Arkiv for februar 2007

Bør en forskningsinstitution ledes af en forsker?

 G3 0803 Sæl Palmer Station.jpg

Det spørgsmål stillede jeg i dag til en række af forskerne på Vædderen.

Omkring halvdelen svarede ja med den begrundelse at det er en forudsætning for at lede forskere at man har forstår hvad forskning er, herunder kravet til stringens og publikationsprocessen. Den anden halvdel svarede nærmest modsat: Det er en fordel at lederen kommer udefra og kan se forskningen i perspektiv. Han (eller hun) må ikke selv repræsenterer et forskningsområde, som så let kan blive favoriseret.

På spørgsmålet om et hospital bør ledes af en læge var svarene også delte, men flere anså det dog for en fordel at lederen ikke var læge.

Men fælles for alle svar var at lederen af en videntung virksomhed eller institution skal forstå ret dybtgående hvad virksomheden drejer sig om. Lederen af en forskningsinstitution skal have sat sig grundigt ind i hvad forskning er, og hvad de konkrete problemstillinger er inden for det område, som institutionen dækker. Og kan lederen gøre det uden at være “fagmand” så er det måske en fordel. For mange oplever at forskningsledelse bliver et af to yderpunkter: Enten forsømmer lederen at være leder i den forstand at få organisationen til at fungere optimalt med et relevant og væsentligt formål, eller fortaber lederen sig i planer, nøgletal, milepæle, budgetter og rapporter. Sidstnævnte går under betegnelsen en “DJØF-leder” (DJØF er jurist og økonomforbundet). Stort set alle var enige om at en DJØF-leder var det værste man kunne få! Der er heldigvis undtagelser, men ikke mange ifølge forskerne. Alle var enige om at jo større institution, jo mere trækker ledelsen i retning af en erhvervsvirksomhed.

De besætningsmedlemmer fra den militære del af besætningen som jeg talte med, var enige om at en admiral skal skulle sejle et skib. Basta. Det er jeg selv ikke sikker på, holder.

Hvad mener du?

Hvorfor al den snak om CO2?

 P1020133.JPG

I disse dage diskuteres den nye klimarapport. Vurderingen fra de fleste jeg har talt med her på Vædderen er at rapporten ikke er særlig meget mere alvorlig end den foregående, forskellen er blot at usikkerheden er blevet væsentlig mindre. Vi ved meget mere om hvad der formentlig kommer til at ske.

Og helt enkelt er det der kommer til at ske, at verden bliver tvunget til at bringe udslip af CO2 og binding af CO2 i balance. Sammen med rent vand til verden bliver CO2 formentlig den vigtigste enkeltudfordring vi står over for i det 21. århundrede.

Når vi nu er så godt som sikre på det, hvorfor er det så at så få af samfundets beslutningstagere stiller det helt enkle spørgsmål: Skal vi gå foran i bestræbelserne på at bringe balance i CO2 regnskabet (dvs. blive det første land der gør det) eller skal vi blot følge med hovedfeltet? Det er et helt grundlæggende strategisk spørgsmål for Danmark.

Jeg har givet et bud i en artikel i Jyllands Posten på søndag og kan godt allerede nu afsløre at jeg synes at vi skal erobre førertrøjen.

Hvad mener du?

Stor hilsen fra Magellan Strædet med Ildlandet bagbord og Chile styrbord, pukkelhvaler, delfiner og søløver i vandet og pingviner i frøers mængde. Helt vildt!

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.