Første store analyse af bureaukratiet i dansk erhvervsliv

Interessen for at vurdere sin organisation er enorm: mere end 1000 danske virksomheder har i de sidste fire uger vurderet sig selv med The Second Cycle Index. Indekset måler hvor tæt organisationen er på Kolind Kurens ideal: Den innovative vækstvirksomhed. Og resultatet er på flere punkter overraskende. Her er de første foreløbige resultater:

Generelt er organisationerne langt fra at kunne kalde sig innovative vækstvirksomheder. I gennemsnit lyser der gule lamper: “Forbedring ønskes”.

Der er stor variation mellem enkelte virksomheder i alle brancher: En bank er innovativ, en anden forstenet. En offentlig institution er innovativ, en anden forstenet. Og forskellene inden for den enkelte branche er større end forskellen imellem brancherne. Bureaukratiet findes altså overalt.

Det ømmeste punkt for de danske virksomheder ser ud til at være forholdet imellem ansatte og ledelse: Analysen af de mere end 1000 danske organisationer viser at de - især offentlige – er gennemsyret af en lønmodtagermentalitet, hvor de ansatte og arbejdsgiverne er to modparter. Og modsætningen er mere udbredt end i de virksomheder i f.eks. England der har gennemført testen. Om forskellen er signifikant ved vi endnu ikke.

Danske virksomheder er til gengæld forholdsvis gode til åben og direkte kommunikation – også her er private virksomheder bedre end offentlige.

Alt ialt er der dog ikke den store forskel mellem offentlige og private virksomheder – bureaukratiet trives i bedste velgående begge steder. Der er til gengæld væsentlig forskel på hvordan ledelse og medarbejdere vurderer hvor bureaukratisk organisationen er: Toplederne opfatter virksomhederne som mest innovative, mens mellemlederne og medarbejderne ikke overraskende føler bureaukratiet i højere grad.

Hvad siger du? Har du evalueret din organisation?

3 kommentarer til “Første store analyse af bureaukratiet i dansk erhvervsliv”

 1. Frank Calberg

  At interessen for at vurdere sin organisation med The Second Cycle Index samt deltage i denne blog er betydelig må absolut være et sundhedstegn for erhvervslivet – ikke mindst fordi jeg er overbevist om, at bureaukratianalysen samt bloggens resultater kan medvirke til, at en del virksomheder udvikler sig i positiv retning og bliver mere konkurrencedygtige.

  Jeg har tænkt over, hvad det er, der gør, at der alligevel er nogle mennesker, der holder sig lidt tilbage fra at deltage i løsningen af den opgave, Lars Kolind har startet op. Jeg er kommet frem til, at der kan være flere grunde til tilbageholdenheden:

  Manglende interesse og/eller manglende tid er grunde, der bør nævnes. Derudover er irritation sikkert også en grund: Hvor underligt det end kan lyde, er der sikkert nogle mennesker, som sidder midt i nogle store bureaukratier og irriterer sig over, at der nu er kommet gang i en debat om, hvordan bureaukratier rundt omkring nedbrydes til fordel for bl.a. mere innovativ tænkning og handling samt højere økonomisk vækst, der er til gavn for os alle. Irritationen kan muligvis skyldes den næste årsag: Angst.

  Angst er vel én af de større barrierer for fornyelse og udvikling. Udover at være bange for bl.a. at lave fejl – lige fra stavefjel til andre fejl, handler det vel for den enkelte bl.a. om angsten for at miste (underforstået mere end han/hun vinder) ved en forandring?

  Mht. løsninger på ovenstående problemer vil jeg henlede til The Second Cycle, s. 79, hvor Lars Kolind foreslår at udskifte de traditionelle afdelinger med projekter: ”When a new challenge arises, just define a project, look for a project leader, and let him/her find the people to join the team..”

  Er der én eller flere i dette projektarbejde, der har flere konkrete løsningsforslag?

 2. Bettina Hauge

  Bureaukratier bestaer af bureaukrater …
  Hver gang ordet bureaukrati bliver skrevet, burde der stae bureaukrat – et andet ord for MENNESKE. Angst, usikkerhed og bekymringer spiller helt sikkert ind. Vi er simpelthen for lykkelige i DK. Det lyder umiddelbart til at vaere en anden historie – desvaerre og paradoksalt medfoerer det udklaekning af bureaukrater. Til hr. K: Held og lykke i Nicaragua. Det er et projekt al aere vaerd. Et andet aervaerdigt socialt projekt kan ses pae http://www.specialisterne.dk -hvor helt unikke kompetencer (autister) finder deres plads i erhvervslivet. Enhver virksomhed med den mindste smule relevant arbejdsomraede burde bruge dem!
  Mange hilsner fra Montreal (28 grader :) )

 3. Rasmus Jensen

  Med fare for at akademisere debatten, så har vi måske efterhånden en tendens til at fokusere ensidigt på den negative klang i ordet “bureaukrati”.

  Jeg kom i tanker om James Benigers bidrag til forståelsen via bogen “The Control Revolution”, hvor bureaukrati i virkeligheden er et menneskeligt “desperat” forsøg på at overskue/kontrollere konsekvenser af den teknologiske udvikling og medfølgende kompleksitet.

  Bureaukrati ser jeg ikke som noget undgåeligt – det vil med nødvendighed opstå. Vi må vel fokusere på at formulere en “bureaukrati-politik” i enhver virksomhed, så disse er i stand til at anvende de rette bureaukratiske værktøjer til de rette formål – fremfor at leve i drømmen om afskaffelse.

  Jeg synes det i den sammenhæng er logisk at topledere i mindre grad opfatter bureaukratiske strukturer (eller gener heraf), da de kun forholder sig til resultatet af bureaukratiets “data-filtrering” – de skal ikke i samme grad dagligt indrette sig efter og begrænses af selvsamme filtre.

Skriv en kommentar

Current day month ye@r *

Have you been a Scout or Girl Guide?

Vis resultat

Abonnement

Din e-mail:  

RSS feed

Du kan abonnere på mine blogindlæg, vha. RSS. (Hvad er RSS?)

 Mit RSS feed

Sådan fungerer bloggen

Bloggen er et forum for debat og inspiration. Den er et virtuelt torv, hvor vi kan mødes og blive klogere. For tiden omkring 400 personer hver eneste dag. Lars Kolind skriver et indlæg en eller flere gange om ugen og alle er velkomne til at kommentere. Helst med dit rigtige navn og ikke under pseudonym. Kolind kan ikke svare på alle kommentarer, men meningen er jo også at alle skal inspirere hinanden. Hver blog-post tilhører en eller flere kategorier og vil du læse alle indlæg i en bestemt kategori, trykker du blot på kategoriens navn. Du kan også søge på alle indlæg, hvor et bestemt ord forekommer, f.eks. bureaukrati. Du kan læse og skrive kommentarer ved at klikke på ”kommentarer” under blogposten.

Sådan får du fat i Kolind Kuren

Din boghandler har den. Du kan også bestille bogen online, f.eks. hos Jyllands Postens Forlag, SAXO eller en anden online boghandel. Vil du købe et større antal bøger, f.eks. til alle medarbejdere eller til leder-gruppen kan du kontakte jyllandspostensforlag@jp.dk.

Den originale amerikanske udgave, The Second Cycle – Winning the War on Bureaucracy, er udgivet af Wharton School Publishing i samarbejde med F.T. Prentice Hall Pearsons forlag. Du kan få fat I den og andre sprogversioner på f.eks. www.amazon.com.