til Henning Dyremose, er detteher peanuts.

  Desværre tror jeg, at denne tvist skader såvel Dansk Røde Kors som Ny Alliance og Jørgen Poulsen selv.

 7. Flemming Larsen

  Jeg har ingen problemer med at han får de penge. Hvis det er umoralsk at han får dem nu, mener jeg det er ligeså umoralsk at have det med i den kontrakt der var lavet.
  Så helt OK.

 8. Anni Løndal de Lichtenberg

  Jeg synes, at det er ok, at Jørgen Poulsen får de 750.000, men jeg synes ikke, at det er klogt af ham, at tage imod pengene, når han nu ønsker at gøre politisk karriere.

  Det er ikke klogt at sælge sig selv som en der kæmper for de svageste og så samtidig tage imod de 750.000. Folket straffer de mennesker hårdt, hvor ord og handlinger ikke stemmer overens.

 9. Jørgen Lang Jørgensen

  Jørgen Poulsen har tidligere ført sig frem som “godhedens førstemand” og nu viser det sig, når det drejer sig om ham selv så kender grådigheden ingen grænser.

  Jeg har altid støttet Røde Kors på flere forskellige måder, men det er slut nu, jeg vil søge andre måder at give mine bidrag på.

  Dank Røde Kors har grebet denne sag helt forkert an – de skulle selvfølgelig have kørt en sag mod Jørgen Poulsen til sidste ende og kæmpet for at pengene går til de nødlidende og ikke til Jørgen Poulsens private lommer.

  Det undrer mig ikke, at partikammeraten Lars kolind støtter Jørgen Poulsen – selvom han har vist sig som en hykler af værste slags og både Jørgen Poulsen og Lars kolind bidrager hermed til Ny Alliances i forvejen flossede renommé.

 10. Kristian Madsen

  @Lars Kolind.
  Jeg mener, at hovedansvaret i denne sag ligger hos DRK. Det burde have været en smal sag at undgå udbetalingen af disse penge ved simpelthen ikke at fyre manden før valget, men ved efter valget at konstatere at han ikke længere kunne varetage sit hverv. Helt ærligt, det er funktionærlov 101. Pinligt.

  Hvis Jørgen Poulsen ikke var blevet valgt ind, ville jeg ikke have nogle problemer med, at han hævede sin aftrædelsesordning. Men siden 13. november har han jo været på det offentliges lønnningsliste. Han står jo ikke uden job. Han har fået det job, han søgte hos vælgerne.

  DRK har kvajet sig. Men Jørgen Poulsen har i mine øjne spillet fuldkommen moralsk fallit!

  Een ting er at få en høj løn som man (forhåbentlig) har gjort sig fortjent til. Noget helt andet er at score kassen på vej ud af døren, fordi Røde Kors begår en fodfejl. Penge, der under alle omstændigheder i sidste ende ryger fra DRKs mulighed for at varetage sine opgaver.

  Det synes jeg faktisk er pinligt for både Poulsen og Ny Alliance.

 11. Lene Sønderkjær Værge

  Jeg synes det er væsentligt, at vi alle er selvrefleksive, gør os umage med det vi laver og gør os umage med at være mennesker. Det er vigtigt at vi tænker over vores eget bidrag til denne verden og om vi tør investere noget af os selv i det vi beskæftiger os med uanset om det er arbejde eller fritid. At turde investere noget af sig selv er i min optik tegn på overskud. At sætte sig selv i spil, turde investere noget af sig selv i mennesker der ikke har muligheder (nødhjælp)eller i mennesker der ikke ved at de har muligheder (socialt arbejde) er tegn på menneskelig rigdom. Min pointe er at debatten er afsporet – Der debateres om JP skal have 750 tkr, men ingen taler om at han i alle årerne har stået der hvor katastrofen var størst, at han investerede sig selv. At han gang på gang stod der hvor børn sultede, hvor forældre døde fra deres børn, hvor børn var gjort til soldater osv. – hvordan var det mon for ham at stå der midt i katastrofen? hvad gør det mon ved et menneske at se forældre dø fra deres børn uden andre til at tage over? Jeg er glad for og har dyb respekt for, at der findes mennesker som tør og vil investere sig selv. Som vil bruge noget af deres liv til at yde socialt arbejde eller nødhjælpsarbejde. På et tidspunkt har de ganske sikkert oplevet skyldfølelsen over at være født på livets solside, de har forholdt sig til at vi mennesker ikke er født med lige muligheder og rettigheder osv. – De følelser er der vist mange af os andre som ikke kender for alvor. Vi kender ikke de omkostninger det har at stå midt i katastofer og se mennesker dø af sult eller opgive livet fordi det var for svært! Det har vi ikke fordi vi ikke har investeret os selv eller vores liv i mennesker i nød – og det er helt okay valg. Men når JP får 750 tkr. – så udpeger vi os selv til “moralske overdommere” – vi har godt nok aldrig investeret os selv eller vores liv for et højere formål som han har, så vi dømmer udfra det vi kan få øje på og forholde os til – penge! Det er ærlig talt ikke særlig smukt at se på, faktisk virker det temmelig usselt – Vi kunne alle bidrage med mere – såvel menneskeligt som materielt.
  Når I nu vælger at kaste jer over en enkelt mands kontraktforlig, så husk at det er småt. Der er trods alt mange flere mennesker som tjener penge på handicappedes behov for medicin, proteser, høreapparater osv. – er det okay?
  Jeg tænker at det altid er et godt udgangspunkt at starte med at kigge på sig selv inden man kaster sig ud i at lege “moralsk overdommer” i forhold til andre.

 12. Palle Hellemann

  @Lene: Tak for refleksionen omkring at de fleste af vi andre IKKE har bidraget til nødhjælpen med vores personlige arbejdsindsats som han har.

 13. Thomas Rasmussen

  1) Lars Kolind blander i den grad tingene sammen. Jørgen Poulsen har den 25. oktober i TV-Avisen udtalt at det ikke er foreneligt at være folketingsmedlem samtidig med at man er generalsekretær – altså de 2 ting kan ikke forenes. Han har så bare ikke den anstændighed selv at sige op!
  2) Jørgen Poulsen prøvede under valgkampen også at “fifle” igennem at han skulle have løn fra Røde Kors!
  3) Jørgen Poulsen har selv søgt og fået et andet job! I hvilke virksomheder kan man få en fratrædelsessum når man selv har søgt andre græsgange? Han har udnyttet Røde Kors’ godtroenhed og fodfejl og vist sit grådige ansigt!
  4) Når Jørgen Poulsen på vegne af NA fra Folketingets talerstol skal advokere for de nødlidendes vilkår vil mange mennesker nok sidde med en blandet smag i munden – især de mennesker som har støttet Røde Kors gennem årene!
  5) Naser Khader har udtalt at Jørgen Poulsen burde give pengene til et velgørende formål! Man er altså uenige om det moralsk rigtige i NA!
  6)Hvis man vil give en hadegave til jul – så køb bogen om Jørgen Poulsen!
  7) Det undrer ikke at Kolind vil forskelsbehandle folk – han ville jo også købe fynboernes stemmer med sit forslag om lavere skat for dem!

 14. Alf Petersen

  Det har altså intet at gøre med om generelasekretærer for nodhjælpsorgansationer må aflønnes på markedsvilkår.

  JP har:
  1) Gået ind i folketingspolitik, vel vidende at arbejdet som folketingskandidat ikke er foreneligt med hans arbejde som generalsejretær i DRK.

  2) Opnået valg som folketingkandidat, men har ikke sagt sit arbejde op. Det svarer til at jeg får et nyt arbejde, men ikke siger mig gamle job op.

  3) Er forståeligt nok blevet fyret fra DRK, og har så forhandlet en reduceret aftrædelsesgodtgørelse på plads. Juridisk OK, men ikke særlig heldigt hvis man gerne vil være folketingspolitiker.

  Det er DET der er problemet – ikke om han er blevet aflønnet på markedsvilkår.

 15. Jette Jakobsen

  Jeg hørte Jørgen Poulsen forklare på TV. Han søgte orlov uden løn, men det ville Røde Kors ikke gå med til..derfor de 700500 tusinde kr. Jeg mener at der er mange folketingsmedlemmer, som er på en slags orlov fra deres faste job. Det er vel for at holde en dør åben, hvis de lige pludselig ikke er i folketinget mere? Sådan noget kan jo ske hurtig. Hvor gammel er det Jørgen Poulsen er nu? Måske er det svært at få et nyt job efter folketinget. Slet ikke sådan et job som han er vant til. Han kan jo gemme pengene, så er der lidt at leve af til han skal have folkepension. Jeg mener at det er en skam det skal gå ud over Røde Kors at Jørgen Poulsen har blevet nød til at forlade dem på denne måde.
  Lad os nu komme videre og ikke gå i så små sko.

 16. Helle Munch Oldefar

  Undskyld, men ved at stille op til Folketinget – med den store risiko at blive valgt ind – så har hr. Poulsen selv underskrevet sin opsigelse. Altså er han ikke sagt op, men har ved at takke ja til Folketinget gjort sin stilling ved Røde Kors umulig. Alt andet er – som sædvanligt – juristeri.
  Det er helt hans egen samvittighed, der afgør, om han vil modtage pengene.

 17. Peter Chortsen Isak

  Når man langsom men sikkert bevæges af sammenstillingen af en fåmælt tidligere grådig chef for en hjælpeorganisation og hjælpeorganisationens egne klagesange over hvor meget hjælp der går tabt vil uvægerligt tvinges til at tage stilling.
  Det er i den situation næsten asvarspådragende ikke at være enig med Røde Kors. “Der er da for meget”. Eller er det og hvor meget taler vi om.

  Sagens essens synes at være forliget på 750tkr. og deraffølgende tab for nødlidende men måske er sagens essens en helt anden.

  Måske har Jørgen poulsen ikke lækket sagen til pressen. Måske – bare måske har Røde Kors valgt en åben og offensiv offentliggørelse af sagen fordi “det er bare for meget”.

  Offentliggørelsen kan være til stor skade for alle hjælpeorganisationer – skader der måske kan betyde tab i en størrelsesorden på 5-25 mio kr. Måske er sagens essens Røde Kors mangel på strategisk konsekvensberegninger af at betale enhver sit. “Det er også bare er for meget”.

 18. Peanut

  Griskhed er en af de syv dødssynder.
  Tilbyd ham en skålpund kød for de 750 K
  og se om han fatter pointen….

 19. Lisbet Mørk

  Hej til alle, der ta´r sig tid til at være med i demokratiet!

  Jeg er faktisk lidt enig/uenig med Jer alle sammen:

  Egentlig står jeg lidt uforstående over for den tanke, at de dygtigste mennesker findes via en kæmpeløn; jeg kender da uhyre kompetente mennesker, som kun motiveres af formålet med et job/projekt, mig selv iberegnet, men alligevel er jeg da også lidt ligeglad med, at der er mennesker til, som sætter penge højere, end jeg gør.

  I princippet mener jeg, at et meningsfyldt arbejde overvejende bærer lønnen i sig selv, og at det er ubegribeligt, at nogle har så høje tanker om sig selv, at de mener sig fortjent til så meget mere end de dårligst betalte (vel omkring 16-18.000 kr. pr. måned), men hvis bare den dårligst lønnede får nok til at dække alle behov i behovspyramiden, så er jeg faktisk ligeglad med, at der findes personer, der omgiver sig med luksus. De skaber jo arbejdspladser og penge til landet mange af dem, så for min skyld ingen alarm.

  Min egen erfaring er, at det vigtigste for mig næst efter selvfølgelig at være mæt med hensyn til føde, tøj, bolig, social kontakt, tryghed og alt, hvad de nederste trin i pyramiden nævner, er, at jeg føler mig værdifuld i det samfund og den familie, jeg lever i, samt at jeg får mulighed for at få så meget selvindsigt, at jeg kan bruge sig selv helt ud i krogene.

  Jeg foreslår, at vi bruger kræfterne på at forenes om noget positivt som f.eks. at være med i min nystiftede Forening til Fremme af Rare Tanker, der som første initiativ har en Smilekampagne. Til det formål har jeg forfattet et “smilebrev”, der kan læses på blog:En god oplevelse, Ikke kategoriseret.

  Jeg har skrevet lidt om, hvordan jeg forestiller mig en sådan kampagne, og jeg opfordrer alle til at komme med gode idéer. Min e-mailadr. er angivet.

  Faktisk synes jeg, vi skal holde glædesfest hver 3. måned på en dato med et 3tal i, for 3 er et magisk tal i eventyrets verden, og festerne kommer til at bringe magi!

  Tænk, hvis Danmark kan skabe sig en 1. plads i verden som landet med de gladeste indbyggere; det vil da for alvor kunne skabe en happy ending!

  Tale er sølv, men handling gi´r guld!

 20. Jørgen Lang Jørgensen

  I Jyllandsposten kan man i dag læse, at Lars kolind forsvarer partikammeraten Jørgen Poulsen i hans sag om fratrædelsesgodtgørelse fra Dansk Røde Kors på kr. 2 mill., som nu ved et forlig er reduceret til kr. 750.000.

  Lars kolind mener, at Jørgen Poulsen burde have et gyldent håndtryk på kr.2 mill. i fratrædelsesgodtgørelse.

  Andre som har en anden opfattelse af sagen betegner Lars Kolind som rene populister,- og som gadens parlament.
  Det er vel nok en primitiv måde at argumentere og forsvare sig på.

  Den grådighed og griskhed som visse erhvervsledere lægger for dagen med en Henning Dyremose som en suveræn nr. 1, vidner om at disse folk kun tænker på egen indtjening og i deres arrogance fuldstændig mangler anstændighed og social forståelse.

  Derfor skal de spiddes i den offentlige debat, når de afsløres.

  Der er handlingerne man dømmes på og ikke på de holdninger man ved festlige lejligheder giver udtryk for man har.

 21. Lars Kolind

  Her er en sag der kan vække til debat. Dejligt – men husk at her på bloggen også diskuterer bl.a. Folkeskolens fremtid og glem ikke at bidrage med synspunkter der!
  Jeg har læst alle indlæg omhyggeligt og jeg synes at flere blander to ting sammen: 1) Forholdet mellem ansat og arbejdsgiver, og 2) Hvor DRK’s indtægter kommer fra.
  Ad. 1) Ingen anfægter at Poulsen har ret til fratrædelsesgodtgørelsen og de der kender topchefers ansættelsesforhold, vurderer ligesom jeg at 750 tkr er et meget lille beløb i forhold til Poulsens indsats i de 14 år han har været i DRK, den arbejdsindsats han har ydet, og de resultater han har opnået. Flere henviser til udtalelelsen om at Poulsen ikke samtidig kan være chef for DRK og folketingsmedlem. IBM mente jo heller ikke at Malou samtidig kunne være salgschef og folketingsmedlem og derfor bevilgede de hende orlov i valgkampen og orlov (uden løn) mens hun er i Folketinget. Det er tæt på en selvfølge i danske virksomheder og organisationer idag, simpelt hen fordi næsten alle gerne vil bakke op om folk der påtager sig et folketingshverv. Derfor har Poulsen god grund til at antage at den orlov uden løn, han fik under valgkampen, også ville gælde første periode i Folketinget.
  Ad. 2) Det er fordi pengene er indsamlet til velgørenhed, at mange er forargede og nogle endda mener at Poulsen bør donere beløbet til Folkekirkens Nødhjælp. Selvom tanken umiddelbart lyder nærliggende så ville den være stik imod praksis – også i humanitære organisationer. Love, aftaler og overenskomster gælder i et og alt på nøjagtig samme måde uanset hvordan arbejdsgiveren får sine indtægter. Hvis DRK’s informationschef bliver afskediget vil hans organisation med 100,0 procents sikkerhed forlange at DRK lever op til kontrakt og overenskomst og ingen vil drømme om at forvente at han donerer det beløb, han får i fratrædelsesgodtgørelse, til noget andet end sig selv. Jeg er 100% sikker på at en organisation som DRK med over 700 medarbejdere mange gange før har betalt godtgørelse til fyrede medarbejdere uden at præsidenten har ment at det var et problem.
  En politiker som Poulsen skal selvfølgelig følge love og regler 100%, men det er altså de samme regler der gælder for ham som for alle os andre. Så hvis Søren Espersen synes at det er grådigt at Poulsen modtager sin retmæssige fratrædelsesgodtgørelse skulle Espersen da overveje at give sit årlige omkostningstillæg (52 tkr) eller sit 12 måneders eftervederlag (ca 500 tkr) til Folkekirkens Nødhjælp. Sidstnævnte udbetales også selvom Espersen får et andet job umiddelbart efter at han stopper som folketingsmedlem.
  Til sidst: Ærlig talt, vi taler om en organisation med årlige indtægter over 600 millioner kr, hvis chef efter 14 års dygtig tjeneste får 750 tkr i fratrædelsesgodtgørelse svarende til ca 50 tkr pr. år han har været chef. Er det rimeligt at dømme en mand eller en organisation for det?

 22. Anni Løndal de Lichtenberg

  Jeg vil stadig sige, at det ikke er forkert at Poulsen får 750 tkr. og som mange andre er jeg enig i, at beløbet er lavt, men et godt kompromis omstændighederne taget i betragtning.

  MEN, at Poulsen tager imod pengene, synes jeg vidner om manglende politisk fingerspidsfornemmelse.

  Poulsen burde vide, at mange danskere vil tage afstand fra, at netop han modtager denne fratrædelsesgodtgørelse.

  Derfor synes jeg, at det er uklogt at Poulsen at tage imod.

  Poulsen burde også vide, at en sådan sag belaster jeres nye parti “Ny Alliance”, og især fordi der er en mulighed/risiko for, at vi snart får valg igen, så er det meget uheldigt.

  Der er ikke meget team-ånd over Poulsens ageren i denne sag.

  Men Poulsen må jo mene, at det er værd at køre op ad bakke, når belønningen er 750 tkr. eller også kæmper Poulsen en helt anden sag, som han nok ville have vundet, hvis vi skrev 2057….

 23. Gert K. Nielsen

  Hvad er det, der gør, at Jørgen Poulsen ikke bare kan forlade et job (generalsekretær) og starte på et nyt (folketingsmedlem) – hvad skal han have godtgørelse for?

  Manden er jo ikke blevet fyret – han har selv søgt et andet job, – og han fik det ved at blive valgt.

  Jørgen Poulsen har IKKE god grund til at antage, at han ville blive bevilliget orlov fra sit job som *generalsekretær* for en organisation.

  Hvis han var på et lavere niveau kunne det vel være løst, men at have orlov som absolut topmand for en upolitisk organisation for at være folketingspolitiker giver ingen mening.

  Lars, dine sammenligninger kan bruges til at forklare/bortforklare meget, men grundlæggende er det et spørgsmål om værdier.

 24. Stephan

  @ Lars

  En problemstilling er dog at begge i Folketinget vil beskæftige sig med det område, hvor de før valget havde interessesammenfald med en privat part.

  Hvordan vil man kunne sikre at der ikke er habilitetsproblemer?

 25. Seeberg: Lars Kolind bør overveje sin fremtid i NA | Dansk Politik

  [...] sker efter, at Lars Kolind bl.a. på sin blog har skrevet, at Jørgen Poulsen bør beholde sit gyldne håndtryk på 750.000 kroner fra Dansk Røde [...]

 26. Anders Hede

  Jeg tror det “forargelige” er at netop Jørgen Poulsen aldrig har holdt sig tilbage for at revse danskernes jagt på mammon og fladskærme.
  Jeg synes han er en hykler af format, og jeg nægter at tro at man ikke kan finde kompetente ledere af humanitære organisationer uden at betale millioner og tilmed ekstreme aftrædelsesordninger. Tænk på alle de ildsjælde der gratis bruger tonsvis af timer for Røde Kors. Mon ikke man kan finde en leder med samme ildsjælesind, og nej, selvfølgelig kan der udbetales en ok løn, men ligefrem over en million?

  Det er klart folk tænker at Røde Kors forvalter de indsamlede midler alt for lemfældigt. Hvad hjælper en 100 las fra mig, hvis man smider 750.000 ud til JPs bonusordning. Det gavner i hvert fald ikke folks lyst til at hjælpe, og det er nok det største tab i denne sag.

 27. Bent Malmgart

  Jørgen Pulsen har været en fremragende mand for Røde Kors og fortjener bestemt sin fratrædelsesgodtgørelse, blot en skam, at det sikkert vil være bevægelsen til skade i den kommende tid. Og ligeledes hans eget omdømme.

 28. Ole Eriksen

  Det er en diskusssion, der i høj grad styres af følelser og ikke fornuft. Det påvirker desværre folks dømmekraft.

  Jeg har ingen problemer med at Poulsen får den godtgørelse. Da kontrakten skulle skrives ville man hos DRK gerne tiltrække ham og hans kompetencer for at gøre DRK godt. Nu pives der af mange fordi DRK skal opfylde deres forpligtelser.

  Jeg er ked af det på dine vegne, Lars. At så mange mennesker ikke kan følge dine tankegange. Måske render du for hurtigt foran. Måske TØR de ikke følge dine tankegange. Fordi de (tankerne) er så nye, langt fremme og indeholder konsekvenserne af ikke at reagere.

 29. Uffe Erup Larsen

  Hej Lars,

  Da jeg i sin tid gik på Handelshøjskolen var det netop som du var fremkommet med din spaghetti-organisationen i Oticon. Jeg var fuld af beundring for din måde at tænke anderledes – og gøre tingene anderledes.

  Når det er sagt, så mener jeg ikke, at du på nogen måde har bidraget positivt til Ny Alliance. Under valgkampen var du at sammenligne med en løs kanon på et skibsdæk. Du havde de mest bizarre forslag som fx at fynboerne skulle være prøveklud for en 40% skatteordning. Det var som om, at du levede efter devisen at selv dårlig omtale er god omtale. For mig at se handlede det ene og alene om at profilere dig selv og ikke partiet.

  Det samme gør sig gældende med din nuværende kommentar om Jørgen Poulsens gyldne håndtryk. Hvad får Ny Alliance lige præcis ud af, at du blander dig? Intet. Absolut intet. Jo, måske en ting: modet til at give dig et vink med en vognstang om, at nu må det være nok.

  Hvad med at finde nogle gode positive sager at profilere dig på i stedet for nogen, der allerede er så betændte? Og måske gøre det uden for Ny Alliance, der præcis som andre partier ikke har brug for vildtfarne kanoner…

 30. Leif Rasmussen

  Jeg er ikke enig med dig. Hvis jeg har forstået det ret har Jørgen Poulsen selv sagt op og må have taget stilling til situationen i og med han lod sig opstille til valget. I den forbindelse bør man naturligvis ikke have en kompensation/extra løn eller hvad det nu kan kaldes.
  DRK er en upolitisk organisation og kan i den forbindelse ikke have en fremtræden politiker som generalsekretær – heller ikke efter at vedkommende har forladt Folketinget – vedkommende skal opfattes som en neutral person. Husk på at organisationen skal kunne handle med alle parter i en konflikt uden at der bliver stillet spørgsmål til om en ledende person kan have politiske bagtanker.
  Det er muligt at der ikke er noget juridisk at komme efter. I så fald bør både DRK og andre lignende organisationer tage situation op til alvorlig ovevejelse.
  - og lige en sag mere som følge af dine udtalelser. Gitte Seeberg har nu bedt dig overveje dit medlemsskab af NA. Jeg har undret mig over hvordan du kan stødte et parti der er topstyret. Der findes jo i alle fald et parti, hvor der intet loft er og man derfor ikke kan støde på det.

 31. Claus Christensen

  Hvorfor har partierne denne angst for den fri debat? Demokrati bør være åben dialog og ikke spin og politisk taktik for lukkede døre.

 32. Peder Bennedsen

  Man har i mange år talt om hvor svært det er at få de virkeligt dygtige erhvervsfolk til at opgive løn og karriere for at bruge deres evner i demokratiets tjeneste.
  Fra nu af gælder det så også de dygtige ledere fra den 3. sektor.
  Hvor mange mennesker er så entusiastiske at de tør risikere at få frataget både renomme, løn, pension og fremtidige jobmuligheder af folkedomstolen for 4 år senere at ryge ud i kulden igen?
  Janteloven og middelmådigheden har sejret endnu en gang.
  Vi fik fældet manden og bolden røg ad h… til.

 33. Mogens Hansen

  Jeg er principielt enig med Lars Kolind.
  Vi er ude på et skråplan, hvis medarbejdere i “godhedsindustrien” skal tvinges af deres omgivelser til at vise større ydmyghed i deres ansættelsesforhold, end vi, der arbejder mere prosaisk.
  Skal medarbejdere i folkekirken vise større tilbageholdenhed, for at der bliver flere penge til julefest for hjemløse? Skal læger og sygeplejersker holde igen, for at der bliver flere midler til operationer? Tankegangen er absurd. Skal vi ikke holde fast ved princippet om, at ethvert menneske sættes i værdi i sit ansættelsesforhold på grundlag af personlige egenskaber og kvalifikationer, og ikke efter, hvem han eller hun arbejder for?

 34. Christian Claussen

  Jeg er helt enig med Lars Kolind i denne sag. Jørgen Poulsen er blevet ansat på normale markedsvilkår og skal selvfølgeig også behandles på denne måde. Jeg synes det største problem er at NA’s partileder går ud og har en holdning til denne sag og drejer sagen fra at være en sag mellem DRK og Jørgen Poulsen til at være en sag som nu belaster NA. Det er klart den største fejl i denne sag og en kommunikativ bommert.

 35. Mikkel Holle

  Jeg er fundamentalt enig med Kolind i, at Jørgen Poulsens ansættelsesforhold i Dansk Røde Kors er et aftaleretligt anliggende og ikke noget, der kan eller skal anlægges moralske betragtninger om i folkedomstole. Der havde næppe været samme postyr, hvis Jørgen Poulsen havde været ansat i en privat eller offentlig virksomhed.
  Det undrer mig, at så mange uden videre “køber” Røde Kors’ præmis, om at en generalsekretær ikke kan få orlov til et varetage et politisk hverv. Har det været problematisk, at Arne Rolighed fra Kræftens Bekæmpelse i en periode var sundhedsminister? Eller at Mimi Jakobsen, efter der ikke var mere at komme efter i Folketinget, tog ansættelse i Red Barnet? Det er efter min opfattelse en trusset mod demokratiet, hvis folk bliver så berøringsangste, at de ikke tør påtage sig politiske hverv – endsige have partipolitiske tilhørsforhold.
  Er det kommet dertil, at det skal være uforeneligt med en erhvervskarriere at have politiske holdninger og arbejde for dem i en periode?
  Kolinds bemærkninger i valgkampen om skattefrit Fyn forekom noget uoverlagte og uigennemtænkte. Derimod er Kolinds opbakning til sin partikollega Jørgen Poulsen helt relevant.
  Det er trist, hvis Kolind skal trues til tavshed, og principielt også forkert, hvis Poulsen skal trues til at give afkald på sine ansættelsesrettigheder.

 36. johann jonson

  Jeg er enig i at de 750t er en ikke historie. Det er i sig selv interessant at en ikke historie kan få så stor dækning.

  Fejlen er ikke at Jørgen Poulsen bliver betalt hvad han har krav på i følge sin kontrakt. Problemet opstod ved at Jørgen Poulsen gik fra Røde Kors til et politisk parti og hold fast i de samme emner som han talte om da han var generalsekretær for Røde Kors. Det er vitalt for Røde Kors ikke at være tilknyttet et politisk parti, og det ved Jørgen Poulsen givet også.

  3 af Røde Korses 7 principper er upartiskhed, neutralitet og uafhængighed. Dem der her har sammenlignet Røde kors med virksomheder eller lobby organisationer har efter min mening set bort fra de bærende principper for Røde Kors.

  Så at Jørgen Poulsen ikke i tilstrækkelig grad distancerede sig fra Røde Kors i forbindelse med sin opstilling, var efter min mening noget der var værd at kritisere.

  På den anden side kan man også undre sig over at Røde Kors driver asylcentre for regeringen når de bygger på ovennævnte principper. Måske er de i dag bare en lobby og hjælpeorganisation, men det er lidt synd hvis de ”kun” er blevet det.

 37. Niels-Jørn Jakobsen

  Ny alliance – Ny moral!!

  “Udviklingsministeren koster DANIDA over to millioner kr. pr. år, som alternativt kunne være givet til de sultne børn i Afrika. Socialministeren koster det samme – de penge kunne være kommet de hjemløse til gode.”

  Den sammenligning holder jo ikke i sagen Jørgen Poulsen contra Røde Kors, det er da for langt ude Lars Kolind.
  og du mister da helt jordforbindelsen til den almindelige dansker, når du til “24 timer” nr. 82 af 10.12.07 side 9 udtaler “…hvis det var en rengøringsassistent, der var blevet fyret og fik en halv million i erstatning, så var der aldrig nogen, der ville kræve, at hun skulle betale dem tilbage og sige, at pengene gik fra de sultne børn i Afrika. Det her er fuldstændig den samme situation.” Her knækker filmen da totalt!!!
  Go’da’ mand økseskaft!

 38. Lars Kolind

  Mellem to møder i Grundfos bestyrelse ser jeg at Gitte Seeberg foreslår at jeg overvejer min stilling i partiet. Til de tyve journalister der har lagt telefonbeskedder kan jeg blot sige at jeg fortsat er glad for at være med i Ny Alliance og at jeg glæder mig over at have bidraget til at debatten er blevet lidt mere nuanceret som man kan overtyde sig om ved at læse bloggen her. Jeg er til møder i aften og hele dagen i morgen. Ingen yderligere kommentarer.

 39. Palle Veje Rasmussen

  Det var dog en sær logik Kolind lægger for dagen. Han synes ikke ledere af organisationer skal forgyldes, når disse organisationer hjælper fattige i verden. Han giver et par eksempler, der skal understrege synspunktet og opfordrer os andre til at reflektere over dem.
  Hvordan hulen kan manden så lige efter nå frem til at det er rimeligt at partifællen Jørgen Poulsen scorer helt op til 750.000 kroner på bekostning af de fattige. Han er da netop et eksempel på en, der ikke skulle have alle de penge. Han passer ind i Kolinds eksempelrække.
  Hvad med de to sluttede sig sammen og skabte “Ny Uhellig Alliance”

 40. Jette Jakobsen

  Jeg er kommet til at tænke på…hvis man selv siger sit job op. Ja så kan nogle søge orlov, for ligesom at holde en dør åben, men det er ikke sikkert man får det. Jeg fik det ikke i den kommunale hjemmepleje, men måtte sige op. Jeg fik ingen fratrædelsels penge( det havde jeg heller ikke ventet). Grunden til jeg fik et nej til orlov, de ting jeg havde fået lyst til at lære var ikke relevant, i forhold til hjemmeplejen. Det var de heller ikke, men kunne nok være blevet det. For det er godt at have medarbejdere som føler sig godt klædt på fagligt.

 41. Ib Nilsson

  I enhver kontrakt med en leder, der aflønnes med 1 mio. kr. pr. år., bør der naturligvis stå, at den pågældende leder er forpligtet til at bruge hele sin arbejdstid/indsats i virksomheden/organisationen. Det må den advokat, der har bistået med kontrakten med JP naturligvis have sikret. Når JP så selv søger arbejde som folketingskandidat uden at det sker i forståelse med virksomheden, må der være tale om kontraktbrud fra JP side og samtidig skabe basis for erstatning til Røde Kors m.m. At JP kan kræve erstatning i den forbindelse, hvor det er ham selv, der skaber situationen og gør et fortsat engagement i Røde Kors umuligt er helt ude i hampen.

 42. Jens Hartree

  Hvad der er fuldstændig uforståeligt – og hvad der gjorde at jeg i torsdags først ikke troede på historien – er at Jørgen Poulsen er dum nok til at gøre dette her. Han virkede ellers meget intelligent.

  Det er tænkeligt, at han rent juridisk har ret til pengene (jeg mener dog klart at det, at søge job andetsteds må være at sidestille med en opsigelse, men det er tænkeligt). Men enhver med den mindste smule indsigt i politik kunne da se, hvor gennemført tåbeligt det er for JP at gennemtvinge det gyldne håndtryk.

  Så meget har han næppe haft brug for de 750.000-2.000.000, at han har været nødt til at ofre sin politiske karierre på det. Og det er jo præcis, hvad han har gjort: Jørgen Poulsen er rent ud sagt uvælgelig. Fra dag til anden er han gået fra Helgen til Gnier i den offentlige bevidsthed.

  Om noget en Pyrrussejr. Det medførte tab i “brandet” Jørgen Poulsen – eller sagt på anden vis, hans politiske og karierremæssige troværdighed – overstiger mange gange de sølle 750.000, han endte med. Selv, hvis hans juridiske ret til pengene havde været soleklar (frem for, som nu, meget tvivlsom), ville enhver med en milimeter politisk tæft have vægret sig meget vil at kræve dem fra Røde Kors, for pengene kommer ikke i nærheden af at betale det tab, de medfører for Poulsen og for Ny Alliance.

  Jeg er simpelthen fuldstændig uforstående over for Poulsens helt utroligt tåbelige valg. Og ærgrer mig over det både på Poulsens, Ny Alliances og Røde Kors’ vegne.

 43. Jens Hartree

  Derudover: Lars Kolind, jeg håber, du bliver i Ny Alliance. Vi har nok af ensrettede partier i forvejen. :)

 44. Carl

  Jeg er harm.
  Jørgen Poulsen, vidste godt at Røde Kors politik er at de ALTID skal være upartiske. Jørgen Poulsen vidste også at har ALDRIG efter at have været medlem af et parti kunne være upartisk.

  I min kontrakt står at jeg ikke må påtage mig andre job. Hvis jeg så tager et andet job ved siden af mit nuværdende, så ville det være et brudt på min kontrak. Hvis jeg så har taget en deltidsjob hos en konkurrerne virksomhed, så ville jeg mene at det firma jeg er ansat i har ret til at bortvise mig.
  Det er sådan jeg ser sagen: Jørgen Poulsen har søgt et andet arbejde i en virksomhed med modrettende interesser og har dermed opsagt sig selv!

  Men jeg er faktisk også harm på Røde Kors. Jeg mener de burde tage retssagerne, i steden for at give efter.

  Jeg mener også at pengene er taget direkte fra de fattigste på denne jord.

  Men når Jørgen Poulsen og Røde Kors kan indgå et sådan forlig, så er det da godt at jeg ikke behøver støtte dem.

 45. Morten Larsen

  Findes der mon nogen fortilfaelde fra andre erhvervsledere med 700 ansatte, som har faaet fratraedelsesgodtgoerelse for at blive folketingsmedlem? Og har vedkommende i givet fald doneret pengene til Inges Kattehjem eller “de sultne boern i Afrika”?

 46. Carsten Thrane

  Managementguruen Kolind burde kunne se, at topledere ikke kan få orlov.
  Se mere på min hjemmeside.
  Støt underskriftsindsamlingen
  “Poulsen giv håndtrykke tilbage til DRK”
  http://www.poulsen.skrivunder.dk
  VH CT

 47. jesper andersen

  hej Lars !

  har lige last en kommentar af Gitte Seeberg i politikken vedr Poulsen sagen..
  http://politiken.dk/politik/article444829.ece
  min umiddeelbare reaktion er at jeg er enormt glad for at du benytter dig af din ytringsfrihed, sa ma vi domme dine udsagn senere hen

  har fulgt dig lidt i medierne de sidste par ar, og selvom jeg ikke er enig med dig i alt hvad du siger (eller ikke forstar alt) sa synes jeg i den grad at din person og det du star for er noget vi behover i DK. Jeg tanker bla. her pa ledelsesstil, initiativer, din personlighed og integritet.

  Det kan godt vare at politik pt fungerer bedst for lukkede dore og med en EN partipolitisk linje..

  nu da du jo har varet i spidsen for et storre firma ved du sikkert (hehe) hvor vigtigt det er hvorledes virksomheden kommunikerer ud indadtil og udadtil…hvorledes ser du dette forhold i relation til din egen person under valgkampen og senest med Poulsen sagen ?

  Hvis du havde stillet op pa sjalland havde du faet min stemme minimum 1 gang ;-)

 48. Lars Kolind

  Spis nu lige brød til og hold hovedet koldt:
  I en sag mellem en arbejdsgiver (DRK) og en medarbejder (Poulsen) er parterne blevet enige om en mindelig løsning på et problem i form af en aftrædelsesgodtgørelse på 750 kr. DRK siger at aftalen er god fordi en retssag ville have kostet dem langt mere – underforstået at Poulsen havde ret til mere. Poulsen siger at den er god fordi en retssag ville have været træls.
  Den slags aftaler laves der tusindvis af hvert år – også af humanitære organisationer – når en virksomhed og en medarbejder skilles. Det er en fair og afbalanceret aftale og så er den historie ikke meget længere. Ingen har givet nogen saglig begrundelse for at dansk lov og aftaleret ikke også skal gælde for humanitære organisationer og deres ansatte.

 49. Carsten Thrane

  Til Lars. JP sagde defakto selv op, og det er jeg sikker på, at en retssag i længden også ville vise. DRK kan jo af imagegrunde ikke bortvise ham. I andre virksomheder var han blevet bortvist. Han gik defakto selv.

  Ligepludselig var han folketingskandidat.
  Burde han ikke have informeret bestyrelsen i DRK fx i sommmers om, at hvis der kom et efterårsvalg så ville han prøve lykken. Så havde alle parter haft tid til, at klare det hele på bedste måde, og i hemmelighed.

  DRK skal være upartisk, og det ved JP og derfor skal han trække sig fra DRK når han bliver valgt til FT. DRK kunne vel forvente gentlemanship.

  JP er ikke en gentleman

  jeg forstår ikke, hvorfor Kolind bakker JP op.

  Ingen har sagt, at JP skal arbejde gratis.
  Talentfulde folk i humanitære org skal naturligvis have den løn de fortjener.

  Hvis han var funktionær kunne han ikke skride fra den ene dag til den anden. Så kunne DRK kræve, at han blev på hans pin 1 måned mere. (funktionærlov) Folketingskald er så et specialtilfælde.

  VH CT, se iøvrigt http://www.thrane.biz
  og http://www.poulsen.skrivunder.dk

 50. Jørn Vestergaard

  Jeg er helt uforstående over for din (Lars Kolind’s) opbakning af Jørgen Poulsen – og dog. Ingen af jer burde beskæftige jer med politik og det er ikke fordi, der ikke er behov for fornyelse, men jeres respektive synspunkter er helt ude i hampen – og desværre gør det en større tilslutning til Ny Alliance problematisk.
  Jeg har egentligt læst og respekteret “Kolind-kuren” med stor interesse, men desværre falmer stjernerne.

 51. Bjarne Balle

  Det tager kun 6 minutter at lytte til dette program:

  http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/12/10/165722.htm

  Men man må spille det ligeså mange gange man har lyst.

  Det handler om hvorfor Jørgen Poulsen er på alles læber nu.

 52. Søren K. Villemoes

  @ Lars Koling

  Jørgen Poulsens kluntede håndtering af sin aftrædelse fra Dansk Røde Korse bevidner, at han er meget dybt vand inde i Folketinget.

  Det er ikke alle mennesker, der kan forstå at håndtere sig i det politiske. Det kræver en helt særlig indsigt og intelligens at være en dygtig politiker. Jørgen P. er ikke en af dem.
  Efter min mening ser du heller ikke ud til at kunne håndtere opgaven. Du er uden tvivl et højt begavet og yderst intelligent menneske, men dette blogindlæg bevidner efter min mening, at du ikke har sat dig ind i, hvad politik er for en størrelse, før du begav dig ud i det.
  Politik er ikke et ‘skud fra hoften’ foretagende, hvor man bare kan kaste frit om sig med uigennemtænkte ideer til folkeskolens fremtid, eller altid sige sin uforbeholdne, ærlige mening om ting, ens parti udtrykker sig meget klart om – bare diametralt modsat.
  Eller jo, man kan selvfølgelig gøre, som man vil i politik, men så skal man også bare tage konsekvenserne. Politik handler om mangten i samfundet, og danskere er meget eftertænksomme, når det kommer til at vælge mennesker, der skal håndtere denne magt. Et sådant ansvar tildeler man ikke folk, der forekommer komplet utilregnelige og udisciplinerede. Her kan du muligvis finde et svar på dit og dit partis politiske deroute.

  Ellers kan du læse mere på min blog: http://www.konflikten.dk

 53. Troels Forchhammer

  En ting er i hvert fald givet, når man læser denne debat: at der findes en stor gruppe af danskere, som mener at der må gælde andre regler for politikere end for andre. Personligt har jeg svært ved at se det som andet end hyklerisk — hvorfor dog have ondt over at manden, som har været DKR en fantastisk talsmand gennem mange år, synes at han er berettiget til et par håndører, når han bliver tvunget til at træde tilbage.

  Hele sagen om Jørgen Poulsens fratrædelsesordning med Dansk Røde Kors ville overhovedet ikke have været en sag, hvis han i stedet havde gjort sig inhabil ved, f.eks. at indtræde i bestyrelsen for en af DKR’s samarbejdspartnere — i så fald ville ingen have interesseret sig for det.

  Selv finder jeg det svært at bebrejde nogen af parterne, uanset hvad der måtte være gængs praksis eller jura. Jørgen Poulsen handler ganske givet som han mener at han bør, uden smålig skelen til om folk får ondt et vist sted, og DKR ville være godt dumme (og modarbejde egne interesser) hvis de ikke udnyttede muligheden for noget gratis PR og sympati-generering.

  Lidt kynisk kunne man sige at de politikere vi vælger afspejler os selv. De er hverken bedre, klogere eller mere fremsynede end de mennesker, som vælger dem, så den udbredte forventning om at de skal opføre sig bedre er både hyklerisk og dobbeltmoralsk.

  Hvorvidt Jørgen Poulsen så burde have kunnet forudse reaktionen skal jeg ikke kunne sige — i bagklogskabens skær er det jo nemt nok at sige at han burde have kunnet forudse at det ville være _politisk_ uklogt. Til gengæld kan jeg ikke forstå hvis det skulle være korrekt at han mente at han blot kunne få orlov på ubestemt tid — det ville give et troværdighedsproblem at man kunne stille spørgsmål ved om han udtalte sig som MF for NA eller som generalsekretær på orlov for DKR.

  Men hvis dette virkeligt er udtryk for “hvad politik er for en størrelse” (som Søren Villemoes udtrykker det), så er der måske nok grund til, som Lars beskriver i indlægget “Indtryk efter 4000 gæster i weekenden”, at lykønske Lars for at være sluppet for at skulle agere i et sådant morads af dobbeltmoral og skinhellighed. Gudskelov har jeg større tiltro til vore politikere end dertil — jeg er sikker på at de er præcist lige så røgede som deres vælgere er spegede, men også på at langt størstedelen, i sidste ende er oprigtige. Hvis de adskiller sig på nogen måde fra befolkningen i gennemsnit, så er det måske på at være både mere oprigtige og mere ambitiøse.

 54. kristianmadsen.com » Poulsen, Pengene og Pensionen

  [...] rundt på gulvet, når mellemregningerne gennemgås: Partiets lokale folk støtter Jørgen Poulsen. Lars Kolind støtter Jørgen Poulsen. Seeberg konkluderer: Lars Kolind må overveje sin politiske [...]

 55. Tom Bjerre

  Kære Lars

  Jeg synes du overser kernen i problemet: Er JP blevet fyret eller har han optrådt så illoyalt overfor sin virksomhed, at han kan bortvises uden kompensation?

  Faktum er, at han hele tiden har vidst at jobbet som parlamentariker ikke er foreneligt med chefposten for en organisation som skal respekteres af fx Taleban i Afghanistan (man kan ikke både repræsentere dem der fører krig og dem der hjælper).

  Det svarer til at du havde søgt orlov fra Oticon for at prøve lykken som chef for Widex et par år, og derefter truede bestyrelsen med erstatningssag for uberettiget fyring hvis de ikke ville bevillige det.

  Jeg synes det er meget trist, at NA nu bliver associeret med griskhed af værste skuffe – det skader i den grad kampen for fjernelse af topskatten. Der er kun en løsning – send JP tilbage til Røde Kors.

 56. Klavsen

  JP har ret til sin fratraedelsesordning som jeg ser det (ogsaa moralsk), men politisk smartness er det ikke. Han kunne loese sagen nemt ved at donere pengene tilbage til DRK, men det er jo sin sag at sige nej tak til 750 000 DKK, naar man allerede har indgaaet et kompromis.

  Til den sidste kommentar fra Lars Kolind ang. loenninger, saa har jeg har aldrig forstaaet hvorfor folk, der arbejder for en noedhjaelpsorganisation, Danida eller FN (eller maaske konsulenter der udfoerer arbejde for de ovennaevnte?), skal have mindre loen fordi de arbejder for en “mennesker i noed”. Det er jo professionelle folk her tales om, og ikke frivillige. Man hoerer sjaeldent det samme argument, naar talen falder paa forsikringsselskaber, medicinal industrien eller andre sektorer der arbejder med mennesker, der paa den ene eller den anden maade er noedlidende.

  Jeg mener arbejde skal afloennes efter hvor godt man goer det, og thats it! Saa er det fra min udsigtspost lige meget hvad man arbejder med.

  Med venlig hilsen,

  “en ikke helt uvildig”

 57. Peter Madsen

  JP har udelukkende krav på godtgørelse, fordi han ikke mener han har fået nyt job.
  Det virker useriøst og meget mærkeligt ikke at opfatte folketingsarbejde som et job.
  Hans fratrædelse fra Røde Kors skal ordnes ud fra de retningslinier der gælder ved fratrædelse grundet nyt arbejde.
  Derfor skal han ikke have en øre ifølge hans kontrakt.
  Mener JP virkelig, at Folketinget ikke er et job, så ender det jo nok med, at vi vælgere bliver snydt af ham derinde også.

 58. Thomas Rasmussen

  Lars Kolind har endnu engang opført sig som den berømte elefant i porcelænsbutikken! Han kalder sine vælgere “populister og gadens parlament” og er ikke en holdspiller som et parti kan regne med! Han forholder sig overhovedet ikke til det faktum at Jørgen Poulsen selv har søgt og fået et andet job og at han i den grad har udvist dårlig moral ved ikke at være anstændig nok til selv at sige sin stilling op men istedet udnytter en fodfejl af Røde Kors! Han forholder sig heller ikke til det faktum at Jørgen Poulsen har løjet om hvornår han har søgt orlov! Lars Kolind er en moralsk belastning for NA og slet ikke den fornyer som han prøver at slå sig op til at være! Der er en kæmpeforskel på at lede en mindre biks og så styre et land! Lars Kolind når ikke vores dygtige statsminister til knæene!

 59. Michael Leander

  JP har naturligvis krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Om han så vil forære nettobeløbet til godtgørende formål, NAs partikasse eller noget helt tredie må ene og alene være op til han selv. Uanset hvad han vælger “snyder” han efter min opfattelse ikke nogen.

  Personligt har jeg svært ved at se at denne sag gør ham til en bedre eller dårligere repræsentant/politiker for NA. Men det er ikke vanskeligt at se at NA og MF’erne i NA agerer helt analogt med en nystartet virksomhed; dårlig organisationsstruktur og afklaring, dårlig kommunikation, manglende interne retningslinier etc.
  Der er stadig et pænt stykke vej – også for JP.

 60. Carsten Thrane

  chek http://www.poulsen.skrivunder.dk

 61. Sune Kobberø

  Det er skuffende at se NAs ledelse så populistisk og usaglig i denne sag. Seeberg siger på den ene side, at sagen om JPs aftrædelsesgodtgørelse er en privat sag – og så burde den jo ikke være længere. På den anden side henviser hun til folkestemningen som argument for at give Kolind mundkurv på. At 100 personer har meldt sig ud af partiet, er da ikke et sagligt argument for, at Lars Kolind ikke må komme med sit saglige bidrag til nuancering af sagen.
  Tak for dine nuancerede og velargumenterede synspunkter Lars Kolind! Det ville være en skam, hvis du “rettede ind efter partidisciplinen” og lod de populistiske synspunkter stå uimodsagt.

 62. Lisbet Mørk

  Nå, så skete det igen!
  At nogle snu journalister får drejet dagsordenen derhen, hvor de kan skade Ny Alliance.

  Helt ærligt, er der så meget at blive ved med at diskutere? Jørgen Poulsen har blot fulgt spillereglerne og be´r om den sidste del af den løn, han for 13-14 år siden er blevet lovet. Der gik kuk i det af én eller anden grund, og nu går en masse mennesker rundt og gør det, de elsker at gøre: hader én eller anden, nu JP og/eller Ny Alliance.

  Det er historien med Quortrup og Naser Khader om igen. Nogen er meget interesseret i at få smidt Ny Alliance ud af Folketinget.

  Desværre har så mange mennesker så mange frustrationer liggende lige under overfladen, at de nærmest bliver lykkelige, når nogen eller noget tilbyder dem en anledning til at slippe aggressionerne løs.

  Hvis skaden for Ny Alliance skal minimeres, er det efter min “ringe” mening, en god idé at føre opmærksomheden hen på noget, alle også elsker: fest og farver og konkurrence!

  Men på en ny måde, for vi skal jo bevise, at Ny Alliance virkeligt står for kreativitet og humanisme.

  fortsættelse følger

 63. Lisbet Mørk

  Jeg har skrevet en kronik til Politiken, og det kan jo hænde, at de afviser den, derfor citerer jeg mit afsnit om Ny Alliance hér.

  Kroniken er et svar på en fortvivlet kvindes bøn om en forklaring på, hvorfor nogen overhovedet stemte borgerligt til valget.

  Jeg gennemgår de forskellige partiers potentiale som forældre og ender ved NA.:

  “Som du forlængst har gættet, stemte jeg på Ny Alliance, som jo kalder sig selv et borgerligt midterparti, ved valget, fordi de efter min mening har det største potentiale af de eksisterende partier til at blive de forældre, man ellers kun har kunnet drømme om i Danmark.

  Som jeg opfatter partiet, både ud fra deres politikere og deres program, bygger deres idéer og forslag på:

  En sund omsorg for andre mennesker som måtte være ude af stand til at tage vare på sig selv.

  En sund egoisme som giver alle mennesker optimale muligheder for at udvikle evnen til at tage vare på og at kende sig selv og derved komme til at trives.

  En sund indstilling til penge som et middel til at opnå trivsel for alle.

  En forståelse for at penge brugt på at skabe optimale opvækstvilkår for børn er en investering frem for en omkostning.

  Som mennesker er de enkelte politikere, jeg har set og hørt, positive, følsomme, fantasifulde og alligevel realistiske, åbne, tolerante, intelligente og demokratiske med opfordringer til borgerne om at kommunikere direkte med politikerne ud fra en forståelse for, at alle er og ønsker at være værdifulde for fællesskabet.

  fortsættelse følger

 64. Lars Kolind

  Mange spørger mig om jeg har til hensigt at følge Gitte Seebergs opfordring til at forlade Ny Alliance. Det har jeg bestemt ikke! Der er mere brug for mennesker der vil gøre en indsats for at skabe bredt samarbejde i Folketinget end nogensinde, og jeg synes at Ny Alliance allerede har haft stor betydning for at nedbryde den blokpolitik, som vi har haft de sidste seks år. Jeg er helt sikker på at Ny Alliances politik fortsat er at aftaler mellem ansatte og virksomheder skal overholdes og at loven er lige for alle – også for humanitære organisationer og deres chefer. Jeg bærer ingen nag til Gitte Seeberg for hendes udtalelser. Nu skal vi vist videre!

 65. Lisbet Mørk

  Sidst og især har de indset, at skal samfundet omsider opnå trivsel for alle, skal nye jomfruelige stier betrædes og kreativiteten udvikles.

  De giver plads til tilsyneladende tossede indfald, fordi de af egen erfaring ved, at det optimale kun opstår via eksperimenter uden sikkerhedsnet.

  Af én eller anden mystisk grund har de formået at bevare/ udvikle et positivt menneskesyn.

  Muligvis ser jeg dem i et rosenrødt skær, fordi jeg endelig har fundet det politiske sted, hvor jeg hører hjemme.

  Al den kritik, der hagler ned over dem, preller fuldstændigt af på mig, fordi jeg kan “se” dem bag deres småfejl og pudsigheder.

  Kritikerne vurderer dem ud fra egne værdier og underbygger faktisk kun, at de er så anderledes, og det er jo netop det, vi har brug for.”
  Citat slut.

  Alle disse ord for at hive Jer væk fra forargelsen og vreden og fordømmelserne og minde Jer om, at vi alligevel aldrig får hele sandheden at vide og derfor er ude af stand til at “dømme” retfærdigt.

  Lad os vende tilbage til at finde frem til en børneegnet folkeskole, så børn måske fremover slipper for at samle så mange frustrationer sammen, at de kan manipuleres og forføres til at begå handlinger til skade for menneskeheden.

 66. Uffe Erup Larsen

  Det altoverskyggende spørgsmål er, om du har læst skriften på væggen ifht. Ny Alliance. Det er jo ikke altid, at det er klogt at blande sig i sager, som man ikke har noget med at gøre – deraf ordsproget “Tale er sølv, tavshed er guld”.

  Når først du har kastet benzin på bålet er det for letkøbt at sige, at du blot vil nuancere debatten. Med en sådan kommentar prøver du at liste væk, mens flammerne billedligt talt står op i flere etager. Gavnligt for Ny Alliance? Næppe.

 67. Jørgen Lang Jørgensen

  Jeg er glad for at Lars Kolind agter at forblive i Ny Alliance trods Gitte Seebergs opfordring til Lars Kolind om at forlade partiet.

  Det vil sikre at den politiske slingrekurs vil fortsætte og det vil helt sikkert resultere i, at Ny Alliance kommer langt under spærregrænsen på de 2% ved næste foketingsvalg.

  Så der intet der er så skidt uden det også er godt for noget.

 68. Hanne W. Pedersen

  Jeg mangler i denne sag, eller som et oplæg til en ny debat, at der bliver sat fokus på Pressens magt. – Hvem er det der reelt styre vores land? Bliver der i pressen ført en saglig demokratisk debat? Hvem er det lige der bestemmer hvad der skal på forsiden og hvilken drejning sagen skal have? – I et land hvor janteloven desværre er loven over alle love, kan jeg på debatten se at dobbeltmoral har en uhyggelig overvægt. – Personer der forsøger at gøre en forskel, er engageret og tør gribe tingen an på en utraditonel måde, blive det ene øjeblik forgudet, og hvis Pressen ændre billedet bliver man forkastet. Er vi ikke alle lige for loven?
  - Hvad er den fulde sandhed, hvad er rigtigt og hvad er forkert, er der noget der er rigtigt og forkert, hvem skal gøre sig til dommer? – Jeg mener at det er sundt at drøfte disse ting, men det skal være på et sagligt grundlag. – Pressen beslutter hvorledes kagen skal skæres, de ved hvorledes de kan styre debatten, de beslutter hvad der skal være headlines, hvad der skal have minder plads og hvad der slet ikke skal nævnes. Der er mange dagsordener i spil og den kloge narrer den mindre kloge! – Konkurrencen er stor og handler ikke om demokrati men om magt! Jeg savner ledere og ikke mindst politikere der ikke lefler for Pressen, men tør give et modspil og ikke mindst at turde sige fra. – Jeg oplever ofte i mit arbejde (i det offentlige) at det er Pressen der får lov at sætte dagsordenen, uden at der bliver skelet til relevans, ressourcer og mening. – Store processer kan blive sat i værk, og næste dag har det ingen relevans, idet andre emner er kommet i fokus.

 69. Niels-Jørn Jakobsen

  Jeg tilslutter mig Jørgen Lang Jørgensen mening om, at
  “Det vil sikre at den politiske slingrekurs vil fortsætte og det vil helt sikkert resultere i, at Ny Alliance kommer langt under spærregrænsen på de 2% ved næste foketingsvalg.
  Så der intet der er så skidt uden det også er godt for noget”
  Lad endelig Bytosserne blive, for der er gode muligheder for, at der kan blive ryddet godt i blokpolitikken.

 70. Steen Kaagh

  Det er en spændende debat, som pressen har dikteret os. Nu har der været mange påstande fremme i dagspressen, men har Jørgen Poulsen aftalt en aftrædelsesgodtgørelse og er han berettiget til de 2 mill så mener jeg det er meget storsindet af Jørgen Poulsen at eftergive Røde Kors 1,25 mill. Det er extra 1,25 mill som de kan bruge til velgørende formål. Hvordan Røde Kors driver sin “forretning” kan altid diskuteres, men jeg har for eks. aldrig hørt om nogen der giver hovedpræmien i Røde Kors lotteri på 1 mill tilbage til Røde Kors til brug for godgørende formål. Jørgen Poulsen har været ansat hos Røde Kors på de vilkår som han nu har forhandlet, og jeg håber for Røde Kors de har været tilfreds med Jørgen Poulsens indsats. Pressens interesse ville nok ikke have været så stor hvis Jørgen Poulsen gik til andet arbejde end den meget offentlige plads som politiker i Folketinget i et Nyt spændende og anderledes parti som Ny Aliance.

 71. Morten Sander

  Jeg har op til valget, med begejstring set, at nogle af de største ikoner vi i danmark kan være stolte af at have blandt os, meldte sig ind i Ny Alliance.

  Jørgen Poulsen har gennem hele sit virke fremstået ganske fantastisk,- både som direktør og som menneske. Det er min opfattelse at det ville være svært op til valget at finde et eneste menneske med et andet synspunkt.
  Hans eneste brøde i forbindelse med de meget omtalte 750tkr. er i mine øjne at han hos os alle fremstår så ulastelig at det kommer bag på nogle at han også rent faktisk er et menneske.
  Havde han været ansat i enhver anden virksomhed end røde kors, havde han uden at blinke kunnet kræve, ikke bare 750tkr., men hele det kontraktlige aftrædelsesbeløb.
  Hvorfor skal Jørgen Poulsen give en gave af så astronomisk størrelse til en hjælpeorganisation når vi andre ikke hverken kan eller vil selv? Røde kors har ansat ham til at drive organisationen således at både bidragsydere og modtagere kan mærke en forskel, og det har han gjort. Hvis røde korst mente at han dermed skulle donere sin personlige indtægt kunne de have føjet det i kontrakten,- men det ville måske tage sig lidt for meget ud som scientology.

  At så Ny alliance udtaler at han burde donere pengene….. det er en uklog fortalelse, og fejlen kan ikke rettes ved stædigt at holde ved. Det kan aldrig være en sag for Ny alliance at forholde sig til,- det er ren fagretslig jura.
  Ægte ære og format ville være at indrømme fejlen og bakke op om den mand som har sat hele sit liv på spil for partiet!

  At så Lars Kolind, som den måske mest kompetente (ny)tænker vi har, skal undsiges og revses, når han som den eneste i debatten har mod og kløgt til at sige hvad der er bydende nødvendigt at få sagt….jeg synes det er meget ærgeligt,- og jeg kán ikke sætte min stemme hos ny alliance, før der vises rettidig fornøden modenhed.

  Situationen var ikke opstået hvis ikke ny alliance, med held, havde forsøgt at få Jørgen Poulsens poppularitet til at komme partiet til gode.

  Hvis der er rygrad bag den lidt for hurtige udtalelse om donation, synes jeg at alle i partitoppen skal vedkende sig ansvaret for hans tragedie, og for det behov i åbenbart finder at røde Kors må have: Doner venligst 750tkr. hver! Det ville koste,- men så havde i min stemme igen……..i øvrigt ville jeg finde det rimeligt at grave lidt i, om de personer ved røde kors som hetzer Jørgen Poulsen, stiller sig selv ringere eller bedre ved en evt. opsigelse.

  Med venlig hilsen

  Morten Sander

 72. Arne Steen Sørensen

  Kære Lars

  Jeg har gennem mange år haft en meget stor respekt for de ting du har udført og for dine fine menneskelige egenskaber, herunder også din fremsynethed. MEN her skuffer du mig noget.

  Jeg har for så vidt ikke noget at tilføje til alle dem, der synes juraen er i orden mht. de 750.000 kr., men samtidig også, at det moralsk set er forkert at påtage sig et nyt fuldtidsjob uden forinden at have sikret klarhed over, hvordan man kommer ud af det gamle!

  Nej, der hvor jeg er skuffet – og samtidig foruroliget – er at vi desværre taler om meget større beløb! Det burde allerede ved presse-turbulensen under valgkampen have stået klart for de involverede, at denne – folkelige – reaktion ville komme. Hvor meget mindre bliver den næste Røde Kors indsamling i lyset af dette? Bliver det et tab på 5,6 eller 7 mio. kr. og måske tilsvarende for de øvrige, humanitære organisationer? –
  På en eller anden måde (stor indsats gennem mange år) kan jeg godt unde Jørgen Poulsen de 750.000 kr., men jeg ærgrer mig over den meget lidt professionelle måde, sagen er hånteret på – fra samtlige implicerede!

 73. Bodil Koefoed Nielsen

  Selvfølgelig har du ret. Vi vil helst føle os gode og moralske på en nem måde,og uden at vi behøver at tænke for meget over det eller ændre for meget ved vores dagligdag.
  Når vi så får sat spørgsmålstegn ved den måde vi er gode på, får de ubehagelige kendsgerninger smidt i hovedet, reagerer vi som i JP sagen.
  Bodil

 74. Peanut

  Pound of flesh

  The figurative use of the phrase to refer to any lawful but nevertheless unreasonable recompense.

  Rigtig god jul Jørgen Poulsen

 75. Jette Jakobsen

  Kære Lisbeth Mørk.
  Jeg ved godt at denne blog ikke er til private beskeder….men af of til er det nemmere at få tilgivelse end tilladelse, så jeg håber på det første. Jeg kan ikke finde ud af hvor jeg kan se mere om den der “smileting”, er ikke fuldbefaren i computerlivet endnu. Hvis du vil fortælle mig det, vil jeg blive glad. Hvis det ikke interesser hele kolindbloggen..så tryk på mit navn og du kan fortælle mig det, under et eller andet indlæg. Jeg skal nok finde det, for der kommer besked på min pc.
  Lad nu den arme mand til Jørgen Poulsen have lidt fred! Jeg er helt sikker på at han er ked af al det her postyr…med eller uden skyld. En sag har mange sider.

 76. Carl-Aage Lykke Laustrup

  Selvfølgelig skal han have pengene.
  Noget andet er, at det her har rejst en anden drøftelse:
  Skal man være løntilbageholdene, fordi man arbejder på områder med omsorg, eller fordi man er ansat i det offentlige, eller i en forening? Det er lang tid siden nogle opgaver var et kald og at det bar lønnen i sig selv.

  I det frivillige arbejde er vi næsten ved at være gennem diskussionen om professionelle og amatører. Det har væreet et hårdt slag, og det er vel nu accepteret, at Anja Andersen skal have løn for sit arbejde. Når man køber en professionel til at lede arbejdet, må man agere professionelt og betale den løn, man kan blive enig om. Spørgsmålet er her om bestyrelsen i Røde Kors har gjort op med sig selv om den vil have udført arbejdet professionelt.
  Jeg vil igen samle ind i oktober næste år, selv om det bliver svært, fordi jeg er overbevist om, at Røde Kors kommer til fornuft og at de indsamlede penge bliver håndteret professionelt.

 77. René Kruhöffer

  Jeg er helt enig i dit synspunkt om at forsvare Jørgen Poulsens fratrædelsesgodtgørelse. Humanitære organisationer må leve op til de kontrakter de indgår – som alle andre. Den argumentation mange fremfører pt. mod Jørgen Poulsen; “at han tager pengene fra velgørenhedsarbejdet”…Den er for billig sluppet: skulle han ikke have løn, pension og kompensation som alle andre? Blot fordi han var ansat i en humanitær organisation? Det næste er vel også at han skal fremstilles som en “skurk” for at have modtaget løn for sit arbejde eller at hans løn har været for høj?! Såfremt humanitære organisationer vil tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, så må de også aflønne derefter…uden at kny bagefter! Havde det været en privat eller offentlig virksomhed i stedet for en humanitær organisation…Ja, så havde folk nok stået i kø for at forsvare Jørgen Poulsens ret!

 78. Peter Andersen

  Den sag kunne være løst så let som ingenting inden valget. Jeg kan godt forstå, Røde Kors ikke vil have chef, der har bekendt politisk kulør – heller ikke gående rundt på ulønnet orlov. Og jeg kan derfor godt forstå, de fyrer ham. Men de kunne bare have tilbudt, at hvis han ikke blev valgt, fik han sin fulde godtgørelse – blev han valgt, fik han ikke en krone. Det ville være en retfærdig deal for begge, fordi Jørgen Poulsen på sin vis selv har valgt at skifte job

 79. Torben Sørensen

  Kære Lars, jeg kan oplyse at vores familien giver 6-7.000 om året til forskellige hjælpeorganisationer – Jørgen søger selv et andet job gør han ikke? han for da både løn + pension som folketingsmedlem – gør han ikke?? – der hvor den halter i din begrundelse er at han er chef for en Danmarks størte nødhjælps organisation, hvor Jørgen benytter en aftrædeselsordning som ikke var tiltænkt – jo hvis han blev fyret, men sådan ser jeg ikke hændelsen – han har selv et andet job – hvor han både moralsk og etisk burde have sagt op selv – hvordan vil du får andre til arbejde gratis i DRK samt give bidrag hertil – vores familie vil vælge andre organisation, som folkekirkens nødhjælp – læger uden grænser – UNICEF eller lign – vi gider da ikke betale til en eller andens pension – jo hvis han ikke fik løn andet sted fra, så ville der være ok, men men det får Jørgen altså – KAN DU IKKE SE DET LARS KOLIND

 80. Niels Nielsen

  Sjovt some kommentarer slettes i bloggen

  Fordi man er uenig med Kolind

 81. Morten Witt

  Hej Lars, problemet opstår vel først hvis vi der bidrager med penge til DRK begynder at se foretningsmæssigt på bidraget.Her samles penge ind uden at bidragsyderne får noget igen, her har vi nok været en del der har levet i den illusion at pengene gik til folk der var fattigere end os selv.
  Folk med gennemsnitlige løn- og arbejdsforhold fremstår som idioter når de giver til folk der tjener mere end dem selv. Det er vel det der er problemet?

 82. Bent Pallesen

  Hej Lars
  Jeg er fuldt ud enig med dig, selvfølgelig skal Jørn Poulsen have sin fratrædelsesgodgørelse på lige fod som andre i erhvervslivet ville have fået det. Jørn Poulsen har bedt om orlov, og jeg mener at opstille til folketinget er borgerligt ombud, så det er dansk røde kors egen skyld at de ligger som de redt.
  Jeg ville heller ikke give afkald, hvis det havde været mig. Jeg mener det er ren misundelse.

 83. jon lykke jørgensen

  Kære Kolind

  Jeg er ikke helt ening i dit synspunkt omkring JP. For det først spillede han på to heste under valgkampen. Det vil sige at døren stod åben til rødekors, i tilfældet at han ikke blev valgt ind i folketinget. Iøvrigt repræsenterer han en nonprofit organistion. Det kan godt være at han rent juridsk har krav på pengene, men når man går ind i politik, må man forvente en reaktion på fratrædelses beløbet, berettet eller ej. Det virker på mig som om at Hverken du eller JP har haft de skarpeste rådgivere. Erhverslivet og politik er meget forskellige ting. Det største problem i denne sag omkring JP er, at der er lækket fortrolige oplysninger omkring hans fratrædelses ordning ud til oftenligheden.

 84. Thorkild Kjær

  Kære Lars Kolind.
  Jeg har med interesse læst dine indlæg plus mange andre.
  Jeg er ikke enig med dig.
  Jeg selv er i tresserne og har solgt min virksomhed.
  Jeg vil tillade mig at skelne mellem virksoheden DRK og de virksomheder som du og jeg bestyrer/har bestyret. At kalde det et “kald” at være i DRK er måske for meget, men JP er selv kommet for skade at sige så. Virksomheden DRK er upolitisk og hviler på et grundlag der baserer sig på statsmidler, private indsmlinger, frivillige medarbejdere i stort tal og er et non profit selskab. Alt sammen det modsatte af vores hverdag. Du og jeg har politisk kunnet gøre hvad der passer os. Det kunne, kan og vil aldrig kunne lade sig gøre for generalsekretæren i DRK. Ude i verden kræves der neutralitet for at begå sig.
  JP har en kontrakt, som ved afskedigelse giver ham 2 mill.
  ok! Han ønskede at blive politiker, ok! Hvor efterlader det så DRK ? Her kræves af JP at han holder kommunikationslinerne åbne på vid gab til hans organisation og ikke mindst hans bestyrelse. Noget kunne tyde på at samarbejdet har knirket gevaldigt, ellers var man ikke endt her. Men det berettiger ikke JP til en kompensation. Det er ikke DRK, som beder JP om at gå ind i politik, og da det så lykkedes, er det ikke DRK, som vender ham ryggen og “snyder” ham 2 mill. kr. For udenforstående er det svært at se om der er nogen af parterne der har forsøgt, at lave et barn på den anden part, i det relative lange forløb. Tilbage står nu JP/DRK med en uhyre ubehagelig sag. Uanset hvad et eventuelt højere juridisk skoleridt ville have betydet for beløbets størrelse til JP, så efterlades det indtryk hos donorer, frivillige og alle andre at 750tkr er rigtig mange penge i en humanitær organasation. Da nytter det ikke at fremføre hvor mange millioner der løber mellem hænderne på generalsekretæren. Jeg forstår godt hvad du mener, og midt i kampens hede, når musikken spiller, er det måske ikke mange penge – man bliver nem lidt “fartblind” ude i det pulveriserende erhvervsliv. Men det gælder ikke for de fleste, og slet ikke for donorerne i DRK. Derfor skal folk på de forreste pladser kende deres besøgelsestid, og det har det knebet lidt med i denne sag. Derfor den store opstandelse.
  Med venlig hilsen og god jul.

 85. Niels Mark

  Nej….hvor er det dog en gang JANTElovs misundelse/forargelse af værste skuffe. Jørgen Poulsen har sin gode ret til sin aftrædelsesløn(…og har sikkert også fortjent den!) – hvorfor vælger DRK ikke orlov u/løn ??

  At Røde Kors er non-profit organisation, er sagen helt uvedkommende – At Naser forsøger at gøre sig til dommer over hvad JP skal bruge sin løn til – er næsten som at høre “Enhedslisten”…..måske det er årsagen til medlemsflugten.

  Jeg synes at Lars Kolind, er meget klar i sin fortolkning af sagen – og giver ham 100% ret.

  Og til de uenige: Prøv at se ud over jeres “Jantelovs næsetip” -og så kig indad istedet. I forærer jo hele ikke dele af jeres løn væk, vel?

  Håber på god vind fremover til NA – Ingen tvivl om at deres grundliggende synspunkter har deres berettigelse

 86. Harald St. Meldgaard

  Sagen forekommer enkel og banal:

  Jørgen Poulsen kalkulerede med en kattelem tilbage til Røde Kors.

  Han havde selvsagt ingen forhåndsgaranti for medlemsskab af Folketinget.

  Derfor sadlede han to heste og undlod at cleare med bestyrelsen for Røde Kors.

  Prisen for dobbeltspillet deler Jørgen Poulsen med Røde Kors og Ny Alliance.

  Og Jørgen Poulsen må nok se i øjnene, at ambitionen om højstatus i en politisk karriere nu er urealistisk.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.