Spændende undersøgelse af innovation i danske virksomheder

Vidste du at DIEU (efteruddannelse) har lavet en spændende undersøgelse af innovationen i dansk erhvervsliv? Den findes på http://www.dieu.dk/innovation/06-innovationsundersoegelse.asp. Det mest bemærkelsesværdige resultat er graf 3, der viser hvor få medarbejdere i offentlig sektor der mener at deres virksomhed er innovativ.

13 kommentarer til “Spændende undersøgelse af innovation i danske virksomheder”

 1. Frank Calberg

  Interessant innovationsundersøgelse. Mht. graf 3 synes jeg også, det er bemærkelsesværdigt, at ligeledes meget få medarbejdere i virksomheder indenfor byggeri, forsyning og transport mener, at deres virksomhed i høj grad er innovativ.

  Er der nogen, der har konkrete eksempler på, hvor i værdikæden det – set med innovative øjne – især går galt? Hvor er der i særlig grad behov for at øge kompetenceniveauet, for at virksomhederne i de nævnte brancher bliver mere innovative?

 2. Joakim Perk

  Egentlig synes jeg ikke det er mærkeligt, at 30 % af medarbejderne i den offentlige sektor finder deres virksomhed innovativ. Jeg undrer mig mere over, hvor de 30 % kommer fra? På en politisk styret arbejdsplads er der ikke meget rum for kreativitet og individets udfoldelse og dem der alligevel prøver, må leve efter devisen ”hellere tilgivelse end tilladelse”.

  Beslutninger og regler fødes af politikere og akademikere som fysisk og mentalt befinder sig langt fra frontkæmperne der har fingrene i materien. Risikovillighed, som er synonymet med innovation, har desuden trange kår i det lag

 3. Nils Erik Madsen

  Svar til Framk Calberg
  Innovation er en levende proces. Når du skærer den ud i pap, dør den.
  hilsen Niels Erik Madsen skaevevinkler.dk

 4. Bjarne Balle

  Frank, der bliver malet med bred pensel i undersøgelsen – både i forståelsen af innovation og i de mulige forbedringer (graf 4 – de offentlige søjler). Så udfra den alene kan det vist være lidt over det hele, men det er det nok ikke…

 5. Frank Calberg

  Til Niels E. M.: Tak for dine input. Det ville være super, hvis du har mulighed for at formidle nogle konkrete eksempler på, hvad du mener? Har du gjort dig interessante erfaringer indenfor de brancher, der iflg. undersøgelsen tilsyneladende har problemer med at få gang i innovative tiltag? På forhånd tak!

 6. Frank Calberg

  Iflg. undersøgelsen, som Lars Kolind refererer til, er byggeriet én af de brancher, der tilsyneladende har store problemer med at få gang i innovative tiltag. Jeg søgt efter løsninger. I min søgning stødte jeg bl.a. på følgende rapport: http://www.ebst.dk/file/4584/vision2020_making_sense.pdf som flere af branchens virksomheder har medvirket i at udvikle.

  Her er et lille uddrag:

  “There are still too many faults and defects in construction projects, and for a number of years the productivity development has not been exactly impressive. Add to this unsuitable processes and ways of organising that do not always give the impression that everybody is working towards the same goal.

  The overall response to the challenges facing the construction industry is that businesses and employees increasingly demand that products and processes make sense for them. This can create a development where only the most valuable survive. The vision for Danish construction is therefore: MAKING SENSE.

  Buildings that make sense are buildings that create and narrate stories. Buildings are largely part of the experience economy, and to an ever higher degree clients and users utilise buildings to express their identities, in their business lives, private lives, and during their leisure hours.

  In the future, the construction industry should put much more focus on the needs of users and clients, whether these needs be recognized or unrecognized – and regardless of whether we speak of the workplace, our homes or hospitals.

  Creative companies and cultural institutions are offered buildings that bring the staff close together and create the desired company culture. Hospitals and health clinics are built to signal care, a fact which is greatly appreciated by staff, patients, and visiting relatives.

  The increased use of ICT and the development of common standards will result in improved communication across the construction industry and consequently fewer faults and defects. Everybody has access to the Internet and to a shared project web with the most recent updated drawings and models. The ICT potential is enormous, and we must exploit it aggressively.

  In an ever more globalized world we must not shut ourselves in. The construction industry should instead seek to exploit globalization aggressively, and be on the watch-out for opportunities that arise. The competition from foreign companies grows increasingly fierce. The sooner we start adjusting, the stronger we’ll be in the future.

  If we do not renew the way we organize ourselves, it will be difficult for us to compete in the future. We need fresh input from other sectors – people who do things differently. This will contribute towards making our processes more efficient and will develop our products so they match customer needs.

  The construction industry has succeeded in demonstrating that module-based buildings are both individually adjustable, flexible and very competitive in terms of price. Integrated supply systems not only provide the possibility of supplying cheap buildings in large numbers, but also of pampering those who desire exclusively designed buildings in the more expensive price range. The potential is enormous, but it requires more cooperation across the construction industry and extensive communication efforts in relation to customers.”

  Jeg synes, det hele lyder rigtigt godt. Jeg forestiller mig, at mange kunder gerne ser ovenstående meget flotte ord omsat til handling a.s.a.p. :-)

 7. vibeke møller

  Jeg tænker innovation og kreativitet bliver næret af, at nogen – som du skriver i din bog, Lars, tror på ens evner og ser ens intention om at gøre det godt. Jeg synes der er gode brugbare og væsentlige pointer i din bog, der også basalt set afhænger af en sympatisk mental model om “det gode menneske”, der netop føler sig god og vokser, hvis det er den forventning og forståelse man møder det med.(- by the way også en grund til, at psykoterapi virker)

  Jeg tænker om den generelle polarisering, der udspiller sig mange steder i samfundet i disse år, også sætter sig igennem ift virksomhedstyper: Det forekommer mig at der både er en stor interesse for videnbaserede virksomheder, hvor man bryder tingene op og omtænker, men at der i lige så høj grad strammes ind i de traditionelle. Om det så er de offentlige tunge systemer, der virkelig er ved at knække nakken eller virksomheder med kapitalfonde som nye ejere. Her reduceres meningen netop til afkast/besparelser og medarbejderne til brikker, der bliver rykket rundt, og det udpiner arbejdsglæde, selvfølelse,loyalitet og kreativitet. Jeg synes det er vanskeligt og frustrerende at skulle reparere de skader der sker på medarbejderne i form af udbrændthed og stress, der sjældent handler om arbejdet i sig selv, men om de dårlige rammer de bydes til at udføre arbejdet i. Fint, at der er muligheder for medarbejderne at få hjælp og støtte til at komme over det. Værre er det at problemet gøres individuelt (du er nok bare lidt sart), fremfor at der interveneres på organisationsplan. Jeg synes ofte jeg ser at et virksomhedsproblem placeres på enkelte medarbejdere, som så ofres – så man i virksomheden bevarer illusionen om ufejlbarlighed, og undgår at forholde sig til de virkelige strukturelle eller værdimæssige problemer nedenunder.

  En anden kilde til dårlige innovative miljøer er angst. Angst for at tabe ansigt eller position – og det tror jeg er en stor del af grunden til manglende åbenhed og deling af viden og vilje til nytænkning. Angst kan i forklædt form eksporteres rundt i virksomheden og inden for organisationspsykologien taler man om den paranoide virksomhed, hvor der i alle tilfælde ikke er en stemning der igangsætter nytænkning eller innovation.
  Når jeg læser om spaghettipricippet slår det mig, at det er helt det modsatte: Et fuldstændigt fravær af en paranoid tanke om at andre vil mig ondt (konkurrere, stjæle, eller misbruge, nedgøre mig). Det findes sikkert alle steder uanset virksomhedstype – for sådan er vi også, men hvis pricippet og antagelsen er, at man ikke frygter det (at blive misbrugt eller bestjålet eller nedgjort), fordi den positive vinding er størst på den lange bane, så er det måske den ånd der siver rundt i luften?
  Man taler også om at medarbejderne kan være på et arbejdsniveau. Det er når de kan samle sig om opgaverne og energien blot flyder uden de store forhindringer. Hvis der er uklarheder eller dårlig ledelse bindes energien i dette. Arbejdet bliver forsømt og primitive følelser af bekymring uro eller vrede sluger alt. Lukkethed og dårlig kommunikation øger paranoia og mistro – åbenhed og ærlighed fordrer det modsatte.
  Som leder har man måske den virksomhed man fortjener?
  Jeg kunne forestille mig at man også som leder skulle have støtte til at gennemføre en så stor forandring fra hierarki til spaghettistruktur – for det er jo også en stor personlig og gennemgribende forandring der skal til på det indre plan, hvis man har tænkt meget traditionelt?
  Findes der et netværk/udviklingsgruppe for ledere der netop gerne vil den vej, men som gerne ville have andre at dele deres erfaringer og overvejelser med??
  Bedste hilsner
  Vibeke Møller

 8. Nils Erik Madsen

  Frank Calberg Jeg kan tage mig selv som eksempel. En lettere forvirret popkornsmaskine af en opfinder, med tankestorm så jeg læser og skriver dårligt. Det er aldrig lykkedes mig at tage nogen uddannelse. I januar i år var jeg på teknologisk institut og få resultatet af en HBDI test. Var oppe at klappe den lokale rekort for holistisk nyskabende innovative tankemønstre, HBDI D 155 teknologisk.dk. Jeg får bare ikke noget ud af det selv, for jeg passer ikke ind mogen steder. Får hele tiden at vide, hold dig til en ting af gangen, få dig en uddannelse, læs lige nogle tusind sider tung erhvervs-engelsk om måneden, vær som ALLE OS ANDRE. KAN BARE IKKE LADE SIG GØRE.beklager. Nu er jeg inviteret med i en tænketank, og sådan lidt forskelligt. og prøver at starte nogle “legepladser” op for nogle som mig. Hurra for originalerne, vi er ved at kvæles i kopier kopier—–,
  de bedste hilsner
  Niels Erik Madsen
  skaevevinkler.dk

 9. Frank Calberg

  Til Niels E. M.: Tak for dine input. Stor cadeau til dig for dit gå på mod. Go’ vind med de innovative tiltag.

 10. Thomas Graven Nielsen

  Hej

  Jeg er kommunikationsstuderende på Aalborg Universitet og skal i gang med 5. semester her til efteråret, hvor vi blandt andet skal beskæftige os med organisationsteori og analyse. Efter at have læst bogen “fra bureaukrati til vækst” blev jeg inspireret til, om muligt, at hjælpe en organisation til at vende “dødsspiralen”. Er der nogen i dette forum, som har en god idé til en projketopgave for et par ivrige studerende? Det kan også være, at du selv arbejder i en organisation, som kunne trænge til at blive set grundigt efter i sømmene?

  Fortsat god sommer til alle:-)

  Med venlig hilsen

  Thomas Graven Nielsen
  thomas@graven.info

 11. Lars Kolind

  Tak for virkelig inspirarende kommentarer – det er et stort privilegium for mig at kommmunikere med så mange tænksomme mennesker!
  Jeg holder ferie i øjeblikket og er der for ikke helt så flittig med at skrive som jeg plejer. Men til august går det løs igen! Nyd sommeren.

 12. Claus Havemann Andersen

  Lars Kolind finder DIEU Innovationsundersøgelse 2006 interessant særligt i relation til: ”at meget få medarbejdere i offentlig sektor mener, at deres virksomhed er innovativ.”

  Dialogen her på webloggen har givet os i DIEU blod på tanden til at grave et spadestik dybere i undersøgelsen netop på dette område, og vi har derfor undersøgt, hvad der bl.a. kendetegner de virksomheder, der i høj grad karakteriseres som innovativ af ledere og medarbejdere. Dette kan måske stimulere dialogen og ideerne yderligere.

  Det viser sig, at der er signifikant forskel på virksomhedernes innovationsevne alt afhængig af, om der er placeret et ledelsesansvar. Såfremt der er i høj grad er placeret et ledelsesansvar for innovation på 1 eller flere af de i alt 4 organisationsniveauer (koncern, division, afdeling og projektniveau), så er der også en markant og signifikant større sandsynlighed for at virksomheden agerer innovativ. Denne sammenhæng viser sig også at gælde på tværs af brancher.

  Det viser sig tillige, at det ikke lader til at være en fordel at placere innovationsansvaret alene i koncernledelsen, men at det faktisk i endnu højere grad også bør ligge i mere decentrale og medarbejdernære enheder, fx på afdelings- eller projektniveau.

  Inddragelsen og ansvarliggørelsen for innovation på flere organisationsniveauer lader således til at være et væsentligt parameter for, om virksomheder er innovative. Dette er også især interessant i forhold til den offentlige sektor. Men at det kræver både strategi, ressourcer og nye arbejdsmetoder er formentlig også noget, danske virksomhedsledelser i både det offentlige og private må forholde sig til…

 13. Lars Kolind

  Claus, det er interessant at du har den erfaring at et konkret placeret innovationsansvar fremmer innovationen. Jeg har altid troet at det bedste var en topledelse som byggede innovationsevne ind i alle hjørner af virksomheden, bl.a. ved “samarbejdende organisation”, kultur osv. Når du måske alligevel har ret er det måske fordi der er meget få topledere som faktisk tænker som jeg skriver. Og har man ikke sådan en er det jo klart en fordel at andre tager stafetten.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.