Arkiv for september 2007

Podcast om Timpsons

Timpsons er en unik succeshistorie. Fra en lille gruppe sko-reparationsværksteder til næsten 600 servicebutikker over hele Storbritannien på 25 år. Jeg havde besøg af ejer og direktør James Timpson som fortalte et par minutter om hvorfor det har kunnet lade sig gøre. Lyt her (podcasten er på engelsk):

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Hvad siger I så?

KolindKurens politikertest

Her er en test, som du kan bruge til at vurdere de politikere du overvejer at stemme på. Vælg din yndlingspolitiker og gå så i gang.

Svar Ja (1 points), måske (½ point) eller nej (0 points) på hvert spørgsmål og læg scoren sammen til et tal mellem 0 og 10. Jeg skriver “han/ham” om politikeren for at gøre spørgsmålet så kort som muligt; det betyder selvfølgelig han/ham/hun eller hende:

  1. Ville du trygt købe en brugt bil af politikeren?
  2. Ville du være glad for at sidde ved siden af ham til et middagsselskab?
  3. Ville du trygt overlade til ham at investere pengene på din pensionsordning så du kan få det bedst mulige afkast og dermed højeste pension?
  4. Ville du trygt overlade til ham at checke din faldskærm inden du skulle springe?
  5. Ville du trygt bruge ham til at rådgive dine børn om valg af uddannelse så de kunne få både et godt liv og og et godt job?
  6. Ville du være glad for at have ham som nærmeste leder/chef på din arbejdsplads?
  7. Tror du at han kunne få et job i erhvervslivet til en højere løn end det han tjener som politiker?
  8. Ville han være glad for ham som formand for bolig/ejerforeningen der hvor du bor?
  9. Ville han være god som træner for dine børn i sportsklubben eller som spejderleder?
  10. Vil du om tyve år være stolt af at fortælle dine børn at du stemte på ham ved det vigtige folketingsvalg i 2008?

Tæl sammen. Hvis din politiker får 8 eller flere point, så hold dig til ham. Får han mellem 6 og 8 points så skulle du overveje om ikke du kunne finde en bedre og ender han under 6 points synes jeg at du har et problem…

Kommentarer til testen som sådan og konkrete testresultater for bestemte politikere er velkomne  i kommentarerne nedenfor.

Hvad er en god politiker?

Her er tre minutter om hvad en god politiker efter min mening er. Og på den næste blogpost findes så testen, som jeg fortæller om på podcasten.

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Prøv testen og lad mig så høre din mening…

Podcast om hvad der gør virksomheder excellente

Vi havde i dag besøg på Løndal af Adrian Simpson, som er en af de personer i verden som jeg tror har størst kendskab til “excellente” virksomheder i alle brancher. Jeg spurgte Adrian om han på 2 minutter kunne sammenfatte nøglen: Hvad er det allervigtigste?

Her er hans svar (Podcasten er på engelsk):

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Hvad siger du?

Podcast om værdibaseret ledelse.

Ærlig talt: Værdibaseret ledelse hænger mig ud af halsen. Man bliver enige om fem plus-ord som ingen kan være imod og så er vi alle glade: Nu har vores virksomhed nemlig også værdibaseret ledelse. Spild af tid efter min mening.

Jeg opfatter værdibaseret ledelse meget mere kontant. Se her hvordan:

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Kommentarer afventes spændt….

Arkitemas kloge organisation

Arkitema er et arkitektfirma som du skal holde øje med. De er formentlig længt fremme i vores del af verden med arbejdet med at lave en klog organisation, dvs. en organisation, hvor viden deles mellem medarbejderne og hvor medarbejderne arbejder mere kreativt sammen end det før er set. Jeg har formået direktør Per Feldthaus til at fortælle læidt om hvad Arkitema har gang i, på denne podcast.

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Lyder det ikke spændende…

Omgivet af løgnere

selvik_arnel.jpg

Hvis du har prøvet at være leder af noget, så kender du problemet: De fleste medarbejdere prøver at sige det til dig, som de tror, du ønsker at høre. Altså at dine ideer er gode og at de gerne vil være med til at gennemføre dem. Men ved julefrokosten er tonen en anden. Så kan du måske få sandheden at vide: At medarbejderne er trætte af din måde at lede på; at du ikke kan delegere eller at du er konfliktsky.

Du er omgivet af løgnere. Og det er netop det, den norske sociolog Arne Selvik nu har skrevet en bog om: Omgivet af Løgnere. Hvordan og hvorfor problemet opstår og hvad du kan gøre ved det. For er der noget ledere har brug for, så er det ærlig feedback. Selvom feedback måske er negativ, kan den sagtens være konstruktiv.

Den bog kan jeg anbefale, både til ledere som gerne vil have mere ærlig feedback, og til medarbejdere, der gerne vil blive bedre til at give feedback. Bogen der er på 160 sider, er udgivet af Akademisk Forlag og koster 199 kr. ISBN 978-87-500-3935-8.

Og så skulle du iøvrigt prøve at besøge Arne Selviks side på Norges Handelshøyskoles website: http://www.nhh.no/forskning/hvemkanhva/person.html?-recid=254

50 milliarder til mursten

Regeringen vil bruge 50 milliarder til mursten og maling, dvs skoler, børnehaver, pjelehjem og hospitaler. Begrundelsen er at bygningerne er nedslidte som følge af manglende vedligeholdelse og opdatering. Interessant når samme regering fremhæver at vi aldrig har brugt flere penge på den offentlige sektor end nu. 37 milliarder mere siden regeringen trådte til i 2001, så vidt jeg husker.

Har du prøvet at se disse to ting i sammenhæng? 37 milliarder mere til den offentlige sektor, men alligevel skal man vente tre år på at få et høreapparat og vi har ikke haft råd til at male vinduerne og reparere taget?

Det tror jeg at der er en grund til, og grunden er at de mange flere penge er brugt på de forkerte ting. Vi har gjort den offentlige sektor til et kontrolsamfund. Fra alle sider presser politikerne offentlige institutioner til at dokumentere deres arbejde og leve op til standarder for ventetider, hjemmehjælperbesøg, læseplaner, tests osv. Senest foreslår Socialdemokratiet 29 velfærdsrettigheder, som den offentlige sektor bare har at levere og hvis den ikke gør det, så er der en klageinstans som nok skal komme efter den.

Hvad er det for en tankegang?

Bæredygtighed – biobooster

ryomrens.gif

Et andet eksempel på radikal nytænkning med bæredygtighed som motor som jeg kender fra Grundfos: Biobooster.

Når du tænker på rensningsanlæg forestiller du dig store runde cementbeholdere med omrørere og andet godt så langt væk fra mennesker som muligt. Rørsystemer samler spildevandet fra virksomheder og husholdninger og transporterer spildevandet til de store rensningsanlæg.

Men sådan behøver det ikke mere at være: I dag har Grundfos en teknologi der gør det muligt at have et komplet biologisk rensningsanlæg i en container. Så i stedet for at blande spildevandet fra mange forskellige kilder og transportere det langt til store centrale rensningsanlæg kan spildevandet renses på virksomhedens parkeringsplads og genbruges på stedet. Teknologien hedder Biobooster (se http://net.grundfos.com/doc/webnet/biobooster/int/index.html)

En drøm? Nej ikke for kommunen der driver det offentlige rensningsanlæg. For hvis den mister vandafledningsafgiften fra virksomheden så mangler indtægten i rensningsanlæggets budget. Så er det fristende for kommunen at finde en undskyldning for at sætte virksomhedens vandafledningsafgift lidt ned så det ikke kan betale sig at indføre den nye og rene teknologi. Kommunen løser sit kortsigtede budgetproblem, men Danmark mister sit forspring på en af de mest perspektivrige bæredygtige nyskabelser, vi har set i mange år. Tænk hvis forureneren simpelt hen selv rensede sit spildevand og genbrugte det? Det er da visionært.

Men altså ikke i Danmark…

Bæredygtighed: Motor eller bremse?

Traditionelt opfatter både virksomhedsledere, politikere og almindelige mennesker kravet om bæredygtighed som en bremse: Vi skal godt nok have vækst, men ikke for enhver pris – væksten skal være bæredygtig. Det var naturligt i 1970′erne hvor man opdagede at det umådeholdne forbrug af olie og gas ville betyde at depoterne var brugt om 30 eller 50 år. Dengang talte man om at strække ressourcerne og brugte energiafgifter som redskab.

I dag er det ikke så meget depoterne af fossile brændsler vi bekymrer os om; det er udslippet af CO2 og andre drivhusgasser og den effekt det har på klima og miljø. Men midlerne har ikke forandret sig: Grønne afgifter og tilskud til alt, hvad der kan spare energi eller producere energi på bæredygtig vis. Vi står på bremsen.

Herefterlyser jeg nytænkning. Tænk hvis vi i stedet gjorde bæredygtighed til samfundets motor: Tænk hvis vi spurgte om bæredygtig tankegang kunne forøge vores økonomiske vækst, vores velfærd og vores bidrag til at forbedre forholdene for verdens fattigste? Hvis bæredygtige løsninger kunne give os bedre indeklima, renere og mere varierede omgivelser, bedre socialt netværk, hurtigere og billigere transport eller hvad vi nu drømmer om.

Her kan det offentlige gå foran. Ved at invitere danske virksomheder til at samarbejde om udvikling, afprøvning og eksport af nye bæredygtige løsninger.

Et aktuelt eksempel er problemet med gylle fra svineproduktion. Danske virksomheder har i dag løsninger som betyder at gyllen behandles direkte fra stalden og adskilles i vand og et gødningsstof som kan fyldes i sække og sælges og bruges der hvor der er behov (se f.eks. www.infarm.dk). Hvis vi virkelig ønskede bæredygtig svineproduktion gjorde Folketinget to ting: 1) stillede krav om at svinefarme over en vis størrelse skulle indføre ren produktionsteknologi inden for få år, og 2) indførte en mærkning af svinekødet sådan at køberen vidste at dette kød var produceret med ren teknologi.

Men hvad sker der? Kommunerne kan stadig ikke finde ud af reglerne for godkendelse af den nye teknologi og imens forurenes vandløb, søer og fjorde og Danmarks forspring og eksportmuligheder forspildes.

Her er brug for nye alliancer…

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.