Arkiv for november 2007

Fremtidens Folkeskole 4: Faget

I den klassiske mentale model for Folkeskolen er den viden som skal formidles til eleverne, organiseret i fag. Nogle fag stammer fra oldtiden (fx matematik), mens andre er opstået som kombinationer af fag. Inden for alle fag har Undervisningsministeriet fastlagt bindende og detaljerede faglige mål, som er ens for alle elever og alle skoler. Hvert fag har sine lærebogssystemer og tests, der sikrer at alle elever har de samme faglige forudsætninger for fx at påbegynde en ungdomsuddannelse.

I Fremtidens Folkeskole er faget underordnet temaer, problemstillinger og projekter. Faget matematik indgår bl.a. i temaerne madlavning og sund levevis, penge og økonomi, natur og teknik. Lærerens opgave er at stimulere banet til at arbejde med temaer på en måde der sikrer a eleven har opnået det ønskelige  minimums niveau (og gerne også et højere nivau på de områder, som læreren ved eller har mistanke om at eleven har forsømt.

Fremtidens Folkeskole 3: Undervisning eller læring?

I den klassiske mentale model for Folkeskolen er formålet at fylde på: “Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder osv”. Midlet er undervisning og metoden er at en lærer (normalt kun en) underviser 20-25 elever i et bestemt fag på et bestemt tidspunkt, normalt efter en bestemt lærebog. Ved at anvende forskellige former for tests kontrollerer skolen at eleverne har nået de specifikke faglige mål som Undervisningsministeriet har fastlagt. Nationale tests giver også Ministeriet mulighed for at kontrollere at kommunerne løser deres opgaver tilfredsstillende.

I Fremtidens Folkeskole er formålet bredere, nemlig i samarbejde med forældrerne at bidrage til børnenes udvikling til voksne, kompetente og ansvarlige mennesker. Midlet er ikke undervisning, men et bredt spektrum af aktiviteter der befordrer læring.  Skolen anvender et bredt spektrum af læringsstrategier fordi børn har vidt forskellige læringsstile. Selvom en lærer måske kun dækker få faglige områder behersker han eller hun hele spektret af læringsstrategier sådan at læreren kan vejlede og støtte eleverne. Til vejledningen hører at læreren tager hensyn til at nogle børn har behov for langt mere struktur i hverdagen end andre.

Hvad siger du?

Fremtidens Folkeskole 2: Ugeskemaet

I den klassiske mentale model følger skoledagen et skema, hvor dagen er inddelt i perioder og den enkelte klasse undervises i bestemte fag ibestemte perioder af bestemte lærere.

I Fremtidens Folkeskole har dagen og ugen en anden karakter: Den udgør et glidende forløb, hvor varierende grupper af elever lærer forskellige ting i forskellige tempi. Den enkelte elev arbejder efter sin egen plan som er aftalt med tutor. Nogle har behov for megen struktur mens andre kan arbejde mere frit. Lærere udbyder kurser efter behov. Skolen er et marked for læring, individuelt og i grupper.

Kommentarer?

Fremtidens Folkeskole 1: Forskellighed

I den klassiske mentale model undervises eleverne i klasser, der er tilstræbt så homogene som muligt ved at eleverne har (omtrent) samme alder. Klassen er den grundlæggende organisatoriske ramme om undervisningen og lærerens rolle, bygningerne og ugeskemaet er udformet med klassen som grundlag. Klassekvotienten er et vigtigt diskussionsemne. Ved hjælp af specialundervisning, støttelærere og andre tiltag søger vi at kompensere for at eleverne i en klasse ikke altid udgør en homogen gruppe. Klassen har en socialiserende funktion fordi eleven tvinges til at være sammen med andre, som han/hun ikke selv har valgt. Klassen som fænomen har flere hundrede år på bagen.

I fremtidens folkeskole er udgangspunktet ikke klassen, men den enkelte elev. Og mens klassen tilstræbes at være homogen så er udgangspunktet nu at hver enkelt elev er forskellig (unik). Hvor flere elever måtte vare parat til at lære det samme på samme tidspunkt, sker dette i hold, men klassen som det faste hold findes ikke. Den enkelte elev har en coach (tutor), som hjælper eleven med at lære tingene i en fornuftig rækkefølge – men med stor vægt på interesser og aktuelle læringsmuligheder. Samspillet mellem individuel læring og læring i varierende grupper bruges til at sikre at socialiseringen finder sted. Samme virkning har det at ældre elever underviser yngre.

Hvad siger du så?

Lad os diskutere Folkeskole

Nu tager vi et par uger her på bloggen om Folkeskolen. Vi har tidligere haft dette som tema (klik på kategorien “folkeskolen og uddannelsessystemet”), men jeg tror vi kan komme videre denne gang.

Jeg skriver i de følgende blogposter elementer i en ny mental model for Folkeskolen og så håber jeg at debatten bliver intens i form af kommentarer.

Bare for god ordens skyld (aht. journalister): Denne blog er ikke officielt talerør for noget politisk parti, men alene et debatforum. Skulle Ny Alliance eller andre politiske partier ønske at gøre ideerne til deres, vil det kun glæde mig!

Første indlæg kommer om lidt.

Jobmulighed – Midtjylland

Kender du nogen i dit netværk der kunne tænke sig et job her på Løndal (www.loendal.dk)? Vi har mulighed for at sammensætte et job med en eller flere af følgende komponenter:

  • Administrator/sekretær for godset Løndal: Organisere events, tage sig af henvendelser (telefon/mail) og iøvrigt hjælpe til i en meget alsidig lille virksomhed med tre medarbejdere.
  • Assistent for mig (Lars Kolind): Jeg har klaret mig i ti år uden assistent og nu skal det være slut… Halvtidsjob som kan kombineres med en af de andre opgaver på listen.
  • Sekretær i PeopleTools (www.peopletools.dk): Kundeservice, markedsføring, administration, kursusplanlægning og meget gerne et engagement i selve forretningen: At levere de bedste analyseværktøjer (tests) til HR folk i store og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer i DK og senere i Norden.

Hvis du kender en, så vil jeg sætte stor pris på en mail direkte til lars@kolind.dk hurtigst muligt. I Løndal/PeopleTools beskæftiger vi for tiden 7 medarbejdere og vi vil gerne være flere. Arbejdsopgaverne er fleksible og meget varierende. Omgivelserne er unikke og økonomien sund. Bil er en nødvendighed medmindre du bor meget tæt på. Adresse: Løndal Alle 2, 8740 Brædstrup. Jeg glæder mig til at høre fra dig (eller den du kender). 

Lars Kolind

Innovative advokater

Innovation er ikke noget der hører advokatbranchen til. Men i Kolding findes der et advokatfirma der er helt sit eget. Slut med stift hierarki, slut med kedelige kontorer, slut med knudemænd og kvinder der ikke har andet i hovedet end paragraffer: tærø nielsen og hulgaard advokater hedder de og du finder dem på nettet på www.tnh.dk. Firmaet fik Advokaternes Innovationspris 2007 med god grund og er nu indstillet til Realdanias kloge m2 pris for deres innovative advokatkontor-koncept.

Jeg tror de er det nærmeste man kommer på et advokatkontor der følger principperne i Kolind Kuren: Mening, partnerskab, samarbejdende organisation og værdibaseret ledelse. Og så siges de tilmed at være rigtig gode advokater…

Indtryk efter 4000 gæster i weekenden

Dødtræt efter at have trykket mellem 4000 og 5000 mennesker i hånden her i weekenden i forbindelse med første del af Løndals store årlige julemarked, står der nogle interessante indtryk tilbage:

  1. Rigtig mange har en mening om Ny Alliance og det at jeg stillede op til Folketinget. Politik interesserer åbenbart almindelige danskere!
  2. Næsten alle er glade for at folk som jeg gider at stille op – og rigtig mange efterlyser en anden type mennesker i Folketinget. Folk er trætte af levebrødspolitikere som står lavt i kurs.
  3. Rigtig mange ønsker mig tillykke med at jeg ikke kom ind. De mener at politik er et kynisk magtspil, hvor der ikke er plads til idealister (som de åbenbart mener at jeg er). Ja det siger de – politik har intet med idealisme at gøre – det er simpelt magtspil!
  4. Rigtig mange har sympati med Ny Alliances ærinde (bryde blokpolitikken, skabe mere fornyelse), men de fleste er også meget kritiske i forhold til den “kunstneriske udførelse”. Med andre ord: Vi havde en kanon god sag, men vi gjorde det ikke godt.

Tror I disse fire observationer er repræsentative?

PS: Anden halvdel af Løndals julemarked er i den kommende weekend, begge dage 10-17.  Mød os på rute 52 nøjagtig ved 30 km stenen fra Horsens. Mere på www.loendal.dk.

Afstemningen: Skal Ny Alliance vælge side?

Resultatet af afstemningen blev at lidt over halvdelen mener at Ny Alliance skal vælge side før et folketingsvalg, men flertallet er beskedent (52%). Kommentarerne er lige så delte. Der er simpelt hen to mulige strategier.

Helt kort vil jeg sammenfatte problemstillingen sådan at et pænt flertal er enig i at de bedste ville være om Ny Alliance udgjorde (en del af) en midterblok, men at de fleste også frygter at det ville give for få stemmer og dermed for lidt indflydelse.

Min konklusion: Vi skal vist sove på det…

Mentale modeller – hvordan kan de ændres?

Den sidste uge (efter valget) har jeg haft lejlighed til at diskutere mentale modeller for offentlig virksomhed, for aktieselskaber, for skole og for fagforeninger (i forskellige forsamlinger). Vi har brugt MMM – Mental Model Mapper – fra Kolindkuren afsnit 7 (værktøjskassen) og hver gang er det lykkedes os at få lagt den indgroede mentale model pænt op på hylder bag os, mens vi frit har kunnet være kreative og dermed fundet frem til nye og radikalt forskellige mentale modeller, som passer bedre til vores tid (2007).

Det var egentlig det jeg troede at man også kunne i politik: Arbejde sammen om at forstå hvor indgroede forestillinger kommer fra, hvorfor de i sin tid var relevante, hvordan situationen nu har forandret sig og hvordan vi derfor må udvikle nye mentale modeller. Jeg forestillede mig at vi kunne tale om infrastruktur, skat, integration, miljø, ældre, folkeskole og meget mere.

Men dertil kom vi aldrig. Hvorfor?

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.