Arkiv for august 2007

Podcast om skattereformen

Hvordan kan jeg gå ind for en skattereform, der giver de velhavende mange gange større gevinst end de lavtlønnede? Få svaret på podcasten her. Det varer kun 3 minutter…

YouTube-forhåndsvisningsbillede

Og må jeg så se dine kommentar her på bloggen!

Innovation og samarbejde gennem kunst

Multikunstneren Jes Nordby er et interessant eksempel på en unstner der krydser kløften mellem kunst og erhvervsliv. Ideen er at medarbejdergrupper skaber kollektive kunstværker og på den måde lærer noget om hinanden og om deres virksomhed. Se mere på www.ateljes.com.

Bare til inspiration.

Ny Bog: Ledelse af netværk

Børsens Forlag har udgivet en spændende bog om ledelse i netværksorganisationer. Skrevet af Christian Waldstrøm i samarbejde med Bent Engelbrecht.  Hovedpointen er at man går galt i byen hvis man kun har fantasi til at opfatte sin organisation som den pyramide, der er vist i organisationsplanen. Hvis sådanne organisationer nogensinde har eksisteret er det i hvert fald længe siden. Dagens virkelighed er meget mere kompleks og ledere skal simpelt hen se på deres organisation på en ny måde, nemlig som et netværk. Det er et eksempel på det, jeg vil kalde et grundlæggende skift i lederens og medarbejdernes mentale model.

Bogen bygger i høj grad på det man kalder social netværksanalyse, dvs kortlægningen af hvad medarbejderne kommunikerer med hinanden om. Når man laver sådan en analyse får man et billede af hvilke motorveje der er for kommunikationen og hvilke afdelinger, grupper eller enkelte medarbejdere, der sidder på øer uden megen kontakt med andre. Den viden kan bruges til at udvikle organisationen, ændre på de fysiske rammer og andre tiltag, der kan gøre organisationen bedre til at arbejde sammen og dele viden. Det er en praktisk orienteret bog; dog ikke nogen kogebog.

Jeg kan varmt anbefale bogen. Jeg savner egentlig kun en ting, nemlig en omtale af hvordan sociale medier (se f.eks. www.kollektivintelligens.dk) kan bruges aktivt til at få netværkene til at fungere endnu bedre.

Bogen koster 460 kr inkl. moms og kan bestilles på www.borsensforlag.dk

Skattereform – en historie for virkeligheden

Selvom nogle måske har læst denne historie før, så synes jeg alligevel at den er så væsentlig at jeg gerne vil bringe den her:

Det er historien om ti personer, der hver dag går ud på restaurant og spiser middag sammen. Den fælles regning på restauranten ender hver dag på 1.000 kroner, og de ti deler den op på nogenlunde samme måde, som vi betaler skatter her i landet: De første fire – de fattigste – skal derfor ikke betale noget. Den femte skal betale 10 kroner, den sjette 30 kroner, den syvende 70 kroner, den ottende 120 kroner og den niende 180 kroner. Den tiende, den rigeste af dem, skal betale 590 kroner.

Sådan spiser de sammen hver dag, og alle er de glade for den måde, de deler regningen på. Lige ind til restauratøren pludselig giver dem rabat. »Eftersom I er så gode kunder,« siger han, »giver jeg jer 200 kroner i rabat på jeres middage.« En middag for ti personer koster derefter 800 kroner.

Gruppen vil stadig betale regningen på samme måde, som vi betaler skatter her i landet. Så de første fire bliver ikke påvirket: De skal stadig ikke betale.

Men hvad med de seks andre – dem som betaler – hvad skal de gøre? Hvordan skal de fordele rabatten på 200 kroner, så alle får en lige del? Og nu skal man holde ørene stive:

De finder ud af, at 200 kroner divideret med seks bliver til 33,33 kroner. Hvis de trækker det beløb fra hver persons andel, skal den femte og sjette person have penge for at spise.

Restauratøren foreslår, at det mest rimelige vil være at reducere hver person regning omtrent jævnt, og han sætter sig til at regne på, hvad hver person skal betale.

Resultatet bliver, at også den femte person kan spise gratis, den sjette skal betale 20 kroner, den syvende 50 kroner, den ottende 90 kroner, den niende 120 kroner. Den tiende skal betale 520 kroner i stedet for de 590.

Alle seks personer får en lavere pris end tidligere, og de fire første kan fortsat spise gratis.

Men så er det, at én i selskabet begynder at sammenligne, hvad de hver især har sparet. De står uden får restauranten.

»Jeg fik kun 10 kroner af de 200 kroner,« begynder den sjette person og peger på den tiende. »Men du tjente 70.«

»Præcis,« siger den femte person. »Jeg sparede også bare en 10´er. Det er uretfærdigt, at han fik syv gange mere end mig!«

»Det er sandt,« råber den syvende person. »Hvorfor skal han have 70 kroner, når jeg kun fik 20? De rige skal altid have det bedre!!!«

»Hør et øjeblik,« forsøger de fire første. »Vi fik jo overhovedet ingenting. Det her system udnytter de fattige.«

De ni personer omringer den tiende og giver ham tæsk.

Næste aften kommer han slet ikke til middagen, men de ni andre sætter sig til bordet og spiser uden at vente på den tiende. Da regningen kommer, opdager de noget.

Der mangler 520 kroner…

KolindKuren får bredere perspektiv.

Indtil nu har Kolind Kuren mest handlet om at inspirere virksomheder til at lave bureaukrati om til vækst. Men fra nu af vender jeg blikket mod hele samfundet: Hvordan kan vi gøre kontrolsamfundet til et sted med større frihed, mere bæredygtig vækst, og med et større og stærkere fællesskab? Det giver bogen KolindKuren nogle af svarene på, men jeg vil gerne bruge bloggen til at gøre debatten bredere og finde flere svar.
Det håber jeg at du og andre læsere af bloggen vil hjælpe mig med. Jeg markerer ændringen med et nyt udseende, men vil fortsat lægge op til nye ideer og debat. Jeg kan ikke nå at svare på alle indlæg, men da de kommer ind i min indbakke kan du være ret sikker på at jeg læser dem. Vi har en god tradition for at de der bruger bloggen, også diskuterer indbyrdes. Det skal vi fortsætte med!
Bloggen kommer fortsat til at handle om virksomheder, men altså også om samfundsmæssige emner. Jeg er som I sikkert ved, engageret i Ny Alliance og jeg håber at mange af jer der stemmer på andre partier, vil blive ved med at læse og kommentere indlæggene på bloggen. Vi har netop brug for dialog mellem folk der har forskellige opfattelser – og den kan vi få her. Kender du andre der brænder for en god politisk dialog, så indbyd dem til at være med på bloggen!

Når folkestyre fungerer.

 Fogh primage_03.jpe

Jeg synes faktisk at det er fantastisk at bloggen gør det muligt for mennesker forskellige steder i landet (verden?) at diskutere skattesystem på en – synes jeg – meget konstruktiv måde. Hvis det ender med at jeg siger ja til at stille op til Folketinget (pt. uafklaret), så glæder jeg mig til at bruge bloggen som “baggrundsgruppe”. Hvis man kan få lov til at lufte ideer og tanker her i en fordomsfri diskussion uden at blive hudflettet i pressen for hvert ord man skriver, så vil det være rigtig positivt og spændende for folkestyret.

Fredag lagde Statsministeren (eller hans sekretær) et alenlangt indlæg ud på sin blog om kvalitetsreform og 2015 plan. Siden da er der kommet 7 kommentarer. Her på bloggen har vi siden fredag haft to indlæg og 33 kommentarer. Og det uden hele det spin-apparat, som arbejder for Statsministeren. Det kalder jeg da demokrati og det lover godt for fremtiden.

LK ude sol 2 48 K.jpg

Bliv ved!

Velfærd frem for lavere skat ?

Mediernes dækning af de igangværende forhandlinger er efter min mening et lærestykke i dårlig kommunikation:

Spørgsmålet bygger på en forkert forudsætning. Lavere skat er ikke ensbetydende med mindre velfærd. Lavere skat kan føre til større velfærd, hvis skatteomlægningen udformes rigtigt.

De ti milliarder, som skattediskussionen drejer sig om, er et forsvindende lille beløb i forhold til de samlede offentlige udgifter (850 mia. kr) og overskuddet på statens finanser.

Flaskehalsen der forhindrer os i at få mere velfærd, er ikke økonomi, men arbejdskraft. En skatteomlægning der øger arbejdsstyrken, giver mulighed for højere velfærd – ikke lavere.

Hvis en skattelettelse (f.eks. fjernelse af topskat) får 10 procent af danskerne til at arbejde mere, vil det som lettelsen koster, komme tilbage som merskat af det ekstra arbejde. Når analysebureauerne spørger 100 danskere om de vil arbejde mere, er der altså intet overraskende i at 90 % siger at det vil de ikke. Ved den seneste meningsmåling svarede 87 % at de ikke ville arbejde mere, mens 11 % ville gøre det.

Tænk hvis vi kunne få en kvalificeret debat…

 

Det bedste er det godes fjende.

Jeg vil gerne give diskussionen om Beta – at eksperimentere frem for at analysere – et ekstra skub. Jeg tænker tilbage på dengang vi i Oticon lavede en helt ny organisation (spaghetti organisationen), som Tom Peters og andre siden kaldte en af verdens første rigtig videnbaserede organisationer.

Selvfølgelig analyserede vi og tænkte os om, men vi fulgte først og fremmest vores intuition. Og vi sagde til hinanden gang på gang, at hvis dette og hint ikke virkede, så kunne vi da bare lave det om, hvis vi fandt ud af at noget andet virkede bedre. Det var den holdning der gav os mod til at “gå planken ud” og “tænke det utænkelige”.

Siden da har jeg lagt mærke til at frygten for at lave en fejl ofte forhindrer mennesker i at gøre noget, som de egentlig mener er en god ting, men som de alligevel ikke er helt sikre på. Jeg har aldrig været bange for at lave fejl – bare de bliver erkendt hurtigt og rettet, så er fejlene jo egentlig bare muligheder for at lære.

Kunne vi ikke bruge lidt mere af den tankegang i Danmark?

Design frem for analyse – beta

Per Feldvoss har en meget interessant bemærkning i enkommentar 20. august til min blogpost om mentale modeller (Vi lever i 2007, ikke 1907), som jeg gerne vil fremhæve: Fordelen ved at bruge kræfterne på design istedet for analyse.

Tankegangen er at man ofte kommer langt videre ved simpelt hen at prøve noget nyt frem for at analysere et problem grundigt, vurdere alle relevante alternativer og beregne deres konsekvenser. Det er jeg en stor tilhænger af selvom jeg egentlig er opdraget som matematiker til at analysere og gennemtænke alting. Måske netop derfor!

IT-folk kalder fænomenet ”beta”. Lav en hurtig prototype – en betaversion – af systemet, få erfaringer med det, lær af det og lav så det endelige system. Flere og flere gør “beta” til selve deres strategi, f.eks. Google, der lancerede sin populære g-mail som beta, hvilket den vist stadig er selvom der nu er mange millioner brugere. Beta betyder at man til stadighed forbedrer og laver om.

Hvad med at indføre en betakultur i din organisation?

Ti praktiske anvendelser af sociale medier

Her er ti ideer til hvad sociale medier (blogs, wikis, sociale netværkstjenester, prediction markets, fildeling mv) kan bruges til i organisationen:

  1. Hver leder der har mere end 25 medarbejdere, skriver sin egen blog til organisationen. Andre afdelingers medarbejdere må gerne læse med og bidrage.
  2. Direktionen/ledergruppen/bestyrelsen bruger en intern lukket blog som forum for diskussion og informationsudveksling.
  3. HR-chefen blogger eksternt om virksomheden som arbejdsplads med det formål at tiltrække ansøgere og fortælle dem om kulturen i virksomheden.
  4. Alle interne fotos optaget af medarbejderne uploades til en billeddelingstjeneste og forsynes med nøgleord (tags). Det hjælper alle med at forstå, hvad der sker i firmaet, hos konkurrenter og kunder og ude i markedet iøvrigt.
  5. Alle medarbejdere lægger deres profil op på en social netværkstjeneste, hvilket gør det let at finde eller dele viden med folk med en bestemt erfaring eller kompetence.
  6. Virksomhedens interne håndbøger skrives som en lokal wikipedia, hvor alle bidrager med ajourført information.
  7. For hvert større projekt etableres et prediction market, hvor færdiggørelsen af hver fase vurderes af alle med berøring til projektet.
  8. Det trykte personaleblad erstattes af et elektronisk medie, hvor medarbejderne selv skriver historierne og tager billederne. Bladet er dermed frigjort fra en fast udgivelsesfrekvens og bliver meget mere dynamisk.
  9. Virksomheden tester nye koncepter/produktideer i en virtuel verden, fx. secondlife
  10. Chefen eller en anden person podcaster om hvad der sker i virksomheden og udenfor.

Vil du vide mere om sociale medier så foreslår jeg www.kollektivintelligens.dk.

Hvad siger du? Har du andre ideer?

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.