Afhængighedserklæring

 Forskellighed 2.jpg

Kampen for De Forenede Staters uafhængighed af de britiske koloniherrer kulminerede i 1789 med vedtagelsen af den amerikanske uafhængighedserklæring og erklæringens ordlyd står stadig som det centrale grundlag for det amerikanske samfund. Erklæringen gør op med andre staters ret til at bestemme over USA og definerer de centrale amerikanske frihedsrettigheder. Andre lande blev inspireret og centrale punkter fra den ameikanske uafhængighedserklæring findes i  mange landes forfatninger i dag, også i den danske grundlov.

Uafhængighed og frihed er stadig grundlæggende for vores samfund. Men i takt med at verden er blevet mindre har vi brug for en er klæring om vores afhængighed af hinanden. Landene er afhængige når de vil sikre fred og frihed. Virksomheder er afhængige fordi ingen virksomhed har al den viden der skal til for at udvikle, producere og levere et komplekst produkt. Og mennesker af afhængige fordi flere og flere opgaver skal løses i fællesskab.

Derfor foreslår jeg at Danmark bliver det første land i verden der vedtager en afhængighedserklæring.

Her er mit forslag til Afhængighedserklæring, som Folketinget passende kan vedtage på Grundlovsdag den 5. juni 2007:
Vi folketingsmedlemmer, ministre og andre danske borgere, som i dag er forsamlet på Christiansborg, erklærer at
·    Vi tager afstand fra egoisme, isolationisme, snæversyn og kortsyn som ødelægger vore muligheder for at udvikle Danmark til et foregangsland i verden, og vi afviser ledere der arbejder for snævre særinteresser, og dermed forsømmer at arbejde for det fælles bedste i den organisation de har ansvaret for,
·    Vi afviser den misopfattelse af demokratiet hvorefter flertallet er berettiget til at træffe afgørelser til skade for et stort mindretal. Kernen i demokratiet er efter vor opfattelse evnen til at arbejde sammen og forene modstridende synspunkter og interesser i løsninger der gavner almenvellet.
·    Vi anser det for selvindlysende at alle mennesker kan bidrage til at udvikle Danmark og verden og derfor skal have mulighed derfor,
·    Vi ønsker at arbejde for en samfundsorden hvori mennesker og organisationer med forskellige forudsætninger inddrages i et samarbejde om at finde løsninger både i den enkeltes verden, i virksomheder og i samfundet som helhed,
·    Vi forpligter os til at løse fælles problemer gennem samarbejde inden for sådanne rammer at både fællesskabet og den enkelte får nytte heraf,
·    Vi beslutter at etablere de institutioner og mekanismer der er nødvendige for at mennesker, organisationer, virksomheder og samfundsinstitutioner kan løse opgaverne i fællesskab i overensstemmelse med denne erklæring.

7 kommentarer til “Afhængighedserklæring”

 1. Marc Jeilman

  Kære Lars,

  Jeg har bemærket at du tidligere har brugt begrebet ‘alliance’. Jeg kan nu læse om en bevægelse med format. Begrebet ‘afhængighed’ med ny mening. Jeg tilskynder personligt mange af dine underpunkter men vil gerne høfligt tilføje en enkelt vinkel. En ‘kant’.

  Branding er et eksempel. Det tager udgangspunkt i forbrugerens profil. Det individ der skal blive afhængig af et produkt/mærke er nøglen til sucess. Forstå individet og du kan eje et marked. Jeg kalder det kant; det der skal adskille et produkt eller firma fra normen. Man skal jo ikke ligne alle de andre. Læs gerne bogen Blue Ocean Strategy. Jeg har haft fornøjelsen af at møde forfatteren. Et simpelt budskab med stor mening.

  Du omtaler afhængighed. Baseret på individer. I dette tilfælde borgere i et verdenssamfund (tilfældigt bosat i Danmark). Afhængigheden kan også i dette tilfælde tage udgangspunkt i individet (Danskeren) og den transformation som pt gennemgås i dennes samfund.

  Arbejdet med organisatorisk transformation (hvad enten det drejer som en virksomhed eller et samfund) er en konsekvens.

  Hvad er en dansker? Hvad er velfærd? Hvad er et afledt velfærdssamfund? Hvem skal betale gildet? Hvem bliver boende? Hvad skal Danmark leve af? Vi er et videnssamfund men hvad er egentlig vores kant?

  Hilsen
  Marc

 2. Jan Sjøstrand

  Lars, ret gode betragtninger – og pecielt har jeg kommentarer til dit punkt:
  Vi afviser den misopfattelse af demokratiet hvorefter flertallet er berettiget til at træffe afgørelser til skade for et stort mindretal. Kernen i demokratiet er efter vor opfattelse evnen til at arbejde sammen og forene modstridende synspunkter og interesser i løsninger der gavner almenvellet.

  Med hensyn til demokrati har Danmark har være forgangsland for mange andre stater, kan være at vi kan udvikle det yderligere. Kan være at vi med en sådan formulering slipper for flere flertalsbeslutninger med hensyn til bl.a. EU afstemninger. At vedtager så samfundsbetydende beslutninger med simpelt flertal er flertalsdiktatur – ikke demokrati, og det uanset om man er for eller imod det der stemmes om.

  Med hensyn til hvad vores “kant” kan være, har jeg følgende bud:
  Danmark har en sådan størelse at vi kan lykkes med hvad som helst – blot vi vil det. Andre stater er generelt langt større, og oftest mere polariserede en Danmark. Vi har med vore størelse i forhold til verdens muligheder og forbrug, fantastiske muligheder for at skabe det vi vil, og det vi har lyst til – uanset art. Jeg mener klart at vi kan selv, hvilket vores succes i øjeblikket viser ret klart.

  Der er en kant – VORES KANT

 3. Niels Erik Madsen

  Afhænge, som ordet hommer fra, betyder at løfte noget ned fra en knag eller andet.
  Vil du lave en statisk enklæring om en proces kan det svare til, at du på galethea finder en banke og siger “her kaster vi anker så herfra min verden går” det virker lidt vandet.
  Fint, lad os lave en erklæring om det grund-liggende vi står på hver især. Og om alt det vi tager ned fra knagen, rebet, minen, regnskoven, kruste mennesker, hinanden, skaevevinkler@mailme.dk hvorfor. Pas på det ikke bliver en afhænde-ligheds-erklæring for

 4. Filip Poulsen

  Det lyder godt, men helt ærligt …..
  Prøv at tænk det igennem .. Hvem skal bestemme hvad der er egoistisk? Hvem skal bestemme hvad der er snævertsyn?
  Jeg syntes for eksempel at det er totalt egoistisk og snævertsynet at kulturstøtte går til teater og dødsyge danske film. Ting som intet giver mig. Andre har en masse grunde til hvorfor det er en god ide.

  Vi har alle forskellige syn på hvad der er fugl og hvad der er fisk. Det er derfor vi har flertalsdiktatur.

  Flertalsdiktatur er nogen gange rigtigt tåbeligt og uheldigt. Men det er det bedste vi har.

 5. David Lamhauge

  Jeg læser din afhængighedserklæring som en hensigtserklæring, og netop derfor ville det være spændende om den kunne vedtages.

  Det er jo netop ikke en ny lov, men et ønske om at finde et fælles fodslaw, der skal få alle gode kræfter i samfundet til at se muligheder i stedet for problemer. Meget visionært.

  Det ville nok ikke gøre det nemmere i det politiske liv, men vi véd at der er mange alliancer på tværs af partierne. Hvem husker ikke det nære venskab mellem Lilly Gyldenkilde (SF) og Kirsten Jacobsen (FrP). Hvis de to havde været medunderskrivere af en afhængighedserklæring, så kunne man måske forestille sig at de på nogle områder havde ladet deres personlige sympatier slå igennem på den politik der blev ført. Eller er det helt ude i hampen?

  Under alle omstændigheder ville der være perspektiv i at lave en afhængighedserklæring, med det sigte du antyder, Lars. At komme til en erkendelse er ofte sundt, og her gælder det så om at vi skal erkende at vi er afhængige af hinanden, og at nogle beslutninger er for vigtige til at vi skal kigge på vores egne kortsigtede interesser.

  Godt set…, og vær nu ikke bange for at løbe panden mod en mur – hvem siger det er muren der holder?

 6. Thomas Klenow With

  Faldt lige over indlægget. For en god ordens skyld: Den amerikanske forfatning er – så vidt jeg husker – fra 1776.
  1789 er året for Den franske revolution

 7. Bitten eilenberg

  Kære Lars
  Har netop set dig i Chefens Sjæl på DR2.
  Det var en berigelse!
  Herlig når kloge/vise folk som dig deler ud af din visdom og opfordrer os alle til at agere i vores liv, både det private og på jobbet.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.