Arkiv for september 2007

Hvor skal Danmark hen?

De mange gode kommentarer til blogposterne om Ny Alliance, skattereform mv. inspirerede mig til helt kort at formulere hvad det er jeg går ind for i politik. Det finder du i fanen overfor: Politik.

Jo mere jeg læser kommentarerne til de blogposter der handler om politik, jo mere tydeligt bliver det for mig, at Danmark ikke bare har brug for et lille nyt midterparti, men derimod et parti, der ser længere fremad end til næste meningsmåling eller næste valg og som har mod til at røre ved de grundlæggende ting.

Spændt på at se din reaktion…

10% højere værdiskabelse i organisationen.

Fire femtedele af de knap 100, der har stemt på dagens spørgsmål:

Kunne din organisation skabe mindst ti procent mere værdi for kunderne, hvis medarbejderne blev sat fri til at bestemme hvordan opgaverne skal løses?

svarer bekræftende, dvs. at organisationen efter deres opfattelse kunne skabe mindst ti procent mere værdi hvis medarbejderne blev sat fri. Det synes jeg er et meget højt tal.

Prøv i kommentarer til denne post at give dit bud på, hvad det er, medarbejderne ville gøre anderledes, hvis de blev sat fri til at bestemme hvordan opgaverne skal løses!

Og har du ikke stemt endnu, så gør det!

Ny Alliances partiprogram – en kommentar.

Ny Alliances partiprogram er nu på gaden. I den verson jeg har, fylder det 47 sider, ialt 163.000 tegn. Efter min mening er der masser af gode ting i programmet, men det er meget langt og det skyldes formentlig at ledelsen har villet tage hensyn til flest mulige af de gode forslag, der er kommet ind fra medlemmerne. Men jeg tvivler på at nogen overhovedet kan huske det hele!
Skulle jeg have bestemt, skulle partiet stadig have lyttet til medlemmerne, men derefter skulle programmet have været skåret ned til tre sider!

De vigtigste ting for mig i programmet er:

At Ny Alliance fortsat vil inddrage medlemmerne direkte i udviklingen af politikken. Her er en oplagt mulighed for at bringe ægte fornyelse ind i dansk politik.
At Ny Alliance vil gøre op med regel- og rettighedsstyringen af den offentlige sektor. Der er tværtimod brug for at vi viser de offentligt ansatte tillid.
At Ny Alliance slår fast at borgerne ikke alene har rettigheder med også pligter over for fællesskabet. Vi har alle et ansvar for at skabe et godt samfund. Borgeren er ikke kun forbruger af offentlig service.
At skatten på arbejde skal ned, ikke for at gøre de rige rigere, men for at skabe større velstand i samfundet og derfor grundlag for større velfærd.
At Ny Alliance slår fast med syvtommersøm at sharia og andre retssystemer der bygger på kollektiv ret, ikke hører hjemme i Danmark. Vi har ét retssystem for alle borgere og de borgere der ikke vil indordne sig under dette, må finde et andet sted at bo.
At medlemskabet af EU, FN og andre internationale organisationer er grundlaget for dansk udenrigspolitik og at vi derfor skal være fuldgyldigt medlem af EU, hvilket betyder at de danske forbehold skal til afstemning med henblik på at få dem fjernet.
At Danmark skal følge strategien “Bæredygtig vækst”, hvilket bl.a. betyder at bæredygtighed er langt mere end grønne afgifter – bæredygtighed skal tænkes ind i alt hvad vi gør.
At udviklingsbistanden igen skal op på 1 % af BNP og at anmark skal gå foran for at udvikle den måde vi yderbistand på, sådan at vi får størst mulig effekt af det, vi gør. Det betyder bl.a. at vi inddrager frivillige organisationer i højere grad.
At Danmark sætter et konkret og ambitiøst mål for reduktionen af CO2 udslip (40 % inden 2020), der gør Danmark til et foregangsland. Strategien om bæredygtig vækst vil gøre det muligt at nå målet.
At Ny Alliance ønsker en grundlæggende fornyelse af Folkeskolen med det sigte at hvert enkelt barn gennem skolegangen får mulighed for at udvikle sine stærke sider med henblik på både et godt liv og et godt job.
At Ny Alliance vil fokusere langt mere på forebyggelse i sundhedsvæsenet end nu – også selvom det kan koste penge, f.eks. til at nedsætte MOMS på frisk frugt og grønt.
At Ny Alliance vil samle hele uddannelsesområdet i et undervisningsministerium, der skal have til opgave at udvikle et uddannelsessystem der passer bedre til virkeligheden i det 21. århundrede. Dette betyder flere penge til videregående uddannelser, især inden for teknik og naturvidenskab.
At Ny Alliance vil integrere asylansøgerne i samfundet, bl.a. ved at afskaffe asylcentrene og giver asylansøgerne mulighed for at leve blandt andre danskere og tage arbejde eller uddannelse indtil deres sag er afgjort.

Hvad mener du?

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.