Arkiv for september 2006

Mening > Profit (5) Timberland

De fleste kender Timberland: Sko, beklædning og andre varer til udendørs brug. Et familiefirma i tredje generation. Timberland har i over ti år haft en alliance med en forening (NGO) ved navn City Year (www.cityyear.org) som giver unge mennesker mulighed for at gi’ et års “samfundstjeneste”. Andre virksomheder ville måske give en donation for et eller to år. Timberland har valgt et strategisk samarbejde og dermed gjort programmet til en del af sin strategi. Se www.timberlandserve.com.

Pointen er at virksomheders samfundsansvar ikke behøver at være en omkostning – det kan være en afgørende del af brandet og dermed af hovedstrategien.

Hilsen fra San Francisco hvor jeg er i denne uge!

Tilbage igen

 India family

Nu er tilbage fra Indien – en meget stor oplevelse at lære et land at kende som de fleste (inkl. jeg) troede “bare” var som resten af Asien. Om igen: Indien er helt forskellig fra f.eks. Kina, Thailand og Vietnam. Religionen spiller en helt anden rolle; familiemønsteret, spiritualiteten osv. Jeg vil gå så langt som at sige at det hører til ordentlig almen dannelse at kende hvordan godt 1 milliard mennesker har det, lever og tænker. Det lærer man så iøvrigt ikke på 3 uger, men det er en begyndelse.

Og bureakratiet: Det er ubeskriveligt! Hvad man ser af procedurer, håndskrevne lister, blanketter osv trodser enhver beskrivelse. Og alligevel er korruptionen allestedsnærværende. Her kan man i hvert fald se at ordentlig og effektiv forretningsførelse ikke sikres gennem regler og procedurer. mennesket er utrolig opfindsomt når det drejer sig om at omgå systemer.

Hvordan er det lige i din virksomhed?

Og så: Stor tak til Alfred Josefsen for tre gode uger som gæsteredaktør!

Bør vi støtte sociale, godgørende og humanitære projekter?

Jeg havde i ugens forløb fornøjelsen af at holde indlæg i et Unicef/Irma-tema i Børsens Executive Club.Her talte også Roger Moore, som er international goodwill ambassadør for Unicef. Han talte i stærke billeder og i flotte vendinger om hans oplevelser fra adskillige rejser “in the field”. Han sagde bl.a. “for ende af din arm sidder der en hånd, som kan hjælpe”. Og at vi er udrustede med to hænder. “Den ene kan hjælpe dig selv – den anden kan hjælpe andre”.

M/S i Berlingske idag søndag den 10. september har et stort tema om kendte menneskers arbejde for godgørende formål, og der ses i verden omkring os en kraftig forøget ønske i virksomhederne om at vise sit sociale sindelag gennem støtte til f.eks humanitært arbejde. På lignede vis læser vi nærmest dagligt om, at meget rige folk som Bill Gates og Warran Buffet skaber mening omkring deres enorme formue ved at lade store andele heraf gå til bistandsarbejde og gode formål.

Englænderne og amerikanerne har selvfølgelig gamle traditioner indenfor “charity”, og har en stat, som er langt mere passiv end i de skandinaviske velfærdslande. Men betyder det, at vi som borgere, ledere, virksomhedsansatte ikke bør engagere os i det humanitære arbejde?

Mit synspunkt er “nej”. Vi er så rige, velstillede, kompetente og ressourcestærke at alle bør medvirke. Ikke nødvendigvis kun gennem store kontante donationer. Måske i lige så høj grad ved at levere tid og idéer. Projekter og praktiske initiativer. Vise at vi her i dette overskudsland har kræfter til at tænke på mere end sig selv.

I Irma og i Coop (vore ejere) har vi fra tid til anden stillet distributionskraft til rådighed for humanitære organisationer, som så har kunnet sælge placticposer og stregkoder, eller lave indsamling og meget andet blandt vore kunder. Det skaber en god følelse i virksomheden, når mange medarbejdere alle hjælper i en vigtig sag. Og så har vi ind imellem grint af nogle af vore kolleger i branchen, som godt nok tjener mange penge, men som også kun har kræfter til at samle penge ind til sig selv!!!

Det har været sjovt af være weblog-redaktør stand-in. Har tror Lars er tilbage ved tasterne inden længe.

Nyd en fantastisk uge og masser af hilsener

Alfred

 

Hilsen fra Bombay

Lige en hilsen fra Bombay. Jeg er overrasket over hvor forskellig Indien er fra f.eks. Kina og Vietnam. Religion, spiritualitet, familie og tradition spiller en kolossal rolle her. Udviklingen går forrygende hurtigt og hvis man tror at Inderne kun kan lave lavteknologi må man tro om. Her er alt det sidste nye inkl. 10 millioner mobiltelefonabonnenter i en by med 16 millioner indbyggere hvoraf ca. 4 mio er under ti år.

India Saris

Lars Kolind

Budgettyranniet

Der er ikke unormalt at store komplekse internationale virksomheder starter budgetlægningsfasen i januar/februar i året forud for budgetterne skal træde i kraft. Altså næsten et helt år forudfor budgetperiodens opstart og næsten to år før dets afslutning.

Nu kan der ske meget medgang og modgang på et år eller to. Markedet kan forskydes. Nye opportunities kan opstå. Og hvorfor så arbejde med budgetter?

Budgetter er et magtmiddel, som især bruges af den øverste ledelse til kontinuerligt at kunne producere anlednigner og fokusfelter, hvor “nogen ikke leverer som budgettet”. Ved at skabe et sæt tænkte tal, kan man jo altid opfinde nogle “gabs”, “lacks of performance” og almene kritikpunkter.

Det synes indlysende, at tal som er dannet på nogle historiske forudsætninger, som kan ligge milevidt fra hverdagens realiteter mest bør opfattes som en slags beskæftigelsesterapi for seriøse og ansvarlige ledere, som ellers ville have svært ved at få tiden til at gå! Og derfor florerer budgetterne i stor stil. Og budgetterne lever og bliver ofte taget seriøst, selvom de jo bare et tænkte fremtidsromaner.

Der medgår ufattelig mængde enenrgi til hele budgetvældet. At få dem lavet. Konkretiseret, implementeret og eksekveret. Alle regsskabssystemer skal have kolonner til afvigelser og forklaringer. Og så holder de adskillige tusinder ledere og høje chefer beskæftiget med forhold, hvor de langt mere formålstjeneligt kunne holde fokus på at udvikle og forbedre forretningen.

På baggrund af ovenstående burde der selvfølgelig iværksættes et offentligt forskningsprogram, som kunne afdække det systematiske spild af budgetressourcerne. En analyse, som kunne dokumentere al den ekstra ledelsespower, der ville kunne udvikles, hvis ikke vi hængte fast i gammeldags og stereotype billeder om “at kunne styre noget ustyrbart”.

På min egen arbejdsplads har vi budgetter. Men vi har også en kultur og holdning om at evaluere realiserede tal imod realiserede tal. Ikke så meget tænkte tal imod realiserede tal. Og så er vi meget indstillede på at leve i nu’et, hvor vi udnytter de øjeblikkelige muligheder – hvadenten disse er budgetterede eller ikke.

Jeg mener, at vi i Irma skaber de bedste resultater ved at arbejde ud fra, at der også er et liv ved siden af budgetterne. F.eks. som hvor vi fornylig valgte at holde vores 120 års fødselsdag på en helt anden måde end budgetteret. Normalt holder vi fødselsdag et par uger omkring 1. september, med i år fyrede vi på trods af budgetterne det hele af på én dag. Èn dag hvor vi forbedrede rekorden for salg i Irma med 10 mio. kr. Og dag, hvor vi realiserede “det utænkelige”. Èn dag, hvor et ligegyldigt budget fra 2005 blot blev detroniseret af en helt unik gejst, commitment, mobilisering og en succes, hvor distriktschefer med hhv. 37 og 34 års anciennitet taler af ” den største dag i deres Irma karriere”..

En klar idé om hvad man som virksomhed er og vil være. En tydelig vision og høje ambitioner. En sportmands figth for at skabe bedre resultater. Meningsfulde opgaver og et berigende samspil med kollegerne er tilstrækkelige midler til at erstatte budgettet og forestillingen om, at vi kan og skal sætte tal på noget, som mest vil blive en forklaring af afvigelser.

Ha’ en fantastisk uge.
Alfred

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.