Spejderbevægelsen – opsamling

Stor tak for de indtil nu 36 kommentarer om hvad spejderbevægelsen burde gøre. Jeg er ikke i stand til at drage en firkantet konklusion, men der er alligevel nogle ting, der står stærkt i jeres indlæg:

 1. Spejderbevægelsen har en sund rod, men den har forsømt at udvikle sig så dens formål stadig opfyldes i det 21. århundrede. Den skal blive bedre til at skelne mellem de helt centrale ting (værdier og principper) og så alle de ydre ting, som skal justeres hen ad vejen.
 2. Spejderarbejde skal være anderledes end samfundets øvrige fritidstilbud, f.eks. sport. Det skal være noget særligt at være spejder – ikke at gå til spejder.
 3. Spejderarbejdet skal skabe et udviklingsrum, hvor børnene kan udvikle alle sider af sig selv. Lejrlivet og udendørslivet er fortsat en god ramme herfor, men ikke den eneste mulige ramme.
 4. Spejderarbejdet skal søge at blive mere anerkendt i resten af samfundet på samme måde som en ansøger til et job i USA får “points” hvis han er “Eagle Scout”.
 5. Spejderarbejdet har en konkurrencefordel i form af dens store internationale udbredelse. Den kan udnyttes meget mere end i dag.
 6. Spejderarbejdet skal (igen) gøres mere synligt. Ikke ved at spejdere i uniform igen ses mere i trafikken, men på nye måder; især ved at gennemføre projekter med et solidt indhold. Så skal pressen nok skrive om spejdere.
 7. Spejderarbejdet bør drage nytte af at mange VIP’er i samfundet har været spejdere og tilskriver spejderarbejdet en væsentlig del af “skylden” for at de har nået de resultater, de har. Og spejderarbejdet bør lægge mere vægt på at det i virkeligheden er en lederuddannelse (i dette ords brede betydning).
 8. Det er ikke en selvfølge at spejderarbejde skal være fælles for piger og drenge i alle aldersgrupper.
 9. Spejderarbejdet er unikt også fordi det kombinerer praktisk arbejde (hånden) med intellektuelt krævende opgaver (ånden). Det er der brug for i vort samfund.
 10. I spejderarbejdet skal unge mennesker tidligt have ansvar på sammen måde som patruljelederen havde det i gamle dage. Det kan godt ske på en ny måde i forhold til dengang.

Dette var ti observationer, som ikke dækker alle de synspunkter som fremkom i kommentarerne, men efter min mening nogle af de mest centrale.

Hvad siger du?

PS: Vædderen har haft en rolig sejldag. I nat prøvede vi at lave at skrab på bunden under flere kilomenter vand, men desværre kom der sten i nettet som beskadigede det. Otte timers arbejde betød at vi fik en lille forkølet sten op. Sådan er forskning også: Man satser og ikke alt lykkes…

6 kommentarer til “Spejderbevægelsen – opsamling”

 1. john-erik bang

  Hej!
  Prøv at bytte ordet spejder, spejderbevægelse og spejderarbejde ud med elev, skole og skolearbejde. Interessant for de fleste punkters vedkommende!
  Hilsen
  john-erik

 2. Helle Munch Oldefar

  Ja. Eller udskift det med ‘medarbejder’ og ‘organisation’!
  Hvis fantasien rækker ;-)

 3. Paul Holmström

  Lars,
  Du har gjort en glimrende sammanfattning. Jag är helt nöjd med att det står spejdere etc. Det är spejderbevægelsen som står inför de största utfordringarna (? utmaningarna). I organisationernas och även skolans världar finns mycket mer experimenterande idag.

 4. Anna Marie Bøgedal

  Du skriver om udvikling af det hele menneske og herunder åndelig udvikling. Hvordan vil du definere åndelig udvikling?

 5. Paul Holmström

  Det är i och för sig intressant vad Lars tycker, men ännu viktigare vad de internationella organisationerna skriver i sina styrande dokument. I alla fall i Sverige underskattar vi värdet och kvaliteten i de många gånger glimrende arbete som gjorts internationellt.
  Vad gäller spirutuality så har WOSM en bra beskrivning på http://www.scout.org/en/information_events/resource_centre/library/the_leader_s_questions/spiritual_dimension. WAGGGS skriver inte alltid lika mycket och detaljerad som WOSM, de är mer doers.

 6. Lars Kolind

  Jeg bruger “åndelig udvikling” som dansk oversættelse af “spiritual development” på engelsk. Det er et bredere begreb end religiøs udvikling; indeholder det at man anerkender en højere magt/realitet end man umiddelbart kan fatte. Kan også bruges helt bredt om det at kunne erkende og handle i et værdisystem. Paul Holmströms henvisning giver en “officiel” definition.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.