Tillid eller kontrol – igen

Afstemningen her på bloggen viser at omtrent ni ud af ti mener at offentlige institutioner kunne skabe mindst ti procent mere værdi, hvis de blev ledet med udgangspunkt i tillid frem for kontrol. Det er et rystende resultat. Og det underbygges af den rapport, der blev offentliggjort i sidste uge af to forskere på Copenhagen Business School: Lars Goldschmidt og Jens Christian Elkjær. De har beregnet at 240.000 velkvalificerede mennesker kunne frigøres til andre og bedre formål, hvis vi ophørte med det kontrolregime, som gradvis er blevet indført i det offentlige de sidste ti år. Mit regnestykke på bagsiden af en konvolut viser at omkostningen for samfundet overstiger 50 milliarder kr. pr. år. Hvis disse tal er blot tilnærmelsesvis korrekte, koster kontrollen i sig selv mere end de 40 illiarder som regeringen har tilført den offentlige sektor siden den tiltrådte i 2001.

For at sige det lige ud: Så er der godt nok brug for nye alliancer [;-)] i det politiske system, der tør tage et opgør med kontroltyranniet. Jeg medgiver at Anders Fogh Rasmussen nok som person er en naturlig tilhænger af kontrol, men problemet er bestemt ikke alene knyttet til VKO regeringen. Også i den foregående regerings tid myldrede kontrollerne frem. Det er simpelt hen en forkert og forældet mental model, vi har at gøre med.

Kan vi gøre noget for at ændre tendensen nu?

10 kommentarer til “Tillid eller kontrol – igen”

 1. Helle Munch Oldefar

  Hvem medgiver du? Min opfattelse af statsministeren er, at han egentlig helst ville undgå kontrol, men politikerne bides hele tiden i haserne af medier og ‘eksperter’, så de nærmest tvinges til at indføre kontrol, for at have deres ryg fri. Så måske var det her, man skulle gøre noget for at ændre tendensen?

 2. Mads Kristensen

  @Helle: Nu er det jo stadig sådan, at man selv bestemmer, hvordan man vil lade sig påvirke af andres holdninger. Mennesker har stadig en mental intimsfære, som de helt og holdent råder over. Det har politikere også. Om de så har n***** nok til at benytte sig af denne, er en helt anden sag.

  Med fare for at lyde ualmindelig banal, så er det en simpel beslutning, der skal til. At sige, at det er et problem at ændre systemet, får mig til at tænke over Terminator-filmene, hvor systemet har taget magten fra mennesket. Så langt er vi trods alt ikke kommet ud endnu. Vi kan stadig selv ændre skibets kurs. Ja, det vil kræve hårdt arbejde at vise tillid frem for mistillid, og der vil helt sikkert være en masse, der skal bide sig i tøjret (og en masse arbejdsløse kontrollanter), men det er det eneste, der er noget værd.

  Når dette så er sagt, vil jeg straks modsige mig selv og postulere, at der er områder, hvor man måske skal give knap så meget tillid i begyndelsen, indtil man ser, hvor det bærer henad. Det er trods alt forvaltning af skatteydernes penge, vi taler om.

 3. Jan Sjøstrand

  “Sandhederne” er langt mere nuanceret end både Lars Goldschmidt og Jens Christian Elkjær rapport og “afstemningen” her viser. Jeg vil gerne vide hvor fra ressourcene kommer, altså de 240.000 mennesker. Kommer de alene ved at fjerne kontrol, eller kommer de også af de mentale styrker der ligger i “frigørelsen”. Med hensyn til kontrollen mangler jeg info omkring “hvad kontrol dækker over”. Hvis “frigørelsen” af de 240.000 (helt eller delvist) dækker over de mere mentale aspekter der frigøres ved, at mennesker der har det vanskeligt ved kontrol slipper for kontrol, skal vi tage højde for at nogle mennesker fungerer bedst med frihed og mindre kontrol, mens andre har det modsat.

  Uanset hvad analyser viser og hvad de bruges til, er det endnu aldrig lykkes at forudsige fremtiden, kun at påvirke den. Jeg synes, at oplægget her er alt for unuanceret i sit indhold.

  Et andet mental aspekt der stort set altid holder er: At det du måler er det du får.
  det er vel udemærket i sin grundform, betinget af, at man måler på det der er relevant at måle på, eller på anden vis “kontrollere”.

  Sandhed er hverken analyser eller tolkninger af dem – sandhed er det vi formår at skabe sammen som samfund. Det der ligger uden for det menneskelige sind er objektivt – det der liger inde i det menneskelige sind er subjektivt. Det vi skaber sammen som samfund er objektivt – måden vi hver især tolker og forholder os til det på det på, er subjektivt.

 4. Jette Jakobsen

  I dag bliver mange af vores social og sundhedsuddannelser, brugt til at anbringe restgruppen i. Dem der har haft svært ved at komme igang med en uddannelse..af mange gode og mindre gode grunde. Nogle er næsten tvunget af en sagsbehandler enten fra jobcenteret eller kommunen til at gå i gang med den uddannelse. Det er på en måde forståeligt nok, det er en kort uddannelse, nogenlunde elevløn ofte supleret op til højeste dagpenge, der mangler i faget, adgangskravene er ikke store, nogenlunde nemt at gå til. Det er bare ofte mennesker som selv har haft det lidt svært i livet, og de vil så gerne hjælpe. Nogle kan bare ikke, når den hårde hverdag melder sig. Der skal brede skuldre til og et robust sind, der skal skelnes mellem arbejde og “mig selv”, man bruger meget sig selv. Der sker fejl og svigt på den konto…ikke af ond mening, men af forvirrethed, opgivenhed, forråelse, laden stå til osv osv derfor er det nødvendig med nogen kontrol. Eller det vi i gamle dage kaldte “hånd i hanke med tingene” Ikke latterlig kontrol, for kontrollens skyld. Eller politikere skal bevise der laves det der skal.
  Skrøbelige mennesker, der ikke kan passe på sig selv, kan heller ikke passe på andre. Jeg ved godt det lyder hårdt, men dem der arbejder med mennesker, skal selv have valgt det, og have en rimelig løn, samt mulighed for at gøre deres arbejde ordentligt, uden al for stramme rammer.

 5. Claus Christensen

  Jeg er helt enig med Jette.
  Den naive blinde tillid er ikke sagen. Man er nødt til at have en eller anden form for kontrol, men det skal være en kontrol, der giver mening og er effektiv. Kontrol kan ses som en forudsætning for at kunne give medarbejderne en begrundet ros. Kontrollen er en forudsætning for at kunne vide, hvad der foregår og for at kunne give feedback. Uden feedback bliver medarbejderne sløve og ligeglade. Og så bliver der for alvor spildt ressourcer.

 6. Stephan

  Din beregning giver ikke megen mening, når du ikke har kunde-orienteringen med i billedet. Så vil du få suboptimering og mere “Send Flere Penge” – efterspørgslen efter gratis services er jo nærmest uendelig.

  Men har du kunde-perspektivet med, så tror jeg endda beløbet er lavt sat. Man kunne gå både bedre kvalitet og bedre arbejdstilfredshed samtidig for de samme penge – eller frigive ressourcer og opretholde kvaliteten.

 7. Bjarne Balle

  Mht til spørgsmålet er jeg en anelse inspireret af Mads’ Terminator, men det er dog et andet billede, der kommer op på min nethinde end Mads’-:)

  Hvis det er muligt at etablere en samtale, hvor emnet bliver taget seriøst af de relevante magthavere er det selvfølgelig det bedste. Selvom jeg blot er almindelig outsider – uden inside insigter – så er der flere grunde til at jeg ikke tror meget på dette i denne sag!

  Er der ikke “hul igennem” eller mulighed for at få en samtale igang, så er der ganske mange eksempler på at det hjælper at lægge pres på magthaverne. Det rigtige pres igennem en kortere eller længere periode flytter noget. Det tror jeg er helt nødvendigt i denne sag, men det kræver altså lige at man kan ramme …

 8. Jette Jakobsen

  Tillykke Lars.
  Jeg har lige hørt i nyhederne at du stiller op for NA på Fyn. Det skal nok gå godt. Bare en skam ar Nasser Karder siger så tit at det er Anders Fogh Rasmussen, han vil give sine stemmer til. Det skulle han aldrig have gjort.

 9. Anne Dane

  @Jette Jakobsen,
  Det var en meget begavet betragtning om social og sundhedssektoren, den sammenhæng har jeg aldrig tænkt over men alligevel fornemmet på sin vis.

  Nu med kontrol – Jeg synes der mangler en klar definition af hvilken slags kontrol Lars Kolind mener. Kontrol kan jo være mange forskellige ting.

 10. Vibeke Riemer

  I Norge har man undersøgt og evalueret 12 kommuner, der har gennemført et stort projekt “Myndiggjorte medarbeidere” svarende til selvledende medarbejdere. Det kommer der gode resultater ud af Se mere om dette på min blog http://www.vibekeriemer.dk

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.