Arkiv for oktober 2006

Dagbog fra Kina 7: Hvordan startede udviklingen?

2006-10 Kina medarbejdere.jpg

Jeg har spurgt mig selv hvordan Kina egentlig fik startet det økonomiske “mirakel”. Det kan mange kinesere svare på: Det var efter kulturrevolutionen i slutningen aff 1970′erne hvor bønderne fik lov til at sælge deres overskudsproduktion på det frie marked. M.a.o. når bønderne havde afleveret den aftalte mængde af afgrøden til “systemet” kunne de selv gå på markedet med resten. Bønderne benyttede muligheden for at tjene ekstra penge og dermed var grundlaget for fremgangen lagt. Bønderne blev mere købedygtige og det skabte grundlag for alskens øvrige erhverv. Siden er bønderne blevet tabere i udviklingen og det store diskussionsemne i Kina nu er hvordan landområderne også får del i den økonomiske udvikling.

Driver vi virksomheded i Danmark som i kulturrevolutionens dage; dvs at medarbejderne skal aflevere hele værditilvæksten til systemet? Eller er der et bedre alternativ?

Mere i morgen..

Dagbog fra Kina 6: Mandarin eller engelsk

2006-10 Kina operatør.jpg

I Danmark diskuterer vi hvornår børn skal lære engelsk i skolen. I min bog, Vidensamfundet, stillede jeg i 2000 forslag om at engelsk skulle gøres til officielt andet sprog i Danmark. Det skulle hjælpe flere til at drage fordel af globaliseringen og det skulle samtidig inspirere os danskere til at værne om dansk sprog og kultur, der er under pres uanset hvad folketinget beslutter. Senest har de radikale været fremme med smamme forslag.

Men i Kina handler man mens vi snakker: Der lærer børn i byerne nu engelsk fra børnehaven. Kineserne har erkendt at engelsk er vejen til at blive en del af det internationale samfund. Og om måske ti år er Kina verdens største engelsktalende nation. Mens vi diskuterer om det går ud over dansk kultur.

Mere i morgen..

Dagbog fra Kina 1-5: Hvad har jeg lært?

 Kina Have

De fem små notater som du har læst i denne uge, fik mig til at tænke på

 • at det vil være rigtig godt hvis flere danskere lærer Kina at kende,
 • at vi skal lære at erkende de punkter hvor vi er stærke og så dyrke dem,
 • at vi skal lade være med at konkurrere direkte imod Kina (så taber vi helt sikkert), men derimod gribe tingene an på en helt anden måde,
 • og at den helt anden måde har noget med bløde værdier, kreativitet og ansvarlighed at gøre.

Hvad mener du?

Egentlig havde jeg kun tænkt mig at dele Kina dagbogsnotater i en enkelt uge. Men jeg tager en uge mere. Så hver dag i næste uge får I et nyt dagbogsnotat fra Kina…

Dagbog fra Kina 5: Udvikle eller bevare?

 Kina glaskuppel.jpg

Det højeste mål for danske politikere synes at være at bevare. Bevare velfærdssamfundet, bevare den højt besungne danske kultur, bevare naturen som den er. Sådan er det ikke i Kina. Der er målet at udvikle og at ændre: Udvikle landdistrikterne så fattigdommen kan udryddes. Udvikle nye bysamfund der er bedre at leve i og bruger færre ressourcer. Udvikle servicevirksomheder så fremtidig vækst ikke alene behøver at komme fra fysisk produktion.

Har vi i Danmark virkelig ikke et højere mål end at bevare? – Mere i morgen.

Dagbog fra Kina 4: Billigt skrammel eller..

Kina gnistmaskine.jpg

De fleste danskere har fortsat et billede af Kina som et land der laver billigt skrammel. Men så kan man godt tro om. I Kina kan man fremstille produkter meget billigt, men kvaliteten behøver ikke at være dårlig. Jeg besøgte en japansk ejet fabrik der laver nogle af de mest avancerede maskiner man kan købe inden for deres branche. Der var ingen produktion tilbage i Japan. Alt er nu i Kina og i Indien. Kun udviklings og salgsafdelingerne er tilbage i Japan. Og fra næste år sker udviklingen af nye produkter også i Kina. Plus at Kina er virksomhedens største marked. Hvornår flytter salgsafdelingen og hovedkontoret? Hva gør vi?

Mere i morgen…

Dagbog fra Kina 3: Et barns samfundet

Kina Ingeniør

Det er faktisk utroligt at et samfund kan komme afsted med at håndhæve en regel om at hver familie (kvinde) højst må få et barn. Men sådan er det fortsat i Kina. Og spørger man ingeniøren i en af de virksomheder jeg besøgte, synes hun at det er helt i orden. Sådan er loven. Hun ville gerne have to børn og det har hun faktisk en chance for idet hendes søster ikke ønsker børn. Så kan hun handle (!). Hendes største bekymring er at enebørn ikke lærer at ta hensyn til andre. De bliver selvoptagne og egoistiske. Et andet problem er at et barn jo ikke kan forsørge både sine gamle forældre og bedsteforældre, hvis de lever til den tid. Men så tegner hun en pensionsordning. Hun er opmærksom på at pigebørn i mange tilfælde bliver aborteret fordi familien hellere vil ha en dreng. Det bekymrer hende også: Hvem skal så føde børnene?

Tja…  Mere i morgen.

Dagbog fra Kina 2: Hvad står der i avisen?

China Daily.jpg

Man skulle jo tro at kinesiske aviser fortrinsvis handlede om partifunktionærernes bedrifter, rismarker der var oversvømmede, og cykler der var væltet i trafikken. Men nej: China Daily – den førende engelsksprogede avis – havde i dag bl.a. følgende overskrifter:

 • Plan for nyt harmonsik Kina offentliggjort (økologi og udvikling for fattige)
 • Spotlight: Kusus gør kvindelige chefer til konsulenter.
 • BNP vokser 10,5 % i år.
 • Genbrugspapir gør rig: Kvindelig entreprenør nu Kinas rigeste
 • Super-rige bruger flere penge på luksusvarer
 • Ny metro teknologi afprøves i Shanghai
 • Playboy anklager kinesere for kopiprodukter
 • Nu skal kvinder på kursus for at blive “perfekte”
 • TV-stjerne starter debat om kvinders stilling.
 • Serviceindustrien vil boome i 2010

Hvilke tanker sætter overskrifterne i gang hos dig?

Dagbog fra Kina 1: Evnen til at handle

I denne uge kommer der hver dag et lille dagbogsnotat fra min tur til Kina. Her er det første:

 Pudong Kina Night

Jeg sidder her i Shanghai og kigger over på den anden side af floden til Pudong. For femten år siden rismarker og nu et bysamfund der tåler sammenligning med Manhattan. Hvilken evne til at træffe beslutninger og handle! Egentlig er jeg ikke så begejstret for kolosserne i stål, beton og glas, men at nogen kan træffe en beslutning og gennemføre den med så overvældende kraft, aftvinger respekt. Er det egentlig en selvfølge at demokratier som vort skal arbejde så langsomt?

Tilbage fra Kina

2006-10 Kina 066 res.jpg

I den forgangne uge var jeg i Shanghai og Suzhou. Selvom jeg har været i Kina før var det noget af en øjenåbner: Udviklingen i Kina går endnu hurtigere end jeg havde troet. Jeg skrev en mængde dagbogsnotater og dem glæder jeg mig til at dele ud af i de kommende dage her på bloggen. Kina har nemlig meget med KolindKuren at gøre: Hvis ikke vi finder en bedre måde at drive virksomhed på i Vesten bliver vi simpelt hen overhalet før vi tror det. Og så bliver resultatet at vi enten bliver turistreservat for kineserne og/eller at vi må arbejde for 20 eller 25 kr. i timen.

Læs hvad jeg noterede om skolesystemet: Kineserne i byerne (ca 400 millioner af milliarden) lærer engelsk fra børnehaveklassen. Kina bliver snart det største engelsktalende land i verden. Børnene går 40 timer i skole + hjemmearbejde. Skolen lægger stor vægt på faglighed, især inden for matematik, teknik og naturvidenskab og da familierne kun har et barn bruges der meget store beløb på uddannelse. Hvis ikke danske børn lærer noget andet end kinesiske børn – kreativitet, samarbejde, multikulturel forståelse, menneskelige værdier osv – så kan jeg ikke se hvordan vi skal kunne konkurrere.

Men hvad er det der sker i Folkeskolen her i Danmark – i globaliseringens navn?

Mere i de kommende dage…

Mening > Profit: Hvad jeg har lært.

De seks eksempler på virksomheder der sætter mening over profit og ender med at tjene penge alligevel – og i flere tilfælde at blive ledere i deres branche – har lært mig tre ting:

 1. At have en større mening med det en virksomhed gør er ikke i modstrid med at tjene penge. Måske tværtimod.
 2. En mening udover profit kan være med til at placere en virksomhed i en klasse for sig selv.
 3. Hvis samfundsengagement virkelig skal batte noget for en virksomhed skal det flyttes fra at være en markedsføringsomkostning til at blive en del af hovedstrategien

Jeg håber at vi får flere meningsfulde virksomhedere i Danmark!

Kom bare frem med eksempler.

I næste uge er jeg i Kina – glæder mig til at følge debatten på bloggen på afstand!

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.